• Açıklama: Esma-ül Hüsna ile duaya başlayacağınız zaman önce 99 ismi şerifi okuyunuz sonra 100 istiğfar ve 100 salatü selam getiriniz. Bir Fatiha, üç ihlas, bir Felak, bir Nas süresi okuyup sevabını önce Efendimiz Hz.Muhammed'e (aleyhisselam) sonra diğer peygamberlere sonra Ashab-Kiram’a ehli beyte sahabelere müctehid imamlarının ruhlarına yollar isek daha makbul olur biiznillah.

  Hangi ismi şerifi okuyacaksanız ismin başına “ya” kelimesi getiriniz.
  Mesela: Errahman ismi şerifini – ya Rahim şeklinde tesbih ediniz. Burada yazılan
  ismi şerif ve dualar Kenzul ulumi-l mehki kitabından alınmıştır.

  Hangi tesbihe başladıysanız o ismi şerifi 99 gün çekmeye gayret ediniz. Biiznillah
  istek ve hacetleriniz kısa zamanda gerçekleşir. Dualar Allah’a edilir, duaları Allah kabul eder. Bize düşen sebat ve gayrettir. Tevfik Allah’tandır.
  ” Allah’ın güzel isimleri vardır,
  Onunla kendisine dua ediniz.”
  (Araf 173)

  İSMİ CELİL ANLAMI TESBİH ADEDİ TESBİH NİYETİ

  Er- RAHMÂN Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden günde 298 Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak

  Er- RAHÎM Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar

  El- MELİK Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak

  El- KUDDÛS Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği

  Es- SELÂM Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren günde 131 Korkulan herşeyden korunmak

  El- MÜ’MİN Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları
  koruyup rahatlatan günde 137 Kötü hastalıklara düşmemek

  El- MÜHEYMİN Gözeten ve Koruyan günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar
  korunur

  El- AZÎZ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip günde 94 Düşmanlara galip gelmek

  El- CEBBÂR Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan günde 206 istek ve Arzuların olması için

  El- MÜTEKEBBİR Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren günde 662 İzzete ve refaha nail olmak

  El- HALÎK Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden
  hepsini yoktan var eden günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak

  El- BÂRİ’ Eşyayı ve herşeyin vucüdunu
  birbirine uygun halde yaratan günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur

  El- MUSAVVİR Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren günde 336 Maksat ve merama ulaşmak için

  El- ĞAFFÂR Mağrifeti pek çok günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma

  El- KAHHÂR Herşeye her istediğini
  yapacak şekilde galip
  ve hakim olan günde 306 Zalimleri kahretmek için

  El- VEHHÂB Her türlü nimeti devamlı bağışlayan günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için

  Er- REZZÂK Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden günde 308 Bol rızıklı ömür için

  El- FETTÂH Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran günde 489 Maddi manevi hayırlar için

  El- ALÎM Her şeyi çok iyi bilen günde 150 ilim zenginliği için

  El- KÂBID Sıkan, Daraltan günde 903 Zalimin zülmünden kurtulmak için

  El- BÂSIT Açan, Genişleten günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi

  El- HÂFID Yukardan aşağıya indiren alçaltan günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmak

  Er- RÂFİ Yukarı kaldıran, yükselten günde 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için

  El- MUİZ İzzet veren, ağırlayan günde 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak

  El- MÜZİL Zillete düşüren, hor ve hakir eden günde 770 Düşmanları zelil etmek için

  Es- SEMİ’ Herşeyi iyi işiten günde 180 Duaların kabulu için

  El- BASİR Her şeyi iyi gören günde 112 Acziyetin kalkması için

  El- HAKEM Hükmeden, hakkı yerine getiren günde 68 Haklı davasını kazanması için

  El- ADL Çok Adaletli günde 104 Adaletli olmak için

  El- LÂTÎF En ince işlerin bütün
  inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için

  El- HABÎR Herşeyin iç yüzünden
  gizli taraflarından haberdar günde 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için

