·
Okunma
·
Beğeni
·
8123
Gösterim
Adı:
Lem'alar
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
480
Format:
Karton kapak
ISBN:
9754320268
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sözler Neşriyat
Eserimiz, gençlere, öğrencilere, hasta ve yaşlılara, ilim adamlarına, hanımlara daha doğru bir deyişle hepimize gerekli olan hayat ve iman prensiplerinin yer aldığı bu eserde Allah'ın varlığının kesin isbatı, Peygamberimizin (a.s.m.) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu, aile hayatının huzur prensipleri, iman kardeşliğini pekiştiren esaslar, günahın psikolojik tahlili ve günahtan kurtuluş yolları gibi konular ele alınmaktadır.
480 syf.
Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri en büyük müfessirlerden biri olmakla beraber, O'nun tefsirlerini her açıp okuduğunuzda daha evvel görmediğiniz bambaşka bir buutla hakikatin keşfine mazhar olur, sonunu getiremeyeceğiniz bir ilmin nuruyla serfiraz olursunuz.
Lemalar, Otuzüç Lema ve Münacaat'tan oluşan, pek çok meselenin bir bütün içinde sırt sırta verdiği bir hazine...

Hz. Yunus'un (a.s.) kıssası ile başlayan eser, Hz. Eyyûb'un (a.s.) duasının tefsiriyle devam ediyor.

Bediüzzaman Hazretlerinin risalelerini ve diğer eserlerini okuyanların aşina oldukları 'nükteler' ve 'sırlar' la genişletilen mevzularda ki örgü ve belâgat hayret uyandırıcıdır.

Lemalar'dan birkaçı Sözler ve Şualar eserlerinde de neşredilmiş.

Böyle muhteşem bir ilim membagını tahlil etmek şöyle dursun, tedrisine mazhar olmak en büyük temennimdir.

Yalnız bir paragrafı bile üzerinde günlerce mütalaa gerektirir ki, ayrı bir kitap konusudur.

"Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan bîçare insan! Rahmet ne kadar kıymetdar bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki: O rahmet, öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki, yıldızlarla zerrat beraber olarak kemal-i intizam ve itaatle -beraber- ordusunda hizmet ediyorlar. Ve O Zât-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istiğna-i zâtîsi var ve istiğna-i mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kâinata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir Ganiyy-i Alel-ıtlak'tır. Ve bütün kâinat taht-ı emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte, celaline karşı tezellüldedir."

Bu kısmı anlıyabilmek için dimağlarınızı,
kâinatın bütününü ve içinde ki en küçük misgâl zerrelerini (ki bu bilinen en küçük ağırlık birimidir.),atomu ve atomun içindeki çekirdeği, elektronu, nötronu, güneşi, ayı, gezegenleri yekün tefekküre davet ediyorum,aralarında öyle bir yardımlaşma, dayanışma, bütünlük, haberleşme ve birbirini koruma altında, emniyette tutma vardır ki,hiçbir ordu donanımıyla, hiçbir birim iştiyâkıyla,hiçbir harekât proğramıyla bu aksamayan teşkilâta misâl teşkil edemez.Örneğin çekirdek elektronu ve protonu şevkâtle kollamasa atomda işler karışır,şimdi uzay boşluğunu düşünelim, sayısız göktaşı, sayısız gezegen, sayısız yörünge,birbirine dostluk ve vefa sunmasa, yeryüzü kendini koruyabilir mi? Ve atmosferin katmanları bu müthiş kenetlenmeyi stâbil ve dengeyi aksatmadan yürütebilir mi?Peki Rahman'ın bu olağanüstü işbirliğine ihtiyâcı var mı? Kainatla birlikte 70 bin âlemi ve içindekileri Rabb'im şefkâtinden ve Rahmetinden nâsipdar etmese, onlara kim merhamet edebilir. Onları kim helâk olmaktan kurtarabilir.

Bu Rahmetin sahibi Allah (c.c),hem mükemmel yaratılışımızın bütün tasarrufunu, kullanma hakkını elimize veriyor,hem de benim dostluğum senindir, dilersen yakınlığım senindir, hem de bunun için söze gerek yok,hissetmeyi dilemen yeter, perdeler,engeller, koşullar hiçbiri aramızdaki konuşmayı ve buluşmayı engelleyemez diyor. Yani uyuman gerekmez, uyanman gerekmez, yol yürümen, bedel ödemen gerekmez, yeter ki beni bulmak için dön kalbine, ritmini ve işleyişini sonsuzmuş gibi varettiğim kalbin,sonsuz lezzetleri yâlnız haz duygusunu yaradana, emrine verene,seni nefes nefes kuşatana tâlip olursan beni sana getirir diyor.Ben meselâ en aciz anlarımda, elimin kulağımın, gözümün, bütün uzuvlarımın silindiğini hissederim, sanki sadece ilticâ makamı ve benim tâkâtsiz ruhum kalır,demek ki sâdece ruhtan ve O'nun ünsiyetinden ve dostluğundan ibâretiz.Madde âleminde ise toprağın içine akıtılan bir damlanın güneşin mevcudiyetine yakın olabilmesi nasıl izafiyete sığmaz, akla aykırıdır, öyle de Mevlâ yalnız bize kendini Esması, isimleri ve şefkâtiyle gösterebilir.

