·
Okunma
·
Beğeni
·
1075
Gösterim
Adı:
Kutsal Kitabın Yorumu
Baskı tarihi:
Aralık 2012
Sayfa sayısı:
238
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055222031
Orijinal adı:
Observations upon the prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Mahya Yayınları
Baskılar:
Kutsal Kitabın Yorumu
Kutsal Kitap
Kutsal Kitabın Yorumu
Newton gibi rasyonel düşünceyi benimseyen, pozitif bilimin kurucuları arasında yer alan ve pozitivist-materyalist anlayışların adeta temel referanslarından birisini oluşturan önemli bir bilginin, hayalleri zorlayan, böylesine Messianist, apokaliptik, mitik ve mistik bir metinle ilgilenmiş olması çok manidardır.

Ne var ki ondan sonra gelen Aydınlanmacı, rasyonalist ve pozitivist aydınların çoğu bu metnin otantik olup olmadığını tartışmakla yetinmişler ve ifade ettiği anlam üzerinde pek durmadıkları gibi, çalışmayı görmezlikten gelmişlerdir.
Diğer taraftan bu eser din-bilim ilişkileri bakımından da büyük bir önem arz etmektedir. Sadece ilahiyatçıların ve özellikle de dinler tarihçilerinin uğraştıkları bir konuda pozitif bilimlerin önde gelen simalarının ortaya koyacakları yaklaşımlar, dini bakımdan bir anlam ifade etmese de, bilim, felsefe ve entelektüel düşünce bakımından çok önem ifade eder.
256 syf.
·Beğendi·10/10
Isaac Newton diyince hepimizin bilinç altında yer edilen "Elma düştü ve yer çekimini buldu" cümlesi olur. Aslında tüm bilim insanlarına karşı kalıplaşmış bilgi sandıklarımız ile yaşıyoruz. Isaac Newton bu kalıpları yıkmak istercesine ilahiyatçı yönünüde gösterdiği şahane bir kitap. Okurken her satırında bulunan bilgileri derinlemesine okuyuculara sunuyor. Farklı konuda bilgi haznenizi genişletmeye yetiyor.
256 syf.
·9 günde·Beğendi·10/10
Gerçekten ilk başta inanamayarak okuduğum, ve şok olduğum bir eser diyebilirim. Ve şunu artık daha iyi anladığım; MEB'in bizlere sadece Isaac Newton'ın bir elma ve yer çekimi hikayesiyle bizleri yarım bıraktığı oldu... Evet Newton sadece bir bilim adamı değildi, onun alşimist ve okültist bir ikinci hayatı daha vardı... Ve bu yazdığı kitabı, akrabasına vasiyeti olarak, lütfen ben öldükten sonra yayınlayın demesi olmuştur....
256 syf.
·5 günde·6/10
Bende çok merak uyandıran bir kitaptı. Isaac Newton ve Kutsal kitap aynı cümlede olunca nasıl olur, bunu hemen okumalıyım dedim ama ciddi anlamda yoran bir kitap oldu.Çok çok fazla detay ve sürekli isimler, milletler,semboller derken bana beklediğim bilgilerden çok başka şeyler verdi. Keyif aldığımı söyleyemem ama okumasam hep merak edecektim.Yahudilik nasıl çıktı çok detayı ile bilmek isteyenler için güzel olabilecek bir kitap.Detaydan kasıt ise kitap sürekli ahitte, kitaplarda yazan efsane yaratıklar,hayvanlar,yer ve gök bunlar ne anlama geliyor gibi bilgileri veriyor ama size yahudiliği anlatıyor mu bence hayır.
256 syf.
Isaac Newton, bilindiği üzere, dünya tarihinin en önemli insanlarından biridir. Çünkü teorileri, klasik fiziği şekillendirmiş ve modern fiziğin ortaya çıkmasında ilk rolü oynamıştır. Günümüzde halen mühendislik uygulamaları, gerçeğe çok yakın olan bu teorilere dayanmaktadır. Newton'un bu bilinen merağı dışında başka tarafları da vardır. Mistisizme ilgi duyar ve simyacılık gibi işler üzerinde de uğraşmıştır. Bu kitabı okuduğumda ise ben, bilmediğim bir yönünü daha keşfettim ki bu da bir papaz veya pastör derecesi kadar iyi Kutsal Kitap, yani Eski Ahit ve Yeni Ahit, yani Tevrat ve İncil bilgisidir. Bu kitabın başlığı, sanki Kutsal Kitap'ın tümünü içeriyormuş havası veriyor fakat öyle değil, orijinal başlığı daha uygundur; "Observations Upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John", yani Daniel'in Kehanetleri ve Aziz Yuhanna'nın Mahşeri Üzerine Gözlemler. Bu iki temel başlığın ilki, Daniel'in kehanetleri, Eski Ahit'te geçer ve sembolizm içeren bir metindir. İkincisi ise Yeni Ahit'in son kısmı olan ve Yuhanna (Aziz John, St. John) tarafından yazılan bölümdür. Newton, bu iki metindeki sembolleri tarihteki krallıklara benzeterek, gerçek tarih ile kehanetlerin önerdiği tarih arasında kıyaslama yapmıştır. Çoğu gerçeğe uyumlu olsa da bir kısım yanlışlıklar olduğunu farkettim. Fakat kitabı okursanız sizin de şaşıracağınızı tahmin ettiğim şey; Newton'un özellike 0-350 miladi yılları arasındaki Hristiyanlık tarihini ve tarihi kişilerini çok detaylı bilmesidir. Her dini düşünürün, papazın söylemlerini bile Latince veya Grekçe metin örneklerini de göstererek açıklamıştır. Aklınızdaki Newton imajını değiştirebilecek derecede ilginç bir kitaptır.
