Giriş Yap
Miyân-ı güft ü gûda bed-meniş îhâm eder kubhun  Şecâ'at arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler Günümüz Türkçesi: Dedikodu sırasında kötü insanlar ortaya çıkarır kabahatlarini  Yiğitliğini arz ederken çingenenin merdi hırsızlığını söyler. Râgıp Paşa
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Dikkat İltifat içerir!
Işkun gamına eylemişem gönlümi mahzen Bir munçılayın mehzen-i esrâr kimün var İy nisbet iden yüzini gülzâra vü bâga Yüzi tek anun gülşen ü gülzâr kimün var Ben gönlümü aşkın derdine mahzen ettim; işte bunun gibi bir sırlar mahzeni kimde var. Ey yüzünü gül bahçesine ve bağa benzeten kimse; o sevgilinin yüzü gibi gül bahçesi ve güllük kimde var?
1 yorumun tümünü gör
no.15
Bahr içinde katreyem bahr oldu hayrân bana Ferş içinde zerreyem arş oldu seyrân bana
Reklam
·
Reklamlar hakkında
İNSAN: MARİFET DENİZİNDE BİR SEDEF...
- "Söze âlet rolü de yükleyen
Fuzuli,
bir gazelinde şöyle der: - "Söz bize gaibten ve gayb âleminden türlü güzellikler gösterir. Söz, bir sırlar hazinesidir ki, her ân hazineden nice mücevherler çıkarır. Ancak, sözü söylemek için arif olmak ve marifet denizinde bir sedef demek olan insan varlığından inci gibi sözler çıkarmak gerekir."
Salih Mirzabeyoğlu,
Şiir Ve Sanat Hikemiyatı,
sh 264, 4.Levha -Şiir Hikemiyatı- (Umumî Bakış), İBDA Yayınları
Xazini-gəncineyi-əsrardır, hərdəm çəkər Rişteyi-izharə min-min gövhəri-əsrar söz. •Fuzûli🌿
·
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
16
159 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.14