Gençlik Rehberi

Bediüzzaman Said Nursî

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
360 syf.
·
Puan vermedi
Risale-i Nur'un bizlere kattıkları..
Risale-i Nur'la olan iştigalimiz, iş ve derslerimizdeki muvaffakıyeti kat kat artırarak bize kuvvet ve heves veriyor. Bizde, dünyaya din için çalışmak fikrini uyandırıyor. Bize vaktin kıymetini idrak ettiriyor; takvim yapraklarının geri dönmeyeceğini kalb ve aklımıza tesirli bir surette ihtar ederek, ömür sermayesi olan zamanımızı kıymetlendirmek şevk ve azmini veriyor. Çalışma saatlerinde şurada burada boşu boşuna veya lüzumlu zannına kapıldığımız ve fakat bizce faidesiz şeylerle vakitlerimizi öldürmekten bizi kurtarıyor. Hattâ istirahat zamanlarında dahi iman hakikatlarına çalışma sevgisini husule getirerek, rahmet-i İlahînin hareket içine dercettiği faaliyet zevkini tattırıyor; böylece fâni bir ömürde bâki bir hayatı kazanmanın yolunda yürütüyor. Risale-i Nur'un yüksek değerini tam beyan etmek mümkün değildir. Onun kıymeti onu daimî ve sadakatla okuyanların ruhunu o kadar sarıyor, o kadar kendine râm ve meftun ediyor ki; tahkikî iman mertebelerinde terakki eden o fedakârlardan birinin başına bütün din düşmanları toplanıp Risale-i Nur'dan vazgeçirmeye çalışsalar yine muvaffak olamazlar ve olamadılar. Ben ki, Risale-i Nur'u te'lif ile vazifelendirilen ve istihdam edilen Üstad'ın hizmetçisi olmayı en büyük bir nimet bilirim. Hizmetçisinin hizmetçiliğini yapmayı bir şeref addederim. Bu kalbî ve samimî bağlılığı çok görenler olabilir; fakat hiç de fazla bulmamalıdır..
Gençlik Rehberi
Gençlik RehberiBediüzzaman Said Nursî · Söz Basım Yayın · 20142,873 okunma
Reklam
360 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
8 günde okudu
Bu kitabı kaç defa okudum bilmiyorum gençliğin verdiği sıkıntılarda boğulmak üzereyken beni çıkarıp alıyor. Her gencin okuması gereken kalbi rahata erdiren yol gösteren gençlik hastalıklarına şifa olan bir Şaheser. Mutlaka okuyun MUTLAKA
Gençlik Rehberi
Gençlik RehberiBediüzzaman Said Nursî · Söz Basım Yayın · 20142,873 okunma
360 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
5 günde okudu
Aslında adını gördüğümde yazarını bilmiyordum. Her gencin okuması gereken, bir gencin hayatını islam ile nasıl yaşayacağını, İslamın gence nasıl önem veren bir din olduğunu öyle güzel anlatmış ki Üstad Saidi Nursi... Okumanızı tavsiye ederim sevgili okurlar.
Gençlik Rehberi
Gençlik RehberiBediüzzaman Said Nursî · Söz Basım Yayın · 20142,873 okunma
360 syf.
·
Puan vermedi
"Sizdeki gençlik kat'iyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrûada kalmazsanız; o gençlik zayÎ olup başınıza hem dünyada, hem kabir de, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i islâmiye ile, o gençlik nimetine karşı bir şükürolarak, iffet ve namusluluk ve taatte sarfetseniz, o gençlik manen baki kalacak. Ve ebedî bir gençlik mânen baki kalacak. Ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Elbette en bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayatı ebediyesini hayatı dünyeviye için bozmasın, malâyanî şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selâmetle kabir kapısını açıp, saadet-i ebediyeye girsin.."
Gençlik Rehberi
Gençlik RehberiBediüzzaman Said Nursî · Söz Basım Yayın · 20142,873 okunma
Reklam
360 syf.
·
Puan vermedi
Gençlik döneminde cep boyunu okuduğum ve ondan sonrada gittiğim heryerde üzetimde taşıdığım bir kitap İslam uğruna feda edilmiş bir hayatın sahibi olan bu büyük alimin kitaplarını okumak ayrıcalıktır...Allah rahmet eylesin
Gençlik Rehberi
Gençlik RehberiBediüzzaman Said Nursî · Söz Basım Yayın · 20142,873 okunma
360 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
367 günde okudu
Ahir zamanın dehşetine maruz kalmış İslam gençliğinin defaatle okuması iktiza eden bir şaheser. Başucu kitabım. Kitabın mottosu; "Sizdeki gençlik katiyen gidecek..."
Gençlik Rehberi
Gençlik RehberiBediüzzaman Said Nursî · Söz Basım Yayın · 20142,873 okunma
360 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
Risale-i Nur deryasından bir şifalı katrede gençlik rehberidir. Kitapta özellikle ahirete imana dair sorulara kuvvetli cevaplar veriliyor ve bu cevapların akla ve mantığa oldukça uyan cevaplar olduğunu söylemeliyim . İlk okuyuşta biraz zorlanırsınız belki ama ikinci üçüncü okuyuşta kitap kendini size açtığında hissettiğiniz duygular o kadar güzel oluyor ki kitaba resmen bağlanıyorsunuz. Onun dışında çokça farklı kelime kullanılarak yazılmış bir eser , bağlaçlar hariç bi kelimeye kitap boyunca bir daha rast gelmeniz zor o derece zengin bir kelime kullanımı da mevcut. Hem mana hem farklı kelime görme öğrenme bakımından kazanıyorsunuz.. İstifade etmeniz dileğiyle.