Bu baskısını da tavsiye edebilirim, fakat daha iyi tercümesi ve düzenlemesi yapılabilir diye düşünüyorum. Küçük bir örnek verirsem; Tevrat'ta "Danielle" adıyla geçen ve yeni Türkçe baskılarda "Daniel" adıyla bahsedilen peygamberin adını Türkçe "Danyal" olarak yazarken, yeni Türkçe baskılarda da "Yuhanna" adıyla geçen ismi "Yahya" olarak Türkçeleştirilmemesi gibi. İkisini de paralel yapabilirlerdi.
Kehanetleri anlayabilmek için ilk önce peygamberlerin kullandığı sembolik dile ilişkin bilgi sahibi olmak gerekir. Bu dil doğal dünya ile pilitik dünyayı oluşturduğu kabul edilen imparatoprluk veya kralliklar arasında analojiden türemiştir
Sangibanus'un hükümdarlığı sırasında saldırıya uğradılar ve kraliyet şehirleri olan Orleans beş yüz bin saskerden oluşan büyük bir ordu toplayan Hun kralı Atılla tarafından kuşatıldı.Bunun üzerine Aetius ve Galya 'nın barbar kralları yardıma geldiler ve İsa'dan sonra 451 yılında Chatti ile birleşen Alanlar campis catalaunnicis adlı efsanevi bir savaşta Hunları yendiler .Savaşın ardından bu bölge campania ya da champagne olarak adlandırıldı
rüya yorumcularına göre güneş ve ay , kral ve kraliçelerin şahsiyetlerine delalet ediyor olsa da , tek bir kişiyle olmayan kutsal kehanette güneş, politik dünyanın kralıkların da güç ve zafer içerisin de hüküm süren kralların soylarını ifade etmek için kullanılır .
Danyal'lın bütün kehanetleri birbirleriyle ilişkilidir : sanki bütün kehanetler tek bir kehanetin , farklı farklı zamanlarda yazılmış çeşitlı parçalarıymış gibidir.
Danyal, Roma İmparatoru Hadrianus'un hükümdarlığına kadar Yahudiler arasında en itibarlı kişiydi.Onun kehanetlerini reddetmek Hristiyanlık dinini reddetmek demektir çünkü bu din , onun İSA peygambere ilişkin kehaneti üzerine kurulmuştur.
Belteşassar'ın son yılında , kraliçe krala şöyle anlatır ; Krallığında öyle bir adam var ki kutsal ilahların ruhuna sahip. Babanın zamanında sağduyusu,zekası ve ilahlara özgü bilgeliği ile bilinirdi. Ve baban , kral Nebukadnezar , onu büyücülerin , sihirbazların , astrologların ve falcıların başına getirdi.Böyle yaptı çünkü kralın Belteşasar diye seslendiiği Danyal ,keskin bir zekaya ilim irfana ve kavrayışa sahipti .Rüyaları yorumlayabilir ,sırları açıklayabilir ve zor problemleri çözebilirdi. DANYAL 5:11,12)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kutsal Kitabın Yorumu
Baskı tarihi:
Aralık 2012
Sayfa sayısı:
238
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055222031
Orijinal adı:
Observations upon the prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Mahya Yayınları
Baskılar:
Kutsal Kitabın Yorumu
Kutsal Kitap
Kutsal Kitabın Yorumu
Newton gibi rasyonel düşünceyi benimseyen, pozitif bilimin kurucuları arasında yer alan ve pozitivist-materyalist anlayışların adeta temel referanslarından birisini oluşturan önemli bir bilginin, hayalleri zorlayan, böylesine Messianist, apokaliptik, mitik ve mistik bir metinle ilgilenmiş olması çok manidardır.

Ne var ki ondan sonra gelen Aydınlanmacı, rasyonalist ve pozitivist aydınların çoğu bu metnin otantik olup olmadığını tartışmakla yetinmişler ve ifade ettiği anlam üzerinde pek durmadıkları gibi, çalışmayı görmezlikten gelmişlerdir.
Diğer taraftan bu eser din-bilim ilişkileri bakımından da büyük bir önem arz etmektedir. Sadece ilahiyatçıların ve özellikle de dinler tarihçilerinin uğraştıkları bir konuda pozitif bilimlerin önde gelen simalarının ortaya koyacakları yaklaşımlar, dini bakımdan bir anlam ifade etmese de, bilim, felsefe ve entelektüel düşünce bakımından çok önem ifade eder.

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0