Kemal Tuncar, bir alıntı ekledi.
7 saat önce

Siz hepiniz delicesine çalışmayı ve hızlı, yeni, yabancı olanı sevenler kendinize katlanamıyorsunuz. Sizin çalışkanlığınız bir kaçıştır ve kendi kendini unutma istemidir.

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm NietzscheBöyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche
Emine Polat, bir alıntı ekledi.
8 saat önce · Kitabı okuyor

Ben, yaşamasını bilmeyenleri severim. Meğerki batmasını bilmeyenler; çünkü bunlardır karşıya geçenler.
Ben, büyük hor görenleri severim, çünkü bunlar büyük saygılılardır, karşı kıyıya duyulan özlem okları.
Ben, batmak ve kurban olmak için önce yıldızların ötesinde bir neden aramayanları, yeryüzü bir gün üst insanın olsun diye kendilerini yeryüzüne kurban edenleri severim.
Ben, bilmek için yaşayan ve bir gün üst insan yaşasın diye bilmek isteyeni severim. Böyle ister o kendi batışını.
Ben, üst insana ev kurmak, toprak, hayvan ve bitki hazırlamak için çalışanı, türeteni severim. Çünkü böyle ister o kendi batışını.
Ben, erdemini seveni severim. Çünkü erdem, batma istemidir ve özlem oku.
Ben,kendisi için bir damla bile ruh ayırmayanı, baştan başa erdeminin ruhu olmak isteyeni severim. Ruh olarak böyle yürür, köprünün üstünde.
Ben, erdeminden eğilim ve yazgı yapanı severim. Böylece o, erdemi uğruna yaşamak ister ya da hiç yaşamak istemez.
Ben, bir sürü erdem istmeyeni severim. Bir tek erdem, iki erdemden daha erdemdir. Çünkü yazgının asıldığı daha zorlu düğümdür o.
Ben, gönlü har vurup harman savuranı severim, -ne teşekkür bekler, ne teşekkür eder- çünkü hep verir ve o, kendini korumak istemez.
Ben, zar kendine uygun düşünce utananı, soranı severim:"Ben düzenci bir oyuncu muyum yoksa?" Çünkü yok olmak ister o.
Ben, işine başlamadan önce altın sözler saçanı, hep söz verdiginden fazlasını yapanı severim. Çünkü o batışını ister o.
Ben, gelecektekileri haklı çıkarını, geçmiştekileri kurtaranı severim. Çünkü şimdikiler eliyle yok olmak ister o.

Ben, Tanrısını yola getireni severim. Çünkü Tanrısını seve o: Tanrısının öfkesinden yok olması gerekir de.
Ben, yaralanmada bile gönlü derin olanı, küçücük bir şeyden yok olabileni severim. Böyle geçer köprüyü seve seve.
Ben, gönlü dolup taşanı severim. Öyle ki, kendini unutur, her şey onun içindedir. Her şey onun batışı olur böylece.

Ben, özgür ruhlu, özgür yürekli olanı severim. Böylece kafası, yüreğinin yalnız içi olur ama yüreği batmaya zorlar onu.
Ben, insanların üstünde asılı o kara buluttan tek tek düşen ağır damlalar gibi olan herkesi severim. Onlar, şimşeğin gelişini haber verirler, haberci olarak yok olurlar.

Bakın, ben şimşeğin habercisiyim, buluttan düşen ağır bir damlayım. Oysa şimşek, üst insandır. n

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm NietzscheBöyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche
Selda, bir alıntı ekledi.
Dün 00:07 · Kitabı okudu · İnceledi

Benim yurdum nerede? Bunu soruyor, arıyorum ve arıyorum ve bulamıyorum. Ey sonsuz her yer, ey sonsuz hiçbir yer, ey sonsuz hiçlik!

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche (Sayfa 251)Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche (Sayfa 251)
Simge Çakır, bir alıntı ekledi.
22 Eyl 19:57 · Kitabı okuyor · Beğendi

"Biz en çok, görünmeyen eller tarafından eğilir ve yoğruluruz."

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche (Sayfa 47)Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche (Sayfa 47)
Simge Çakır, bir alıntı ekledi.
22 Eyl 17:23 · Kitabı okuyor · Beğendi

"Uyku kolay bir sanat değildir. Onun hatırı için bütün gün uyanık durman gerekir.
Gündüzün kendini on defa yenmelisin; bu, iyi bir yorgunluk verir ve ruhun uyuşturucusudur.
Yine on defa kendinle barışmalısın, çünkü yenme acıdır ve barışmayan kötü uyur.
Gündüzün on gerçek bulmalısın, yoksa gece de gerçeği ararsın ve ruhun aç kalır.
Gündüzün on defa gülmeli ve neşelenmelisin. Yoksa geceleyin mide, bu keder babası, seni rahatsız eder.

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche (Sayfa 30 - İlgi Yayınevi)Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche (Sayfa 30 - İlgi Yayınevi)
Simge Çakır, bir alıntı ekledi.
 22 Eyl 17:12 · Kitabı okuyor · Beğendi

"İnsan bir iptir ki hayvanla " İnsanüstü" arasına gerilmiştir. Uçurum üstünde bir ip!"

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche (Sayfa 13 - İlgi Yayınevi)Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche (Sayfa 13 - İlgi Yayınevi)
Puhu Kuşu, bir alıntı ekledi.
22 Eyl 12:31 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

(...) şöyle vaaz ederler: "Dünyanın kendisi pis bir canavardır."

Bunların hepsi zira kirli ruhlardır; hele dünyayı kıç tarafından görmedikçe huzur ve rahata kavuşamayanlar, öte dünyalılar hani!

Hoş görülmese de yüzlerine söylüyorum böylelerinin: İnsanoğluna benzer dünya, kıçı olmasından ötürü, bu kadarı doğru!

Çok pislik vardır dünyada: bu kadarı doğru! Ama dünyanın kendisi pis bir canavar değildir bu yüzden!

Dünyada pek çok şeyin kötü kötü kokmasında bir bilgelik vardır: tiksintinin kendisi, kanatlar ve sezgiyle, "pınar" bulma güçleri yaratır!

En iyide bile hala tiksinilecek bir şey vardır; en iyi bile aşılması gereken bir şeydir hala!

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche (Sayfa 187 - Varlık Yayınları, 2013)Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche (Sayfa 187 - Varlık Yayınları, 2013)
Puhu Kuşu, bir alıntı ekledi.
22 Eyl 12:20 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Niye yaşamalı? Her şey boş! Yaşamak - yani saman dövmek; yaşamak, yani kendini yakmak, yine de ısınamamak."
Bu çeşit eski çağ gevezelikleri "bilgelik" sayılıyor hala.

(...) Çocuklar konuşabilirler böyle: kendilerini yaktığı için kaçınırlar onlar ateşten! Nice nice çocuklar vardır eski bilgelik kitaplarında.

Ve o biteviye "saman döven"e, ne diye müsaade etmeli onun dövmeye küfretmesine! Ağzını tıkamalı bu tür kaçıkların!

Böyleleri otururlar da sofraya bir şey getiremezler beraberlerinde, iyi bir açlık bile: küfrederler sonra da: "Her şey boş!"

Ama iyi yiyip içmek, kardeşlerim, boş bir sanat değildir gerçekten!

Parçalayın, parçalayın benim için hiçbir zaman neşelenmeyenlerin levhalarını!

[İyi yiyip içmek: Bilgeliğin aslını sağlayan doğru kaynaklardan/bilgelerden/kitaplardan beslenmek]

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche (Sayfa 187 - Varlık Yayınları, 2013)Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Wilhelm Nietzsche (Sayfa 187 - Varlık Yayınları, 2013)