  El- HALÎM Suçlara karşı hemen ceza vermeyen
  yumuşak davranan, süre veren günde 88 Ahlak ve hilim güzelliği için

  El- AZİM Çok Azametli günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

  El- ĞAFÛR Affı ve mağfireti pek çok günde 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak

  Eş- ŞEKÛR Kendi rızası için yapılan iyiliklere
  daha fazlasıyla karşılık veren günde 526 Talihin açıklığı, bol rızık

  El- ALİY Pek yüce, Pek yüksek günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için

  El- KEBİR En büyük, pek büyük günde 232 Hürmet görmek için

  El- HAFIZ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,
  herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan günde 998 Nefsinin ve malının korunması için

  El- MUKÎT Her yaratılmışın gıdasını,
  azığını veren günde 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

  El- HASİB Herkesin hayatı boyunca yapıp
  ettiği herşeyin hesabını bütün
  detayları ile bilen günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak

  El- CELÎL Celalet ve Ululuk sahibi günde 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için

  El- KERÎM Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak

  Er-RAKÎB Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden günde 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak için

  El- MUCİB Kendisine dua edenlerin isteklerini veren günde 3025 Duaların kabul olunması için

  El- VASİ’ İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar günde 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için

  El- HAKÎM Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli günde 6084 İlim ve hikmet sahibi olmak için

  El- VEDÛD Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan günde 400 Herkesin sevgisini kazanmak

  El- MECÎD Şanı büyük ve yüksek günde 3249 İzzet ve şerefin artması için

  El-BÂİS Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran günde 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için

  Eş- ŞEHÎD Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır günde 319 Şehid olmak, heybetli olmak için

  El- HAK Varlığı hiç değişmeden duran günde 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek

  El- VEKÎL Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran günde 66 Allah’tan her türlü yardımı görmek için

  El- KAVİY Pek Güçlü günde 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

  El- METÎN Çok Sağlam günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için

  El- VELİY Sevdiği kullarının dostu günde 2116 Her işinde Allah’ın yardımı için

  El- HAMİD Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen günde 3844 Kazancın genişlemesi

  El- MUHSÎ Sonsuzda olsa tek tek
  herşeyin sayısını bilen günde 148 Zekanın kuvvetli olması

  El- MÛBDÎ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan günde 57 Her işte muvaffak olmak için

  El- MUÎD Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan günde 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için

  El- MUHYÎ Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde 68 İşlerin başarılı olması için

  El- MÜMÎT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan günde 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

  El- HAY Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten günde 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

  El- KAYYÛM Gökleri ve yeri, herşeyi tutan günde 156 Allah’ın izniyle her istekleri olur

  El- VÂCİD İstediğini istediği anda bulan günde 196 Kaybedilen şeyi bulmak

  El- MÂCÎD Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok günde 48 Kazancın bolluğu için

  El- VAHİD Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK günde 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

  Es- SAMED İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak

  El- KÂDİR İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten günde 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek

  El- MUKTEDİR Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan günde 744 Her işte başarılı olmak

  El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan günde 184 Daima yükselmek için

  El- MUAHHİR İstediğini geri koyan, arkaya bırakan günde 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için

  El- EVVEL İLK günde 37 Her hayır işinde birinci olmak için

  El- AHİR SON günde 801 Ömür uzunluğu için

  Ez- ZÂHİR Herşeyde görünen aşikar günde1106 Her meselenin zuhuru için

  El- BÂTIN Herşeyden gizli günde 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

  El- VÂLİ Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden günde 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için

  El- MÜTEÂLÎ Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce günde 551 Devletten istediğini elde etmek için

  El- BERR Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok günde 202 Herhalde iyilik bulmak için

  Et- TEVVÂB Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan günde 409 Tövbelerin kabulu için

  El- MÜNTEKIM Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran günde 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak

  El- AFÜV Çok affeden günde 156 Rızık bolluğu
  Kalp huzuru

  Er- RAÛF Çok lütüfkar
  Çok esirgeyen günde 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez

  MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi günde 212 mal ve kazanca zarar gelmez

