Erkan Akdemir, Bayel Ağıtçıları'ı inceledi.
06 Şub 21:11 · Kitabı okudu · 2 günde · Puan vermedi

Her okuyucunun favori yazarı/yazarları vardır. Benim de var hatta bayağı fazla favori yazarım vardır. Ama bunun yanında yeni yazarlar keşfetmek, yeni kitapları okumak incelemek bilmek isteriz. Bir kitapçıya girdiğim zaman en az iki saat kalırım. Sırf yeni yazarlar bulmak ve incelemek için. Genelde de bulurum.

İşte bu yazar da böyle bir araştırmanın sonucunda tanıdığım bir yazar. İran edebiyatı her ne kadar dünyada ve Türkiye’de fazla tanınmasa da bence çok değerli yazarlar vardır. Ali Şeriati, Sadık Hidayet, Füruğ gibi yazarlar başta olmak üzere. Ve İran edebiyatının bir başka özelliği de sinema ile iç içe olması. Kitap kaliteli olunca filme uyarlanması sonucu kaliteli film de doğal olarak ortaya çıkıyor.

Bayel Ağıtçıları yazarın okuduğum ilk eseri ama son olmayacak. ( Aslında birden fazla kitabını alacaktım ama ellerinde bitmişti ).

Roman ve hikaye türünün belirli tanımları ve kuralları varmıdır? Tam bilmiyorum. Varsa neye göre ayrılıyor? İlk defa bu kitapta roman ve hikayenin bu kadar iç içe geçtiğini gördüm. Kitabın üzerinde her ne kadar tür olarak roman yazsa da hikaye olarak da okunabilir.

Kitap sekiz bölümden oluşuyor. Olayların geçtiği yer, mekan ve olay kahramanları hep aynı. Ama her bölüm farklı olayları anlatıyor. Birbirinin devamı olarak görünse de aslında sekiz ayrı hikaye olarak da okunabilir. Yukarda belirttiğim roman-sinema ilişkisi bu kitap için de geçerlidir. Sadece 19 sayfa olan dördüncü bölüm gav ( inek ) bölümü 1969 yılında sinemaya uyarlanıyor. Ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülüyor.

Kitabın bir başka özelliği dini terimler. İran’ın şii olması nedeniyle İran’da ve Şii’likte kutsal olan pek çok olay ve kavram geçiyor. Bu da İran kültürünü, gelenek ve göreneklerini daha yakından tanımamıza vesile oluyor.

Yazar bu sayfada her ne kadar az okunmuş ve tanınmış olsa da bu yazarın değil bence biz okuyucuların eksikliği. Bu yazarla tanışın derim. Okuyacak olanlara iyi okumalar dilerim.

Mehmet Çakmak, bir alıntı ekledi.
31 Oca 13:52 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Kadın
Eski Türklerde ve onların eserlerinde, meselâ Gök-Türk yazıtlarında olduğu gibi kadına muhterem bir mevki verilmeyip aşağı ve kötü bir mahlûk diye bakılması İslam ve İran fikriyatının tesiridir

Türk Edebiyatı Tarihi, Hüseyin Nihal Atsız (Sayfa 145)Türk Edebiyatı Tarihi, Hüseyin Nihal Atsız (Sayfa 145)

*Gençlere kitap okuma kılavuzu*
19 Oca 2018, Cuma
Kemal Öztürk

Gençlik yıllarımızda kitap okuma konusunda bize rehberlik yapan ağabeylerimiz vardı. Rahmetli Asım Ağabey bana okumam gereken kitap listeleri hazırlardı. Hangi kitap bana ağır gelir, hangisi daha iyi olur, bunu konuşurduk.

Yasaklı kitap yoktu bizim için. Önce ya da sonra okunacak kitaplar vardı.

Benim kuşağımdaki insanların orta okul son sınıftan itibaren düzenli ve disiplinli şekilde kitap okuma serüveni başlardı. Lise yıllarımızda, parasızlıktan kitapları sırayla okumak zorunda kalıyorduk. Bir kitabın çıkacağını, daha matbaada baskıya girmeden önce öğrenir, Sakarya’daki Ada Kitapevi'ne gelmesini beklerdik.

