·
Okunma
·
Beğeni
·
14,9bin
Gösterim
Adı:
Lem'alar
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
480
Format:
Karton kapak
ISBN:
9754320268
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sözler Neşriyat
Eserimiz, gençlere, öğrencilere, hasta ve yaşlılara, ilim adamlarına, hanımlara daha doğru bir deyişle hepimize gerekli olan hayat ve iman prensiplerinin yer aldığı bu eserde Allah'ın varlığının kesin isbatı, Peygamberimizin (a.s.m.) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu, aile hayatının huzur prensipleri, iman kardeşliğini pekiştiren esaslar, günahın psikolojik tahlili ve günahtan kurtuluş yolları gibi konular ele alınmaktadır.
480 syf.
Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri en büyük müfessirlerden biri olmakla beraber, O'nun tefsirlerini her açıp okuduğunuzda daha evvel görmediğiniz bambaşka bir buutla hakikatin keşfine mazhar olur, sonunu getiremeyeceğiniz bir ilmin nuruyla serfiraz olursunuz.
Lemalar, Otuzüç Lema ve Münacaat'tan oluşan, pek çok meselenin bir bütün içinde sırt sırta verdiği bir hazine...

Hz. Yunus'un (a.s.) kıssası ile başlayan eser, Hz. Eyyûb'un (a.s.) duasının tefsiriyle devam ediyor.

Bediüzzaman Hazretlerinin risalelerini ve diğer eserlerini okuyanların aşina oldukları 'nükteler' ve 'sırlar' la genişletilen mevzularda ki örgü ve belâgat hayret uyandırıcıdır.

Lemalar'dan birkaçı Sözler ve Şualar eserlerinde de neşredilmiş.

Böyle muhteşem bir ilim membagını tahlil etmek şöyle dursun, tedrisine mazhar olmak en büyük temennimdir.

Yalnız bir paragrafı bile üzerinde günlerce mütalaa gerektirir ki, ayrı bir kitap konusudur.

"Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan bîçare insan! Rahmet ne kadar kıymetdar bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki: O rahmet, öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki, yıldızlarla zerrat beraber olarak kemal-i intizam ve itaatle -beraber- ordusunda hizmet ediyorlar. Ve O Zât-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istiğna-i zâtîsi var ve istiğna-i mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kâinata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir Ganiyy-i Alel-ıtlak'tır. Ve bütün kâinat taht-ı emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte, celaline karşı tezellüldedir."

Bu kısmı anlıyabilmek için dimağlarınızı,
kâinatın bütününü ve içinde ki en küçük misgâl zerrelerini (ki bu bilinen en küçük ağırlık birimidir.),atomu ve atomun içindeki çekirdeği, elektronu, nötronu, güneşi, ayı, gezegenleri yekün tefekküre davet ediyorum,aralarında öyle bir yardımlaşma, dayanışma, bütünlük, haberleşme ve birbirini koruma altında, emniyette tutma vardır ki,hiçbir ordu donanımıyla, hiçbir birim iştiyâkıyla,hiçbir harekât proğramıyla bu aksamayan teşkilâta misâl teşkil edemez.Örneğin çekirdek elektronu ve protonu şevkâtle kollamasa atomda işler karışır,şimdi uzay boşluğunu düşünelim, sayısız göktaşı, sayısız gezegen, sayısız yörünge,birbirine dostluk ve vefa sunmasa, yeryüzü kendini koruyabilir mi? Ve atmosferin katmanları bu müthiş kenetlenmeyi stâbil ve dengeyi aksatmadan yürütebilir mi?Peki Rahman'ın bu olağanüstü işbirliğine ihtiyâcı var mı? Kainatla birlikte 70 bin âlemi ve içindekileri Rabb'im şefkâtinden ve Rahmetinden nâsipdar etmese, onlara kim merhamet edebilir. Onları kim helâk olmaktan kurtarabilir.

