Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık

9,0/10  (4 Oy) · 
44 okunma  · 
6 beğeni  · 
1.423 gösterim
Ferdi şahsi mülkiyetinden ayırmak, onu eserinden, dolayısıyle var olma imtiyazından koparıp atmak demektir ki, yok etmek ve toplum manivelasında istinat noktasını kaldırmak manasına gelir; ve aydınlık ararken topyekun karanlığa varmakta karar kılar.
Ferdi mülkiyetlerin nispetsizliklerini imkan dairesinde düzeltmek ve aralarındaki çatışmayı önlemekten ibaret olan dava, mülkiyetin kaldırılmasiyle, hastalık arazını gidermeği ölümde bulmaktan ileriye geçemez ve alemde hiç bir mezhep ferdi mülkiyetteki dinlerce teyidli aziz vasfı gölgeleyici bir mana getiremez.
(Kitabın içinden)

 
Sergen Özen 
 11 Ara 2016 · Kitabı okudu · 3 günde · 10/10 puan

Komünizm üzerine yazılmış ciltlerce eseri göz önüne alarak yanılmamak gerekir ki Üstad'ın bu eserinin hacmi çok değil ama içeriği doyurucu. Bize bırakılmış bir vasiyet ve uyarı niteliğinde. Zihinde tazeliğini her zaman koruyacak bir kitap...
Sosyalizmi zengin örneklemelerle etkili bir biçimde tanıtıyor ve tasvirlerden yararlanıyor. Günümüzde de sıkça yapılan bir hataya dikkat çekiyor Üstad. Çoğunlukla, komünizmde yaşananlar üzerinden sürdürülen bir tepki geliştiriliyor tarafımızca, oysa Necip Fazıl'ın bakışı daha farklı...
"Komünizm'de Allah yok, ruh yok, vatan millet mefkuresi yok, ruhçu ahlak yok, felsefe ve tarih yok, anane ve terbiye yok, aileye bağlı çocuk, ferdi mülkiyet ve tasarruf hakkı yok..." Böyle ifade ediyor üstad. Kısaca maneviyat yok, onu didik didik etme prensipleri var... Devam ediyor: "Yok, yok... yokluk tasavvuru bile yok!" diyerek komünizm gerçekliğini; inanan bir insan için ne denli bataklık olduğunu gözler önüne seriyor. bu gerçekliği çok güzel açıklıyor.
Neyin var olduğuna değil, neyin, nelerin "yok" olduğuna bakmalı...
'Yok' olanlara bakıldığında var olanları söylemek, kendi öz değerlerini toptan inkar etmek olsa gerek.
Üstad, İslam'ın bir düsturunu anlatarak, dünya çapındaki bu tanımın önüne geçmek ister. "Zengin, paranın hakimi değil, paraya hakim olandır!" işte bu bakımdan ki Allah kazananları sever!"
Necip Fazıl, İslam -komünizm ayrımını en kalın çizgilerle çizen bir değerdir ve "dava" dediği kavramın içinde bu çizgi de vardır. Yıllarca yüreğinden kan çekerek bu gençliğin yetişmesi için çabalayan bu güzel insanın, Üstad'ın yüreğini sızlatmamalı...
Sosyalizm Komünizm ve İnsanlık'tan çıkarılacak çok ders var...

İlk başlarda hızlı geçişleri sebebiyle zorluyor. Sanki birine yetişmeye çalışıyormuş gibi anlatmış konuyu. Genel itibariyle Necip Fazıl'ın tutarlı olduğu bir kitap. Biliyorsunuz bu çok nadiren oluyor :D

Komünizm ve sosyalizm değerlendirmeleri ve yaklaşımı şaşırtıcı derecede düzgündü. Bu sebeple kitaba iyi bir puan vermek istedim. Kısalığı ve hızlı geçişi sebebiyle de kırdım. (Bir de Necip Fazıl'ı çok sevmediğim için :D )

Filozoflardan örnek vererek ilerlemesi konuya hakim olduğunu göstermiş.Kitap biraz sosyalizm ve komünizmin kısa tarihi gibi olmuş. Nazım Hikmet'e daha çok gönderme yapmasını bekliyordum. Şöyle sağlam üç beş paragraf ama azdı. Yine de güldürdü :D

mefkure 
10 Tem 2016 · Puan vermedi

Eski Türkçe'nin anlaşılmasındaki zorluğun yanısıra Necip Fazıl'ın kültür seviyesinin üslubuna kattığı nitelikten dolayı kafa yormayı gerektiren cümleler içermesine rağmen; Sosyalizm ve Komünizm meselelerinin ana hatlarıyla idrakimize sunulması, kitabı okunmaya değer kılmakta.