KAFASI KARIŞIK KUŞAK

Üniversite ve sonrası yıllarda okuma serüvenimiz daha karmaşık hal aldı. Elimize geçirdiğimiz her şeyi okuyorduk. Tartışmadığımız konu da neredeyse kalmamıştı. Mezhepler tarihinden Marks’ın diyalektiğine, İran devriminden Japon modernleşmesine kadar tuhaf bir yelpazede konuların arasında gidip geliyorduk.

Şimdi geriye dönüp baktığımda, karmaşık, yoğun ve biraz kafa karıştırıcı bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. Mesela roman okumayı nedense ‘hafiflik’ olarak görüyorduk. O yüzden yatarken bile, mezhepler tarihi, düşünce metodolojisi gibi ağır kitaplar okuduğumu hatırlıyorum.

Bunun faydası olduğu gibi, verimsiz taraflarının olduğunu da düşünüyorum. Daha sistemli, daha metodik ve amaca matuf bir okuma tarzının verimi arttıracağını düşünüyorum şahsen.

Genç okurlarım sıklıkla benden kitap listesi yayınlamamı istiyor. Ben de genellikle yayınlamıyorum. Zira çok göreceli bir durumdur. Benim yayınlayacağım kitap listesinin herkese uygun olması mümkün değil.

Bunun yerine nasıl kitap okunmalı üzerine tavsiyelerde bulunmanın daha faydalı olacağını düşündüm.

İNSANIN EN VERİMLİ KİTAP OKUMA ÇAĞI NE ZAMANDIR?
İnsanın en verimli kitap okuma çağı, lise ve üniversite yıllarıdır. Ancak o yaşlardaki gençlerin kesinlikle kitap seçiminde desteğe ihtiyacı var.

İngiltere’deki Eton Lisesi, birçok devlet adamı yetiştirmesiyle ünlüdür. Eton öğrencilerin dersler haricinde okuması gereken kitap listeleri yayınlar. Bunlardan birini inceleme fırsatım olmuştu.

Kitap kategorisi, felsefeden müzik tarihine, romandan fiziğe, modern sanattan çok tanrılı dinlere kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

Okulların yetiştirdiği öğrencilere özel kitap listeleri hazırlamasının yanı sıra, kişiye özel listeler de hazırlanmalı.

MESLEK SEÇİMİ VE OKUMA İLİŞKİSİ

Bir kişi profesyonel mesleğini lisede seçmeli ve buna göre bir üniversiteye gitmeli. O meslek hangisi ise ona göre bir okuma planı çıkartmalı bence. Örneğin tarihçi olacak bir kişinin, psikanaliz konusunda çok kitap okumasının mesleğine ve kişiye bir katkısı olmaz. Onun yerine tarih edebiyatı, antropoloji, siyaset, coğrafya gibi yan alanlarda okumalar yapması sanırım daha faydalı olur. Bu mesleki okumalar konusunda önerimdir.

Herkesin muhakkak klasikleri okuması gerekir. Sadece Batı ve Rus klasikleri değil tabi. İslam klasikleri dediğimiz maalesef çok bilinmeyen eserlerimiz var. Mesela herkes La Fontaine’in fabl eserlerini okumakla övünür ama nedense ondan daha önce fabl (hayvanların konuşturulması) alanında üstat olan Feridüddin Attar’ı okumaz. Robinson Crusoe’u bilenler, ondan çok uzun yıllar önce yazılmış aynı türdeki, ‘Hay Bin Yakzan’ı okumamıştır.

Ahmet Hamdi Tanpınar’dan başlayarak Türk klasiklerini de işin içine katmak şartıyla, yeniden Doğu, Batı ve yerli klasikler listesi yapmak ve bunları okumak herkes için zorunlu olmalı.

KİTAP OKUMA KILAVUZU

Cemaatlerin, tarikatların, örgütlerin, grupların, partilerin gençler için hazırladıkları okuma listelerinde eğer yasaklı fikir kitapları varsa, bütün klasiklerden örnekler yoksa, sanat yoksa, roman yoksa oradan sağlıklı beyinlerin çıkması mümkün değildir.

Genç arkadaşların kitap okuma kılavuzunu şöyle özetleyerek konuyu tamamlayabiliriz.

