Profil
"Bizden daha şanssız olan kişilere yardım etme insani etiğin bir parçasıdır. Bize, birinin bir derdi olduğunda ona cömertce ve sevkatle yaklaşmanın bir vazife olduğu öğretilmiştir. Yargılanmaktansa yardım etmek, ahlaki zorunluluğumuz gibi.."
sancısını bilmeyenin, bileni kovması üzerine kaybedilen inanç
tarafsız bir ahlak yasasının farklı insanlara eşitsiz bir biçimde etkisi olabilir; şayet insanlar büyük ölçüde kendilerinin yaşamak durumunda kaldıkları sancılı süreci hiç de yaşamak durumunda kalmayanlarca korunup savunulan bir etikten düş kırıklığına uğramışlarsa, bu etiğe inançlarını yitirmişlerse bunda şaşılacak pek bir şey yoktur
zaten hep bilmeyen kovarken, bilip sancısıyla başa çıkmaya çalışan bir de üstüne tüm bu bilgisizlik ile savaşmayacak mıdır?Kitabı okudu
Her şey zorunluluktur, - böyle söyler yeni bilgi; bu bilginin kendisi de zorunluluktur. Her şey masumdur: bilgi de bu masumluğu kavrayış yoludur.
Sayfa 78 - Türkiye İş Bankası Kültür YayınlarıKitabı okudu
Gündelik ölçüt
Eylemlerin aşırıları kibre, ılımlıları alışkanlığa ve aptalcaları korkuya yorulursa nadiren yanılgıya düşülür.
Sayfa 58 - Türkiye İş Bankası Kültür YayınlarıKitabı okudu
Bedel Ödenmiş Yanılgılar
[...] eski yüzyıllarda insanların mutluluklarından ve yaşamlarından fedakarlık ederek savundukları her şeyin yanılgılardan ibaret olduğunu kabul etmek istemez insan: belki de bunların hakikatin düzeyleri olduğu söylenir. Ama aslında bir kimse bir şeye içtenlikle inanmış, inancı uğruna savaşmış ve ölmüşse, onu harekete geçirenin aslında sadece bir yanılgı oluşunun, büyük bir haksızlık olduğunu düşünürler. Böyle bir süreç bengi adalete aykırı görünür; bu yüzden duyarlı insanların yüreği her zaman kafalarına karşı şu ilkeyi belirler: ahlaksal eylemlerle entelektüel görüşler arasında kesinlikle zorunlu bir bağ bulunmalıdır. Ne yazık ki durum farklıdır; çünkü bengi adalet yoktur.
Sayfa 48 - Türkiye İş Bankası Kültür YayınlarıKitabı okudu
Roller ve Alışkanlıklar
Hep bir ve aynı rolü oynayan ikiyüzlü biri sonunda ikiyüzlü olmaktan çıkar; örneğin gençliklerinde genellikle bilinçli ya da bilinçsizce ikiyüzlü olan rahipler sonunda doğallık kazanırlar ve sonra gerçekten, hiçbir yapmacığa gerek duymadan düpedüz rahip olurlar; ya da babanın başaramadığını belki oğul, babasının ön sıçramasından yararlanıp, onun alışkanlığını miras alarak başarır. Birisi uzun bir süre ve inatla bir şey gibi görünmek isterse, sonunda bundan başka bir şey olmak zor gelecektir ona.
Sayfa 47 - Türkiye İş Bankası Kültür YayınlarıKitabı okudu
shame-guilt
"While shame functions to keep you from doing stupid or awful things, guilt similarly motivates us to right our wrongs. When we feel guilty about something, we often set out to make it right. We apologize and in some cases, we offer ways to fix it."
Shame
"as we grow older, something begins to change and our emotional palette starts to expand. We begin to realize that there are other individuals in this world and their perceptions and ideas and judgments affect us. In fact, they affect us a lot and we will spend much of the rest of our lives wishing they didn’t."
"How do you convince people to give up their own impulses and desires for the greater good? How do you inspire people to avoid certain behaviors that are bad for the group, even if they may be good for the individual? Where do these norms come from and how do you make it clear to people what’s expected of them? That’s right. You shame them."
136 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.