Gençlik Rehberi

8,8/10  (60 Oy) · 
268 okunma  · 
60 beğeni  · 
2.255 gösterim
"Sizdeki gençlik kat'iyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrûada kalmazsanız; o gençlik zayî olup başınıza hem dünyada, hem kabir de, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslâmiye ile, o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak, iffet ve namusluluk ve taatte sarfetseniz, o gençlik manen baki kalacak. Ve ebedî bir gençlik mânen baki kalacak. Ve ebedî bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Elbette en bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayatı ebediyesini hayatı dünyeviye için bozmasın, malâyanî şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selâmetle kabir kapısını açıp, saadet-i ebediyeye girsin..." 
 • Baskı Tarihi:
  Ocak 2014
 • Sayfa Sayısı:
  360
 • ISBN:
  9789756438596
 • Yayınevi:
  Söz Basım Yayın
 • Kitabın Türü:
Lightmorelight 
16 Eyl 20:18 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Bsn risalelerinden alınan parçalarla oluşturulmuş, adı üstünde gençlik için kısa bi pusula, örneğin şu kısmı benim/günümüz için çok önemli gelmişti

"Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i sâlih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def'-i şer, celb-i nef'a racih olmakla beraber; bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def'-i mefasid ve terk-i kebair üssü'l-esas olup, büyük bir rüchaniyet kesbetmiş.
Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için, takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur. Böyle kebair-i azîme içinde amel-i sâlihin ihlasla muvaffakıyeti pek azdır. Hem az bir amel-i sâlih, bu ağır şerait içinde çok hükmündedir.
Gençlik Rehberi - 135"

Zaten Bsn ve risalelerin önemi günümüz sosyal ve psikolojik hallerine yönelik Kuran bazlı çözmlemeler sunmasidir.

Sağcı, solcu, ateist, kadın, erkek velhasıl kim olursa olsun bu eserler üzerinde düşünülerek/altı çizilecek okumayı kesinlikle hak ediyor.

Gülsüm Bilgiç 
09 Eyl 19:17 · Kitabı okudu · 6 günde · Beğendi · 5/10 puan

Sizdeki gençlik kat'iyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak... Ne kadar da güzel özetlemiş Üstad Said Nursi Hz.

Gençlik Rehberi benzeri kitaplar

Ömer Faruk Kaya 
03 Eki 00:31 · Kitabı okudu · 29 günde · Beğendi · 10/10 puan

Sevgi nedir? Muhabbet ve aşk nedir? Gibi sorulara harika yanıtlar bulabileceğiniz benzersiz bir eser.
Hayatı anlamlandırmak ve dünyaya niye geldim ve hayatıma nasıl çekidüzen verip, nasıl ömür sermayemi en uygun ve akıllıca kullanabilirim, diye düşünen herkes ve özellikle gençler için bulunmaz nimet.
Hem Kur'an'ın âli bir tefsiri, hem edebi bir şaheser ve hem de hakikatli ve aldatmaz bir kişisel gelişim kitabı... Hem... Hem...

Murat Özarpacı 
 Dün 13:41 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Defalarca okuduğum bir eser ve her seferinde gençliğin önemini, kendimizi günahlardan nasıl muhafaza edeceğimizi Üstad bizlere güzel üslubuyla anlatıyor. Her gencin mutlaka kütüphanesinde bulunmalı..

Kitaptan 29 Alıntı

Said Nursi
Madem her şey manen "Bismillah" der; Allah namına, Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi "Bismillah" demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse, Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız.

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 16 - Söz Basım Yayın)Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 16 - Söz Basım Yayın)
Vedat Yadikar 
20 Nis 13:49 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Sizdeki gençlik kat'iyyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi' olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslâmiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarfetseniz, o gençlik manen bâki kalacak ve ebedî bir gençlik kazanmasına sebeb olacak.

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 28 - Birkaç biçare gençlere verilen bir tenbib)Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 28 - Birkaç biçare gençlere verilen bir tenbib)
Bahtiyar 
18 Ara 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

İman
Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız.

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 34 - rnk)Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 34 - rnk)
Vedat Yadikar 
26 Nis 12:10 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Ey hapis musibetine düşen bîçareler!. Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı; çalışınız, âhiretiniz dahi ağlamasın ve hayat-ı bâkiyeniz gülsün, tatlılaşsın, hapisten istifade ediniz. Nasıl bazan ağır şerait altında düşman karşısında bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. Öyle de, sizin bu ağır şerait altında herbir saat ibadet zahmeti; çok saatler olup, o zahmetleri rahmetlere çevirir.

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 44 - Rnk yayınevi)Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 44 - Rnk yayınevi)

Said Nursi
Evet, madem ezeli ve ebedi bir Allah var; elbette saltanat-ı ulûhiyetinin( hiçbir ortak kabul etmeyen Allah'ın saltanatı) sermedi(sürekli) bir medarı(sebep, dayanak) olan bir ahiret vardır.

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 119 - Söz Basım Yayın)Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 119 - Söz Basım Yayın)

Said Nursi
SUAL: Tablacı( tezgahtar, sunucu) hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor?

EL CEVAP: Evet, o Mün'im-i Hakiki( gerçek nimet verici olan Allah), bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir.

Başta "Bismillah" zikirdir. Ahirde "Elhamdülillah" şükürdür. Ortada, bu kıymettar harika-i sanat olan nimetler Ehad( bir olan ve herbir varlıkta birliği tecelli eden Allah), Samed'in(hiçbir şeye muhtaç olmayan, ama her şey O'na muhtaç olan Allah) mu'cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek (algılamak, anlamak) fikirdir.

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 16 - Söz Basım Yayın)Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 16 - Söz Basım Yayın)
Sinem :) 
23 Eyl 2016 · Puan vermedi

Evet o şirin,güzel gençlik nimetine istikametle,taatle şükretse;hem ziyadeleşir,hem bâkileşir,hem lezzetlenir. Yoksa hem belalı olur,hem elemli,gamlı , kabuslu olur,gider. Hem akrabasına,hem vatanına ,hem milletine muzır bir serseri hükmüne geçirmeye sebebiyet verir.

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 46)Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 46)
Ömer Faruk Kaya 
27 Eyl 00:55 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki: Bütün enva'-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hâcetlerine "Lebbeyk!" dedirten Zât-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin? Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir ve kat'iyyen anla ki: Senin gibi zaîf-i mutlak, âciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fâni, küçük bir mahluka koca kâinatı müsahhar etmek ve onun imdadına göndermek; elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikat-i rahmettir.

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 188)Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 188)
Sinem :) 
28 Eyl 2016 · Puan vermedi

"En hayırlı genç odur ki ; ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki; gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister,çocukçasına hevesat-ı nefsaniyeye tabi olur."

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said NursîGençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî
3 /