1. Lise ve üniversite yıllarında en verimli kitaplar okunur.

2. Doğu, Batı ve yerli klasikler üniversite bitene kadar okunup, bitirilmeli.

3. Seçilen mesleğe göre yan okumalar yapılmalı.

4. Orta yaşlarda bir konunun uzmanı olmak için aynı alanda yoğun okumalar yapılmalı.

5. Yasaklı, tek düze, tek bir ideolojiye ait kitap listeleri reddedilmeli.

Son olarak şunu belirteyim: Kitap okumak kadar, okunan kitap üzerine tartışmak da çok faydalıdır. Muhakkak fikir tartışmaları yapılan gruplarda, meclislerde, ortamlarda bulunun.

Okumaktan ve fikir tartışmaktan kimseye zarar gelmez. Cesur olun gençler.

Leyla, bir alıntı ekledi.
26 Oca 23:37 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Kürt dili çok zengin bir dildir .Hem yazılı edebiyat ,hem sözlü edebiyat orada yoğunlaşmıştır .Güneydoğunun dışında İran'dan Irak' a ,Irak' tan Suriye ' ye daha çok Kürt sözlü edebiyatı ,Kürt yazılı edebiyati dili çok zenginleştirmiştir .

Yitik Bir Aşkın Gölgesinde, Mehmed Uzun (Sayfa 9)Yitik Bir Aşkın Gölgesinde, Mehmed Uzun (Sayfa 9)
Mehmet A., Seyyid Nesimi Divanı'ndan Seçmeler'i inceledi.
15 Oca 10:52 · Kitabı okudu · 8/10 puan

SEYYİD NESİMİ KİMDİR?

Gerçek adı, İmadüddin Nesimi veya Seyyid Ali İmadüddin Nesimi olarak geçer. Yalnız bu, kesin bir bilgi değildir. Kimileri Ömer, Ali, İmadüddin, Nesimi vs olarak adını anar. Ama ziyadesiyle ihtilaflı bir konudur bu. Nesimi, Seyyid Nesimi, İmadüddin Nesimi, İmadüddin vs gibi tüm isimler, şiirlerinde kullandığı mahlaslardır. Adı ile ilgili bilinen tek gerçek budur. Adında olduğu gibi Nesimi'nin doğum yeri veya milliyeti (mensup olduğu ırk) da ihtilaflıdır. Kimi kaynaklarda Acem, kimi kaynaklarda da Türk olduğu yazılıdır. Kimileri Diyarbakır’da, Nusaybin’de, kimileri de İran’da, Tebriz’de veya Güney Azerbaycan’da doğduğu veya yaşadığını dile getirir. Sanırsam bu konuda en sağlam iddia Güney Azerbaycan Türklerinden olduğu iddiasıdır. Bu iddiayı öne sürenlerin en büyük kanıtı ise, Nesimi’nin:

“Arebnün nutkı bağlandı dilünden;
Diyen kimdür seni ki Türkmansen?” beyitidir. Fakat bunun yanı sıra, eğer Nesimi’nin şiirleri de göz önüne alınarak değerlendirme yaparsak, bu iddianın zayıf olmadığını da görürüz. Fakat her ne olursa olsun, ister ismi Ali olsun, ister Ömer, ister de Nesimi, ister Türk olsun ister Acem’î, ister Diyarbakır’da doğmuş olsun ister İran’da, bunların hiçbiri önemli değildir. Önemli olan bir şey varsa, o da Nesimi’nin çok önemli bir Divan şairi olduğudur.

DİVAN EDEBİYATI -ŞİİRİ- ve SEYYİD NESİMİ

Divan Şiiri’nin özellikleri hepimizce malumdur. Gerek lise yıllarımızda gerekse de üniversiteye hazırlık sınavlarına hazırlık dönemlerimizde hepimiz bunları okuduk ve ezberledik. Bir kez daha değinmek gerekli midir bilmiyorum ama ben bu yazıda değinme ihtiyacı duymuyorum. Ki, zaten Seyyid Nesimi şiirlerine ufak çaplı göz atmak suretiyle bahis konusu etmiş olacağız. Nesimi, gerek Türkçe’yi, gerek Farsça’yı gerekse de Arapça’yı çok etkili bir biçimde kullanmıştır. Şiirlerini aruz vezniyle yazmış ve bu vezni mahir bir ustalıkla ifa etmiştir. Divan şiirinde yer alan belli başlı kalıplar olmuş olsa da, Nesimi yaşadığı dönem itibariyle (14-16 yyları arasında ihtilaflıdır) ilkler arasında yer alır. Bir de diğer divan şairlerinden farklı olarak şiirlerinde “Hurufilik” terimleri de sıkça yer almıştır. Konu itibariyle soyut (metafiziksel) konular Nesimi’de -diğer divan şairleri gibi- ağır basar. Allah, peygamber, münacaatların yanı sıra aşk, şarap, ölüm gibi konularda şiirler yazmıştır. Diğer divan şairlerinden farklı değildir. Peki, neden diğer şairlerin aksine Nesimi idama mahkum edilmiştir?

