Resul, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okudu · 10/10 puan

Şimdi anlıyorum ki, ne dediğimi anlamıyorsunuz.
Zira ben siz oluyorum, anlamıyorum.

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 88 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 88 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
07 Mar 21:46 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Böyle bir askere kim karşı koyabilir ki ?
Evet İslâmiyet gibi bir âlî tarîkatım,
acz ve fakrı Allah'a karşı bilmek gibi bir meşrebim,
Seyyidü'l-Mürselîn gibi bir rehberim,
Kur'an-ı Azîmüşşân gibi bir mürşidim,
bir dakikada mertebe-i velâyete erişmek gibi ulvî bir netice almak mümkün olan askerlik gibi bir mesleğim var.

Hulûsi

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 105 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 105 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
07 Mar 21:34 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Evet kimse demez ayranım ekşidir.
Fakat siz mihenge vurmadan almayınız

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 15 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 15 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
07 Mar 21:31 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Eğer iyi temaşa etsen göreceksin ki; feleğe atılan taşlar, döndüğü vakit bir yeis olarak kalbde tahaccür eder...

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 49 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 49 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
07 Mar 20:10 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir.
Aklın nuru, fünûn-u medeniyedir.

İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder.
O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder.
İftirak ettikleri vakit; birincisinde taassub, ikincisinde hile, şübhe tevellüd eder.


ulûm-u diniye: dini ilimler, dine ait olan ilimler
fünûn-u medeniye: medeniyet fenleri
Pervaz: kanat açmak, uçmak
İftirak: ayrılık, ayrılmak
Taassub: aşırı bağlılık, körü körüne bağlılık
Tevellüd: doğma, meydana gelme

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 78 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 78 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
07 Mar 19:56 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Arı su içer bal akıtır, yılan su içer zehir döker.

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 73 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 73 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
07 Mar 14:33 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Fena adama, iyisin iyisin denilse iyileşmesi ve iyi adama, fenasın fenasın denildikçe fenalaşması çok vuku' bulmuştur.

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 40 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 40 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
07 Mar 14:31 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Bir derd görünürse, devası âsândır.
Hem de büyük işlerde yalnız kusurları gören cerbezelik ile aldanır veya aldatır.
Cerbezenin şe'ni, bir seyyieyi sünbüllendirerek hasenata galib etmektir.

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 33 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 33 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
07 Mar 14:27 · Kitabı okudu · 10/10 puan

 ..filan yerde böyle olmuş, diğer yerde şöyle olmuş.
Olmuş.. olmuş.. olmuş.. ilââhir...

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 33 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 33 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
07 Mar 14:22 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Zira kemâlin cemâli dindir. Hem din; saadetin ziyasıdır, hissin ulviyetidir, vicdanın selâmetidir.

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 19 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 19 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)