  Zül Celâl-i Ve’l İkrâm Hem büyüklük sahibi
  hem fazl-i kerem sahibi günde 1100 işlerin kolaylığı için

  El- MUKSIT Bütün işlerini denk ve
  birbirine uygun yerli yerinde yapan günde 209 Eşler arasını düzeltmek için

  El- CÂMİ’ İstediğini istediği zaman
  istediği yerde toplayan günde 114 Küsleri barıştırmak için

  El- GANİY Çok zengin ve herşeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık

  El- MUĞNİ İstediğini zengin eden günde 1100 Geçim genişliği bol rızık

  El- MÂNİ’ Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen günde 161 Kaza beladan uzak olmak için

  Ed- DÂRR Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan günde 1001 Zararlı kişinin kahrı için

  En- NÂFİ’ Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan günde 201 Hastalıktan uzak olur
  hastaysa şifa bulur

  En- NÛR Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran günde 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için

  El- HÂDÎ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren günde 400 çocukların itaatkar olması için

  El- BEDİ’ Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan günde 86 Allah’ın yardımına nail olmak için

  El- BÂKÎ Varlığının sonu olmayan günde 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için

  El- VÂRİS Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi günde 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref

  Er- REŞÎD Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran günde 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için

  Es- SÂBÛR Çok sabırlı günde 298 Başladığı işi kolay bitirmek için

  alıntı.
 • İncelememi, Shakespeare’in bu kitabı yazarken henüz yirmi yaşında olduğunu unutmadan yapacağım ki sadece bu yaşta bu kadar kabul görmüş bir eser ortaya koymuş olması bile takdire şayan.

  Kitabın başında çevirmen Özdemir Nutku’nun ‘Oyun Üzerine’ başlıklı bir yazısı var. Kitapla ilgili anektodlar veriyor ve okurken ön hazırlık gibi anlamayı kolaylaştırıyor. Kendi yorumlarını da katıyor ve bazı noktalarda zıtlaştık Nutku’yla. Onlardan bahsetmeden önce kitabın içeriğiyle ilgili (yapmayı sevmiyorum ama) yüzeysel bir bilgi vermem lazım. Her kitap için olduğu gibi bu kitap için de daha güzel bir özeti internetten bulabilir ve bir sonraki paragrafımı okumadan geçebilirsiniz. Kitap özetlemede kendimi hâlâ yetersiz hissediyorum.

  Çok basit olarak kitap, hırçın ve aksi bir genç kızın evlendikten sonra kocası tarafından adeta bir atmaca kuşunu eğitirmişcesine uysallaştırılışını ve bunun öncesinde ve sonrasında gelişen olayları oyun şeklinde işliyor. Feminist sayılmam ve ne o dönemin sosyal ortamıyla ne de Shakespeare’in düşünceleriyle ilgili çok bir bilgim var. Muhtemelen kadınlar şimdiki kadar değer görmüyordu. Ataerkil bir düzen hakimdi diye tahmin ediyorum. Kitapta da bu düşünce işlendiğinden bu beni rahatsız etti. Kadının kocasına itaat etmesi sanki göreviymiş gibi anlatılması.

  Çevirmenle aynı düşüncede olmadığım konu da bununla ilgili. Ben Shakespeare’in de, oyunda en ufak bir aksi görüş içeren cümlesiyle karşılaşmadığım için, kadını doğuştan zayıf gören erkek egemen bir görüşe sahip olduğunu düşünüyorum. Bununla da yargılamıyorum. Dediğim gibi o dönemin ortamını bilmediğimden ve kendisi o ortamdan ve görüşlerden etkilenmş olabileceğinden, en önemlisi de yaşından dolayı affedilebilir. Düşüncelerinin tam oturmadığına inanıyorum ya da inanmak istiyorum.
  Bana göre başkarakter olan Katherina’nın kişiliği çok acı bir şekilde deformasyona uğratıldı. Kendinden çok şey kaybetti ve tamamen değişti. Tüm benliğiyle yenilgiyi kabullendi ve tam itaatkâr bir eş oldu ama çevirmene göre bu böyle değil. Ona göre, Katherina sihirli bir formül bulup hem kocasının duyuna gidiyor hem kendi bildiğini okuyor sonunda.(hem kocasının sözünü dinleyip hem kendi bildiğini nasıl okuyabilir, böyle bir olaya şahit olmuş mu kitapta, sormak isterdim çevirmene) Bu bakımdan da kitabın sonunda Katherina’nın “evli bir kadının görevleri” konusundaki tiradının ciddiye alınmaması gerektiğini söylüyor ki ben kesinlikle katılmıyorum. Bu tiradın güldürü amaçlı yazıldığını düşünmüyorum. Shakespeare’in bu konuyla ilgili kendi görüşlerini tam olarak açık ettiği bir paragraftı bana göre.

