Dervişmisali, bir alıntı ekledi.
04 May 20:43

Zavallı canbaz, ailesinin birkac günlük geçimini sağlamak için canını oyle tehlikelere atar ki bunu görmeye cok defa seyircilerin bile dayanamadıkları görülür.
Şu insanlardaki merhamet hissi ne tuhaftır? Beş on kuruş kazanmak maksadıyla kendi cinsinden birinin bu yolda bir tehlikeye atılmasından bir sakınca görmeyip de geri tarafta birtakım kimseleri korumak için dernekler kurarak çalışırlar.

Gazetecilikte İlk Yazılarım, Hüseyin Rahmi GürpınarGazetecilikte İlk Yazılarım, Hüseyin Rahmi Gürpınar
Burak BAĞRIAÇIK, bir alıntı ekledi.
04 May 00:36 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Canbaz seyrettiģin oldu mu hiç? Canbazın ipin bir ucundan öteki ucuna yürüyüşü seyredenin gönlünü doldurur, olduğu yerde duran canbazın dönüp bakanı bile olmaz.

Çatı, Mustafa Necati Sepetçioğlu (Sayfa 326)Çatı, Mustafa Necati Sepetçioğlu (Sayfa 326)

Cevr mi ki Naz mı ki :
Gözlerün fitnede ebrûn ile enbâz mı ki
Dil asılmağa iver zülfüne canbâz mı ki
Bizi kahr eyledüğin lûtfuna âgâz mı ki
Neyi ki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Dili sayd etmede âlem bilür üstâdlığun
K'ey sakun âleme yayılmaya bîdâdlığun
Bilmezem sırrı nedür bilmiş iken yâdlığun
Neyi ki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Dil nedür nesne mi var aşk odınâ yakmadığun
Aşk zencîrine gerden mi kodun takmadığun
Beni gördükde yüzin döndürüben bakmadığun
Neyi ki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Bu Selîmî kuluna cevri revân eyledügin
Bunca sıdkın reh-i aşkında yalan eyledügin
Yüzünî gösterüben sonra nihân eyledügin
Neyi ki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Barika, Yavuz Sultan SelimBarika, Yavuz Sultan Selim

Günaydınlar ^^
" Güzel bahçeli bir ilkokulun penceresinden
dünyaya,
hayret, hasret ve biraz da
bayat bayram şekeri kederiyle bakan,
aklı canbaz, yanağı al,
sesi çilek aroması
bir çocuk oturuyor
gözlerinde... "

Yılmaz Erdoğan

Abdullah SAFİDEMİR, bir alıntı ekledi.
 12 Nis 22:17 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Seni seviyorum, ama ünlü bir canbaz olduğun için değil... Yalnız sen olduğun için. seviyorum. Küçük bir memur olsaydın. bir esnaf, bir işçi olsaydın, ama benim kocam olsaydın ...

Tut Elimden Rovni, Aziz Nesin (Sayfa 25)Tut Elimden Rovni, Aziz Nesin (Sayfa 25)
YEŞİM ERDAL, bir alıntı ekledi.
09 Nis 02:31

Canbaz
Bırakıverdi kendini telden
Gözleriyle oynamak için seyircilerin.
Bakışları delen bir düşüşle, birden
Can verdi canbaz

Dokuza Kadar On, Özdemir AsafDokuza Kadar On, Özdemir Asaf
Mehmet A., bir alıntı ekledi.
31 Mar 13:02

ROVNİ - Yaşamamız için gerekli de ondan. Balık suda, kuş gökte, canbaz da alkışlarda yaşar. Bu alkışların kesilmesi, balığın susuz, kuşun göksüz kalmasıdır. Niçin anlamak istemiyorsun, bugün alkışlayan eller, bize sıkılmış yumruk olmak için, ipte sürçmemizi, telde tökezlememizi bekliyor; yaşa diye bağıran ağızlar, bizi yuhalamak için fırsat gözlüyor. Kendimizi tekrarlarsak onlara bu fırsatı vereceğiz.

Tut Elimden Rovni, Aziz Nesin (Sayfa 19 - (e-pub))Tut Elimden Rovni, Aziz Nesin (Sayfa 19 - (e-pub))

Öyle Bakma Çünkü...

güzel bahçeli bir ilkokulun penceresinden
dünyaya,
hayret, hasret ve biraz da
bayat bayram şekeri kederiyle bakan,
aklı canbaz, yanağı al,
sesi çilek aroması
bir çocuk oturuyor
gözlerinde...

Yılmaz ERDOĞAN

Yener, bir alıntı ekledi.
25 Mar 23:28 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Canbaz
Bırakıverdi kendini telden
Gözleriyle oynamak için seyircilerin.
Bakışları delen bir düşüşle, birden
Can verdi canbaz.

Dokuza Kadar On, Özdemir Asaf (Sayfa 17)Dokuza Kadar On, Özdemir Asaf (Sayfa 17)