Melankoli Normal Bir Anomali

7,7/10  (3 Oy) · 
9 okunma  · 
2 beğeni  · 
492 gösterim
Melankolik kişiliğin gizemini anlamaya yönelik çalışmalar Homeros destanlarında başlamış, Hipokrat yazınında sürmüş, Sophokles'in trajedilerinde doruğa ulaşmıştır. Aristoteles, olağanüstü kişiliklerden, özgün bir ahlak ve tutkulu bir heyecan içinde yaşayanların genellikle melankolik olduklarını söylemiştir. Demokritos, Herakleitos, Empedokles örneklerinde olduğu gibi... Albrecht Dürer, Hölderlin, Walter Benjamin vb. hep bu tür bir melankolik yaşamın aurasını yaymışlardır. Melankolik yaşamda çok kez, sıradan varoluşun acılı sefaleti aşılabilmekte, trajik fakat onurlu (hatta bazen) estetik özellikleri (bile) olabilen yepyeni bir benlikle karşılaşılmaktadır. Kabalıklardan ve kalabalıklardan uzak, hiçbir yerden ve hiç kimseden bir şey beklemeden yaşanan yalnızlıkları salt toplumsal yalıtlanmalar olarak (da) düşünmemek gerekir. Bu tür içselleşme durumları insanın kendi kendisiyle buluştuğu, her şeyden kurtulup hiçbir dayanak noktasının kalmadığını duyum-sadığı, özbenliğin kendi kendisini yaratmaya başladığı anlardaki olağanüstü coşkular, hazlar, güzelliklerle dolu serüvenler olarak da düşle-nebilir. Melankolik yaşamın satır aralarında, uyumsuzluğun, toplumsallaşamamanın, her dem günahkârlığın ve saçmalığın keyfi (de) yaşanır.
(Tanıtım Bülteninden)
Ilgaz 
17 Nis 11:44 · Kitabı okudu · 59 günde · Beğendi · 7/10 puan

arada sıkıcı tekrarlar ve biyografik teferruatlar olsa da, melankolik ve depresif ruh yapısına sahip insanların kendilerini daha iyi tanımak ve anlamak adına mutlaka okumaları gereken bir kitap olarak görüyorum.

Kitaptan 9 Alıntı

Ilgaz 
07 Eyl 22:48 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Melankoliden Depresyona
Klein'e göre, çocuğun ana memesinden ayrılması, hertürlü felaketin başlangıcıdır.

Melankoli, Serol Teber (Sayfa 241)Melankoli, Serol Teber (Sayfa 241)
Ilgaz 
 14 Eyl 09:49 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Melankoli üzerine ilk kapsamlı tıbbi araştırmaları günümüzden 2400 yıl kadar önce, Antik Çağ Kos Adası Tıp Okulu'ndan Hippokrat yapmıştır.
Bu ruhsal duruma melankoli adı yine Hippokrat tarafından konulmuştur.

Melankoli, Serol Teber (Sayfa 10)Melankoli, Serol Teber (Sayfa 10)
Ilgaz 
07 Eyl 22:43 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Ortaçağda Melankoli
Melankoli, Hıristiyan din bilimcilerince, kişilik ve yaşam tarzı olarak değil; inançsızlık, tanrısal düzene baş kaldırı ve bunun karşılığı olarak da bir tür tanrısal cezalandırma olarak tanımlanmış.
Ölümcül bir günah olarak değerlendirilmiştir.

Melankoli, Serol Teber (Sayfa 143)Melankoli, Serol Teber (Sayfa 143)
Ilgaz 
 07 Eyl 22:55 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Melankoliden Depresyona
İçinde yaşanılan dünyadan edinilen izlenimlerin her insanda farklı görüngüler (fenomenler) dizisi, görüngüler dünyası oluşturduğu ve bu dünyanın her insanda ayrı ayrı olduğu; bu görüngüler dünyasının, dışarıdan bakan en iyi niyetli psikiyatrlar tarafından bile bilinmesinin pek kolay olamayacağı; bunların ancak o insanın kendisi tarafından bilinebileceği ve anlatılabileceği görüşü ağırlık kazanmıştır.
Bu yaklaşım varoluşsal-fenomenolojik (ontolojik) ruhbilimlere gereksinimi gündeme getirmiştir.

Melankoli, Serol Teber (Sayfa 243)Melankoli, Serol Teber (Sayfa 243)
Ilgaz 
07 Eyl 22:59 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Dostoyevski, Yeraltından Notlar romanında birey insanın "canlı yaşamının" durumunun kahramanca söylemlerde anlatılanlardan çok farklı olduğunu sergilemiştir.

Melankoli, Serol Teber (Sayfa 244)Melankoli, Serol Teber (Sayfa 244)
Ilgaz 
 15 Eyl 09:45 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Melankoliden Depresyona
Jaspers, ruhbilimleri kapsamı içinde sağlıklı ya da hasta insan ayrımı yapmanın son derece zor olduğunu vurgular ve Nietzsche'nin kendine özgü biçimiyle söylediği, "sağlıklı insan yoktur" sözlerini anımsatır.

Melankoli, Serol Teber (Sayfa 252)Melankoli, Serol Teber (Sayfa 252)
Ilgaz 
 15 Eyl 10:07 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

İnsan için ölüm, yaşamın en son ve belirleyici sınırıdır. Heidegger'in söylemiyle, "Hiç'in ve korkunun sınırı".
Trajik insan bu sınırı görür ve tanır, korkar. Hem de çok korkar. Fakat öte yandan da artık, anlamsız, "sıradan günlük yaşamın" da bir anlamı kalmaz.
Anlamlı olmak koşuluyla, ölümcül sonun Hiçlik'in sınırlarında, onurlu var olma ve yaşama olanakları aranır. Buradaki korku, insanı hem özbenliğine daha çok yaklaştırır hem de evrenselleştirir.

Melankoli, Serol Teber (Sayfa 13)Melankoli, Serol Teber (Sayfa 13)
Ilgaz 
15 Eyl 09:41 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Melankoliden Depresyona
Kierkegaard, insanın bütünlükte değil ayrılıkta ortaya çıkabileceğini. İnsanın başkalarından ayrı olabildiği ölçüde varolabileceğini; bir insanın varlığının ancak başka insanlarla, başka şeylerle olan sınırlarını -ayrıcalıklarını- belli ettiği ölçüde belirginleşebileceğini vurgulamıştır.

Melankoli, Serol Teber (Sayfa 246)Melankoli, Serol Teber (Sayfa 246)
Ilgaz 
15 Eyl 09:55 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Melankoliden Depresyona
Melankoliklerde içsel, biyolojik-ruhsal vital bir yavaşlamadan söz edilir. Buradaki içsel, vital yavaşlama biyoloji-psikoloji arası bir kavramdır.
Melankolik insan, vital yavaşlama içinde, özbenliğindeki saf yaşantı akışının gerçek dünya zamanı karşısında yavaşladığını söyler.
Bu koşullarda saf benliğin, dünyasal-reel zamanın normal akışını sezinlediği, fakat kendi öz zamanın, dış dünyanın bu zaman akışına uymadığı ve bundan büyük acılar, korkular duyumsadığı gözlenir.

Geçmiş zaman geçmek bilmemekte, şimdiki zamana yapışmaktadır. Melankolik insan, geçmiş zamanın ve anıların etkisinden bir türlü kurtulamamaktadır.

Melankoli, Serol Teber (Sayfa 255)Melankoli, Serol Teber (Sayfa 255)