HURUFİLİK ve SEYYİD NESİMİ

Nesimi, üstadı Naimi’ye mensub olduktan sonra Hurufilik inancını benimsemiştir. Çoğu kaynağa göre mahlasının özel nedeni, üstadı Naimi ile aynı kalıp olduğu içindir. Naimi, Nesimi’den önce kendi şiirlerinde Hurufilik inancını anlatmış, Hurufilik’e ait motif ve söz öbeklerini kullanmıştır. Yalnız Naimi, hiçbir zaman Nesimi kadar açık sözlü ve coşkulu bir anlatımla anlatamamıştır. İsterseniz buraya ufak bir parantez açalım. (“Hurufilik, insan yüzündeki şekillerin arap alfabesindeki benzeşimlerinden yola çıkarak, Allah ve Ali sözcüklerinin (arapça yazılışları ile) yüzde tecelli olduğunu ifade ederek başladığı tinsel yolculuğu, yine insan yüzündeki şekillerin ifade ettiği harflerin insanların kaderini işaret ettiği savıyla sürdürür.”)* Evet, anlaşıldığı üzere ‘Hurufilik’ insanın kaderinin alnına yazılı olduğunu iddia eden ve tasavvufta vahdeti vücud anlayışı ile benzer öze sahiptir. Günümüz İslam aleminin genel yargılarına ne kadar da benziyor değil mi? Peki o zaman Nesimi neden öldürüldü?

Hocası Naimi hayattayken Nesimi’yi tabiri caizse dizginleyen kişidir. Naimi, öldü(rüldü)kten sonra Nesimi, artık kendini iyice kaybetmiş ve henüz toplumun hazır olmadığı bir felsefeyi ‘Hurufilik’i, şiirlerinde ve şehir meydanlarında bangır bangır anlatmaya başlamıştır. Gerçekten de Nesimi’nin bu coşkulu söylemleri ‘Hurufilik’e resmen çağ atlatmıştır. Nesimi sayesinde Hurufilik, Doğu Azerbaycan, İran, Suriye ve Türkiye’nin -özellikle- Güneydoğu, Doğu ve İç Anadolu’da birçok müritler edinmiştir. Belki de günümüzde “Kaderimiz alnımıza yazılıdır.” inancı o günlerden kalmadır. Ama benim hala anlamadığım bir şey var: Nesimi neden öldürüldü?

“ENE’L-HAK” SÖYLEMİ ve NESİMİ

Nesimi, birçok kaynakta “İkinci Mansûr” olarak anılmaktadır. Bunun en büyük sebebi, Hallac-ı Mansur gibi dar ağacına asılmasındandır. Nesimi, Mansur’dan sonra ‘Ene’l-Hak’ söylemini içten ve coşkuyla söyleyen ikinci kişidir. Ne yazık ki onun da sonu Mansur gibi olmuştur. Nesimi, yukarıda da belirttiğimiz gibi Hurufilik’i yaymak için diyar diyar dolanır. Hurufilik’in en temel söylemlerinden birinin ‘Vahdet-i Vücud’ olduğunu dile getirmiştik. Ene’l-Hak söylemi de, bu anlayışın tecellilerinden birisidir. Yani kulun tek vücut olması, Allah ile bir olmasıdır. Ene’l-Hak söylemi de bu bağlamda ilahlık iddiası değil, tasavvufun bu anlayışının ya da Hurufilik’in Tanrı’nın insan yüzündeki tecellisinden kaynaklı bir coşku veya hemhal olma halidir. Nesimi, bu coşkulu durumu:

“İsbat iderem halka ena-'l-Hakkımı Hak'den;
Bir bencileyin aşık-ı ber-dar kimin var?