Gençlik Rehberi
Gençlik RehberiBediüzzaman Said Nursî · Söz Basım Yayın · 20142,873 okunma
360 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
Gençlik bir bahar gibidir. Mevsimi geçince geriye dönüş olmuyor. Her asrın, her milletin en kiymetlileri gençlerdir. Gençler iyise toplum iyi, gençler kötü ise toplum kötü. Çünkü geleceğin anneleri, babaları, neneleri, dedeleri gençler olacaktır. İmansız bir gençlik yetişiyorsa dünyevi, uhrevi saadetin salâ sesini işitiyoruz demektir. Bu kitapta da Bediüzaman Said Nursi (ra); gençleri asrın çekici günahlarından sakındırmak için, haram olan her lezzetin netice vereceği kabir ve cehennem azabının yanı sıra, bu lezzetlerin hemen sonrasında beraberinde getirdiği bu dünyadaki manevi acıları ve rızay-ı ilahi dairesinde olan gençlerin de dünyevî uhrevi kazançlarından bahsetmektedir. Her gencin alıp ara ara okuması gereken bir kitap. Malumunuz ki insan, nisyandan türemiştir. Ve unutmaya meyilli bir varlıktır. Hep hatırımızda olması için ara ara okunması gerekir.
Gençlik Rehberi
Gençlik RehberiBediüzzaman Said Nursî · Söz Basım Yayın · 20142,873 okunma
Reklam
10/10 puan verdi
·
Beğendi
Defalarca okuduğum bir eser ve her seferinde gençliğin önemini, kendimizi günahlardan nasıl muhafaza edeceğimizi Üstad bizlere güzel üslubuyla anlatıyor. Her gencin mutlaka kütüphanesinde bulunmalı..
Gençlik Rehberi
Gençlik RehberiBediüzzaman Said Nursî · Söz Basım Yayın · 20142,873 okunma
360 syf.
·
Puan vermedi
·
Beğendi
·
6 günde okudu
Tekrar okumak nasip oldu şükür. Edebi eserler size dünyevi hazlar verir ; ama bu tür eserler size uhrevi kazançlar da sağlar . O yüzden okurken farklı bir huzur hissettim. Ahir zaman gençleri olarak çok sıkıntılı bir dönemde yaşıyoruz. Bu yüzdendir ki bize rehberlik edecek bu eseri okuyup anlamaya çalışmak gerek. Dili ağır biraz ;ama vermek istenen ana mesajı anlıyorsunuz. “Elbette ki en bahtiyar odur ki ;dünya için ahireti unutmasın , ahiretini dünyaya feda etmesin!” “Eyvah gençliğimizi zayi ettik! Sakın bizim gibi yapmayınız !”
Gençlik Rehberi
Gençlik RehberiBediüzzaman Said Nursî · Söz Basım Yayın · 20142,873 okunma
360 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
Bsn risalelerinden alınan parçalarla oluşturulmuş, adı üstünde gençlik için kısa bi pusula, örneğin şu kısmı benim/günümüz için çok önemli gelmişti "Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i sâlih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def'-i şer, celb-i nef'a racih olmakla beraber; bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def'-i mefasid ve terk-i kebair üssü'l-esas olup, büyük bir rüchaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için, takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur. Böyle kebair-i azîme içinde amel-i sâlihin ihlasla muvaffakıyeti pek azdır. Hem az bir amel-i sâlih, bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Gençlik Rehberi - 135" Zaten Bsn ve risalelerin önemi günümüz sosyal ve psikolojik hallerine yönelik Kuran bazlı çözmlemeler sunmasidir. Sağcı, solcu, ateist, kadın, erkek velhasıl kim olursa olsun bu eserler üzerinde düşünülerek/altı çizilecek okumayı kesinlikle hak ediyor.
Gençlik Rehberi
Gençlik RehberiBediüzzaman Said Nursî · Söz Basım Yayın · 20142,873 okunma
360 syf.
5/10 puan verdi
·
Beğendi
·
6 günde okudu
Sizdeki gençlik kat'iyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak... Ne kadar da güzel özetlemiş Üstad Said Nursi Hz.
Gençlik Rehberi
Gençlik RehberiBediüzzaman Said Nursî · Söz Basım Yayın · 20142,873 okunma
360 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
29 günde okudu
Sevgi nedir? Muhabbet ve aşk nedir? Gibi sorulara harika yanıtlar bulabileceğiniz benzersiz bir eser. Hayatı anlamlandırmak ve dünyaya niye geldim ve hayatıma nasıl çekidüzen verip, nasıl ömür sermayemi en uygun ve akıllıca kullanabilirim, diye düşünen herkes ve özellikle gençler için bulunmaz nimet. Hem Kur'an'ın âli bir tefsiri, hem edebi bir şaheser ve hem de hakikatli ve aldatmaz bir kişisel gelişim kitabı... Hem... Hem...
Gençlik Rehberi
Gençlik RehberiBediüzzaman Said Nursî · Söz Basım Yayın · 20142,873 okunma
360 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
Özellikle günümüz gençlerinin okuması gereken bir eser. Teknolojinin bataklığına saplanmış, karanlık ellerin avucunda hapsolmuş gençlerimiz maalesef yarından bihaber gayesiz yaşamaktadırlar. Halbuki yeryüzüne inmemizin bir amacı vardı. İnsanı uykudan uyandıran bir eser. Okumanızı tavsiye ederim.
Gençlik Rehberi
Gençlik RehberiBediüzzaman Said Nursî · Söz Basım Yayın · 20142,873 okunma
100 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.