Bu Rahmetin sahibi Allah (c.c),hem mükemmel yaratılışımızın bütün tasarrufunu, kullanma hakkını elimize veriyor,hem de benim dostluğum senindir, dilersen yakınlığım senindir, hem de bunun için söze gerek yok,hissetmeyi dilemen yeter, perdeler,engeller, koşullar hiçbiri aramızdaki konuşmayı ve buluşmayı engelleyemez diyor. Yani uyuman gerekmez, uyanman gerekmez, yol yürümen, bedel ödemen gerekmez, yeter ki beni bulmak için dön kalbine, ritmini ve işleyişini sonsuzmuş gibi varettiğim kalbin,sonsuz lezzetleri yâlnız haz duygusunu yaradana, emrine verene,seni nefes nefes kuşatana tâlip olursan beni sana getirir diyor.Ben meselâ en aciz anlarımda, elimin kulağımın, gözümün, bütün uzuvlarımın silindiğini hissederim, sanki sadece ilticâ makamı ve benim tâkâtsiz ruhum kalır,demek ki sâdece ruhtan ve O'nun ünsiyetinden ve dostluğundan ibâretiz.Madde âleminde ise toprağın içine akıtılan bir damlanın güneşin mevcudiyetine yakın olabilmesi nasıl izafiyete sığmaz, akla aykırıdır, öyle de Mevlâ yalnız bize kendini Esması, isimleri ve şefkâtiyle gösterebilir.

Rabbim'in rahmeti üzerinize olsun...
Feyizli okumalar...
450 syf.
·Beğendi
Allah'ın varlığı ve birliği isimlerinin bu alemdeki tecellileri, atomdan galaksilere kadar O'nun eseri icadı ve tasarrufu olduğu
Maddeperest ve akılları gözlerine inenleri susturan ve bir kısmını inşallah imana getiren "Tabiat Risalesi"
Peygamber Efendimiz (a.s.m) yaşadığı hayat, gerçek saadetin ve insanca yaşamanın tek yolu olduğu hakikatı
Alevîlik ve Şialık nedir? Temelde ehl-i sünnetle aralarındaki mes'ele nedir? Hem çareleri nelerdir?
İktisadın ne kadar lüzumlu olduğu israfın ne kadar zararlı olduğu hakikatı.
Hastalara gerçek birer teselli veren devalar,
İhtiyarlığın hakiki mahiyeti ve imanlı ihtiyarlıktaki manevi sürur ve zevkleri gösteren bir risale
Tesettürün sebep ve hikmetleri,
İhlasın nasıl kazanılacağı ve muhafazası,
Hangi sevinç hakikidir, hangileri aldatıcı?

Lemalar hayatınıza huzur veren yeni manalar kazandıracaktır.
480 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki: Bütün enva-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hâcetlerine "Lebbeyk!" dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin! Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir.

(Lemalar, Risale-i Nur)
%63 (300/480)
·Puan vermedi
Ey insan ve ey insanların reisi ve mürşidi ! Eğer bütün mevcûdât seni bırakıp fenâ yolunda ademe giderse , eğer zihayatlar senden mufârakat edip ölüm yolunda koşarsa , eğer insanlar seni terkedip mezaristana giderse , eğer ehli gaflet ve dalâlet seni dinlemeyip zulümata düşerse , merak etme ! De ki : ‘Cenab’ı Hak bana kafidir.’
250 syf.
·4 günde
Sözler den sonra okunması gereken kitap bence budur. Çünkü çok daha yakın anlatım ve konular bakımından... Üstad bu kitaptada yine en güzel örneklerle en güzel açıklamaları birleştirmiş.

Ömürlük eserler ömür boyu okunur. O yüzden her söz anlayarak ve üzerine düşünülerek okunmalı...

Herkes okunmalı ... Nasıl ki yabancı yazar ve felsefe yazarları okunup acaba ne demek istiyor diye merak ediyorsak İslam alimlerinin kitapları da en azından bu şekilde düşünülüp okunmalı...
480 syf.
·82 günde·Beğendi·10/10 puan
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَح۪يمُ يَا فَرْدُ يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ يَا قُدُّوسُ
İsm-i A'zam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın şerefine.. Lem'alar Mecmuasını bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennetü'l-Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle.
Âmîn!
Ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniyede daima muvaffak eyle.
Âmîn!
Ve defter-i hasenatlarına Lem'alar Mecmuasının herbir harfine mukabil bin hasene yazdır.
Âmîn!
Ve Nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle.
Âmîn!
Yâ Erhamerrâhimîn!..
Umum Risale-i Nur şakirdlerini iki cihanda mes'ud eyle.
Âmîn!
İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhafaza eyle.
Âmîn!
Ve bu âciz ve bîçare Said'in kusuratını affeyle.
Âmîn!


