• For J. G. Clark and M. D. Langone, there are three successive degrees in the process of coercive persuasion: persuasion, conversion and indoctrination. Rodriguez Carballeira proposes a different sequence, making it possible to establish a parallel between McGuire’s analysis on persuasion and his own work on coercive persuasion. McGuire describes five stages in the process of persuasion: caution; comprehension; acceptance; retention; action. Carballeira holds with the following five stages: seduction; inveiglement; conversion; indoctrination; action. The stages are not rigorously distinct in chronology. On the contrary, they are overlapping phenomena. They mix, fade and reappear, recombining progressively throughout the process of assimilation according to the resistance exhibited by the subject.

  The CC can hold back during one phase and emphasize another, sometimes even starting the process over again with an earlier stage that was not fully completed.

  The essential difference between traditional persuasion and coercive persuasion is the cult’s need to annihilate the individual quickly, by crushing any inclination toward criticism and analysis.
 • Homa habilis'ten sonra sahneye Homa erectus çıktı. Afrika'da yaklaşık 1 ,8 milyon yıl önce evrilmiş olan ve kafatası kapasitesi 800 ila 1.100 cc arasında değişen (yani yaklaşık 1-1,5 kg) Homa erectus, Homo habilis'ten daha gelişkin aletler yapıyordu. Homo erectus'un bilhassa iki özelliği dikkate şayan. Birincisi, bu türün -farklı zaman ve mekanlarda görece küçük morfolojik değişiklikler geçirerek- uzun süre, 1 ,8 milyon yıl öncesinden yaklaşık 400 bin yıl öncesine kadar yaşamış olması. Homo erectus'un ikinci ayırıcı özelliğiyse, kıtalar arasında gezen ilk canlı olması. Afrika'da ortaya çıktıktan kısa süre sonra Avrupa ve Asya'ya yayılan Homo erectus, 1 ,6 ila 1 ,8 milyon yıl kadar önce -Dubois'nın ilk hominid fosillerini keşfettiği- Kuzey Çin ve Endonezya'ya kadar gitmiş ve yaklaşık 250 bin yıl öncesine kadar orada yaşamıştı.
 • Bize çok daha yakın olan hominidlere Hama habilis adı veriliyor; bu grup, bizim cinsimiz olan Homo ile aynı cinse mensup olarak sınıflandırılan ilk tür. Eski çağlarda yaşamış bu bireyler çok basit taş aletler yapıyordu; bunu başaran ilk hominidler olduklarından, Latincede "eli işe yatkın" ya da "becerikli" anlamına gelen habilis adıyla anı­lıyorlar. Bunlann 600 cc civarındaki kafatası kapasitesi ilk hominidlerin çoğundan daha büyüktü, ama modern insanlann beyin büyüklüğünün yansı kadar bile değildi. Homa habilis 2,5 milyon yıl ila 1,5 milyon yıl önce tropikal Afrika'da yaşamıştı. Hama habilis'lerde beşeri teknolojinin en mütevazı başlangıç adımlannı görebiliriz.
 • İnsan soyunun şempanze soyuyla yollarını ayırmasından sonraki aşamada insanın atalan olan primatlara hominid (veya haminin) adı verilmektedir. Darwin'in ölümüne dek, modern insanın atası olan hominidlere ait tek bir fosil bile keşfedilmiş değildi, ama Darwin bunların önünde sonunda bulunacağına emindi. İlk hominid fosili 1889'da Hollandalı fizikçi Eugene Dubois tarafından Cava adasında keşfedildi. Fosil, uyluk kemiğinden ve küçük bir kafatasından oluşuyordu. Dubois insan anatomisi konusunda
  uzman olduğundan, bu fosillerin iki ayağı üzerinde duran bir canlıya ait olduğunu hemen anlamıştı; uyluk kemiği modem insanın uyluk kemiğine çok benziyordu. Ama kü­çük kafatasının kapasitesi 580 cc (santimetreküp), yani ağırlığı 900 gramdan (454 cc'ye denktir) biraz daha az olan bir beyni taşıyabilecek kadarken, günümüz insanının kafatası 1.300 cc civarındadır ve beyni yaklaşık 1.365 gram ağırlığındadır. Dubois'nın keşfettiği fosil yaklaşık 1,8 milyon yıl önce yaşamış olan ve bugün Hama erectus türüne dahil edilen bir bireye aitti. Bizim türümüzse Hama sapiens olarak adlandırılıyor. "Eksik halka" artık eksik değil. Cava'da bulunan fosil ilkti; fakat 20. ve 21.yüzyıllarda Afrika, Asya ve Avrupa'da yüzlerce hominid bireye ait olan yüzlerce fosil kalıntısı keşfedildi ve keşifler bugün de, üstelik daha da artan bir hızla sürüyor. Radyometrik yöntemlerle ve başka araçlarla incelenmiş olan bu fosillerin tarihleri saptandı. Bazı hominid fosilleri hem insanlardan hem de diğerlerinden çok farklı olduğundan, farklı birer tür olarak sınıflandı­rıldı. Farklı zamanlarda yaşamış olan hominid fosillerinin kayıtlan, modern insanın soy çizgisinde zaman içinde birkaç değişiklik yaşandığını gösteriyor. Değişikliklerden biri beden büyüklüğündeki, diğeri de kafatası kapasitesindeki (ve beyin büyüklüğündeki) artış. Bazı türlere ilginç adlar
  veriliyor; bazen fosillerin bulunduğu yere ya da morfolojik niteliklere atıfta bulunulurken, adlar bazen de kaşiflerin tercihlerine göre seçiliyor.
  Bilinen en eski hominid fosilleri 6-7 milyon yıllık; .......
 • İyi dost, iyi günde  çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir. Hz.Ömer