  Yine de Shakespeare’i daha önce de okumuştum ve dilinde hoşuma giden bir taraf var. Okuması zevkli, yormayan, kısa güzel bir oyundu.
 • Tahakkümün kalıcı biçimde bedenlere kazıdığı izleri ve bu izler
  aracılığıyla nasıl etkiler yarattığını anımsamak, kadınlara kendileri
  üzerindeki tahakkümde bir sorumluluk payı biçen şu bilhassa sinsi tahakküm şekline dayanak sunmak anlamına gelmez. Bu önermede ima edilen şudur: kadınlar -pek çok insanın kimi zaman yaptığı gibi- itaat pratiklerini benimsemeyi seçerler (“kadınlar birbirlerinin en büyük düşmanıdır”), hatta kendileri üzerindeki tahakkümden hoşlanırlar, onlara uygulanan muamelelerden “zevk alırlar”, ve bunlar neredeyse onların yaradılışında var olan bir tür mazoşizmden kaynaklanır. Şurası bilinmelidir ki, “kurbanı suçlamak” için yararlanılan “itaatkâr” yatkınlıklar nesnel yapıların ürünüdür ve bu yapılar etkili olmalarını tetikledikleri ve üretimine katkıda bulundukları
  yatkınlıklara borçludur. Sembolik güç, ona maruz kalanların
  katkısı olmaksızın hayata geçirilemez ve onların bu güce maruz
  kalmalarının sebebi de onu bu şekilde inşa etmiş olmalarıdır.
  Pierre Bourdieu
  Sayfa 56 - Bağlam Yayınları
 • "Benim hayal kırıklığım... Genç adamın bu kadar itaatkâr bir şekilde gitmiş olmasıydı. Beni tutmak, benimle kalmak için çaba göstermemesiydi... Öyleydi, çünkü beni kollarına almaya çalışmak yerine, ona gitmesini söylediğim ilk seferde alçakgönüllü ve saygılı bir şekilde kabul etti. Çünkü beni bir kadın olarak değil, karşısına çıkan bir azize olarak görüyordu."
 • Çocuklarına onurlu olmayı öğret; itaatkâr, köle olmayı değil. Onların özgür olmasına yardım et. Onlara özgürce yaşamaktan ve özgürce kendini ifade etmekten daha yüksek bir değer olmadığını öğret. Eğer gerekirse herhangi bir esareti kabul etmektense, ölmenin daha iyi olacağı konusunda onları yetkinleştir.
 • Zemherinin baharı kendine özgü bir mevsimdir
  Gün batımıyla sırılsıklam olsa da ebedidir,
  Kutupla dönence arasında, zamanda gerilmiştir.
  O kısa gün en aydınlık iken, kırağıyla ve ateşle,
  Geçici güneş alazlanır buzda, gölette ve hendeklerde,
  Yüreğin sıcaklığı olan rüzgârsız bir soğukta,
  Yansıtarak suyun aynasında
  Körlük olan bir kamaşmayı öğleden hemen sonra.
  Ve dalın alevinden, ya da maltızdan, parıldar daha da şiddetli,
  Uyandırır o devinimsiz ruhu: rüzgâr yok, fakat Pentekost ateşi
  Yılın o karanlık zamanında. Erimekle donmak arasında
  Titrer ruhun özsuyu. Yoktur toprağın kokusu
  Ya da yaşayan bir şeyin kokusu. Bahar zamanıdır bu
  Fakat zamanın sözleşmesinde değil. Şimdi karın fani çiçeğiyle
  Çalı çitin benzi atar
  Bir saatliğine, daha bir apansız
  Yazın tazeliğinden, ne filizlenmekte ne de solmakta,
  Yeri yok varlığın gelişim planında.
