Ceren, bir alıntı ekledi.
Dün 11:01 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Okulların seviyesini düşürdüler ve insanları kasabada tutmaya odaklandılar. Bunu düşman bile yapmaz. "Ben bunları kasabada tutayım da, gözleri hayata kapalı kalsın." diye bir düşünce kolonici zihniyetin bile aklından geçmez.

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber OrtaylıCumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber Ortaylı
Mert Kurtaran, bir alıntı ekledi.
16 May 01:30 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

... Rauf (Orbay) Bey ise, 1 Kasım 1923 tarihinde yayımlanan demecinde, "Cumhuriyet'in aceleye getirildiği"ni söylemiştir. Bu "aceleye getirilme"den kastettiği şey ise, cumhuriyet kararının, yeni bir anayasa yapılmadan önce, oldubitti biçiminde ortaya çıkmasıdır. Yani bazıları, "hilâfet devleti"nin içini dolduracak yeni bir anayasa beklerken, birdenbire Cumhuriyet'le karşılaşmışlardı.

#Tarih Dergi 18. Sayı, Kolektif (Sayfa 43)#Tarih Dergi 18. Sayı, Kolektif (Sayfa 43)
Uğur Güçlü, Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023)'ı inceledi.
11 May 14:19 · Kitabı okudu · 3 günde · 8/10 puan

Soru cevap şeklinde yazılmış bir kitap. Bazı yerlerde tekrara düşülse de okunup bilgilendirecek bir yapısı var. Tabi tarihçi İlber Ortaylı olunca insan daha bir severek okuyor. Keyifle okuyun.

Yasin Koyun, bir alıntı ekledi.
09 May 23:10 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

29 Ekim 1923: Cumhuriyetin İlanı
Cumhuriyet bir devamlılıktır. Osmanlı, Türklerin imparatorluğuydu, bu da Türklerin cumhuriyetidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir yerde örneği yoktur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 285)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 285)
Mert Kurtaran, bir alıntı ekledi.
08 May 15:42 · Kitabı okudu · 6/10 puan

Cumhuriyet
Öte yandan, Mustafa Kemal Paşa da cumhuriyet ilân etme yolunda kamuoyunun hazırlanmasını tercih etmişti. Bilindiği gibi cumhuriyet, bir "hükümet krizi"ne çözüm olarak ilân edilmiştir. Gerçekte ise bu kriz tümüyle yapaydı ve daha meclis açıldığı sırada tasarlanmıştı. Nitekim, meclisin açılmasından sonra kurulan Fethi (Okyar) Bey hükümetinde içişleri bakanı olmaması ve bu görevi de Fethi Bey'in üstlenmiş olması, cumhuriyetin ilânına doğru atılan ilk adımdı. Neden böyle yapıldığına dair doyurucu bir açıklama olmadığı gibi, Fethi Bey'in 24 Ekim'de içişleri bakanlığından istifasının da ciddi bir gerekçesi yoktu. Amaç, "Büyük Millet Meclis Hükümeti" sisteminin zaafını bahane ederek rejim değişikliği yapmaktı.

1919-1923 Cumhuriyet, Ahmet Kuyaş (Sayfa 44)1919-1923 Cumhuriyet, Ahmet Kuyaş (Sayfa 44)
Mert Kurtaran, bir alıntı ekledi.
07 May 22:46 · Kitabı okudu · 6/10 puan

III. Meşrutiyet
Sultan VI. Mehmet Vahdettin'in, Damat Ferit Paşa'yı gönderip yerine Ali Rıza Paşa'yı sadrazam yapmasını ve yeni hükümete 7 Ekim 1919'da seçim çağrısı yaptırtmasını, halkın kendisine mutlak monark gözüyle bakmasından korkmasıyla açıklamak zorundayız. Nitekim, hasta olduğuna dair bir yalan uydurup, Müdafaa-i Hukukçuların çoğunluğu elde ettiği Meclis-i Mebusan'ın açılışına gelmemiştir. Hâlbuki, siyasetin cilvesi bu aşamada kendisine de pekâlâ yeni bir rol biçebilirdi. Çünkü Müdafaa-i Hukukçular Sivas'ta başlattıkları oyunu İstanbul'da da sürdürmüşler ve yeni seçim dönemine, "Dördüncü Devre-i İntihabiye" (Dördüncü Seçim Dönemi) demişler, yani II. Meşrutiyet hiç bitmemiş gibi davranmışlardı. Bununla da yetinmeyip sultana bir de cemile (hoşa gitmek için yaranma) yapmışlar ve kendilerine, önderleri Mustafa Kemal Paşa'nın isteğine karşın, "Müdafaa-i Hukuk Grubu" adını almayıp, sultan adına yapılan açılış konuşmasında geçen bir terimi, "Felah-ı Vatan" (Vatanın Kurtuluşu) terimini isim olarak benimsemişlerdi.

1919-1923 Cumhuriyet, Ahmet Kuyaş (Sayfa 22)1919-1923 Cumhuriyet, Ahmet Kuyaş (Sayfa 22)
Mert Kurtaran, bir alıntı ekledi.
 06 May 15:44 · Kitabı okudu · 6/10 puan

Acaba Cumhuriyete Mi Geçsek?
Cumhuriyet dedikoduları o kadar yayılmıştır ki, Mondros Bırakışması koşullarının uygulanmasını denetlemek üzere o sıralarda Erzurum'da bulunan İngiliz subayı Yarbay Alfred Rawlinson, Londra'ya döndüğünde konuyu Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a açmıştır. Anadolu'ya 1919 sonlarında ikinci gelişinde de, aynı konuya ilişkin olarak Erzurum'daki XV. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa'nın ağzını aramış ve Paşa'dan, "Bizde cumhuriyet olamaz, çünkü an'anevî padişahlığa karşı hürmet ve muhabbet çoktur" yanıtını almıştır.

Sonuç olarak, 1919 yazında birçok seçkinin kafasında cumhuriyet ilân etmek gibi radikal bir siyasal program oluştuğu kesindir. Ancak bu fikirde olanların siyasal seçkinler arasında çok küçük bir azınlık oldukları da kesindir. Dolayısıyla cumhuriyet fikrinin, bazılarının tercihi olmakla birlikte, Erzurum ve Sivas kongreleri sırasında önemli bir gündem maddesi olmadığı ve salt dedikodu konusu olarak kaldığı söylenebilir. Tabii kimilerinin, bazılarının iktidarı ele geçirmeleri hâlinde cumhuriyetin ciddi bir gündem maddesi olabileceğine ilişkin bir tedirginlik duymuş olmaları da unutulmamalıdır.

1919-1923 Cumhuriyet, Ahmet Kuyaş (Sayfa 19)1919-1923 Cumhuriyet, Ahmet Kuyaş (Sayfa 19)
Erdem, bir alıntı ekledi.
25 Nis 23:06 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Sopanızdan evvel üslubunuz önemlidir.
Her milletin bünyesi farklıdır. Bizimki gibi ülkelere gelince, mesela örtünme konusunda farklı düşünen insanlar birbirini görmezden gelmelidir ki en güzel sistem görmezden gelip kendi işine bakmaktır. Bu bir tarzdır ve buna göre bir sistem ve üslup geliştirmek gerekir. Sopanızdan evvel üslubunuz önemlidir.

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber OrtaylıCumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber Ortaylı
Erdem, bir alıntı ekledi.
25 Nis 23:04 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hem laik hem de muhafazakâr bir düzeni bir arada yürütmeye çalışmanın ya da bu konuda bir iktidar mücadelesi yürütmenin bir gereği yok. Burada nihai bir çözüme varmak mümkün değildir; bu gerilim hep devam eder.

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber OrtaylıCumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber Ortaylı
Erdem, bir alıntı ekledi.
24 Nis 23:22 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Tarih Şuuru
Atatürk’ün tarih şuurunu o sözden daha fazla yansıtan bir sözü daha vardır. Tam bir pozitivist tarih anlayışı var. “Tarih yazmak, yapmak kadar mühimdir,” diyor. “Yazan, yapana sadık kalmaz ise değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak mahiyet alır.” Yani yapanı iyi değerlendirmek gerekir. Çünkü onu yapmanın da yazmanın da kuralları vardır. Bunu görüp iyi tarif etmezsen geleceği anlayamazsın.

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber OrtaylıCumhuriyet'in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), İlber Ortaylı