İman ve Küfür MuvazeneleriBediüzzaman Said Nursî

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.876
Gösterim
Adı:
İman ve Küfür Muvazeneleri
Baskı tarihi:
2004
Sayfa sayısı:
245
ISBN:
9799756438489
Kitabın türü:
Yayınevi:
Söz Basım Yayın
Dünyada ve ahirette mutluluğu kazanmanın yolları,iman neler kazandırır inançsızlık neye mal olur ? Kader nedir ? Kur'an ve felsefenin mukayesesi İmanla ve Allah'ın emirlerine uygun bir hayatla dünyada cennete döner, inançsızlık ve Allah'a isyan ise insanın dünyasınıda cehenneme çevirir. Kısacası, "Kimin için Allah var , ona herşey var. Ve kimin için yoksa herşey ona yoktur, hiçtir."
Risale-i Nur Külliyatından seçmelerden oluşan bir derlemedir İman Ve Küfür Muvazeneleri. Risalede imanın ve inkarın insan hayatına yaptığı etkileri psikolojik ve sosyolojik yönden tahlil eden kısımların bir araya getirilmesi konunun daha net anlaşılmasını sağlamış.
İman hakikatlerinin iki tür delili vardır, bunlar afaki ve enfüsi olmak üzere ikiye ayrılır. Afaki deliller dış dünya yani kainat ile ilgili delillerdir. Enfüsi deliller ise insanın bireysel ve toplumsal hayatı ile ilgili delillerdir. Bu kitap daha çok enfüsi delilleri bize sıralıyor. Bireyin afaki delilleri görmesine rağmen iman ve İslamdan nasıl uzak kalabildiğini analiz ediyor. Sonuç olarak insanın hazır anına odaklandığını, lezzetin de korkunun da anlık kararlar üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Durum böyle olunca insan, ahiret korkusunu veya ümidini uzak görüyor, anlık yaşayışını İslama göre şekillendirmiyor. Bediüzzaman bu kitabıyla imanın ve inkarın, insanın anlık hayatına etkisini anlatıyor. Allaha iman ve ahirete imanın içinde var olan lezzeti, ayrıca inkarın, öyle geleceği de düşünmeye gerek yok, anlık hayatına nasıl elem verdiğini ispatlıyor. Bu bahsettiğim şeyler, kitabın giriş kısmaında çok daha güzel ifade edildiği için oradan bir pasaj paylaşmak istiyorum;

" Âkıbeti görmeyen, bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat-ı insaniye, akıl ve fikre galebe ettiğinden ehl-i sefaheti sefahetten kurtarmanın çare-i yegânesi; aynı lezzetinde elemi gösterip hissini mağlub etmektir. Ve
ﻳَﺴْﺘَﺤِﺒُّﻮﻥَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ
âyetinin işaretiyle; bu zamanda âhiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde, dünyevî kırılacak şişe parçalarını onlara tercih etmek, ehl-i iman iken ehl-i dalalete o hubb-u dünya ve o sır için tâbi' olmak tehlikesinden kurtarmanın çare-i yegânesi, dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekle olur ki; Risale-i Nur o meslekten gidiyor. Yoksa bu zamandaki küfr-ü mutlakın ve fenden gelen dalaletin ve sefahetteki tiryakiliğin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve Cehennem'in vücudunu isbat ile ve onun azabı ile insanları fenalıktan, seyyiattan vazgeçirmek yolu ile ondan, belki de yirmiden birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da, "Cenab-ı Hak Gafuru'r-Rahîm'dir, hem Cehennem pek uzaktır." der, yine sefahetine devam edebilir. Kalbi, ruhu hissiyatına mağlub olur. İşte Risale-i Nur ekser muvazeneleriyle küfür ve dalaletin dünyadaki elîm ve ürkütücü neticelerini göstermekle, en muannid ve nefisperest insanları dahi o menhus, gayr-ı meşru lezzetlerden ve sefahetlerden bir nefret verip aklı başında olanları tövbeye sevkeder. "
İmanın, insanın ahiret saadetinin temel sebebi olduğunu hepimiz biliyoruz ama imanın, dünya saadetini de sağladığını görmek için bu kitabı okumanızı tavsiye ederim.
Şöyle ki aslında uzun bir inceleme yapamayacağım çünkü yarın sınavım var ve içinde bu kadar yoğun içerik olan bir risaleyi anlatmaya çalışsam ki anlatamam oyüzden hiç yazmamanın daha doğru olduğunu düşündüm... Bu benim ilk risale okuyuşumdu. O sebeble heyecanlıydım ve çok şükür ki bir tanesini bitirmek nasip oldu. Aslında dil olarak beni yoran başka kitap olsa bitirmeye çalışmazdım ama okuyan kişilerin cümle kuruş şekline, anlatım tarzına ve kelime dağarcıkları başta olmak üzere ki bu şeklen gözüken bir faydası baktığımda ve ilmen, fikren ve elbetteki manen de şifa bulduklarına inandığım ve ben de "onlar" gibi olmak onlara yetişebilmek gayesiyle okudum. Ve faydasını da biraz biraz görmeye başladım. En basitinden ufak bir sohbette verdiğin örneklere bile yansımış olması bilgilerin hafizana yerleştiğinin kalıcılaştığının göstergesi. Bu bakımdan somut örnekler içermesi de bunu kolaylaştırıyor diyebilirim.
Dediğim gibi ilk risale okuyuşumdu. O yüzden pek bir altyapıya sahip olduğum söylenemez bu incelemeden de anlaşılıyor :) Lakin risale okumaya devam etmek istiyorum inşallah da edeceğim.
İman ve küfür muvazenelerinden başladım ama ikinci olarak ne okunması gerektiğini bilmiyorum pek fazla. Belirli bir sıralaması ya da okuma kolaylığı açısından bir işleyişi var ise risale-i nur okuyanlardan tavsiyelerini beklerim.
Hayırlı geceler dilerim.

