Giriş Yap
Kamu idaresinde yapılacak gerçek reform tek bir alana sıkıştırılamaz. Sorumluluğun ve dayanışmanın sadece icracılar veya karar vericiler arasında değil, aynı zamanda toplumda da yeniden tesis edilmesini gerektirir. Diğer bir deyiş le, idari reform ancak, bu kitabın ele aldığı diğer reformlan içeren bir insani, toplumsal ve tarihsel dönüşümler bütünün- de tam olarak gerçekleştirilebilir.
İnkilap!
Alfabe, bir milletin tarihi ''hatırlama'' metodu ve tarihte kalma gerecidir!
Kalbiniz neye tutulursa ve neye güvenirse o gerçekten sizin Tanrı'nızdır.
184 syf.
5/10
·
Beğendi
·
4 günde okudu
İnsan Soyunun Eğitimi
Kitaptan beklentiniz eğer eğitim hakkında genel bilgilendirme, eğitim sistemleri veya eğitimin önemi tarzı şeyler ise bu kitap sizin bu beklentinizi karşılamayacaktır. Kitapta daha çok din dogmasına karşı oluşan bir aydınlanma yani reform tarzında bir bakış açısının felsefi...
Reformlar, yasalara tahammülü olmayan diktatörlerin sıkça başvurduğu yöntemlerdendir. Milton’a göre, “gereklilik, daima bir tiranın en önemli mazeretidir.”