  Görmek isteyenler için yeterince ışık, istemeyenler için yeterince karanlık vardır. Pascal

  İyilik ediniz, onun karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz. Hz. Ali

  İnsan hayatında yaptığı iyilikler kadar mutlu olur. Şehabeddin Ahmed

  Olgun insan affetmeyi borç, iyilik etmeyi farz olarak kabul eder. Hz.Ebubekir

  Beni kötüleri zulmü değil, iyilerin sessizliği korkutuyor.

  Yaptığın iyiliği hatırlama, gördüğünü unutma. Chillon

  Daima iyiyi, güzeli, doğruyu, öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz. Hacı Bektaş Veli

  Her türlü kötülüğü yapmaya muktedir iken bir şey yapmamak, işte budur iyilik. Eurıpıdes

  İyilik insanları birbirine bağlayan altın zincirdir. Çiçero

  İyilik insanlık sanatıdır.  Nizami

  Başkalarında iyilik kendinde ise kötülük ara. Benjamin Franklin

  Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik sebep ve netice zincirinin dışındadır. Tolstoy

  Karşılıgını veremeyecek birine, bir iyilik yapmadıkça, mükemmel bir gün yaşamış sayılmazsınız. Jhon Wooden

  Niyeti iyilik olan, karşılaştığı kötülüğe takılıp kalmaz. Dostoyevski

  İyi insanlar merhametli olur, iyilik daima iyilikle karşılık bulur. Konfüçyus

  İnsanın karşısına kötülük etmek fırsatı günde yüz kez, iyilik etmek fırsatı ise yılda bir kez çıkar. Voltaire

  Bir babanın çocuklarına yapacağı en büyük iyilik, onların annelerini sevmektir. Theodore M. Hesburg

  Fenalık etmek kolaydır. bin türlüsü vardır, ama hüner; iyilik edebilmenin yolunu bulmaktadır. Paskal

  İhtiyacı olana iyilik eden iki kez iyilik eder. Puplilius Syrus

  Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır.Platon

  Allah (cc) anne babaya iyilik yapmayı, ilahi gazaptan korunma vesilesi kıldı. Hz. Fatma

  Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği incelikle de yapmak gerekir. Diderot)

  Dünyada yapılacak en büyük iyilik, korku içinde yaşayan kimseyi emniyete kavuşturmaktır. Herrick

  Güzellik hoşa gider, zeka eğlendirir, duygusallık coşku verir, oysa kişileri birbirine bağlayan iyiliktir.Rochefoucauld

  Gerçek bilgiye erişmenin tek yolu sevme edimidir. Erich Fromm

  Dünyadaki amacımız sevmeyi öğrenmektir. Hayat sevgiyi öğrenme sürecidir. Paulo Coelho

  Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde, dünya barışı tanıyacak. Sri Chinmoy Ghose

  Dünyayı okuyanlar ve yazanlar yönetir.