Umum Nur Şakirdleri namına
Said Nursî


RABBİM faydalanmayı nasip etsin
512 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
|Risale-i Nur Külliyatı/ Said Nursi|
.
.
.
“Şunu unutmayın ki Allah’ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvâda (Allah’ın sayıp haramlardan sakınmada) en ileri olandır.”
.
.


Risale-i Nur Külliyatının ilk kitabı, 1.19 Lem’a ya kadardır. Toplam da üç Lem’a dan kitaptan oluşmaktadır. Kısaca bazı Lema’lardan bahsedecek olursak;
Birinci Lem’a ;Hz. Yunus (a.s) kıssasına yer verilmektedir. İnsanın nefsiyle nasıl mücadele ettiğini izah eder.
İkinci Lem’a; Hz. Eyyub (a.s)duasını anlatıyor. Ayni zamanda ayetlerle tefsirliyor. İnsanın sağlık karşısındaki sabrın önemini izah ediyor.
Üçüncü Lem’a ;Allah’ın insan için yaratmış olduğu sınav dünyasını, insanların Allah yolunda, Beka yolunda ilerlemeleri gerektiği aktarılıyor. Yani dünya ve ahiret hayatını tefsirliyor.
Dördüncü Lem’a ; Ehl-i Sünnet ,Aleviler, cemaate vesaire arasındaki meselelerini beyan ediyor.
Bu şekilde her konuya değinerek insanı doğru cihete yönlendiriyor.
Dipnot: Okurken belli Lem’a lara kadar çok iyiydi ama bazı Lem’a lar olsun lemaların içerisindeki işaretler, sıralar gerçekten okurken insanı zorluyor ama okuduğum için çok mutluyum sadece bu tür Lem’a ları okurken dili biraz daha sade olan kitap olsaydı daha iyi olurdu. Risale-i Nur aslında @osmansungur öğrendim. YouTube sohbetlerinde sık sık risale-i Nurdan örnekler vererek aktarıyordu. Dolayısıyla çokça merak ettim. Ve öğrendim ki evimizde zaten Risale-i Nur ciltleri varmış ama okumaya çekindim herhalde yahut bilmediğimden okumak mı istemedim. Bilmiyorum olabilir. Bir de bazı din kitapları Zengin kelimelerle anlatıyor bir şey anlamıyorum çendan bizim evdeki din kitapları ansiklopedi şeklinde bayaaa açıklıyor. Neyse artık muhtasar olarak Risalelerin önemi anladım. Said Nursi hazretlerini daha çok araştırıp hayatımın bir köşesinde yer edinmeyi düşünüyorum. Okurken çok keyif aldım ama dediğim gibi dili sade olsa değmeyin keyfime.
Dipnot: Arkadaşlar Lem’a ların dili ağır diye okumak isteyen arkadaşlarıma medar olmak istemem. Mutlaka dilinin sadeleştirilmiş hali vardır. Müşahedeten tanık olun arkadaşlarım.

Kitap ve dua ile
480 syf.
Saygıdeğer üstadımız Bediüzzaman Said Nursi'nin çok kıymetli külliyatının bir parçası olan Lem'alar eseri benim külliyatta okuduğum ilk eser. İlk 20 sayfada bir hayli zorlandım, anlamakta güçlük çektim. Sürekli lügatçesinden yardım almama karşılık verilmek istenen mesajı kavrayamadım. Ama pes etmeyecektim. Çünkü bu külliyatı merak ediyordum. Said Nursi'yi, Bediüzzaman yapan ilmini kavramalıydım.. Pes etmedim devam ettim. 50 sayfa 80 sayfa derken bir perdenin açıldığını hissettim. Anlamaya başlamıştım. Anladığım, sadece osmanlıca ağırlıkta olan bir eser değildi. Ayetlerin ve hadiselerin muazzam ötesi örneklendirilişi, diğer dini ilmihal kitaplarından farklı bakış açısı, beni çok etkiledi. Kendimi, evreni, yaratılış gayemi, görev ve sorumluluklarımı ve en önemlisi yaratılan tüm mahlukatlar içerisinde en kıymetlisi olduğumu bu fani alemin geçiciliği ve benim misafir olarak bulunduğumu bütün yaratılanların bize baki alemden numune olarak gönderildiğini, evrendeki düzen ve dengenin felsefe, coğrafya, din gibi bilimlerin tümünden desteklenerek anlatışı kafamda bulunan bir takım soru işaretlerinide tamamen gidererek bana nurlu bir ışık oldu yolumu aydınlatan. Ve ben 22 yaşımda üstadımızı ve külliyatının bu çok kıymetli eserini keşfetmemi sağladığı için Rabbime hamdediyorum. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Pişman olmayacağınız kanaatindeyim. Sevgilerle. Selam ve dûa ile...
512 syf.
·Puan vermedi
Etrafımızdaki gençlere her zaman demişimdir ki:

