Jerry Brotton

Jerry Brotton

Yazar
5.7/10
3 Kişi
·
9
Okunma
·
2
Beğeni
·
31
Gösterim
1517 yılının Mart ayında papa Aziz Petrus Kilisesi’nin inşaatına finansman sağlamak için bir günah affetme belgesi çıkarmıştı. Günah affetme belgesi, onu satın alanın günahları için günah çıkarma gereksiniminden muaf tutulmasını sağlayan bir papalık belgesiydi. Kilise Roma’nın yeniden inşa edilmesine o kadar istekliydi ki henüz işlenmemiş günahlar için bile bireylere günah affetme belgesi satıldı. Kilise günah çıkarma alanında bireyin günahtan arınmayı satın alıp satabileceği bir ticaret yaratmış oluyordu.
Jerry Brotton
Sayfa 97 - Dost Kitabevi Yayınları
Erkeklerin kadınları susturmaya yönelik ısrarlı çabaları yalnızca kadınların ataerkil bir toplumdaki karmaşık konumlarına daha fazla ilgi duyulmasına neden oldu: kadınlardan Rönesans'ın birçok kültürel ve toplumsal gelişmesinin yararları esirgeniyordu, ama kadınlar yine de Rönesans'ın erkek egemenliğindeki kültürünün devamı için erkek varisler doğurarak düzenin işlemesinde anahtar rol üstleniyordu.
Jerry Brotton
Sayfa 14 - Dost Kitabevi Yayınları
"Katolik" sözcüğü Yunan dilinde "evrensel" anlamını taşıyordu ama 1400 yılına gelindiğinde kilise evrensel olmaktan başka her şeye benziyordu.
Jerry Brotton
Sayfa 86 - Dost Kitabevi Yayınları
Venedik hem ticari ve estetik lüksü bir araya getirdiği için, hem de Doğulu kültürlere hayran olup onları taklit ettiği için örnek bir Rönesans kentiydi.
Jerry Brotton
Sayfa 37 - Dost Kitabevi Yayınları
Kilise Tanrı ile birey arasında aracılık ediyordu ve törenler -vaftiz, dine kabul, ekmek ve şarap ayini, günah çıkarma, papazlığa atanma töreni, evlenme ve kutsal yağla ovalama- yoluyla da Tanrı'nın inayetini yaymaktan sorumluydu. İsa'nın etine ve kanına bürünme kuramına göre, rahip, ekmek ve şarap ayininde yer alan ekmek ve şarabı mucizevi dönüştürme gücü sayesinde İsa'nın gerçek bedenine ve kanına dönüştürme gücüne sahipti.

Kilisenin ve rahibin aracılığı olmadan bireyin Tanrı'yla hiçbir dolaysız teması olamazdı.
Jerry Brotton
Sayfa 92 - Dost Kitabevi Yayınları
1529 ile 1537 arasına Kastilya yönetimi Afrika'dan Yeni Dünya'ya köle taşınması için 360 yazılı izin verdi. Böylece, zorla ele geçirilen ya da Batı Afrika'daki Portekizli "tüccar"lardan 50 peso karşılığında satın alınan Afrikalı kölelerin teknelere tıka basa doldurulup Yeni Dünya'ya gönderilmeleriyle birlikte Rönesans'ın en sefil niteliklerinden biri vücut buldu. Amerika kıtasında bu köleler iki katına satılmakta, ardından da madenlerde ve malikanelerde çalışmaya gönderilmekteydi. 1525 ile 1550 arasında yaklaşık 40.000 köle Afrika'dan Amerika kıtasına gönderildi; Avrupa zenginleşirken Afrika topluluklarında tam bir çöküntü yaşandı.
Jerry Brotton
Sayfa 132 - Dost Kitabevi Yayınları
Papa İncil'den aldığı otoriteye dayanarak İsa'nın dünya üzerindeki temsilcisi olma sıfatıyla dünyevi konular üzerinde de siyasal etkiye sahip olduğunu ileri sürmekteydi.
Jerry Brotton
Sayfa 87 - Dost Kitabevi Yayınları
Erkini sürdürmeyi isteyen yönetici ahlakdışı davranmaya hazırlıklı olmalıdır. Bu yönetici büyük bir kandırıcı ve gizleyici olmaya, siyasal erkini korumak uğruna kaypak, acımasız ya da insanlık dışı davranıp dinin kurallarını yok saymaya hazırlıklı olmalıdır.
Jerry Brotton
Sayfa 78 - Dost Kitabevi Yayınları
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Jerry Brotton
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 9 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 11 okur okuyacak.