  Öğretmen içi kan ağlasa bile, okulda öğrenciye tebessüm etmek zorundadır.

  Öğretmen, okula bir ibadethaneye girer gibi girmelidir. Nurettin Topçu

  Öğretmenin başlıca ödevi öğretmek değildir, örnek olmaktır. Kendisi okumazsa, bilgisini günden güne artırmazsa bu acunda neler söylenmiş daha neler söyleniyor, bunları merak etmezse çocuklara da örnek olamaz, onlara kuru bir bilgi vermekten öteye gidemez, benliklerini işleyemez.

  Çakıl taşlarını olgunlaştıran çekiç darbeleri değil, suyun onları okşayışıdır. Tagore

  Gitmek sadece bir eylemdir, unutmak ise kocaman bir devrim. Nazım Hikmet Ran

  Kötülükle mücadelede bizi bir başımıza bırakma Allah’ım. Arif Nihat Asya

  Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu. Nazım Hikmet Ran

  Bir insanın ruhuna doğruluk ekmek, kör doğmuş birine görme gücünü vermek kadar olanak dışı bir şeydir. Platon

  Bilgelik, ruha yerleşti mi bir kez, kendini evvela dışa vurur insan yüzünde duraksamaksızın. İçsel huzur, dışsal huzur olarak yansır vücudun diğer organlarına. Hermann Hesse

  Kıymet bilmeyen milletlerde kıymet yetişmez ve kıymet yetiştirmeyen milletlerin kıymeti olmaz. Cemil Meriç

  Bir insanın görünüşte birtakım şeyleri özgürce seçtiğini sandığı şeyler, aslında yaşantısındaki deneyimleri tarafından zorunlu kılındığını anlamadan yaptığı seçimlerdir. Voltaire

  Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, ancak çok basit bir sanatı unuttuk: Kardeşçe yaşamayı… Martin Luther King

  Acı çekmeyenler, başkalarının acı çekebileceğini akıllarını bile getirmezler. Samuel Johnson

  İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Hugo

  Bir aptalı yanıldığına inandırmanın en iyi yolu, onu kendi bildiğine bırakmaktır. John Billings

  Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır. Moliere

  Ben, bilmediğim için diğer insanlardan akıllıyım. Socrates

  Akıllı bir kimse, kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise birçoğunu saklar. Harry Karns

  Annesi işlerine karışmaya devam ettikçe, hiç kimse yaşlı değildir. E.Paul Hovey

  Her zaman ara, bir gün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın bulursun. Descartes

  Güzelliğin beş para etmez, bu bendeki aşk olmazsa. Aşık Veysel

  Aşk, kulübeyi, altından bir saraya benzetir. Holty

  İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar. Goethe

  Para nasıl parayı çekerse, başarı da başarıyı çeker. De Chamfort

  Başarı belki insana çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir. Çin atasözü

  İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Andre Gide

  Her şeyin en mühim noktası, başlangıcıdır. Eflatun

  Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur. Çiçero

  Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. Turgenyev

  Başkası düştü mü, ‘Çürük tahtaya basmasaydı’ deriz. Kendimiz düşünce, bastığımız tahtanın çürük çıkmış olmasından şikayet ederiz. Cenap Şehabettin

  Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil. Marcel Lenoir

  Hak’tan ve faziletlerden mahrum olan bilgi, hilekarlıktır, onun akıl ve zeka ile alakası yoktur. Eflatun

  Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışınız. Benjamin Franklin

  Kadın kocasını daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalı, erkek, karısını daha çok sevmeli, fakat anlamaya çalışmamalıdır. Oscar Wilde

  Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy

  En güzel kişinin sevdiğidir. Sappho

  Güzel bir gülüş, karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer. Tolstoy

  Güler yüz altın anahtardır. Maculay

  Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız, gülümseyiniz. Dale Carnegie

  Bazen dudakların bitiremediği cümleleri, gözler tamamlar. Ahmet H. Müftüoğlu

  Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır. George Herbert

  Leyla’nın güzelliğine ancak Mecnun’un gözüyle bakmalısın ki, onu seyretmenin sırrı sana da görünsün. Sadi

