mithrandir21 | Uğur D.'un Kapak Resmi
mithrandir21 | Uğur D., bir alıntı ekledi.
15 saat önce · Kitabı okuyor

Bir yerde din adına aldatma varsa, orada cehalet ve taraflı bakış var demektir.

Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 245 - Düşün Yayıncılık)Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 245 - Düşün Yayıncılık)
mithrandir21 | Uğur D., bir alıntı ekledi.
 22 May 22:23 · Kitabı okuyor

Dinde Beyni Kiraya Vermek
"Düşünmezsen, sorgulamazsan, yeni şeyler üretmeye kalkmazsan rahat edersin. Bırak düşünmeyi, sorgulamayı, yeni şeyler üretmeyi; al şu kitaptan, koy kendi kitabına, neyine gerek."

Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 225 - Düşün Yayıncılık)Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 225 - Düşün Yayıncılık)
mithrandir21 | Uğur D., bir alıntı ekledi.
22 May 13:09 · Kitabı okuyor

Kur'an, Sünnet, İcma ve İçtihat
İmam Hatip Okullarında, İlahiyat Fakültelerinde, Medreselerde öğretilen çok önemli bir konu vardır. Aslında buna "önemli değil", "yanlış" dememiz gerekiyor. Konu şudur: İslam'da icma, içtihat/kıyas. "Kur'an'da olmayanı sünette, her ikisinde olmayanı icmada, her üçünde olmayanı içtihatta bakmak, aramak gerekiyor" diyen bu öğretinin anlamı nedir: "Kur'an'da bazı eksiklik vardır, sünnet de eksiktir, icma da; ve bunlar birbirinin eksikliğini doldururken, hepsinin eksikliğini içtihat doldurmaktadır. Kur'an ise, ötekilerin eksikliğini dolduramaz.

Bu öğretinin diğer bir anlamı da şudur: "Yüce Allah eksik vahiy, yani Kur'an göndermiş; din adına ihtiyaçları gideremiyor, problemleri çözemiyor." Bir başka anlamı ise; "Kur'an, değişen hayat şartlarını karşılamaktan acizdir, yetersizdir; geldiği çağa uygun düşmekte, günümüze yakışmamakta, yeni problemleri, olayları çözümlemekte dar kalmaktadır. Onun bu eksik aciz, dar kalan yönlerini sünnet, icma ve kıyasla gidermek zorundayız."

Biz, işte bu öğretiye "yanlış" diyoruz.

Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 179 - Düşün Yayıncılık)Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 179 - Düşün Yayıncılık)
mithrandir21 | Uğur D., bir alıntı ekledi.
21 May 18:03 · Kitabı okuyor

Kadın ve Kaburga Kemiği
O'nun kudret çamuru bitmiş ve çamurdan kadın yaratmış; dönüp Hz. Âdem'e demiş ki 'ver bana bir kemik, yaratayım sana bir hanım.' Bu nasıl bir anlayış ve nasıl bir hurafedir?

Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 160 - Düşün Yayıncılık)Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 160 - Düşün Yayıncılık)
mithrandir21 | Uğur D., bir alıntı ekledi.
20 May 14:48 · Kitabı okuyor

Mirac
Anlatıldığı şekilde bir mirac yaşanmış ise, buna öncelikle Yüce Allah Kur'an'da yer verirdi. O zaman Hz. Peygamber onun oluşumu üzerinde açıklamalar yapardı ve Kur'an'a dayalı açıklamalara güvenimiz olurdu.

Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 120 - Düşün Yayıncılık)Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 120 - Düşün Yayıncılık)
mithrandir21 | Uğur D., bir alıntı ekledi.
20 May 13:43 · Kitabı okuyor

Sırat Köprüsü
" Sırat köprüsü" kavramı Kur'an'da yer almamaktadır. Müslümanların arasında yayılması büyük bir talihsizliktir. Kestiğimiz kurbanın sırat köprüsünde bize binek olup bizi köprüden geçireceği inancı, mantar olarak İslam kültüründe yer almaktadır. "Sırat köprüsü" inancı Milattan (Hz. İsa'nın doğumu) önce gelmekte, asırdan asra intikal etmekte, İslam kültürünün içinde bir kurtçuk olarak yaşamaktadır. Tabii, bu hurafe kurtçuğu, İslami anlayışıiçten içe kemirmekte ve çürütmektedir.

Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 100 - Düşün Yayıncılık)Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 100 - Düşün Yayıncılık)
mithrandir21 | Uğur D., bir alıntı ekledi.
20 May 08:50 · Kitabı okuyor

Madem Kabir Azabı Var...
Mademki kabir azabı vardı ve bu kabir azabı çok dehşet verici idi, Yüce Allah neden Firavunun cesedini mezara koydurmayıp bu dünyada ibret için bıraktı? Firavunun cesedi kabirde olmadığına göre, Mü'min sûresinin 46. âyetini nasıl kabir azabı olarak yorumluyorlar? O zaman, Yunus 92 ile Mü'min 46. âyeti bir araya getirilecek ve ona göre yorum getirilip fetva verilecektir. Bu sentezi yapamayanlar, konuşmamalıdırlar.

Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 87 - Düşün Yayıncılık)Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 87 - Düşün Yayıncılık)
mithrandir21 | Uğur D., bir alıntı ekledi.
 19 May 20:59 · Kitabı okuyor

Kabir Azabı ve Münker-nekir'in Esas Kökenleri
Eski Mezopotamya inançlarında ölümden sonra kabirde hayatın devam ettiğine inanılırdı. Babil ve Asur inançlarında ölüleri kabirde Anunakis sorgulamaktadır. Bir çeşit, kültürümüzdeki münker-nekir sorgulamasını andırır.

Eski Mısır'da, ölülerin kabirde yaşadığına inanılır, bu nedenle mezara yiyecek - içecek konurdu. Ölülerin mezarda sorgulandığına inanılırdı.

Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 76 - Düşün Yayıncılık)Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 76 - Düşün Yayıncılık)
mithrandir21 | Uğur D., bir alıntı ekledi.
19 May 20:14 · Kitabı okuyor

Kabir Azabı
Dinimize değil de kültürümüze, yabancı din kültürlerinden gelen yanlışlardan/hurafelerden biri de "kabir azabı" meselesidir. Asırlardır Müslümanlara anlatılan, öğretilen ve onunla korkutulan kabir azabı, kökleri derine inen, imanın bir parçası haline gelen bir yanlış ve hurafedir.

Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 74 - Düşün Yayıncılık)Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 74 - Düşün Yayıncılık)
mithrandir21 | Uğur D., bir alıntı ekledi.
19 May 14:36 · Kitabı okuyor

Şefaat
Geçmişten günümüze gelen en önemli hurafelerden, yanlışlardan biri "şefaat" konusu hakkındadır. Müslüman, geçmişin kültürünün etkisi altında kalıp, birilerinin birilerine şefaat edeceği inancı ile yaşamış, yaşıyor ve yaşayacağa benziyor.

Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 47 - Düşün Yayıncılık)Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 47 - Düşün Yayıncılık)
Aslıhan Alpaslan, Allah'a Öğretilen Din'i inceledi.
18 May 13:11 · Kitabı okudu · 7 günde · Beğendi · 10/10 puan