-Bende “hal-iç kemal izleri” diye bir şey aramayınız! Bu mesele benim iç ve mahrem çilem ve dış dünya ile alakasız bir tarafım... Bende sadece, ruhuma o büyükten düşen nur zerresiyle İslam davasını (ideolojik) çapta ve eksiksiz bir (sentez) planında dünün ve bugünün dünyalarına tatbiki ve Doğu-Batı arası mahsup sırlarını çözme ehliyetini arayınız ve “Büyük Doğu” mektebini bu ölçüye göre kıymetlendiriniz ve başka davranışlarla kıyaslandırınız!

Necip Fazıl Kısakürek / Çerçeve 5 / 30 YILLIK BİLANÇOMUZ: HAL İFADEMİZ
480 syf.
·58 günde·Beğendi·6/10 puan
Bediuzzaman Said Nursi 'nin o çilekeş ve zor ve aynı zamanda kısıtlı şartlar altında kaleme aldığı bu esere Osmanlıca " Lem' a ( parıltı ) lar " adını vermiş.
Osmanlıca kelimelerin ağırlıkta olduğu bu kitabı okumak ( ! ) , anlamak ( ? ) oldukça zor.

Mecazi anlamda ben kendimi " mum ışığında " okumuş olarak sayıyorum.Yani...?!
Risale Külliyatında bulunan eserleri belkide işbu
nedenle " Nur'cu şakirdler " toplu olarak okuma yolunu seçmiş olabilirler diye düşünüyorum.

Bütün herşeye rağmen ben okuyacağım diyen okurlara tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.
“Madem iman gibi hadsiz derecede kıymetdar bir nimet bizde vardır; ihtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. Nahoş olan bir şey varsa, o da günahtır, sefahettir, bidatlardır, dalalettir.”
Ey ehl-i iman! Bu müdhiş düşmanlarınıza karşı zırhınız: Kur'an tezgâhında yapılan takvadır. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Sünnet-i Seniyesidir. Ve silâhınız, istiaze ve istiğfar ve hıfz-ı İlahiyeye ilticadır.
Malûmdur ki: A'lâ bir şey bozulsa, edna bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Meselâ: Nasılki süt ve yoğurt bozulsalar, yine yenilebilir. Yağ bozulsa, yenilmez, bazan zehir gibi olur. Öyle de: Mahlukatın en mükerremi, belki en a'lâsı olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur.
Şu âyet-i kerime der ki: "Eğer ALLAH'a muhabbetiniz varsa, HABİBULLAH'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse, netice veriyor ki: ALLAH'a muhabbetiniz yoktur."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Lem'alar
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
480
Format:
Karton kapak
ISBN:
9754320268
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sözler Neşriyat
Eserimiz, gençlere, öğrencilere, hasta ve yaşlılara, ilim adamlarına, hanımlara daha doğru bir deyişle hepimize gerekli olan hayat ve iman prensiplerinin yer aldığı bu eserde Allah'ın varlığının kesin isbatı, Peygamberimizin (a.s.m.) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu, aile hayatının huzur prensipleri, iman kardeşliğini pekiştiren esaslar, günahın psikolojik tahlili ve günahtan kurtuluş yolları gibi konular ele alınmaktadır.

Kitabı okuyanlar 2.184 okur

  • Bir Abdullah
  • Tülin Aytekin
  • mucahid
  • Münir Akgündüz
  • Merve
  • Adem
  • Nefise Güven
  • Maşallah Dönmez
  • Nurlan Jalilov
  • Ceren Yılmazer

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-12 Yaş
%2.7
13-17 Yaş
%5.4
18-24 Yaş
%29.1
25-34 Yaş
%33.8
35-44 Yaş
%18.2
45-54 Yaş
%8.1
55-64 Yaş
%0.7
65+ Yaş
%2

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%51
Erkek
%49

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%47.5 (296)
9
%5.6 (35)
8
%1.8 (11)
7
%0.3 (2)
6
%0.6 (4)
5
%0.2 (1)
4
%0
3
%0.2 (1)
2
%0
1
%3 (19)

Kitabın sıralamaları