  Nerededir o yaz, o tasavvur edilemez
  Sıfır yaz? Bu yoldan gelmişsen,
  Muhtemelen bu güzergâhtan geçmişsen
  Bu yerden muhtemelen varacağın mekândır işte,
  Bu yoldan geçmişsen akdiken zamanı, bulurdun çitleri
  Bembeyaz yeniden, Mayıs’ta, şehvetli şirinlikle.
  Yolculuğun sonunda aynı olurdu,
  Devrik bir kral gibi gelseydin geceleyin,
  Gündüz vakti niye geldiğini bilmeden gelseydin,
  Aynı olurdu, o çetin yoldan giderken
  Ve domuz ağılının ardından dönerken kasvetli ön cepheye
  Ve mezar taşına. Ve dönüş nedeni olarak düşündüğün şey
  Sadece bir kavkıdır, eğer mümkünse
  Sadece amaca ulaşıldığında amacın ayrıldığı
  Anlamın bir kapçığıdır.Ya bir amacın yoktur
  Ya da tasarladığının bitimi ötesindedir amaç
  Ve amacın değişmiştir ona ulaştığında. Dünyanın sonu olan
  Başka yerler de vardır, bazıları denizin çenelerinde,
  Ya da karanlık bir gölün üzerinde, bir çölde ya da bir kentte –
  Fakat en yakını burasıdır, mekânda ve zamanda,
  Şimdi ve İngiltere’de.Bu yoldan geldiysen,
  Herhangi bir güzergâhtan geçtiysen, nereden başladıysan,
  Hangi saatte ya da hangi mevsimde,
  Hep aynı olurdu: bir kenara bırakırdın
  Aklı ve fikri. Doğrulamak için burada değilsin,
  Kendini eğitmek, ya da doyurmak için merakını
  Ya da bildiri iletmek için. Duanın geçerli olduğu
  Burada diz çökmek için varsın. Ve sözcüklerin dizgesinden,
  Dua eden zihnin bilinçli uğraşısından,
  Ya da yakaran sesin tınısından daha fazla bir şeydir dua.
  Ve ölmüşler yaşıyorken ne söyleyemedilerse,
  Söyleyebilirler sana, ölmüş olmak: Ölünün iletişimi
  Ateşle dillenmiştir yaşayan lisânın ötesinde.
  Burada, zamansız anın kesişme noktası
  İngiltere’dir ve başka yer değil. Asla ve daima.- II -
  Yaşlı bir adamın yenindeki kül
  Yanmış güllerin bıraktığı bütün küldür.
  Havada dönüp duran toz
  İşaretler hikâyenin bittiği yeri.
  Teneffüs edilen toz bir evdi –
  Duvarlar, ahşap kaplama ve o fare,
  Umudun ve umutsuzluğun ölümüdür
  Havanın ölümüdür bu.Taşkın ve kuraklık vardır
  Gözler üstünde ve ağızda,
  Ölü su ve ölü kum
  Çekişirler üstün gelmek için.
  Kavrulup hiçleşmiş toprak.
  Şaşkınca bakar çabalamanın boşunalığına,
  Neşesiz kahkahalar atar.
  Toprağın ölümüdür bu.Su ve ateş takip eder
  Kenti, merayı ve yabani otu.
  Su ve ateş alaya alır
  Yadsıdığımız özveriyi.
  Su ve ateş çürütecek
  Unuttuğumuz mahvolmuş temellerini
  Tapınağın ve koronun.
  Suyun ve ateşin ölümüdür bu.Sabah öncesi belirsiz saatte
  Sonsuz gecenin bitimine yakın
  Bitimsizin tekrarlanan bitiminde
  Titreşen dilli o karanlık kumru geçtikten sonra
  Eve dönüşünün ufku altında
  Ölü yapraklar hâlâ teneke misali hışırdarken
  Asfalt üstünde başka ses yokken
  Üç bölge arasından yükselirken duman
  Yürüyen, yolda oyalanan ve telaşlı birine rastladım