Benzer kitaplar

Okumaya , başlamaya , bitirememeye korktuğum kitaplar.... "Risale-i Nur Külliyatı"
Üstad Bediüzzaman Hazretleri ...

Bilmem kaçıncı defa okumaya karar verdiğim , hatta başlayıp bıraktığım ,Lemalar , Sözler , Gençlik Rehberi .....
Bu kez yine tamam dedim başlayacağım , sâdık kalacağım Risale'ye ...

BİSMİLLAH , her hayrın başıdır . Biz dahi başta ona başlarız. ...... diyerek birinci Söz'e başlıyor Üstad .
BİSMİLLAH diyerek başlamalıyım dedim . Ve okuyup bitirdiğim ilk kitabı oldu."İman ve Küfür Muvazeneleri"

Orhan Kırkpınar ; Risale, nazlı gelin gibidir ,peçesini herkese açmaz diyor. Ve nazını kırdığım için çok mutluyum...

Okumamak için o kadar fazla bahane var ki ... Dili çok ağır , kelimelerin anlamını bilmiyorum , anlamıyorum zaten , zamanım yok gibi .... Lütfen kendimizi kandırmayalım.(başta ben) O kadar malayani konulara saatler ayırabiliyorsak ,yarım saatimizi de Risale'ye ayırabileceğimizi düşünüyorum.

Tüm kitabı alıntılarla paylaşmak isterdim;Her cümlesi hayatımıza yön veriyor.

