Gençlik Üzerine

8,7/10  (3 Oy) · 
13 okunma  · 
3 beğeni  · 
739 gösterim
Birinci Bölüm Kapitalizmde Emekçi Gençliğin Durumu

Halkçı (Narodnik) Plan Hastalığından İnciler

Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi

Rusya Sosyal-demokrat İşçi Partisi Program Taslağı

Yoksul Köylülere

Marksizm ve Revizyonizm

İşçi Sınıfı ve İşçi Sınıfının "Parlamenter" Temsili
Kamu Eğitim Bakanlığının Siyaseti Konusund (Kamu Eğitimi Sorununa Ekler)

İşçi Sınıfı ve Yeni-Maltusçuluk

Tarımda Çocukların Çalışması

Beşinci Uluslararası Fuhuşa Karşı Savaşım Kongresi

Rus Okullarındaki Öğrencilerin Ulusal Bileşimi

Karl Marx


İkinci Bölüm İşçi Ve Köylü Gençliğin Devrimci Eğitimi Ve Sınıflar Savaşımına Katılması Üzerine

Ne Yapmalı?

Örgütlenme Görevlerimiz Üzerine Bir Yoldaşa Mektup

Reformlar Çağı

A. A. Bogdanov'a Mektup

A. A. Bogdanov ve S. İ. Gusev'e Mektup

S. İ. Gusev'e Mektup

Yeni Hedefler, Yeni Güçler

S. İ. Gusev'e Mektup

Saint-Petersburg Komitesine Bağlı Savaş Komitesine Mektup

Partinin Yeniden Örgütlenmesi Üzerine

Moskova Ayaklanmasının Öğrettikleri

Menşevizmin Bunalımı

K. Kautsky'nin Rus Devriminin İtici Güçleri ve Olasılıkları Broşürünün Rusça Çevirisine Önsöz

"Yaşasın Birlik!" Çığlıklarıyla Birliğin Çiğnenmesi

İnessa Armand'a

İnessa Armand'a

Gençlik Enternasyonali

1905 Devrimi Üzerine Rapor

Proletaryanın Devrimimizdeki Görevleri

Ortada Görünmeyen Birinin Öğütleri
"Halkın Dostları" Kimlerdir ve Sosyal-demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar?

183 Öğrencinin Zorla Askere Alınması

İç Siyaset Sorunları

İflas Belirtileri

Ortaöğretim Okulları Öğrencilerine

RSDİP Komite ve Gruplarının Parti Kongresine Sunacakları Raporlar Sorunu

Öğrenci Gençlik Karşısındaki Tutum Üzerine Karar Tasarısı

Devrimci Gençliğin Görevleri Birinci Mektup

Moskova'da Siyasal Grev ve Sokak Çarpışmaları

Moskova Olaylarının Verdiği Ders

Siyasal Yeniden-Kümelenmenin Bir İlk Bilançosu

Devrimci Riga'nın Ültimatomu

Rusya'da Durum Gerginleşiyor

Petersburg İşçi Bölgesinde Seçimler

Marx'ın Kugelmann'a Mektuplarının Rusça Çevirisine Önsöz

Öğrenci Hareketi ve Güncel Siyasal Durum

Güncel Dönem Üzerine Düşünceler

Bir Dönüm Noktasının Başlangıcı Değil mi?

Gösterilerin Başlaması

Devrimci Atılım

Demokrat Öğrencilerin Siyasal Tavırları

Artan Bir Aykırılık


Dördüncü Bölüm Uluslararası Devrimci Gençlik Hareketi Üzerine

Stuttgart Kongresinin "Militarizm ve Uluslararası Anlaşmazlıklar" Kararı Üzerine Görüşler

Anti-Militarist Propaganda ve Sosyalist İşçi Gençlik Birlikleri

"Silahsızlanma" Sloganı Konusunda

İ. F. Armand'a Mektup

İ. F. Armand'a Mektup

İ. F. Armand'a Mektup

İsviçreli İşçilere Veda Mektubu


Beşinci Bölüm Gençliğin Ve Gençlik Örgütlerinin Sosyalist Kuruluştaki Görevleri Üzerine