  Metal yapraklar misali üfürülmüştü yanıma doğru
  Kentsel tan yeli önünde direnmeksizin.
  Ve anlamlı incelemeyle meydan okuduğumuz
  Yere çevrilmiş yüze bakarken
  Sönen alacakaranlıkta ilk karşılaşılan yabancıda
  Tanıdığım, unuttuğum, hem birini hem de nicesini
  Yarı yarıya hatırladığım bazı ölü ustaların apansız bakışını
  Yakaladım; o kahve kızarığı simalarda
  Bileşik bir hayaletin aşina gözleri
  Hem samimiydi hem de tanınmazdı.
  Sonra çifte bir rol üstlendim, ve bağırdım
  Ve duydum başka bir sesin bağırdığını: “Ne? Burada mısın? ”
  Olmasak bile. Hâlâ aynıydım ben,
  Bilerek kendimi ancak başka biri olarak –
  Ve hâlâ biçimlenen bir yüzdü O; önlerinden giden
  Sözcükler tanımayı zorunlu kılmaya yetiyordu yine de.
  Ve böylece, sıradan yele itaatkâr,
  Birbirlerini yanlış anlamak için çok yabancı,
  Öncesiz ve sonrasız, hiçbir yerle karşılaşmanın
  Bu kesişme noktasında zamanın, uyum içinde,
  Adımladık kaldırımları bir ölüm devriyesi olarak.
  Dedim ki: “Hayrete düşmem kolaydır,
  Gene de kolaylık hayretin nedenidir. Bu yüzden konuş:
  Kavramayabilir, anımsamayabilirim”.
  Ve O dedi ki: “Can atmıyorum tekrarlamaya
  Unuttuğun düşüncelerimi ve kuramımı.
  Bu şeyler amacına ulaştı: rahat bırakalım onları.
  Seninkileri de öyle, ve dua et ki bağışlansınlar
  Başkalarınca, dua ettiğim gibi senin hem kötüyü
  Hem de iyiyi bağışlaman için. Geçen mevsimin meyvesi
  Yenmiştir ve doymuş hayvan tekmeleyecek boş kovayı.
  Çünkü geçen yılın sözcükleri geçen yılın diline değgindir
  Ve gelecek yılın sözcükleri bekler başka bir sesi.
  Fakat, o geçit şimdi herhangi bir engel oluşturmazken
  O yatıştırılmaz ve gezgin ruha
  İki dünya arasında daha bir benzer birbirine,
  Böylece bulurum asla söylemeyi düşünmediğim sözcükleri
  Yeniden dolaşmayı asla düşünmediğim sokaklarda
  Terk ettiğimde bedenimi uzak bir sahilde.
  Derdimiz hitâbet olduğundan, ve hitâbet bizi
  Kabilenin lehçesini saflaştırmaya sevk ettiğinden
  Ve songörüyle öngörüye zorladığından zihni,
  İfşa etmeliyim yaşlılık için saklanmış armağanları
  Taçlandırmak için ömür boyu süren çabanı.
  Önce, süresi dolmuş hissin o soğuk ovuşturması
  Büyüsüz, hiç vaatte bulunmaksızın,
  Fakat gölge meyvenin kekre tatsızlığı
  Beden ve ruhun parçalanmaya başlaması misali.
  İkincisi, gazabın bilinçli güçsüzlüğü
  İnsan budalalığında, ve eğlendirmeyen
  Kahkahanın incitmesi.
  Ve nihayet, yaptığın, olduğun her şeyin
  Tekrarlanmasının buruk acısı;
  Motiflerin utancı
  Geç açığa çıkmış, ve başkalarına zarar vererek
  Yapılmış ve kötü şeylerin farkına varma
  Ki bir zaman fazilet alıştırması olarak görürdün bunu.
  Derken budalaların onaylaması cızlatır yüreği, ve lekelenir onur.
  Yanlıştan yanlışa çileden çıkmış ruh
