Bu kitabımız üç bölüme ayrılıyor.
İlk bölüm, İçimizdeki Şeytan. Bilindiği üzere Sabahattin Ali ve Atsız Beğ bir atışma içerisine giriyorlar ve kitabın ilk bölümünde buna yer veriliyor.. Nihal Atsız bizlere Sabahattin Ali'nin gerçek yüzünü gösteriyor aslında. .
İkinci bölüm, En Sinsi Tehlike. Türk Irkçılığı fikrinin Almanya'dan yola çıkarak edinildiğine dair oluşan söylemlere cevap niteliğinde bir bölüm.
Üçüncü bölüm ise Hesap Böyle Verilir. Nihal Atsız bu sefer de Reha Oğuz ile aralarında oluşan münakaşaya cevap niteliğinde bir makale yazıyor.

İçimizdeki Şeytan bölümünün sonunda Sabahattin Ali'yi düelloya davet ettiği için bile okunası bir kitap..

Doğanay, bir alıntı ekledi.
22 Mar 18:40 · İnceledi · Beğendi

Hesap Böyle Verilir
Hey arkadaş!
Bu yolda ben de coşkun bir selim;
Beraberiz seninle... İşte elinde elim.
Seninle bu hayatın gel beraber gülelim
Ölümüne, gamına, tipisine, karına.

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
22 Mar 18:36 · İnceledi · Beğendi

En Sinsi Tehlike
Ben, yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimsemeye tenezzül etmeyecek kadar millî şuur ve gurura malik bir Türküm. Siyasî, içtimaî mezhebim Türkçülüktür.

Atsız, 1 Ağustos 1943, Maltepe

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
22 Mar 18:35 · İnceledi · Beğendi

En Sinsi Tehlike
Bana faşist diyenlere şu manzumeyi takdim ediyorum. Bunun tamamı Sivas'ta çıkan 'Yıldız Dağı" dergisinin 1 Mart 1939 tarihli 9'uncu sayısının 6'ncı sayfasında basılmıştı:

ADSIZ ŞİİR

Bir gün olur elbette eski beğler dirilir,
Yine kılıç kuşanır tarihteki paşalar.
Yine şanlar alınıp nice canlar verilir,
Yiğit akınımızdan yine dünya şaşalar.

"Türk Tarihi" denilen kahramanlık şi'rini
Yeniden yazmak için harcayacağın kandır!
Mısraları içinde en güzel ve derini
Batıda Niğbolu, doğuda Çaldırandır.

Yine Batılıların üçüncü Kosova da
Topraklara sereriz bir değil, birkaçını...
Çekilince kılıçlar yeniden Haçova da
Paramparça ederiz Cermenliğin haçını.

Yine ufka açılır şanlı korsanlarımız,
Bir Türk gölü yaparlar Akdeniz’in içini.
Acı acı gülerek bugün susanlarımız,
Yarın rezil ederler Romalının piçini

Arkasını yazmağa lüzum görmediğim bu manzumeden başka benim "Mussolini’ye Davetiye" adlı manzume de yüzlerce, belki binlerce kişinin elindedir. İsteyenlere de takdim ederim. Buna bir göz gezdiren iz'an sahipleri benim Türklük duygusundan ve millî gururdan başka hiçbir duyguya ve prensibe bağlı olmadığımı anlarlar.

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
22 Mar 18:34 · İnceledi · Beğendi

En Sinsi Tehlike
Ben yalnız Türkçüyüm. Türk tarihinin içinde yüzüyorum. Diyebilirim ki her günüm 27 asrın içinde geçiyor. Bize kimin dost, kimin düşman olduğunu biliyorum. Onun için de hiçbir yabancı milleti sevmiyorum. Fakat bu duygu bazı milletlerin bazı meziyetlerini görmeme engel değildir. Çünkü sevgi başka şeydir, takdir başka şey...