RSSFC'nin Yüksek Öğretim Kurumlarına Kabul Edilme

Sempatizan Grupların Örgütlenmesi Üzerine

Birinci Rusya Kongresinde Halk Eğitimi Üzerine

Rusya Merkez Yürütme Komitesinin, Moskova Sovyetinin ve Rusya Sendikalar Kongresinin 17 Ocak 1919 Ortak Oturumunda Yapılan Konuşma

18 Ocak 1919'da Rusya Enternasyonalist Öğretmenler II. Kongresinde Yapılan Konuşma

Sovyetler İktidarının Başarı ve Güçlükleri

RK(B)P Program Taslağı Programın Halk Eğitimine İlişkin Bölümü

Rusya Komünist (Bolşevik) Partisi Merkez Komitesinin Doğu Cephesindeki Durumla İlgili Tezleri

17 Nisan 1919'da Rusya Komünist Öğrenciler I. Kongresinde Yapılan Konuşma

1 Mayıs 1919'da Kızıl Meydanda Yapılan Konuşma

Herkes Denikin'e Karşı!

Sovyet İktidarının İki Yılı

Rusya Merkez Yürütme Komitesi ve Halk Komiserleri Konseyinin Rusya Sovyetleri


VII. Kongresine Sunulan Raporundan 6 Aralık 1919'da Çıkarılan Sonuçlar

Yerimizi Alacaklara

Halk Eğitimi Taşra Kesimleri Okuldışı Alt Kesim Yöneticileri III. Rusya Konferansında 25 Şubat 1920'de Yapılan Konuşma

Moskova Kızıl İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyetinde 6 Mart 1920'de Yapılan Konuşma

A. V. Lunaçarski'ye

Gençlik Birliklerinin Görevleri (Rusya Komünist Gençlik Birliğinin III. Kongresinde Yapılan Konuşma) 2 Ekim 1920

A.V. Lunaçarski'ye

M. N. Pokrovski'ye

Halk Komiserleri Konseyinin Etkinliği Üzerine 22 Aralık 1920'de Rusya Sovyetleri

VIII. Kongresine Sunulan Rapor

Politeknik Eğitim Konusunda Nadejda Konstantinova'nın Tezleri Üzerine Notlar

M. N. Pokrovski, Y. A. Litkens ve O. J. Schmidt'e

Merkez Komitenin Kamu Eğitim Halk Komiserliğindeki Komünistlere Talimatı

Kamu Eğitim Halk Komiserliğinin Çalışması Konusunda

A. G. Hoyhbarg'a

RK(B)P XI. Konferansının Partinin Arındırılması Üzerindeki Karar Tasarısı Konusunda Eleştiriler

İ. Stepanov'un "Dünya Ekonomisinin Geçiş Evresine Bağlı Olarak RSSFC'nin Elektrikleştirilmesi" Kitabına Önsöz

Rusya Komünist Gençlik Birliği Beşinci Kongresine

Komünist Enternasyonalin IV. Kongresine 13 Kasım 1922'de Sunulan "Rus Devriminin Beş Yılı ve Dünya Devriminin Perspektifleri" Başlıklı Rapor

Eğitim Emekçileri Kongresine

Komünist Gençlik Enternasyonali'nin Moskova'daki Üçüncü Dünya Kongresine

RK(B)P MK Politbürosunun Devlet Azıklandırma Komisyonu Raporu Üzerine Karar Tasarısı İçin

Not Defterinden Sayfalar

Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)
 • Baskı Tarihi:
  1993
 • Sayfa Sayısı:
  268
 • ISBN:
  2880000068860
 • Çeviri:
  Kenan Somer
 • Yayınevi:
  Sol Yayinlari
 • Kitabın Türü: