Ali Osman Gündoğan

Ali Osman Gündoğan

Yazar
8.4/10
10 Kişi
·
25
Okunma
·
0
Beğeni
·
385
Gösterim
Adı:
Ali Osman Gündoğan
Unvan:
Yazar
Doğum:
Balıkesir, 1961
1961 Balıkesir doğumlu. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 1982–1986 yılları arasında felsefe öğretmenliği yaptı. 1986 yılında mezun olduğu bölüme araştırma görevlisi olarak atandı. 1991 yılında “Blondel’in Aksiyon Felsefesi ve Türkiye’deki Etkisi” adlı teziyle doktor unvanını aldı. 1995 yılında doçent oldu. Atatürk Üniversitesi’nde 1995 ile 2000 yılları arasında bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne doçent olarak atandı. 2001 yılında da Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde profesör oldu. Muğla Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekilliği ve 2002–2006 yılları arasında da Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan’ın “Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi”, Bergson” adlı kitaplarının dışında çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Gündoğan alanıyla ilgili olarak çok sayıda konferans, kongre, panel ve sempozyuma katılmıştır. Pek çok dergide yayın kurulu üyeliği, hakemlik danışma kurulu üyeliği gibi görevleri bulunan Gündoğan, bazı sempozyum ve kongre düzenleme kurulu üyeliklerinde de bulunmuştur. Erasmus öğretim elemanı değişikliği çerçevesinde Paris İNALCO’da Osmanlı Son Dönemi Fikir Hareketleri, Türk Eğitim Sistemi konularında seminerler vermiştir. Ayrıca Uludağ, Kocaeli, Muğla ve Sofya Üniversitelerinin birlikte yürüttükleri “Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim” başlıklı Avrupa Birliği Üniversiteler Hibe Programı tarafından desteklenen projenin Muğla Üniversitesi yürütücülüğü görevini tamamlamıştır.
"Felsefe birinin kendini bir sezgi çabasıyla nesnenin içine yerleştirmesinden ibarettir."

(Metafiziğe Giriş)
Dinamik, yaratıcı bir zaman, asıl gerçekliği de ifade eder. Dinamik ve yaratıcı olan gerçek zamanı "düşünemeyiz, fakat yaşarız çünkü hayat zekayı aşar." Bu demek oluyor ki daha önce de söylendiği gibi hayat, yaratıcı bir süreç olan zaman, zeka tarafından anlaşılamaz. Çünkü "gerçek zaman şuur halleridir. Bunlar arasında hiçbir boşluk yoktur. Ruhun bütün geçmişi, hem şuur hallerinin topunda, hem de her birisinde tamamıyla saklıdır."
... değişme mümkün olmasa, sürenin yaşandığı ruh halleri değişmeden kesilseler, ruhun süresi de akmaktan kesilir. Ancak durum hiç de böyle değildir. Çünkü en az değiştiğini düşündüğümüz bir ruh halinin dışarıdan algılanmasında bile ilk algım ile daha sonraki algım arasında muhakkak bir fark olacaktır. Bunun nedeni, ilk algıma ikinci algımda hafızam muhakkak bir şeyler katmıştır.
Mesela statik dünya görüşüne bağlanan Elealı Zenon hareketi, değişmeyi, sürekliliği inkara kadar vardırmıştır(...) Zenon'a göre hedefe giden ok, geçtiği her noktada bulunduğu için, bir noktada bulunmak da hareketsiz olmayı gerektirdiği için oku, hem hareketli hem hareketsiz olarak düşünmüş ve hareketi düşünen zihni, bir çelişkiye sürüklemiş idi. Zihin, bir konu hakkında çelişkiye düşüyorsa o konu hakkında düşünülemezdi. Çünkü sadece var olan şey düşünülebilirdi.
Şayet bütün şeylerin temeli için bir töz söz konusu edilecekse, bu töz ancak süre olabilir.
İşte sezginin konusu, öncelikle duyumdaş olduğumuz şey, yani gerçeğin içimizdeki cereyan ediş biçimidir. Metafiziğe açılan kapı da buradadır.
Ali Osman Gündoğan
Sayfa 90 - Say, 3. Baskı
Dışımızda süre değil, zamandaşlık vardır. Biraz önce de ifade edildiği gibi süreyi, en iyi şekilde kendimizi tam olarak verip bir melodiyi dinlerken anlayabiliriz. Bu dinlemede, tamamen saf ve mekân ile hiç karışmamış olan bir süre yaşadığımızı anlıyoruz. Demek ki biri, her türlü alaşımdan uzak tamamen saf, diğeri de araya mekân fikrinin sokulduğu iki türlü süre olabilir.
Ali Osman Gündoğan
Sayfa 81 - Say, 3. Baskı
184 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Felsefe varlık ,bilgi ve değer üzerine sorgulamalar yapmaktır. Dolayısıyla felsefeden ziyade felsefi disiplinler vardır. Ve her felsefi disiplinin kavramları,problemleri ve bu problemlere dair filozofların temellendirilmiş görüşleri vardır. Felsefe bir anlamda filozofun yaptığı iştir. Felsefeyi anlamak için felsefi görüşlere bakmak gerekir. Derli toplu ve sistemli yapısıyla anlaşır bir üslupla yazıldığını düşündüğüm bu giriş kitabını ilgili arkadaşlara tavsiye ederim.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ali Osman Gündoğan
Unvan:
Yazar
Doğum:
Balıkesir, 1961
1961 Balıkesir doğumlu. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 1982–1986 yılları arasında felsefe öğretmenliği yaptı. 1986 yılında mezun olduğu bölüme araştırma görevlisi olarak atandı. 1991 yılında “Blondel’in Aksiyon Felsefesi ve Türkiye’deki Etkisi” adlı teziyle doktor unvanını aldı. 1995 yılında doçent oldu. Atatürk Üniversitesi’nde 1995 ile 2000 yılları arasında bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne doçent olarak atandı. 2001 yılında da Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde profesör oldu. Muğla Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekilliği ve 2002–2006 yılları arasında da Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan’ın “Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi”, Bergson” adlı kitaplarının dışında çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Gündoğan alanıyla ilgili olarak çok sayıda konferans, kongre, panel ve sempozyuma katılmıştır. Pek çok dergide yayın kurulu üyeliği, hakemlik danışma kurulu üyeliği gibi görevleri bulunan Gündoğan, bazı sempozyum ve kongre düzenleme kurulu üyeliklerinde de bulunmuştur. Erasmus öğretim elemanı değişikliği çerçevesinde Paris İNALCO’da Osmanlı Son Dönemi Fikir Hareketleri, Türk Eğitim Sistemi konularında seminerler vermiştir. Ayrıca Uludağ, Kocaeli, Muğla ve Sofya Üniversitelerinin birlikte yürüttükleri “Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim” başlıklı Avrupa Birliği Üniversiteler Hibe Programı tarafından desteklenen projenin Muğla Üniversitesi yürütücülüğü görevini tamamlamıştır.

Yazar istatistikleri

  • 25 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 21 okur okuyacak.