  Başlar, bir dansçı gibi, ölçüyle yönelmen gereken
  Arıtan ateşle onarılmadıkça.
  Ağarıyordu gün. Biçimsizleştirilmiş caddede
  Bıraktı beni, bir çeşit veda selâmıyla,
  Ve yitip gitti üflenirken o boru.- III -
  Üç durum vardır ki sıklıkla birbirlerine benzer
  Gene de farklıdırlar büsbütün, aynı çalı çitte büyürler:
  Kendine ve eşyalara ve kişilere bağlılık, çözülmüşlük
  Kendinden ve eşyalardan ve kişilerden; ve, büyür arasında onların,
  Kayıtsızlık ki ölümün hayatı andırması gibi andırır diğerlerini,
  İki hayat arasında olmak – çiçeklenmeden, arasında
  Canlı ve ölü ısırganın. Budur hafızanın kullanımı:
  Kurtuluş için – sevginin azı değil fakat arzunun ötesinde
  Genişlemesidir sevginin, ve böylece hem gelecekten
  Hem de geçmişten kurtuluş. Böylelikle, bir ülkeyi sevmek
  Kendi eylem alanımıza bağlılıkla başlar
  Ve o eylemin çok az önem taşıdığını bulmaya gelir
  Asla önemsiz olmasa da. Tarih kölelik olabilir,
  Özgürlük olabilir tarih. Bak, şimdi yitip giderler,
  O yüzler ve yerler, onları sevmiş olan benlikle birlikte,
  Yeniden canlandırmak, yüceltmek için, başka bir örüntüde.Günah Gereklidir, fakat
  Her şey iyi olacak, ve
  Her şeyin usulü iyi olacak.
  Yeniden düşünürsem bu yeri,
  Ve insanları, hepsi de övgüye değmez,
  Yakın akraba ya da lütuf değil,
  Fakat bazı tuhaf yetenekler,
  Hepsi ortak bir yetenekten almış payını,
  Birleşmişler onları ayıran çatışmada;
  Gece inerken düşünürsem bir kralı,
  Üç adamı, ve nicelerini, darağacında
  Ve bir kaç tane ölü unutulmuş
  Başka yerlerde, burada ve yurtdışında,
  Ve onlardan biri kör ve suskun ölmüş,
  Niçin onurlandırmalı bu ölmüş adamları
  Ölmekte olan diğerlerinden fazla?
  Tersine çalmak değildir o çanı
  Ne de bir Gül’ün hayaletini çağıracak
  Bir büyü de değildir.
  Diriltemeyiz eski hizipleri
  Onaramayız eski siyasetleri
  Ya da takip edemeyiz kadim bir trampeti.
  Bu adamlar, ve onlara direnenler
  Ve onların direndiği
  Kabullenirler sessizliğin anayasasını
  Ve tek bir partide toplaşırlar.
  Ne miras kalmışsa bize talihlilerden
  Aldık yenilmiş olanlardan
  Bize bırakacakları – bir simge:
  Ölümde kusursuzlaştırılmış bir simge.
  Ve her şey iyi olacak ve
  Her şeyin usulü iyi olacak
  Motifin arınışıyla
  Yalvardığımız yerde.- IV -
  Alçalan kumru yarar havayı
  Dehşetin akkor aleviyle
  Günahtan ve hatadan arınmayı
  Bildirir o alevin dilleri.
  Tek umut, aksi takdirde umutsuzluk
  Yatar ölü yakma odunlarının seçiminde -
  Kurtulmak için ateşten ateşle.Öyleyse kim tertipledi azabı? Sevgi.
  İnsan gücünün çıkaramayacağı
  Dayanılmaz ateş gömlekleri
  Dokuyan ellerin ardındaki
  O bilinmedik İsim’dir Sevgi.
  Sadece yaşarız biz, sadece iç çekeriz
  Tüketilerek ya ateşle ya da ateşle.- V -
  Başlangıç dediğimiz çoğunlukla bitiştir