Ey nefsim! Madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki:
'Fâniyim, fâni olanı istemem.
Âcizim, âciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim.
Zerreyim, fakat bir Şems-i Sermed isterim.
Hiç-ender-hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim.'"
İlk okuduğum zaman bazı kelimeleri anlamamıştım ve bunu okumanın zor olduğunu düşünmüştüm. Bir yere kadar okuduktan sonra karar verip baştan okudum ve anlamadığım yerleri tekrar tekrar okudum ve kitabın sonuna geldigim de ise soylenen dini ahlakın nasıl olacağı ve ona uygun hikayelerin bize ne anlatmak istediğini anladim. Sevdiğim ve ben de farklı yeri olan bir kitap.
Hayat rehberi Kur'an ı Kerimin tefsiri niteliğinde Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyatından olan Iman ve Kufur Muvazeneleri ; Sözler , Lemalar , Mektubat , Meyve Risalesi eserlerinden alınan bazı bölümlerden oluşuyor . Ilk okumaya başladığınızda dilinin ağır olduğunu düşünebilirseniz ama Bediuzzaman'ın da belirttiği gibi risaleler perdeli gider okumaya devam ettikçe perde aralanır . Külliyatı bitirme niyetiyle .
Allah ebeden razı olsun .
Her bir parçası hayat kurtaran, hayatı yeniden anlamlandırmamızı sağlayan mahiyette.
Hakkını verip her bir kelimesini dikkatle idrak edebilmek isterdim.
İnşallah Allah ömür verir de bu kitabı tekrar ve tekrar okuyabilirim.
En az üç defa okudum. Daha önce kuran hakkında şüphelerim vardı sözlerden 25. Sözü okumuş ve şüphelerim gidermişti. 16 kitaplık seriyi okumak için ilk burdan başlamıştım, kelime çalışması yaptığım ilk kitap ve risalenin dilini bu kitapta çözdüm. 4. Kez bitirmek için yine bu kitaptan başlayacağım inşallah
Söylenecek söz yok. Okuyan zaten neden 10 yıldız verdiğimi anlayacaktır. Külliyat'a başlamak isteyen kardeşler için başlangıç kitabının bu olmasını önerebilirim.
Okumak hayatanızda yapacağınız en güzel işlerden biri olacaktır. Neden yaşadığınızı, nereden gelip nereye gideceğinizi ve bunların manasını kavrayabilmek üzere müthiş bir psikolojik tasvir ve adeta damarlara kadar işleyen bir panzehir diyebilirim.
Risale-i Nur külliyatından okuduğum ilk risale ve aynı zamanda şimdiye kadar en net anlayabildiğim risale iman ve küfür muvazeneleridir. İnşallah Allah nasip eder de tekrar tekrar okuyabilirim.
Risale-i Nur’a başlayacaklar için ilk kitap olarak tavsiye ederim. Risale-iNur’un farklı farklı yerlerinden alıntılar ile oluşturulmuş bir nevi tanıtım kitabı gibi de diyebiliriz.
“Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi, kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Âmin.”
اِلٰهٖى اَنْتَ رَبّٖى وَ اَنَا الْعَبْدُ
وَ اَنْتَ الْخَالِقُ وَ اَنَا الْمَخْلُوقُ
وَ اَنْتَ الرَّزَّاقُ وَ اَنَا الْمَرْزُوقُ
(Allah'ım! Sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen her şeyi yaratansın, ben ise senin tarafından yaratılmışım. Sen rızık verensin, ben ise senin rızkınla beslenenim.)
İnsan, şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidad ona verilmiş. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Ve insanı, o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için, şiddetli teşvikler ve dehşetli tehdidler edilmiş. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz. Tâ ki, "ahsen-i takvim" sırrı anlaşılsın.
Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki:

"Fâniyim, fâni olanı istemem. Âcizim, âciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İman ve Küfür Muvazeneleri
Baskı tarihi:
2004
Sayfa sayısı:
245
ISBN:
9799756438489
Kitabın türü:
Yayınevi:
Söz Basım Yayın
Dünyada ve ahirette mutluluğu kazanmanın yolları,iman neler kazandırır inançsızlık neye mal olur ? Kader nedir ? Kur'an ve felsefenin mukayesesi İmanla ve Allah'ın emirlerine uygun bir hayatla dünyada cennete döner, inançsızlık ve Allah'a isyan ise insanın dünyasınıda cehenneme çevirir. Kısacası, "Kimin için Allah var , ona herşey var. Ve kimin için yoksa herşey ona yoktur, hiçtir."

Kitabı okuyanlar 273 okur

  • Furkan KILIÇÇİ
  • M. Kadri AKAY
  • HiraNur TEKİN
  • Yağmur Kelekçi
  • Ayşegül Şimşek
  • Zehra Nur Çiçekdağ
  • Mehmet
  • Muhammed Mustafa Ertürk
  • Hiç
  • Halil ÜÇAĞAÇ

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%4.6
14-17 Yaş
%8
18-24 Yaş
%24.1
25-34 Yaş
%36.8
35-44 Yaş
%17.2
45-54 Yaş
%4.6
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%4.6

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%54.5
Erkek
%45.5

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%82.4 (75)
9
%7.7 (7)
8
%3.3 (3)
7
%2.2 (2)
6
%2.2 (2)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%2.2 (2)