Rabbim'in rahmeti üzerinize olsun...
Feyizli okumalar...
480 syf.
·Beğendi·10/10
Allah rahmet eylesin ilkin üstadın Ruhuna...

Üstadin Kıymetli eserleri dar-ı dunyada şifa oluyor.Eserlere ülkemizde olan bazı olaylardan dolayı önyargılı bakıyordum okumak istiyordum kesinlikle ama bizatihi Üstadın eserlerinin kullanılması yayınevleri vs..tam güvenemiyordum.Sonra bir şekilde karar vererek okumaya başladım çok şükür Sözlerden sonra..

RNK yayınevi de oldukça güzel basmış eseri.Çeviri kelimeler tabi arapça da var Osmanlı türkçesiyle ama bilgim olduğundan zorlanmadım pek.Anlaşılıyor az az okuyarak devam etmeye çalıştım. Ramazan da sahura kadar okumanın lezzetini yaşattı. Hatta arada aile efradına okuyordum açıklamaya çalışıyordum beraber tefekkür ederdik.

Kitap değil sadece gerçekten hazine..Bir-çok şeyin farkındalığını oluşturdu.Okudugum nükteler peygamber kıssaları karşısında ve gerek ayet hadisler söz sanatları benzetmeler müthiş isminden de anlaşıldığı gibi Lem'a(Yani parıltı)ıçimde hissettim..Aslında benim kitap hakkında kırık dökük kelimelerim onu tam manasıyla anlatmaya yetmeyecek ama denemeye çalışıyorum.

Günümüzde ve geçmişte yaşanan ve takınılan sorunlara Kuran ve Sünnet perspektifinden nasıl çözümler getirilme işine ışık tutuyor. Bunun yanın da ülfet gelen bazı dini hassasiyetlerimizi tekrar nasıl canlılık katarız onun ipuçlarını veriyor.

Eserin içeriğine gelirsek ;

Toplam da 33 lem'a(bölümden)ve bir munacaattan oluşuyor.Ve her bölümün altında nükteler dahilinde ayet ya da kıssa meseleler açıklanıyor.Allah'ın varlığını ispat etmeye çalışıyor,Rasulullah'in sav yaşamı, aile hayatının prensipleri, iman kardeşliğinin esasları, günahın psikolojik tahlili ve günahtan kurtuluş yolları gibi konular da ele alınıyor

Şu şekilde;

İkinci Lem'a

Hz. Eyyûb'un (a.s.) duasını anlatan âyet-i kerimenin bir tefsiri olup, musibet ve hastalıklara karşı sabrın önemini açıklar, asıl musîbetin küfür ve sapıklık olduğunu ispat eder.
Birinci Nükte: Hz Eyyûb’un (a.s.) maddî hastalıklarına karşılık bizim ahiret hayatımızı tehdit eden manevî hastalıklarımız, günahlarımız olduğunu anlatır.
İkinci Nükte: Musibet ve hastalıklardan insanların şikâyete hakkı olmadığı anlatılır.
Üçüncü Nükte: Musibetin kısa zamanı nasıl uzun zamana dönüştürdüğü îzâh edilir.
Dördüncü Nükte: Sabır kuvveti dağıtılmazsa her musibete yetebilir.
Beşinci Nükte: Üç meseledir.
Birinci Mesele: Asıl musibet dine gelen musibettir.
İkinci Mesele: Maddî musibetler büyük görülürse büyür, küçük görülürse küçülür.
Üçüncü Mesele: Bu zamanda musibet, bir lütf-u İlâhîdir.
Hatime: Musibetler ve elemler insan makinesinin çarklarını harekete geçirir.


Üçüncü Lem'a

Bekà için yaratılan ve bekàya aşık olan insan ruhunun, Cenâb-ı Hakka karşı hakikî görevini bilmekle, hem dünyada, hem de ebedî hayatında huzur ve saadeti kazanacağını açıklayan bir tefsirdir.
Birinci Nükte: Fâni sevgililerden alâkayı kesmek ve onları terk etmeye dairdir.
İkinci Nükte: İnsan bekàya aşıktır, onun için Bâkî’ye alâka peyda etmek ve isimlerine yapışmak en önemli görevdir.
Üçüncü Nükte: Fâni, kısa, faydasız ömrü, baki, uzun faydalı yapmanın çaresi anlatılır

https://www.google.com/...erinin-icerigi%3famp

Devam ediyor..