  Bitirmek başlangıç yapmaktır
  Başladığımız yerdedir bitiş. Ve doğru olan
  Her bir deyim ve cümle (her sözcük yerli yerindedir,
  Başkalarını desteklemek için alır yerini,
  Söz ne sıkılgandır ne de fiyakalı,
  Eskinin ve yeninin kolay bir tecimi,
  Bayağılaşmadan o sıradan hatasız sözcük,
  Resmi sözcük titizdir fakat ukala değil,
  Birlikte dans eden arkadaş grubu)
  Her deyim ve her cümle bir bitiştir ve bir başlangıçtır,
  Her şiir bir mezar yazıtı. Ve her eylem
  Parsele doğru bir adımdır, ateşe, denizin gırtlağı dibinde
  Ya da okunaksız taşta: ve orada başlarız.
  Ölenlerle ölürüz:
  Bak, göçüp giderler, ve biz onlarla gideriz.
  O ölüyle doğduk:
  Bak, geri dönerler, ve bizi birlikte getirirler.
  Gülün anı ve porsukağacının anı
  Eşit uzunluktadır. Tarihsiz bir halk
  Kurtarılmamıştır zamandan, çünkü zamansız anların
  Bir örüntüsüdür tarih. Ve böylece, kısılırken ışık
  Bir kış ikindisinde, sapa bir küçük kilisede
  Tarih şimdi ve İngiltere’dir.O Sevgi’nin eskiziyle ve bu Çağrı’nın sesiyleBırakmayacağız araştırmaya yapmayı
  Ve bütün araştırmalarımızın bitimi
  Başladığımız yere ulaşacak
  Ve sanki ilk kezmiş gibi orayı tanıyacak.
  Bilinmez, anımsanmayan kapı aracılığıyla
  Ulaşmak en son keşfedilecek toprağa
  Başlangıçtaki gibi;
  En uzun ırmağın kaynağında
  Saklı çağlayanın sesi
  Ve elma ağacındaki çocuklar
  Tanıdık değil, çünkü aranmamışlardı
  Fakat işitilmişlerdi, yarı işitilmiş, o denizin
  İki dalgası arasındaki o dinginlikte.
  Çabuk şimdi, burada, şimdi, hep –
  Tastamam yalınlığın bir durumu
  (Her şeyden daha az değil fiyatı)
  Ve her şey iyi olacak ve
  Her şeyin üslubu iyi olacak
  Ateşten diller katlandığında
  Taçlanmış ateş düğümü içine
  Ve ateş ve gül birdir.T.S.Eliot (1888-1965)
  (1948 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi) .
  Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
  Kayıt Tarihi : 20.9.20
 • Nerede canlı buldumsa,orada itaat hakkında konuşulduğunu da duydum.
  Her canlı aynı zamanda bir itaat edendir.

  Ve şuydu ikinci duyduğum;kendi kendine itaat etmeyene, emredilir!
  Böyledir canlıların doğası.

  Ve kendi kendine emir verdiğinde de;
  o zaman da ödemelidir, kendi emrinin bedelini.Kendi yasasının yargıcı ve celladı ve kurbanı olmak zorundadır.

  "Peki nasıl olabiliyor bu?" diye sordum kendime.Canlıyı itaat etmeye ve emretmeye ve emrederken hâlâ itaatkâr olmaya ikna eden nedir ?

  Dinleyin şu sözümü ey en bilgeler !

  Nerede bir canlı gördüysem orada güç istemini gördüm;ve hizmet edenin isteminde bile, efendi olma istemini gördüm.

  Zayıf olanı güçlü olana hizmet etmeye ikna eder istemi,daha da zayıfların üstünde efendi olmak isteyenin;bir tek bu zevkten mahrum bırakamaz kendini.

  Nietzsche