Can ile cihan yara fida kıldı Nesimi;
Anın gibi bir yar-i vefa-kar kimin var?” sözleriyle çok güzel ifade etmiştir. Bir başka beyitte ise, kendisinin sonunun iyi olmayacağını söyleyenlere:

“Ger "Ena-'l-Hak" söylemekden dara asılsam ne gam?
Bunca Mansur'ın asılmış başı ber-dar, uşta gör!” şeklinde Hallac-ı Mansur’u örnek göstermiştir.

KUL NESİMİ vs SEYYİD NESİMİ

Seyyid Nesimi, öyle sanıyorum ki günümüzde en çok Kul Nesimi ile karıştırılır. Fakat iki şair de birbirinden farklıdırlar. Seyyid Nesimi 14. Yy’ın son ve 15. Yy’ın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilirken, Kul Nesimi ise 16-17. Yylar arasında yaşandığı bilinmektedir. Bu en belirgin farktan sonra, iki Nesimi’nin de şiirlerine göz attığımız vakit Seyyid Nesimi’nin divan şiirinin tüm özelliklerine haiz olduğunu görürüz. Ayrıca Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve Farsça’yı da çok başarılı bir şekilde kullanır. Seyyid Nesimi’nin aksine Kul Nesimi, ne divan şiirinin bütün özelliklerine sahiptir ne de Türkçe dışında dil bilir. Ayrıca aruz veznini ve diğer dil kalıp ve edebi sanatları da Seyyid Nesimi kadar başarılı bir şekilde kullanamaz. Hemen kendini ele verir şiiri. Seyyid Nesimi, gerçekten de çok yetkin bir şairdir.

SEYYİD NESİMİ ve ÖLÜMÜ

Seyyid Nesimi’nin ölümünün bilinen en belirgin nedeni, Hurufilik’e mensup olması ve Ene’l-Hak söyleminde bulunmasıdır. İnsanların kafasını karıştırdığı, inançlarını bozduğu, huzurlarını kaçırdığı iddialarıyla Nesimi hakkında idam fermanı çıkarılır. Mısır Valisi tarafından çıkarılan fermana göre Nesimi’nin, Şam’da meydanda, derisi yüzülmek suretiyle öldürülmesine ve vücudunun parçalanmasına, parçalarının inançlarını bozduğu iddia edilen Anadolu beyliklerine verilmesine karar verilir. Rivayet bu ya, Nesimi bu durumu haber almış olmasına rağmen Şam’a gider ve yakalanır. Nesimi’nin derisi yüzüldükten sonra, derisini omzuna aldığı ve Şam kapısına kadar yürüdüğü söylenir. Ne yapsın ki Nesimi, insanlar ilk günden beri kendilerinden farklı olanı ezmeye ve hor görmeye meraklıdırlar. Ölüm, belki de Nesimi için kurtuluş olmuştur.

ÖLÜMÜMÜN ARDINDAN SEYYİD NESİMİ

Nesimi, öldürüldükten sonra, -Türkiye’de olduğu gibi- kıymeti anlaşılmış bir şahsiyettir. Onun hakkında birçok edebiyat bilgini araştırma yapmış olsa da, kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Belki de divan şiirinin en muamma şairidir Nesimi. Üstelik bu kadar bilinmesi ve göz önünde bulunmasına rağmen. 1973’te UNESCO kararıyla Nesimi Azerbaycan’da anılır. Onun hakkında hikaye yazılır, portresi çizilir ve onun hayatını anlatan bir film de çekilir. Ne diyelim ki, insan gittikten sonra anlaşılır. Fakat bu ne fayda sağlar ki?.. O zaman sözü, Nesimi’nin şu beyitiyle bitirmek istiyorum:

“Beyit'in Orjinali :
Öldi işkunden Nesimi, uşta dünyadan gider;
Sen murad ile cihanda kal, yaşa çoh yaşlar.

Günümüz Türkçesi :
Nesimi aşkından öldü, işte dünyadan gider;
Sen isteğinle dünyada kal, yaşa uzun yaşlar.”

Ahmet Ertaş, bir alıntı ekledi.
14 Oca 11:44

1904
... Osmanlı memleketlerinin İstanbul’ dan başka yerlerinde bahsedilmiş olan fikrin taraftarları olup olmadığını bilmiyorum. Lâkin Türklük siyâseti de, tıpkı İslâm siyâseti gibi umümîdir. Osmanlı hudutları ile sınırlı değildir: Bundan dolayı kürenin Türkler ile meskün diğer noktalarına da göz atmak gerekir.