Kitabı her müslümanın okuması gerektiği kanaatindeyim.Bilhassa biz gençlerin başucu eserlerimiz arasında olmasını niyaz ederim.Insallah ben aciz de yaşar ve yaşatırım.

Kitabı burdan da okuyabilirsiniz ;

https://sorularlarisale.com/...ur-kulliyati/lemalar

http://risaleoku.com:8080/oku/lemalar

Iyi okumalar..
480 syf.
·Beğendi·10/10
Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki: Bütün enva-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hâcetlerine "Lebbeyk!" dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin! Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir.

(Lemalar, Risale-i Nur)
%12 (53/480)
·Puan vermedi
Ey insan ve ey insanların reisi ve mürşidi ! Eğer bütün mevcûdât seni bırakıp fenâ yolunda ademe giderse , eğer zihayatlar senden mufârakat edip ölüm yolunda koşarsa , eğer insanlar seni terkedip mezaristana giderse , eğer ehli gaflet ve dalâlet seni dinlemeyip zulümata düşerse , merak etme ! De ki : ‘Cenab’ı Hak bana kafidir.’
480 syf.
·58 günde·Beğendi·6/10
Bediuzzaman Said Nursi 'nin o çilekeş ve zor ve aynı zamanda kısıtlı şartlar altında kaleme aldığı bu esere Osmanlıca " Lem' a ( parıltı ) lar " adını vermiş.
Osmanlıca kelimelerin ağırlıkta olduğu bu kitabı okumak ( ! ) , anlamak ( ? ) oldukça zor.

Mecazi anlamda ben kendimi " mum ışığında " okumuş olarak sayıyorum.Yani...?!
Risale Külliyatında bulunan eserleri belkide işbu
nedenle " Nur'cu şakirdler " toplu olarak okuma yolunu seçmiş olabilirler diye düşünüyorum.

Bütün herşeye rağmen ben okuyacağım diyen okurlara tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.
250 syf.
Sözler den sonra okunması gereken kitap bence budur. Çünkü çok daha yakın anlatım ve konular bakımından... Üstad bu kitaptada yine en güzel örneklerle en güzel açıklamaları birleştirmiş.

Ömürlük eserler ömür boyu okunur. O yüzden her söz anlayarak ve üzerine düşünülerek okunmalı...

Herkes okunmalı ... Nasıl ki yabancı yazar ve felsefe yazarları okunup acaba ne demek istiyor diye merak ediyorsak İslam alimlerinin kitapları da en azından bu şekilde düşünülüp okunmalı...
480 syf.
·Beğendi·10/10
Ne yazarsam yazayım hep eksik kalır anlatmak çok zor böyle bir kitabı ..En büyük tavsiyem en azından ömrünüzde bir defa okumalısınız :) Okudukça kendinizdeki gelişimi, değişimi farkedeceksiniz ve artık eski siz olmadığınızı anlayacaksınız.Çok kısa sürede kaliteli bilgileri kalp ve zihninizde yerleşmiş olarak bulacaksınız
512 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
|Risale-i Nur Külliyatı/ Said Nursi|
.
.
.
“Şunu unutmayın ki Allah’ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvâda (Allah’ın sayıp haramlardan sakınmada) en ileri olandır.”
.
.


Risale-i Nur Külliyatının ilk kitabı, 1.19 Lem’a ya kadardır. Toplam da üç Lem’a dan kitaptan oluşmaktadır. Kısaca bazı Lema’lardan bahsedecek olursak;
Birinci Lem’a ;Hz. Yunus (a.s) kıssasına yer verilmektedir. İnsanın nefsiyle nasıl mücadele ettiğini izah eder.
İkinci Lem’a; Hz. Eyyub (a.s)duasını anlatıyor. Ayni zamanda ayetlerle tefsirliyor. İnsanın sağlık karşısındaki sabrın önemini izah ediyor.
Üçüncü Lem’a ;Allah’ın insan için yaratmış olduğu sınav dünyasını, insanların Allah yolunda, Beka yolunda ilerlemeleri gerektiği aktarılıyor. Yani dünya ve ahiret hayatını tefsirliyor.
Dördüncü Lem’a ; Ehl-i Sünnet ,Aleviler, cemaate vesaire arasındaki meselelerini beyan ediyor.
Bu şekilde her konuya değinerek insanı doğru cihete yönlendiriyor.
Dipnot: Okurken belli Lem’a lara kadar çok iyiydi ama bazı Lem’a lar olsun lemaların içerisindeki işaretler, sıralar gerçekten okurken insanı zorluyor ama okuduğum için çok mutluyum sadece bu tür Lem’a ları okurken dili biraz daha sade olan kitap olsaydı daha iyi olurdu. Risale-i Nur aslında @osmansungur öğrendim. YouTube sohbetlerinde sık sık risale-i Nurdan örnekler vererek aktarıyordu. Dolayısıyla çokça merak ettim. Ve öğrendim ki evimizde zaten Risale-i Nur ciltleri varmış ama okumaya çekindim herhalde yahut bilmediğimden okumak mı istemedim. Bilmiyorum olabilir. Bir de bazı din kitapları Zengin kelimelerle anlatıyor bir şey anlamıyorum çendan bizim evdeki din kitapları ansiklopedi şeklinde bayaaa açıklıyor. Neyse artık muhtasar olarak Risalelerin önemi anladım. Said Nursi hazretlerini daha çok araştırıp hayatımın bir köşesinde yer edinmeyi düşünüyorum. Okurken çok keyif aldım ama dediğim gibi dili sade olsa değmeyin keyfime.
Dipnot: Arkadaşlar Lem’a ların dili ağır diye okumak isteyen arkadaşlarıma medar olmak istemem. Mutlaka dilinin sadeleştirilmiş hali vardır. Müşahedeten tanık olun arkadaşlarım.

