İman ve Küfür Muvazeneleri

9,4/10  (79 Oy) · 
247 okunma  · 
72 beğeni  · 
1.560 gösterim
Dünyada ve ahirette mutluluğu kazanmanın yolları,iman neler kazandırır inançsızlık neye mal olur ? Kader nedir ? Kur'an ve felsefenin mukayesesi İmanla ve Allah'ın emirlerine uygun bir hayatla dünyada cennete döner, inançsızlık ve Allah'a isyan ise insanın dünyasınıda cehenneme çevirir. Kısacası, "Kimin için Allah var , ona herşey var. Ve kimin için yoksa herşey ona yoktur, hiçtir."
 • Baskı Tarihi:
  2004
 • Sayfa Sayısı:
  245
 • ISBN:
  9799756438489
 • Yayınevi:
  Söz Basım Yayın
 • Kitabın Türü:

Risale-i Nur Külliyatından seçmelerden oluşan bir derlemedir İman Ve Küfür Muvazeneleri. Risalede imanın ve inkarın insan hayatına yaptığı etkileri psikolojik ve sosyolojik yönden tahlil eden kısımların bir araya getirilmesi konunun daha net anlaşılmasını sağlamış.
İman hakikatlerinin iki tür delili vardır, bunlar afaki ve enfüsi olmak üzere ikiye ayrılır. Afaki deliller dış dünya yani kainat ile ilgili delillerdir. Enfüsi deliller ise insanın bireysel ve toplumsal hayatı ile ilgili delillerdir. Bu kitap daha çok enfüsi delilleri bize sıralıyor. Bireyin afaki delilleri görmesine rağmen iman ve İslamdan nasıl uzak kalabildiğini analiz ediyor. Sonuç olarak insanın hazır anına odaklandığını, lezzetin de korkunun da anlık kararlar üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Durum böyle olunca insan, ahiret korkusunu veya ümidini uzak görüyor, anlık yaşayışını İslama göre şekillendirmiyor. Bediüzzaman bu kitabıyla imanın ve inkarın, insanın anlık hayatına etkisini anlatıyor. Allaha iman ve ahirete imanın içinde var olan lezzeti, ayrıca inkarın, öyle geleceği de düşünmeye gerek yok, anlık hayatına nasıl elem verdiğini ispatlıyor. Bu bahsettiğim şeyler, kitabın giriş kısmaında çok daha güzel ifade edildiği için oradan bir pasaj paylaşmak istiyorum;

" Âkıbeti görmeyen, bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat-ı insaniye, akıl ve fikre galebe ettiğinden ehl-i sefaheti sefahetten kurtarmanın çare-i yegânesi; aynı lezzetinde elemi gösterip hissini mağlub etmektir. Ve
ﻳَﺴْﺘَﺤِﺒُّﻮﻥَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ
âyetinin işaretiyle; bu zamanda âhiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde, dünyevî kırılacak şişe parçalarını onlara tercih etmek, ehl-i iman iken ehl-i dalalete o hubb-u dünya ve o sır için tâbi' olmak tehlikesinden kurtarmanın çare-i yegânesi, dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekle olur ki; Risale-i Nur o meslekten gidiyor. Yoksa bu zamandaki küfr-ü mutlakın ve fenden gelen dalaletin ve sefahetteki tiryakiliğin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve Cehennem'in vücudunu isbat ile ve onun azabı ile insanları fenalıktan, seyyiattan vazgeçirmek yolu ile ondan, belki de yirmiden birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da, "Cenab-ı Hak Gafuru'r-Rahîm'dir, hem Cehennem pek uzaktır." der, yine sefahetine devam edebilir. Kalbi, ruhu hissiyatına mağlub olur. İşte Risale-i Nur ekser muvazeneleriyle küfür ve dalaletin dünyadaki elîm ve ürkütücü neticelerini göstermekle, en muannid ve nefisperest insanları dahi o menhus, gayr-ı meşru lezzetlerden ve sefahetlerden bir nefret verip aklı başında olanları tövbeye sevkeder. "
İmanın, insanın ahiret saadetinin temel sebebi olduğunu hepimiz biliyoruz ama imanın, dünya saadetini de sağladığını görmek için bu kitabı okumanızı tavsiye ederim.