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
22 Mar 18:32 · İnceledi · Beğendi

En Sinsi Tehlike
Tasviri Efkâr gazetesinin talebeye kolaylık olsun diye neşrettiği listelerde bazı okulların girme şartlarından birkaç örnek:

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü: Okula kabul şartlarından birincisi: "Türkiye Cumhuriyeti tebaasının ve Türk ırkından olmak" (13 Temmuz 1943 tarihli Tasviri Efkâr).

Hava Gedikli Erbaş Okulu: Okula kabul şartlarının birincisi: "Anası ve babası Türk soyundan olmak" (14 Temmuz 1943 tarihli Tasviri Efkâr).

Deniz Gedikli Erbaş Okulu: Okula kabul şartlarının birincisi: "Aslen ve neslen Türk olmak" (16 Temmuz 1943 tarihli Tasviri Efkâr).

Askerî Orta Okul: Okula kabul şartlarının birincisi: "Anası babası Türk soyundan olmak" (20 Temmuz 1943 tarihli Tasviri Efkâr).

Askerî Liseler: Okula kabul şartlarının birincisi: "Türk soyundan gelmek" {22 Temmuz 1943 tarihli Tasviri Efkâr).

6 Harp Okulları: Okula kabul şartlarının birincisi: "Türk ırkından olmak" (24 Temmuz 1943 tarihli Tasviri Efkâr).

Görülüyor ki ırkçı olmakla muhakkak faşist olmak gerekmiyormuş. Çünkü faşist olmayan Türk hükümeti de ırkçılık yapmaktadır.

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
22 Mar 18:30 · İnceledi · Beğendi

En Sinsi Tehlike
Balkan savaşında Arnavutlar, cihan savaşında Araplar ihanet ettiği için ırkçıyız. Selâniği Yunanlılara tüfek atmadan teslim eden Tahsin Paşa ve Sevr paçavrasını imzalamaktan sevinç duyan Rıza Tevfik Arnavut olduğu için, Harp Okulu öğrencilerini zehirlemek isteyen Nazım Hikmetof Yoldaş Polonyalı olduğu için ırkçıyız.

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
22 Mar 18:28 · İnceledi · Beğendi

En Sinsi Tehlike
Irkçı Türkçüler Türk tarihinin verdiği hükümlere baş eğerek dostu ve düşmanı ayırmışlardır. Biz ırkımıza düşmanlık edenle etmeyeni, topraklarımızda gözü olanla olmayanı biliyoruz. Bizim dostluğumuz ve düşmanlığımız bu esaslara göredir. Bize düşman olana düşman olduğumuz için kimse bizi ayıplayamaz. Irkçı Türkçülük siyasî bir fırka olmadığı için ırkçı Türkçülerin gündelik siyasetle ilişiği yoktur. Bizim ülkümüz, davalarımız asırlıktır, millîdir.

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
22 Mar 18:26 · İnceledi · Beğendi

En Sinsi Tehlike
Rıza Nur ise mutedil bir ırkçıdır. Fransızcayı iyi bilen Rıza Nur Batı kültürüne bu dil vasıtasıyla girmiş yıllarca Fransa'da kalmış, Almanya ve İngiltere'ye ancak kısa yolculuklar yapıp müze ve kütüphaneleri gezmiştir. Rıza Nur hem siyasî, hem fikrî, hem de amelî Türkçülük yapmıştır. Yâni maarif ve sıhhiye vekillikleri sırasında Türk olmayan unsurları çıkarmış, bütün memurlarını öz Türklerden seçmeğe çalışmıştı.

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
22 Mar 18:25 · İnceledi · Beğendi

En Sinsi Tehlike
Ziya Gökalp ise bütün fikrî gıdasını Fransız Durkheim'den almıştır. Asıl başarısı Türkçülük ülküsünü bir sistem haline getirmiş olmasıdır. Bu üç ilk Türkçüde ırkçılık fikirleri yoktur.
Hattâ Ziya Gökalp ırkçılığa muarızdır (fakat düşman değil).

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız