Süha Murat Kahraman'ın Kapak Resmi
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
19 saat önce

"...kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çıksa; akıl ve zekâvet, o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir, daha siyasetle idare edilmez..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Beşinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Beşinci Şua)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
Dün 00:58

"...Allah'ı inkâr etmek, kâinatı inkâr etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kâfirler Allah'ı inkâr etmiyorlar, yalnız sıfâtında hata ediyorlar..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Beşinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Beşinci Şua)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
22 Şub 00:19

"...çok maslahatlar için umûr-u gaybiye gizli kaldığından herkes her dakikada hem ecelini, hem bekasını düşündüğü için hem dünyaya, hem âhiretine çalışabildiği gibi, her asırda dahi hem kıyamet kopacağını, hem dünyanın devamını düşünebildiği için; hem dünyanın fâniliğinde hayat-ı bâkiyeye, hem hiç ölmeyecek gibi imaret-i dünyaya çalışabilir..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Beşinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Beşinci Şua)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
21 Şub 01:00

"...İman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan, perdeli ve derin ve tedkik ve tecrübeye muhtaç olan nazarî mes'eleleri elbette bedihî olmaz. Ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zarurî olmaz. Tâ ki Ebu Bekirler a'lâ-yı illiyyîne çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i safilîne düşsünler..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Beşinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Beşinci Şua)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
 20 Şub 14:59 · Kitabı okuyor

"...Yanıtlanması epey zor ve karmaşık sorulara, hayatın vereceğinden başka yanıt yoktu:Şimdiki duruma uymak;yani unutmak.Uykuda unutmak.Ama uykudaki unutuşa yetişemediği için, hiç değilse ertesi geceye kadar, hayatın rüyasına dalıp,dalgın biri haline gelmesi gerekiyordu..."

Anna Karenina, Lev Tolstoy (Sayfa 3 - Dorlion Yayınları)Anna Karenina, Lev Tolstoy (Sayfa 3 - Dorlion Yayınları)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
20 Şub 13:37 · Kitabı okuyor

"...Bütün mutluluklar birbirine benzer, ama her mutsuzluğun ayrı bir görünüşü vardır..."

Anna Karenina, Lev Tolstoy (Sayfa 1 - Dorlion Yayınları)Anna Karenina, Lev Tolstoy (Sayfa 1 - Dorlion Yayınları)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
20 Şub 01:15

"...Risale-i Nur'un ve Üstadımın ve biz talebelerin yegâne gaye ve hizmetimiz; İslâmiyete, hususan Türk milletine iman ve ahlâk cihetinde kudsî bir hizmettir. Elbette Risale-i Nur'a ve hâdimlerine bu hizmetleri için ilişmemek lâzımdır. Bizim gaye ve maksadımız budur. Başka hiçbir şey değildir..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Ondördüncü Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Ondördüncü Şua)

İş Çıkmazı
İşten çıkalı epey olmuştu. Yine yemeğe geç kalmıştı. Trafik yoğundu. Kafası da. İş, işte kalmıyor eve kadar her gün ona eşlik ediyordu. Evde de rahat bırakmıyordu da hanımla çocuklar sağolsun telefonu elinden alıyordu. Her an ulaşılabilmek insana ne ağır bir yüktü. İnsan; her zaman ulaşılabilir bir zamanda, herkesin ulaşabileceği bir mekanda yaşamıyordu. Teknoloji yanlış düşünüyordu.

Sonunda siteye ulaşmıştı. Bir an önce arabayı park edip günün yorgunluğunu ceketi gibi üzerinden atmak, rahatlamak istiyordu.

Otopark doluydu. Mecburen sitenin dışına bırakmak zorundaydı. Arabayı park etti. Geçende çalınan komşusunun arabasını hatırladı. İçine ektiği korku tohumlarıyla evine doğru yürüdü.

Ev, dış dünyanın iç alemiydi. Mahremdi. Evdeki huzurdu, hayatının damarlarında gezen. Bunu bilerek sarıldı karısına ve çocuklarına. Kısa sürdü bu her mutlu an gibi. Eşi gününü anlatırken arayamadığı müşterisi aklına geldi. Sustu. Dinliyormuş gibi yapmaya devam etti. Eşi de anlatıyormuş gibi yapmaya. Daha sonra çocuklarla oynamaya geçti. Onların neşesiyle tam oyuna dalmıştı ki bir otomobil alarmıyla irkildi. Korku tohumları filizlenmişti. Apar topar bahçeye indi. Neyseki bir sorun yoktu. Ama arabayı bağlayacak sağlam kazık da.

Geceyi düşündü ertesi günü,hayatı…Yorulmuştu.Mutluluğu aramak istiyordu cepten, arabaya binip huzura gitmek istiyordu.Park etmek istiyordu kendini sükunete. Korkularını,endişelerini dönüştürmek istiyordu sevgiye,ilgiye....

İnsan;hayalden ibaret insan, yaşayamaz olandı. Anladı...

Ölüm, hepimize yetecek kadar hayattayken neyi paylaşamıyoruz? Yokluklarımızın hiçliklerimizin,sıkıntılarımızın ölümle beraber yaşaması ne kadar ilginç?Ölümün değerini bilmiyoruz tıpkı hayatın değerini bilmediğimiz gibi.

İlk ve Son Bahar
Düştüğün yerden kendini kaldırmalısın elinden tutarak. Elinin soğukluğunu hissetmelisin elinle. Adımlarının izinden gitmelisin. Göz göze gelmelisin kendinle. Gözün kendine değmeli. Gözünden tüm sözler akmalı içine. Sözlerin kaybolmalı içinin karanlığında. Senden başka kimse duymamalı seni. Unutmalısın kendini hatırladıklarında. Boş vermelisin dolu almalısın. Doldurmalısın zamanı anlarla. Zaman akmalı sen durmalısın. Kaptırmamalısın kendini ona. İçindeki dinmez çığlığa kulak kesilmelisin. Kulaklıkların kapatmalı seni dışarıya. Ağlanacak haline gülmeli, susarken konuşmalı,dururken koşmalısın.Kendine. Gelmelisin kendi meçhulüne.

İlk ve son arasına sıkışmış bir bahardın sen. İçine kırıldın kimseler görmeden.