9,1/10  (29 Oy) · 
157 okunma  · 
21 beğeni  · 
1.229 gösterim
Eserimiz, gençlere, öğrencilere, hasta ve yaşlılara, ilim adamlarına, hanımlara daha doğru bir deyişle hepimize gerekli olan hayat ve iman prensiplerinin yer aldığı bu eserde Allah'ın varlığının kesin isbatı, Peygamberimizin (a.s.m.) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu, aile hayatının huzur prensipleri, iman kardeşliğini pekiştiren esaslar, günahın psikolojik tahlili ve günahtan kurtuluş yolları gibi konular ele alınmaktadır.
 • Baskı Tarihi:
  2010
 • Sayfa Sayısı:
  480
 • ISBN:
  9754320268
 • Yayınevi:
  Sözler Neşriyat
 • Kitabın Türü:
Halit KÜÇÜK 
08 Eyl 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Peygamberimizin (SAV) sünnetini, ona uymanın gerekliliğini ve tatlılığını, şeytanın oyunlarını, ihlasın (Allah için yapmanın) gerekliliğini, Allah'tan başka bir şeye tapmanın imkansızlığı, hastalıkların ve sıkıntıların gelme nedeni ve hikmetleri gibi bi çok merakaver konu ustalıkla işlenmiş.

hipokrat 
11 Kas 2015 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

çok zor şartlar altında hapisanelerde kibrit kutusuna küçük küçük yazlırak büyük emekler sarf edilerek ortaya gelmiştir ve bi çok gencin islama daha sıkı sarılmasına yardımcı olan eserlerden birisidir :)

Erkan RKN 
08 Eki 2014 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Son devrin din alimlerinden birinin kitabını okumak istiyorsanız farklı bir anlatım ve üslup tarzıyla sözler kitabından sonra okunabilecek bir kitap.

Kitaptan 12 Alıntı

Corpus 
15 Eki 2014 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Yâ Bâkî, madem Sen Bâkîsin; yeter, her şeye bedelsin. Madem Sen varsın; her şey var."

Lem'alar, Bediüzzaman Said NursîLem'alar, Bediüzzaman Said Nursî
Başucumda Kitap 
11 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kabrin öbür tarafındaki endişe-i istikbal her ferdin en mühim mes'elesidir.

Lem'alar, Bediüzzaman Said NursîLem'alar, Bediüzzaman Said Nursî

Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi (yok)olur. Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastalık, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor-tâ meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin.

Lem'alar, Bediüzzaman Said NursîLem'alar, Bediüzzaman Said Nursî

Said Nursi
Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.

Lem'alar, Bediüzzaman Said NursîLem'alar, Bediüzzaman Said Nursî

Emperyalizm ile ittifakı meşrulaştırma 4
Ahir zamanda İsevilerin dindarları ehl-i Kur’an’la ittifak edip müşterek düşmanları olan zendekaya (zındıklara) karşı dayanacakları gibi, şu zamanda ehl-i diyanet (dine bağlı) ve ehl-i hakikat (hakikata bağlı) değil, yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek, belki Hıristiyanların hakiki dindar ruhanileri (din önderleri) ile dahi medar-ı ihtilaf (anlaşmazlık nedenleri) noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa (geçici tartışma nedenleri) ve niza (kavga) etmeyerek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar.

Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 151)Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 151)
Corpus 
25 Eki 2014 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Tevekkül ile belâ yüzünde gül, tâ o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

Lem'alar, Bediüzzaman Said NursîLem'alar, Bediüzzaman Said Nursî

"Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor."

Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (İkinci Lem'a)Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (İkinci Lem'a)
Başucumda Kitap 
15 Tem 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Risale-i Nur
Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azîm mükâfatını düşünerek kemal-i sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüd eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i İlahiyenin mahalleri olan kalb ve lisanına iliştikleri için, o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil, belki ubudiyet-i İlahiye için demiş: "Yâ Rab! Zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor." diye münacat edip, Cenab-ı Hak o hâlis ve sâfi, garazsız, lillah için o münacatı gayet hârika bir surette kabul etmiş. Kemal-i âfiyetini ihsan edip enva'-ı merhametine mazhar eylemiş. İşte bu Lem'ada "Beş Nükte" var.

BİRİNCİ NÜKTE:

Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın zahirî yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i Eyyüb'den daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünki işlediğimiz herbir günah, kafamıza giren herbir şübhe, kalb ve ruhumuza yaralar açar. Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın yaraları, kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdid ediyordu. Bizim manevî yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdid ediyor. O münacat-ı Eyyübiyeye, o Hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Bahusus nasılki o Hazretin yaralarından neş'et eden kurtlar, kalb ve lisanına ilişmişler; öyle de; bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şübheler (neûzü billah) mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârane uzaklaştırarak susturuyorlar.


~RN-Lem'alar/9~

Lem'alar, Bediüzzaman Said NursîLem'alar, Bediüzzaman Said Nursî
2 /