  Kadınlar erkeklere söyleyeceklerini gözleriyle söylerler. Alphonse Daudet

  Kalbin gözleri, vücudun gözlerinden çok daha iyi görür. N.Güntekin

  Gerçeği her zaman savun, anlayan olmasa bile, vicdanına karşı hesap vermekten kurtulursun. Wells

  Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır. Eflatun

  İnsan dünyada bir Hak’dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır. Hamid Tarhan

  Hiçbir şey ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz. Richard Nash

  Büyük şeylerin hayali ile yaşa, hiç olmazsa daha küçük şeyleri yapmak imkanı bulursun. Bernard

  İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal

  Hatalar, ekseriya en iyi öğretmendir. Froude

  En büyük hata, hata diye bir şey tanımamaktır. Thomas Caryle

  Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmezler. Benjamin Franklin

  Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir. David Hume

  İnsan, hayatında yaptığı iyilikler kadar mutlu olur. Şehabeddin Ahmed

  İyilik, insanlık sanatıdır. Nizami

  Her şeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz. J.Rousseau

  Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. Hölderlin

  Bir insan, söylediği şeylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır. Albert Camus

  Olgun insan, güzel sözler söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyendir. Confucius

  Hiç bir insan rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey bulunmasın. Alfred de Vigny

  İnsan şişirilmiş bir tulum gibidir, ağzı açılınca söner. Kaşgarlı Mahmut

  İnsan, ‘Ne ise o olmayı’ reddeden tek mahluktur. Albert Camus

  İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır. Rousseau

  İlim, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari

  Bütün bildiğim şey bir şey bilmediğimdir. Socrates

  İnsan genellikle başkasına sürmek istediği çamura bulanır. Cenap Şehabeddin

  İnsan iftirayı ancak önem vermemekle yenebilir. İftira edileni değil, edeni kirletir. The Circle

  Havayı geldiği, rüzgarı estiği, kadını olduğu gibi kabul edin. Alfred de Musset

  Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir. Pythagore

  Bir insanı avucunuza almanın en güzel şekli, kalbini kazanmaktır. La Cordaire

  Hiçbir kalp zorla elde edilmez. Moliere

  Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene, kimse yardım etmez. Pastalozzi

  Köleliğin en kötüsü, kendi nefsine köle olmaktır. La Fontaine

  Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratamaz. Nietzsche

  İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır. Bernaredin de Saint

  Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu acıdır. Ovidius

  Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır. Eflatun

  Konuşmaların en önemlisi, kendi kedimizle konuşmamızdır, ama bunu nedense ihmal ederiz. Oxemstiern

  “Edebim el vermez edepsizlik edene, susmak en güzel cevap edebi elden gidene.” -Yunus Emre

  “Para ve insan arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir: İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın.” – Benjamin Franklin

  “Hayatta daima gerçekleri savun! Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun.” – Che Guevara

  “Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.” – Nelson Mandela

  “Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.” – Voltaire

  “Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin, o nehir asla durmaz.” – Grange

  “Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder.” – Mevlana

  “Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar.” – Paul Boese
 • Büyük ıskender ,sonuçları hesap edilemez bir karar almanın arefesindedir bir kez daha.Geleceği kesin olarak haber veren bir kadın var diye anlamışlardır ona .Sanatını kendisine de öğretsin diye kadını çağırtır. .
  Kadın büyük bir ateş yakılması ve çıkan dumandan ,kitaptan okur gibi ,geleceği okumak gerektiğini söyler. Ancak fatihi uyarır.
  "Dumana dikkatlice bakıp incelerken ,ne olursa olsun bir timsahın sol gözünü aklının ucundan bile geçirilmelidir "Olsa olsa sağ gözünü düşünebilir icabında ama sol gözü asla...
  Bunun üzerine İskender geleceği öğrenmekten vaz geçer ..Neden ???
  "Çünkü sizi birşeyi düşünmekten kaçınmaya zorladıklarında ,o şeyden başkasını düşünemez olursunuz..
  Timsahın o sol gözünü düşünmemek mümkün değildir ..hatta hayvanın gözü hafızanızı, zihninizi ele geçirmiştir..