İki gündür düşünüyorum kitap için nasıl bir inceleme yapacağım diye, kelimeleri kağıda dökme konusunda pek başarılı olmadığım için hatalı bir şeyler yazmaktan da korkuyorum. Ayrıca sevgili mithrandir21 | Uğur D. nin incelemesi o kadar doyurucu ki fazla sözde de gerek yok aslında .
Ben bu güne kadar inancım konusunda kendimi çok sorguladım, bir din ki Allah tarafından gönderilen son ilahi din, onu vahiy ettiği Peygamberimiz son peygamber ve biz Müslümanlar halen başka kitaplar, hadisler, yüce varlıklar arıyoruz.
İşte Emre Dorman bu kitabı ile bunu bizim yüzümüze çarpıyor, diyor ki başka şeyler aramayın sizin için en doğru kaynak Kur'andır, onu okuyun ve Allahın size vermiş olduğu akıl ile yorumlayın, size başka hocalar, hadisler, tarikatlar gerekmez demiş. İşte bu noktada Emre Dorman ile aynı fikirdeyiz. Yazar bunu araştırmaları ile bize kitap olarak sunmuş
Bu güne kadar anlamadığım ve inanmadığım bir çok konuya da açıklık getirmiş. Kitapta bulunan Hadisler Arsındaki Çelişkili Örnekler başlığı altında ki tüm konular kafamızı karıştıran yok artık dedirten cinsinden yalan yanlış inanışları birer birer delileri ile çürütüyor.
Bazı hadislerin o günün şartları gereği söylenmiş olması gayet doğaldır. Fakat bunlara körü körüne inanmak işte yanlış olan odur. Allahın bize vermiş olduğu akıl ile hareket etmeli ve onun yolundan ayrılmamalıyız, herkesin inancı kendinedir.
Uydurulan din değil ,vahiy olunan dine inanmalıyız.
Gerçekten de ,bu elbette bir öğüttür. Dileyen onu düşünür, öğüt alır.(Müddessir suresi 54-55)
Aklınızın karıştığı yerde Kur'an sizin yol göstericiniz olacaktır. Keyifli okumalar...

mithrandir21 | Uğur D., bir alıntı ekledi.
18 May 13:04 · Kitabı okuyor

Hz. Peygamber ve Kıyamet Alametleri
A'raf sûresinin 187. ayetinde, kıyametin bilgisinin Allah katında olduğu, Hz. Peygamber'in onu bilemeyeceği, onun bilgisinin yer ve göklere ağır geleceği, ansızın kopacağı söylenirken; Tahâ sûresinin 15. ayetinde, onun bilgisini Yüce Allah neredeyse kendinden gizleyeceğini belirtirken; alametlerini Hz. Peygamber bu şekilde sayar mı?

Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 35 - Düşün Yayıncılık)Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 35 - Düşün Yayıncılık)
mithrandir21 | Uğur D., bir alıntı ekledi.
18 May 12:56 · Kitabı okuyor

Dirilerin Ölülerle İlişkisi
okunan Kur'an'ın sevabının ölülere verilmesi, ölü adına Kur'an okunması, yapılan infakın sevabının ölülere dağıtılması, ölü adına kurban kesilmesi ve hacca gidilmesi hep hurafe uygulamalardır. İslam dininde, Kur'an'da böyle bir şey yoktur.

Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 32 - Düşün Yayıncılık)Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 32 - Düşün Yayıncılık)
mithrandir21 | Uğur D., bir alıntı ekledi.
 18 May 09:02 · Kitabı okuyor

Ölünün Ruhu İçin İnfak Etmek
Yaygın bir uygulamaya göre, bir kimse birine bir bardak su verirse, içen, suyu verene şöyle dua eder: "Olsun ananın babanın canı için". Bu dua şeklini sorgulamamız gerekiyor; acaba doğru mudur? Suyu verene şöyle dua yapması gerekmez miydi: "Olsun Allah rızası için". Bir kimseye su vermek de bir ameldir, bir hayır işlemektir, bir çeşit infaktır. Niyeti yaparken, suyu veren Allah rızası için, alan da duasını Allah rızası adına yapmalıdır.

Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 27 - Düşün Yayıncılık)Kur'an'sız Müslümanlık, Bayraktar Bayraklı (Sayfa 27 - Düşün Yayıncılık)