Bir Kur'an Şairi (Mehmet Akif)

·
Okunma
·
Beğeni
·
868
Gösterim
Adı:
Bir Kur'an Şairi
Alt başlık:
Mehmet Akif
Baskı tarihi:
Kasım 2017
Sayfa sayısı:
665
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054322350
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Baskılar:
Bir Kur
Bir Kur
Kur'an Şâiri, kolay kolay eskimeyen bir sesin ve sözün sahibiydi. İnanan ve inandığı gibi yaşayan biriydi! Dürüst muhaliflerinin bile ahlâkına ve bilgisine toz kondurmadıkları, konduramadıkları bir dâvâ adamıydı. İddiası vardı, dâvâsı vardı, uğrunda her türlü eziyet ve cefâya katlandığı sevdâsı vardı.

Kur'an Şâiri hakkında birileri, "hurafelere takılan adam" tabirini kullanmıştı. Binaenaleyh bu kitap, onu o "hurafeler"den tezkiye etmek için değil, bilâkis onun "hurafelerini" hâlâ takip edenlerin bulunduğunu ve dahî, "hurafelerinin" zerresini bile fedâ etmeyi düşünmediklerini hatırlatmak için yazıldı.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Akif, Kuran tercümesini Mısır'da Sultan Mahmud medresesinde müderris Yozgatlı İhsan Efendi isminde bir zâta bırakmıştı. Ölmeden Mısır'a dönerse kendisine geri verilmesini, ölürse bu tercümenin yakılmasını vasiyet etmişti.
"O ne büyük insandı, o ne faziletli adamdı. Ben ki ölümü çok tabii bulurdum. Bazen çok sevdiğim birisinin ölümünü benden saklarlardı, yahut yavaş yavaş söylerlerdi. Ben de için için gülerdim. "Bundan tabii birşey olur mu? Beni hiç anlamıyorlar, böyle bir haber karşısında düşüp bayılacağımı sanıyorlar" derdim. Fakat vaktâ ki Naîm'in ölümünü haber aldım... Nasıl diyeyim... cihan yıkılmış da ben altında kalmışım zannettim. Bana öyle geldi. Zaten ondan sonra hayatın bir zevki, bir neş'esi kalmadı. Meğer ben Naîm'i ne çok severmişim!"
Üstad çok müteessir olmuştu. Biraz gözleri daldı. Sonra, "Haydi bir Fâtiha okuyalım" dedi. Gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı.
Dücane Cündioğlu
Sayfa 459 - Kapı, 2017 *Babanzade Ahmet Naim
Âkif mektepten öğrendikleriyle yetinmeyecek, bir yandan Rüşdiye'deki derslerine çalışırken, diğer yandan Fatih Camii'nde ikindi namazının sonrasında Es'ad Dede'nin derslerine katılarak Farsça'nın önemli klasiklerini kendisinden
dinleyecektir:

"Mektepte okunan Fârisi ile iktifa etmezdim, Fatih Camii'nde ikindiden sonra Hafiz Divanı gibi, Gülistan gibi, Mesnevi gibi muhalledati okutan Es'ad Dede'ye devam ederdim. Rüşdiye tahsilimde esasen en çok lisan derslerine temayulüm vardı. Dört lisanda da (Türkçe, Arapça, Acemce, Fransızca) birinci idim."

1885'de Rüşdiye'yi, 1888'de ise Mekteb-i Mülkiye'nin İdadi kısmını bitirir. İşte tam da bu yıllarda anlamadan ezberlemiş olduğu Gülistan'daki hikemiyâtın kıymetini farketmeye başlar:

"İdadi tahsilini bitirdikten sonra Gülistan'dan ezberimde kalan bazı hikâyeleri, beyitleri hatırlamaya, hatırladıkça o zamana kadar yabancısı bulunduğum bir neşveyi duymaya başladım. Üç-beş sene daha geçince eserin büyüklüğünü hakkıyla takdir eder oldum."
Dücane Cündioğlu
Sayfa 74 - Kapı, 2017
1925'de Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye tercümesi sözkonusu olunca niçin herkesin aklına Akif isminin geldiği suâli, bütün bu anlatılanlar sonrasında sanırız açıklığa kavuşmuş olmalıdır. Hayatı boyunca mesaisinin büyük bir kısmını Arapça'ya; bu dili öğrenmeye, öğretmeye ve tercümeler yapmaya ayıran Mehmed Akif'in müktesebâti, hiç kuşku yok ki ona Kur'an tercümesi meselesinde -eskilerin tâbiriyle- ferdi asrihi- asrının biriciği) mevkiini kazandırmış, o da bu teveccühe layık olmak için elinden geleni yapmıştı. Binaenaleyh hocası Arap Hafız'ın
sözünde bir mübalağa kokusu duymaya kimsenin hakkı bulunmamak icab eder:

"Mehmed Akif, asırların nadir yetiştirdiği faziletli bir şairdir. İsteseydi Kur'an'ı nazmen terceme edebilirdi."

1908-1925 yılları arasında yayımlanan Sırât-t Müstakim- Sebilürreşad ciltleri tarandığında, dergi sayfalarının Mehmed Akif'in yaptığı çevirilerle dolu olduğu görülecektir. Bazen kendi adıyla, bazen müstear isimlerle, bazen de hiç isim zikretmeden yayımladığı bu çevirilerin miktarı gerçekten de şaşkınlık verecek derecede yüksektir.
Dücane Cündioğlu
Sayfa 48 - Kapı, 2017

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bir Kur'an Şairi
Alt başlık:
Mehmet Akif
Baskı tarihi:
Kasım 2017
Sayfa sayısı:
665
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054322350
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Baskılar:
Bir Kur
Bir Kur
Kur'an Şâiri, kolay kolay eskimeyen bir sesin ve sözün sahibiydi. İnanan ve inandığı gibi yaşayan biriydi! Dürüst muhaliflerinin bile ahlâkına ve bilgisine toz kondurmadıkları, konduramadıkları bir dâvâ adamıydı. İddiası vardı, dâvâsı vardı, uğrunda her türlü eziyet ve cefâya katlandığı sevdâsı vardı.

Kur'an Şâiri hakkında birileri, "hurafelere takılan adam" tabirini kullanmıştı. Binaenaleyh bu kitap, onu o "hurafeler"den tezkiye etmek için değil, bilâkis onun "hurafelerini" hâlâ takip edenlerin bulunduğunu ve dahî, "hurafelerinin" zerresini bile fedâ etmeyi düşünmediklerini hatırlatmak için yazıldı.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 34 okur

  • birol ekin
  • Mustafa Kürşad
  • Ademy
  • Elif aşkan
  • Edebiyat Memuru
  • Burak
  • Beyza saraç
  • Nur
  • İlhan Aksu
  • FUAT AYCEMAN

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%46.2 (6)
9
%46.2 (6)
8
%7.7 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0