8,6/10  (17 Oy) · 
72 okunma  · 
13 beğeni  · 
829 gösterim
İkinci Şua
"Eskişehir Hapishanesinin Son Meyvesi
Onaltı sene evvel, Eskişehir Hapishanesinde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte şu Şuâ, gayet acele, pek noksan kalemimle, sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda te'lif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber, bu günlerde tashih ederken îmân ve tevhid noktasından pek çok kıymetdar ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm."
Said Nursi
 • Baskı Tarihi:
  2012
 • Sayfa Sayısı:
  992
 • ISBN:
  9786056151033
 • Yayınevi:
  Söz Basım Yayın
 • Kitabın Türü:
ALPEREN YEŞİLBAYRAK 
07 Ağu 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Şualar genel anlamda Tevhid ve Vahdet konularına yoğunlaşan bir kitap olup, bu terimleri kainatta atomdan güneşlere kadar yaratıcısını soran bir seyyahın gözlemleriyle açıklayan okumaya değer gördüğüm bir kitaptır.

BİLAL ÖZTÜRK 
16 Oca 21:23 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Dört kez okuduk beşinceye başladık. Ve her okuyuşta açılan farklı pencereler farklı anlamlar. Zaten Risale-i Nur'u Risale-i Nur yapan da bu. Anlayabilmek, istifade edebilmek ümidiyle.

hipokrat 
15 Kas 2015 · Kitabı okudu · 38 günde · Beğendi · 9/10 puan

Şuâ, ışın demektir. Kitapta kainattan yaratıcısını soran bir seyyahın gözlemleri yine o kişinin gözüyle anlatılır.

Kitaptan 16 Alıntı

"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." Zâriyat Sûresi: 56

Bu âyet-i uzmânın sırrıyla, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi: Hàlık-ı kâinatı tanımak ve O'na iman edip ibadet etmektir ve o insanın vazife-i fıtratı ve fariza-i zimmeti, marifetullah ve iman-ı billâhtır ve iz'an ve yakîn ile vücûdunu ve vahdetini tasdik etmektir.

Şualar, Bediüzzaman Said NursîŞualar, Bediüzzaman Said Nursî

Said Nursi
“Her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer iman-ı âhiret o hanenin saadetinde hükmetmezse, o aile efradı, herbiri şefkat ve muhabbet ve alâkadarlığı derecesinde elîm endişeler ve azablar çeker. O cenneti, cehenneme döner.”

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (On Birinci Şuâ)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (On Birinci Şuâ)
BİLAL ÖZTÜRK 
18 Oca 11:01 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Teşekki, kaderi tenkit ve teşekkür, kadere teslimdir

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 318 - Sözler)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 318 - Sözler)
BİLAL ÖZTÜRK 
18 Oca 10:59 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Hem madem her şey geçici ve fânidir ve ölüm ölmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor ve zahmet ise rahmete kalabiliyor; elbette biz, sabır ve Şükürle tevekkül Edip sukût ederiz.

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 299 - Sözler)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 299 - Sözler)
BİLAL ÖZTÜRK 
16 Oca 12:24 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Tevhid ve Vahdette cemal-i ilahi ve Kemal-i Rabbanî tezahür eder.

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 7 - Sözler)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 7 - Sözler)
BİLAL ÖZTÜRK 
18 Oca 11:00 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

En esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız, tesanüddür.

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 317 - Sözler)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 317 - Sözler)
BİLAL ÖZTÜRK 
16 Oca 21:07 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Çirkinin icadı çirkin değil, güzeldir.

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 29 - Sözler)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 29 - Sözler)

“Herbir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı âhiret o büyük aile efradında hükmetmezse; güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık, rıza-yı İlahî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zahirî asayiş ve insaniyet altında, anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir.”

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (On Birinci Şuâ)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (On Birinci Şuâ)
BİLAL ÖZTÜRK 
17 Oca 20:54 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Madem Allah var, elbette ahiret vardır.

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 188 - Sözler)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 188 - Sözler)
BİLAL ÖZTÜRK 
16 Oca 22:28 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Evet, ebedinin sadık dostu, ebedi olacak. Ve bakinin âyine-i zîşuuru, baki olmak lazım gelir.

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 54 - Sözler)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 54 - Sözler)
2 /