Murat Söylev, bir alıntı ekledi.
18 May 04:47

sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefs-i emmareye esir olmaktır.

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 18)Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 18)
Mehmet Cevat Ülker, bir alıntı ekledi.
17 May 20:31

Ey Türkler ve Kürdler, acaba şimdi bir miting yapsam; sizin bin sene evvelki ecdadınızı ve iki asır sonradaki evlâdlarınızı şu gürültühane olan asr-ı hazır meclisine davet etsem...

Acaba sağ tarafta saf tutan eski ecdadınız demiyecekler mi:
"Hey mirasyedi yaramaz çocuklar!
Netice-i hayatımız siz misiniz?

Heyhat!
Bizi akîm bir kıyas ettiniz, bizi kısır bıraktınız!" Hem de sol safında duran ve şehristan-ı istikbalden gelen evlâdlarınız, sağdaki ecdadlarınızı tasdik ederek demiyecekler mi ki:

"Ey tenbel pederler!
Siz misiniz hayatımızın suğra ve kübrası?
Siz misiniz şu şanlı ecdadımızla bizi rabteden rabıtamızın hadd-i evsatı?
Heyhat!..
Ne kadar hakikatsız ve karıştırıcı ve müşagabeli bir kıyas oldunuz!"

Münazarat, Bediüzzaman Said NursîMünazarat, Bediüzzaman Said Nursî

“Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” diyen Bediüzzaman, hürriyeti şöyle tarif ediyor:
"Hürriyet odur ki; ne nefsine, ne gayriye zararı dokunmasın. Yani tam ve mükemmel hürriyet, kişinin firavunlaşmaması ve başkasının hürriyeti ile alay etmemesidir."
(Münâzarât, s. 35)

Hakan Can, bir alıntı ekledi.
01 May 15:18 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Fakat hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalp ve vicdan fezâil-i İslamiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakiki hamiyet ve sadâkat ve adalet beklenilemez. Fakat iş ve san’at başka olduğu için fasık bir adam güzel çobanlık edebilir; ayyaş bir adam ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir.

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 175)Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 175)

Not Defterimden
"...herbir müslümanın herbir sıfatı müslüman olması lâzım olmadığı gibi, herbir kâfirin dahi bütün sıfat ve san'atları kâfir olmak lâzım gelmez..."
Münâzarât,Bediüzzaman Said Nursi

Kübra Nur, bir alıntı ekledi.
10 Nis 19:55 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

S- Efkârı teşviş eden, hürriyet ve meşrutiyeti takdir etmeyen kimlerdir?

C- Cehalet ağanın, inad efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklid hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde, insan milletinden menba'-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cem'iyettir.

Münazarat, Bediüzzaman Said NursîMünazarat, Bediüzzaman Said Nursî
Kübra Nur, bir alıntı ekledi.
05 Nis 00:55 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez.
Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz.
Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar.

Münazarat, Bediüzzaman Said NursîMünazarat, Bediüzzaman Said Nursî
Kübra Nur, bir alıntı ekledi.
05 Nis 00:55 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Evet, evet.. neam, neam..
sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa; sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zira kâinatı nağamatıyla raksa getiren hakaikın esrarını ihtizaza veren musika-i İlahiye hiç durmuyor.
Mütemadiyen güm güm eder.

Münazarat, Bediüzzaman Said NursîMünazarat, Bediüzzaman Said Nursî
Resul, bir alıntı ekledi.
21 Mar 08:43 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Şimdi anlıyorum ki, ne dediğimi anlamıyorsunuz.
Zira ben siz oluyorum, anlamıyorum.

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 88 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 88 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
07 Mar 21:46 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Böyle bir askere kim karşı koyabilir ki ?
Evet İslâmiyet gibi bir âlî tarîkatım,
acz ve fakrı Allah'a karşı bilmek gibi bir meşrebim,
Seyyidü'l-Mürselîn gibi bir rehberim,
Kur'an-ı Azîmüşşân gibi bir mürşidim,
bir dakikada mertebe-i velâyete erişmek gibi ulvî bir netice almak mümkün olan askerlik gibi bir mesleğim var.

Hulûsi

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 105 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 105 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)