Ömer Yıldırım 
09 Mar 2015 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Bir müslümanın bakması gereken nokta-i nazardan sosyalizm, komunizm ve diğer sosyal hadiselere doğru bir bakış.

Kitaptan 14 Alıntı

Sergen Özen 
09 Ara 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Devamlı bir istismar dehâsı... Komünizm, hem başlangıçta hem de sonraki istihalelerinde devamlı bir istismar dehâsından ibarettir.

Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 96)Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 96)
Kezban Kırgöz 
29 Ara 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kapitalizmi kuran yahudi (binbir misal), onu yıkmaya savaşan yine yahudi (Karl Marks), komünizme en yıkıcı darbeyi vuran da tekrar yahudi (Hanri Bergson)...

Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl KısakürekSosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek
Sergen Özen 
10 Ara 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Öyleyse?...
Öyleyse iş ne yapmakta?...
Göklerde kan renkli şafaklara bürülü bir yeni gün hasretiyle kurulan insanlığın ıstırabını duymakta... Ezelden gelip ebede giden gerçek manevi kıymetlerin murakabesine geçmekte...

Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 123)Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 123)
Kezban Kırgöz 
29 Ara 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Komünizm, bir ayağı (Marks), bir ayağı (Engels) ve bir ayağı (Lenin)den ibaret üç ayaklı bir sehpadır.

Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl KısakürekSosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek

Ve insanlığı şöyle sınıflandırır:
"-Hür ve esir, yüksek tabaka ve ayak takımı, soylu ve köle, usta ve çırak, tek kelimeyle ezenler ve ezilenler..."

Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 52 - Büyük Doğu Yayınları)Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 52 - Büyük Doğu Yayınları)

'KAPİTALİZMİ KURAN YAHUDİ (BİNBİR MİSAL), ONU YIKMAYA SAVAŞAN YİNE YAHUDİ (KARL MARKS), KOMÜNİZME EN YIKICI DARBEYİ VURAN DA TEKRAR YAHUDİ (HANRİ BERGSON)...

Demek ki Yahudi, nerede bir teşekkül, billurlaşma, oluş vahdeti görürse onu yıkmaya memur, mücerret tahrip dehâsı... Bu nokta, (Kari Marks) ve komünist ihtilâlindeki birçok Yahudi'yi ve daha nicelerini içine alan, dikkate lâyık bir teşhisi belirtir. ''

Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl KısakürekSosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek

''Komünizm, bir ayağı (Marks), bir ayağı (Engels) ve bir ayağı (Lenin)den ibaret üçayaklı bir sehpadır.

(Marks)la beraber (Engels), kendi mücerret hakikatlerini filozof (Hegel)i tahrif ederek temelleştirirler; (Marks) bu mücerret dünyayı İçtimaîye İktisadî tatbik yollarında planlaştırır; (Lenin) ise, aynı dünyanın, deli vecdi içinde, aksiyoncu olarak meydana çıkar, ihtilâlini yapar ve devletini
kurar.

İnsanlığın idam sehpasına benzeyen bu üçayaklı çatıda, dili bir karış dışarıya vurmuş, gözleri fırlamış ve suratı kireçten daha beyaz bir renk bağlamış bir (martir - mazlum) sallanmaktadır.

İnsan... ''

Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl KısakürekSosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek

''Ferdî mülkiyet hakkı azizdir, insanın suratı kadar tabiîdir; ve iptali, insanların suratlarını battal edip verine kemiyet numaraları taşıyan maskeler takmak derecesinde oluşa aykırıdır.''

Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl KısakürekSosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, Necip Fazıl Kısakürek
2 /