Eric J. Hobsbawm

Yazar 8,4/10 · 33 Oy · 19 kitap · 76 okunma ·  13 beğeni
Freyja, bir alıntı ekledi.
29 Kas 2017

"Bir limana yakın olmak, dünyaya yakın olmak demekti."

Devrim Çağı 1789-1848, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 18 - Dost Kitabevi Yayınları)Devrim Çağı 1789-1848, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 18 - Dost Kitabevi Yayınları)
Athena, bir alıntı ekledi.
20 Mar 23:21 · Kitabı okudu · Beğendi · 6/10 puan

'Aydınlanmış' düşünceye laik , ussal ve ilerici bir bireycilik egemen olmaktaydı.Bireyi , cahil gelenekçiliğinden , ( doğal ve ussal dinden ayrı olarak) kilisenin hurafelerinden , insanları doğuma ve ilgili başka ölçütlere göre alt ve üst olarak hiyerarşiye ayıran usdışılıktan kurtarmak , Aydınlanmanın başlıca amacıydı.Özgürlük , eşitlik ve ( bunları takiben) bütün insanların kardeşliği , Onun sloganlarıydı.Zamanı geldiğinde bunlar , Fransız Devrimi'nin sloganı oldular . Bireysel özgürlüğün hakim olmasıyla , En hayırlı sonuçları yaratmak mümkün olacaktı.

Devrim Çağı 1789-1848, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 30 - Dost Yayınevi)Devrim Çağı 1789-1848, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 30 - Dost Yayınevi)
İpek güven, bir alıntı ekledi.
08 Tem 2017 · Kitabı yarım bıraktı

Hamile bir köylü kızının karnına bir süngü saplamayı akıllarından bile geçiremeyen yumuşak huylu genç erkekler, Londra ya da Berlin üzerine yüksek patlayıcıları veya Nagazaki üzerine nükleer bombayı rahatça bırakabildiler.

Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 66)Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 66)
Freyja, bir alıntı ekledi.
29 Kas 2017

1800'de kabaca her üç insandan ikisi Asyalı, her 5 insandan biri Avrupalı, her on insandan biri Afrikalı, her otuz üç insandan biri Amerikalı ya da Okyanusyalı idi.

Devrim Çağı 1789-1848, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 16 - Dost Kitabevi Yayınları)Devrim Çağı 1789-1848, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 16 - Dost Kitabevi Yayınları)
İpek güven, bir alıntı ekledi.
08 Tem 2017 · Kitabı yarım bıraktı

Korkuyla maskelenmiş kül rengi yüzleriyle,
Çıkıp siperlerinden saldırıya geçerler,
Bileklerinde zamanın tik takları,
Ve ürkek gözlerinde,sıkılı yumruklarında umutla,
Çamurun içinde debelenirler. Ah Tanrım,durdur artık bunu!
Seigfried Sassoon (1947,s.71)

Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 25)Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 25)
Ferdi Bişkin, bir alıntı ekledi.
10 Şub 22:57 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

Kitap
"Okul kitapları yazmaya teşvik edilmeleriyle Hintliler, çoğu zaman Hindistan'ın geçmişi hakkında Avrupalı fikirleri de ödünç alarak Avrupai tarzda tarih yazmaya koyuldular."

Geleneğin İcadı, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 214 - Agora Kitaplığı)Geleneğin İcadı, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 214 - Agora Kitaplığı)
Ferdi Bişkin, bir alıntı ekledi.
10 Şub 22:58 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

İtalyanlar
"İtalya, d'Azeglio'nun şu sözlerle özetlediği sorunu çözmekte sıfırdan başlamak zorundaydı: 'İtalya'yı yarattık, şimdi de İtalyanları yaratmak zorundayız.'"

Geleneğin İcadı, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 310 - Agora Kitaplığı)Geleneğin İcadı, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 310 - Agora Kitaplığı)
Ferdi Bişkin, bir alıntı ekledi.
10 Şub 22:57 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

Gelenek
"Ulusal bir sembol olarak pırasa yerine nergis'in kullanılması, 1907 gibi yakın bir zamanda görülmeye başladı ve bu Galce 'bulb' (soğan, ampul) kelimesinin yanlış anlaşılmasından kaynaklandı."

Geleneğin İcadı, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 107 - Agora Kitaplığı)Geleneğin İcadı, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 107 - Agora Kitaplığı)
Hamza, bir alıntı ekledi.
15 Eyl 2017 · Kitabı okuyor

Şair T.S. Eliot için, "Bu, dünyanın bir patlamayla değil bir inlemeyle sona erişidir." Kısa 20. Yüzyıl her ikisiyle birden sona erdi.

Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 15)Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Eric J. Hobsbawm (Sayfa 15)