En çok Türklerle meskün Rusya’da, Türklerin birleşmesi fikrinin pek müphem bir sürette var olduğuna inanıyorum. Henüz doğmuş İdil Edebiyâtı Müslüman olmaktan ziyâde Türk’tür. Tahrikler olmasa bu fikrin kolaylıkla neşvü nemâsına Osmanlı memleketlerinden fazla müsait ortam, Türklerin sayıca en çok bulundukları Türkistan ile, Yâyık ve İdil havzaları olurdu.

Kafkasya Türkleri’nde de bu fikir mevcut olsa gerek, Azerbaycan’a Kafkas’ın fikrî tesiri olmakla berâber Kuzey İran Türkleri’nin ne derecelere kadar “Türklerin Birliği” taraftarı olduklarını bilmiyorum.

Ne olursa olsun ırka dayalı bir siyâsî milliyet icâdı fikri henüz pek turfandadır, pek az yayılmıştır.

Üç Tarzı Siyaset, Yusuf Akçura (Sayfa 82 - Ötüken Yayınevi)Üç Tarzı Siyaset, Yusuf Akçura (Sayfa 82 - Ötüken Yayınevi)
Yusuf Çorakcı, Kör Baykuş'u inceledi.
13 Ara 2017 · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 9/10 puan

İran edebiyatının önemli isimlerinden Sadık Hidayet'in ünlü eseri Kör Baykuş, bir süredir merak ettiğim bir kitaptı. İnce olduğunu görünce hemencecik bitiririm diye aldım fakat okurken pek öyle olmadığını söylemeliyim. Coğrafi anlamda bize yakın olan bir bölge ve toplumla ilgili bir şeyler okumayı genelde samimi bulurum. Tanıdık olaylar görmek bazen bizi gülümsetir. İran kültürünün bir anlamda ufak tanıtımını yapan kitap gerçekten güzel ve ilginç tasvirlerle dolu. Öncelikle yazar adeta ruhuyla, içten içe ve derinden yaşayarak yazmış. Afyon içtiğinden sık sık bahseden yazarın anlatım şeklinde bunun etkilerini görmek mümkün. Dili sade değil biraz daha süslü ve komplike olduğundan okumaya başlamadan evvel kafa olarak hazır olmak gerek diye düşünüyorum. Bazen bu nasıl kitap böyle, ben ne okuyorum diyerek duraklayıp ara verdiğim oldu. Olaylar arasında belli bir zaman düzeni ve ilişkisi yok, Sadık Hidayet içinden geldiği gibi paldır küldür kaleme dökmüş sanki. Fakat okuma zorluğuna rağmen keyif veriyor eser. Çok akıcı olduğunu söyleyemem, bir sayfa sanki iki sayfa gibi geliyor okurken. İnce olmasına rağmen kolay kolay bitmeyen kitaplardan biri, sanki sinirleri bol ve sert bir lokma et çiğnemek gibi. Bir insanın içinde yaşadığı bunalımlar, karamsarlıklar, çelişkiler, hayatı sorgulaması ve ölme isteği gayet güzel anlatılmış. Karısından sürekli kahpe diye bahsetmesi biraz ağır olsa da okudukça ona olan nefreti size de geçiyor. Beş duyuyla ilgili olan hislere farklı açılardan bakmış yazarımız, okuyunca bazen hiç aklıma gelmemişti şeklinde düşünebilirsiniz. Edebiyat anlamında kendinizi yeterince donanımlı ve hazır hissediyorsanız başlamanızı öneririm. Diğer türlü yok yere sıkılıp bunalmanızı istemem. İran edebiyatı farklı bir tat ancak ben tatmin oldum, bazen böyle şeyler denemek lazım.

Mazlum İlhan, bir alıntı ekledi.
12 Ara 2017

Ferhad Pirbal
1986'da Kopenhag'da ikinci tiyatro oyunum "Beyanî Baş Ey Xerîbî" (İyi Günler Ey Yabancılık) adıyla yayınlandı. O da fakir bir Kürt insanının Irak-İran savaşı sırasında yaşadığı dramları konu alıyor.

Kürt Edebiyatı Antolojisi, Mehmed Uzun (Sayfa 113 - İthaki Yayınları)Kürt Edebiyatı Antolojisi, Mehmed Uzun (Sayfa 113 - İthaki Yayınları)