Kişisel kitap arşivinizi oluşturmak, okurları, kitapları, yazarları ve konuları takip etmek için 2milyon+ okurun arasına katılın.
Akış
Ara
Paylaş
Alışveriş
Popüler
Keşfet
Ne Okusam?
Kitaplar
Yazarlar
Okurlar
İncelemeler
Alıntılar
Profil
Bir lebi gonca yüzü gülzar dersen işte sen Har-ı gamda andelib-i zar dersen işte ben Lebleri mül saçları sünbül yanagı berk-i gül Bir semenber serv-i hoşreftar dersen işte sen Payine yüzler sürer her serv-i dil-cuyun revan Su gibi bir aşık-ı didar dersen işet ben Zülfü sahir turrası tarrar şuh-ı şivekar Çeşmi cadü gamzesi mekkar dersen işte sen Firkatinde teşne leb hatır perişan haste dil Künc-i gamda bi-kes ü bi-mar dersen işte ben Gözleri sabr u selamet ülkesini tarac eden Bir amansız gamzesi Tatar dersen işte sen Bakiya Ferhad ile Mecnun-ı şeydadan bedel Aşık-ı bi-sabr ü dil kim var dersen işte ben BÂKİ
Bir elif çekti yine sîneme canan bu gece 🎶🎶 ¶Hafız Burhan
Gazel, 4 Peydâ
Gehî toprağa eyler hikmetin bin mehlikā pinhan / Gehî sun'un kılar topraktan bin mehlikā peydâ.
Fuzuli
Fuzuli
Gazelin muazzam şeditliği..
"Her nice Zühd-ü salaha mail olur hatırım Gördüğümce ol nigarı ihtiyar elden gider". 🌼 Her ne kadar ruhani ibadetlerin en iyisine meyilli olsa da gönlüm o güzel yüzlü sevgiliyi görünce iradem elden gider.🍃 "Şöyle hak oldum ki, ah etmeye havf eyler gönül Lacerem bad-ı saba ile gubar elden gider". 🌼 Ah etmeye korkuyor gönlüm, çünkü öyle bir toprağa düştüm ki sabah rüzgarı ile şüphesiz toz elden gider.🍃 "Gırre olma dilbera hüsnü cemale kıl vefa Baki kalmaz kimseye nakşünigar elden gider". 🌼 Ey dilber, gafil olma, güzelliğinle öğünme vefalı ol , kalıcı olmaz kimsede bu süs ve güzellik elden gider.🍃 "Yar içün ağyar ile merdane ceng etsem gerek İt gibi murdar rakib ölmezse yar elden gider".🌼 Yar için düşman ile mertçe dövüşsem gerek, köpek gibi pis düşman ölmedikçe yar elden gider.🍃 || Avnî 🖋️
Avunmalar Gazeli
"...sesin olsun da hiçbir şey söyleme, kırgınlığa iyi gelir..."
Kırmızı Kedi Yayınları
Avunmalar Gazeli
"ne uzun bir sefermiş yalnızlık, gemisiz, kaptansız, adasız gözlerin terk ettiği bir bahçede ağaç olmak, dalsız, yapraksız..."
Kırmızı Kedi Yayınları
"Gitdün ammâ kodun hasret ile cânı bile İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile"
Neşâtî
Neşâtî
İyilikler Gazeli
"aşkın yerini iyilik aldığı zaman inanırım beni sahiden sevdiğine yağmurun yerini kuşlar doldurduğu zaman az kuşlar onlar iyi kuşlar kanatlarından büyük merhametleri var ... soğuk devlet, soğuk gece, arkadaşlarım nerde ah, ölüme mi indiler henüz hayata çıkmadan"
Kırmızı Kedi Yayınları
"Derd-i aşkı gayrıdan sorma ne bilsin çekmeyen Anı yine aşık-ı nalana söylen söylesin"
Bâkî
Bâkî
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.