Kitap ve dua ile
512 syf.
·Beğendi·10/10
İman ve iman hakikatlerini anlama yolunda büyük emeklerle yazılan ilkin kibrit kutularına yazmak suretiyle zor yollardan geçilen dönemlerden günümüze ulaşan
Ciddi bir çalışma sonucu müthiş bilgiler katan şaheser kitaplardan biri.
Dünya ve ahiret hayatının gerçek mutluluğu esaslı kitaplardan ..

Bediüzzaman Said Nursî
512 syf.
·Beğendi·9/10
İnsanın dünya hayatında nefsiyle olan çekişmesini , sabrın ne olduğunu , önemini , faydalarını , sünneti seniyyeye uymanın dünya ve ahiretteki yararlarını faziletlerini , bilim camiası tarafından eleştirilen , astronomi ile ilgili ayetlerin tefsiri ve daha birçok konuda Kur'an ve sünnet menbaından beslenerek ümmetin faydalandığı bir deryadır Lemalar..
İstifade etmeniz dileğiyle .
512 syf.
·56 günde·10/10
Her kelimesi kalbime işledi. Yabancı olduğum kelimelere artık aşina oldum. Hatta bazen altta ki kelime anlamlarına bakmadığım zamanlar oldu. Külliyatın devamı Allah izin verdikçe gelecek.

Her akıl sahibinin okuması ve istifade etmesi lazım.. Risale-i Nur'u hayatımıza geçirebilmemiz duasıyla...° Lem'alar Bediüzzaman Said Nursî
488 syf.
·12 günde·Beğendi·10/10
Otuzbirinci Mektubun birinci kısmı her zaman, hususan mağrib ve işâ ortasında otuzüçer defa okunması çok faziletli bulunan mezkûr kelimât-ı mübârekenin herbirinin çok envarından birer nûrunu gösterecek altı Lem'adır.

Lem'alar
Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki, bütün envâ-ı mahlûkatı ( bütün yaratılmış varlık türleri) sana müteveccihen ( yönelmiş olarak) muavenet ( yardım) ellerini uzattıran ve senin hacetlerine ( ihtiyaç) lebbeyk dedirten Zat-ı Zülcelâl seni bilmesin, tanımasın, görmesin?

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Lem'alar
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
480
Format:
Karton kapak
ISBN:
9754320268
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sözler Neşriyat
Eserimiz, gençlere, öğrencilere, hasta ve yaşlılara, ilim adamlarına, hanımlara daha doğru bir deyişle hepimize gerekli olan hayat ve iman prensiplerinin yer aldığı bu eserde Allah'ın varlığının kesin isbatı, Peygamberimizin (a.s.m.) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu, aile hayatının huzur prensipleri, iman kardeşliğini pekiştiren esaslar, günahın psikolojik tahlili ve günahtan kurtuluş yolları gibi konular ele alınmaktadır.

Kitabı okuyanlar 1.438 okur

  • Selma cicek
  • Duygu Yalçınkaya
  • Simya Aslan
  • Onurاونور
  • Hüseyin Çamtay
  • Enes Başak
  • Ebubekir Akbulut
  • Tolga Pirim
  • Büşralena
  • Ömer Kızılaslan

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%2.7
14-17 Yaş
%5.4
18-24 Yaş
%29.1
25-34 Yaş
%33.8
35-44 Yaş
%18.2
45-54 Yaş
%8.1
55-64 Yaş
%0.7
65+ Yaş
%2

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%51
Erkek
%49

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%55.5 (231)
9
%6 (25)
8
%2.4 (10)
7
%0.5 (2)
6
%1 (4)
5
%0
4
%0
3
%0.2 (1)
2
%0
1
%4.1 (17)

Kitabın sıralamaları