9,1/10  (53 Oy) · 
218 okunma  · 
49 beğeni  · 
1.504 gösterim
Eserimiz, gençlere, öğrencilere, hasta ve yaşlılara, ilim adamlarına, hanımlara daha doğru bir deyişle hepimize gerekli olan hayat ve iman prensiplerinin yer aldığı bu eserde Allah'ın varlığının kesin isbatı, Peygamberimizin (a.s.m.) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu, aile hayatının huzur prensipleri, iman kardeşliğini pekiştiren esaslar, günahın psikolojik tahlili ve günahtan kurtuluş yolları gibi konular ele alınmaktadır.
 • Baskı Tarihi:
  2010
 • Sayfa Sayısı:
  480
 • ISBN:
  9754320268
 • Yayınevi:
  Sözler Neşriyat
 • Kitabın Türü:
Ekrem Özkara 
 29 Tem 21:29 · Kitabı okudu · 58 günde · Beğendi · 6/10 puan

Bediuzzaman Said Nursi 'nin o çilekeş ve zor ve aynı zamanda kısıtlı şartlar altında kaleme aldığı bu esere Osmanlıca " Lem' a ( parıltı ) lar " adını vermiş.
Osmanlıca kelimelerin ağırlıkta olduğu bu kitabı okumak ( ! ) , anlamak ( ? ) oldukça zor.

Mecazi anlamda ben kendimi " mum ışığında " okumuş olarak sayıyorum.Yani...?!
Risale Külliyatında bulunan eserleri belkide işbu
nedenle " Nur'cu şakirdler " toplu olarak okuma yolunu seçmiş olabilirler diye düşünüyorum.

Bütün herşeye rağmen ben okuyacağım diyen okurlara tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.

Halit KÜÇÜK 
08 Eyl 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Peygamberimizin (SAV) sünnetini, ona uymanın gerekliliğini ve tatlılığını, şeytanın oyunlarını, ihlasın (Allah için yapmanın) gerekliliğini, Allah'tan başka bir şeye tapmanın imkansızlığı, hastalıkların ve sıkıntıların gelme nedeni ve hikmetleri gibi bi çok merakaver konu ustalıkla işlenmiş.

talha hatipoğlu 
04 Nis 10:32 · Kitabı okudu · 58 günde · Beğendi · 10/10 puan

İslam alimi Said Nursî ait kitap, Lem'a adı verilen 33 başlık ve münacaattan oluşmaktadır. Kur'an tefsiri Risale-i Nur külliyatını oluşturan önemli eserlerden biridir.
Yazar kitapta Allah'ın varlığını ispat etmeye çalışır. Muhammed'in yaşamı, aile hayatının prensipleri, iman kardeşliğinin esasları, günahın psikolojik tahlili ve günahtan kurtuluş yolları gibi konular da ele alınmaktadır.

hipokrat 
11 Kas 2015 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

çok zor şartlar altında hapisanelerde kibrit kutusuna küçük küçük yazlırak büyük emekler sarf edilerek ortaya gelmiştir ve bi çok gencin islama daha sıkı sarılmasına yardımcı olan eserlerden birisidir :)

Erkan RKN 
08 Eki 2014 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Son devrin din alimlerinden birinin kitabını okumak istiyorsanız farklı bir anlatım ve üslup tarzıyla sözler kitabından sonra okunabilecek bir kitap.

Kitaptan 76 Alıntı

Eğer o (ALLAH) razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 160 - Yirmibirinci Lem'a rnk yayınevi)Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 160 - Yirmibirinci Lem'a rnk yayınevi)
Corpus 
15 Eki 2014 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Yâ Bâkî, madem Sen Bâkîsin; yeter, her şeye bedelsin. Madem Sen varsın; her şey var."

Lem'alar, Bediüzzaman Said NursîLem'alar, Bediüzzaman Said Nursî

"Senin elin kırık ise, kesilmiş ellere bak! Bir gözün yoksa, iki gözü de olmayan amalara bak! Allah'a şükret."

Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 265)Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 265)

"Madem cismen fâniyim, bu fânilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben âcizim, bu âcizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir Bâki-i Sermedî, bir Kadîr-i Ezelî lâzım."

Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 239 - Yirmialtıncı Lem'a/10. Rica rnk yayınevi)Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 239 - Yirmialtıncı Lem'a/10. Rica rnk yayınevi)
Rojhilat 
17 Nis 14:44 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺪَﻡُ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻖُ ﻟﺎَ ﻳُﺜْﺒِﺖُ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﻤُﺸْﻜِﻠﺎَﺕٍ ﻋَﻈِﻴﻤَﺔٍ

Mutlak yokluk, ancak çok büyük zorluklarla isbat olunabilir.

Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 155 - Zehra Yayıncılık)Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 155 - Zehra Yayıncılık)

Mümin kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık bir üzüntü hatta bir ufak tasa isabet olsa, Allah onun sebebiyle müminin günahından bir kısmını mağfiret buyurur.

Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 10 - Şahdamar Yayınları)Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 10 - Şahdamar Yayınları)

Fâni mevcudatın visali madem fânidir, ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Senesi, bir sâniye gibi geçer; hasretli bir hayal ve esefli bir rü'ya olur.

Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 17)Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 17)

Ey daire-i esbabdan zuhur eden işleri, hâdiseleri esbaba isnad eden gafil, cahil! Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar, ancak o kudretten gelen hakikî tesirleri ilân ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek daire-i esbab, hükûmetin kalem dairesi hükmündedir ki, yukarıdan gelen emirlerin tebligatı o daireden yapılıyor. Çünki izzet ve azamet perdeyi iktiza eder; tevhid ve celal dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor.

Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 10 - Rnk)Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 10 - Rnk)

yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi, ebed tarafına giden yolculara da hem vesika, hem o zulümatlı yolda nur vermek öyle bir vazifedir ki, hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir.

Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 173 - Yirmiikinci Lem'a/2. Işaret)Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 173 - Yirmiikinci Lem'a/2. Işaret)