Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar

9,8/10  (4 Oy) · 
5 okunma  · 
4 beğeni  · 
105 gösterim
Her insan, kuşkusuz ki, gözlerini yaşama açtığı aileden başlayarak içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel çevrenin ve yaşadığı dönemi belirleyen büyük olaylarla akımların etkisi altındadır. Bu etkinin boyutları ve içeriği ile sonuçları ise, kişiden kişiye ve kişiliğe göre değişen bir özellik gösterir. Kimileri bu etkilerin altında çoğunlukla birlikte yol alır, kimi olayların baskısı ile yolunu şaşırır, bir kısmı herhangi bir akımın önünde sürüklenir, ya da onun sözcüsü ve savunucusu kesilir, içlerinden pek azı da gördüklerini, duyduklarını ve okuduklarını topluca değerlendirerek yeni bir bileşkeye, belirli bir düşün düzeyine ulaşabilir. "Büyük" diye nitelendirilen kişileri diğer insanlardan ayıran özelliklerin başında da bu yetenekleri gelir. Mustafa Kemal Atatürk''ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, yazarlar ve kitaplar sözkonusu olduğunda, O''nun salt bir olayın ya da bir düşünce akımının izleyicisi olmayıp, değişik görüş ve düşüncelerden kendine özgü bir bileşkeye ulaşmış olması dikkati çeker. Nitekim Atatürk''ün kendisi de, hangi yazarları okuduğu ve esin kaynağının neresi olduğu yolundaki bir soruya, çok okuduğu, ancak herşeyi eleştirerek okuduğu ve esin kaynağının Türk ulusundan başkası olmadığı biçiminde verilen cevabı olumlu karşılamıştır... (Kitabın İçinden)
 • Baskı Tarihi:
  Eylül 1989
 • Sayfa Sayısı:
  74
 • ISBN:
  9799751601055
 • Yayınevi:
  Türk Tarih Kurumu Yayınları
 • Kitabın Türü:
Mehmet S. 
10 May 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce sistemini oluştururken yararlandığı isimleri anlatan şahane bir eser. Şerafettin Turan sadece bu isimleri verip geçmiyor. Karşılaştırıyor, Mustafa Kemal Atatürk'ün de olaylardaki bakışını, okuduğu kitapları yazarları olduğu gibi kabul etmeyip ne şekilde kabul ettiğini anlatıyor.

Kitaptan 2 Alıntı

Yavuz Kestane 
 11 Oca 23:10 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Atatürk bu cümlenin altını çizerek yanına "çok mühim" yazmıştır.
"İnsanlar, mefkureleri ne kadar yüksek ise ve yapmağa azm ettikleri şeylerde ne kadar muvaffak olurlarsa o kadar büyük olurlar."

Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, Şerafettin Turan (Sayfa 44 - Türk Tarih Kurumu)Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, Şerafettin Turan (Sayfa 44 - Türk Tarih Kurumu)
Yavuz Kestane 
11 Oca 23:20 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Mustafa Kemal, H.G Wells'den nasıl etkilenmişti?
Wells'in görüşlerinin Atatürk üzerindeki etkilerini, ya da O'nun sözkonusu kitabı nasıl değerlendirdiğini şöyle özetliyebiliriz:
a) Dünya tarihinde asıl nesnenin insan ve insanlık olduğu görüşü, kendi ana düşüncelerine de uygun olduğu için M.Kemal tarafından kabullenilmiştir.
b) Atatürk, dünyanın sürekli bir barışa kavuşabilmesi için "tek bir yasa ve adalete" dayalı Birleşik bir Dünya Devleti kurulması gerektiği yolundaki öneriyi "tatlı bir düş" olarak nitelemiştir
c) Böyle olmakla birlikte Atatürk, Wells'in düşlediği Birleşik Dünya Devleti ile İslam Birliği ve Halifeliğin güçlendirilmesi önerileri arasında bir benzerlik kurma yoluna gitmiştir.
d) Birleşik Dünya Devleti kuruluncaya değin, devletler arasinda bölgesel birlikler kurmanın yararlı olacağı görüşü, Atatürk'ün barışa dayalı dış siyasasınım ana ilkelerinden birini oluşturmuştur.

Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, Şerafettin Turan (Sayfa 45 - Türk Tarih Kurumu)Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, Şerafettin Turan (Sayfa 45 - Türk Tarih Kurumu)