8,8/10  (14 Oy) · 
51 okunma  · 
16 beğeni  · 
571 gösterim
Bediüzzaman Said Nursi'nin ilk kaleme aldığı eserlerdendir.
Müslümanların geri kalış sebebleri. Bu sebebleri gidermenin çareleri, Teknik gelişmelere ve ilmi gerçeklere güya "islamiyet adına" karşı çıkanların durumu, Mantıklı ve sağlam düşüncenin, doğru konuşup doğru yazmanın ölçüleri, Her cümlesi bir kaide derinliği taşıyan bir eser. Zordur, çetindir, fakat düşünmekten ve zorlukları akıl yoluyla çözmekten hoşlananlar için bulunmaz bir kaynaktır.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  2004
 • Sayfa Sayısı:
  200
 • ISBN:
  9754670080
 • Yayınevi:
  Sözler Neşriyat A.ş.
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 13 Alıntı

Akıl
Her şeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatı göremez.

Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 13 - Şahdamar Yayınları)Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 13 - Şahdamar Yayınları)
Rojhilat 
02 Nis 00:44 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Biz ehl-i haliz, namzed-i istikbaliz. Tasvir ve tezyin-i müddea, zihnimizi işba' etmiyor. Bürhan isteriz.
(İşba'=doyurmak)

Muhakemat, Bediüzzaman Said NursîMuhakemat, Bediüzzaman Said Nursî
Mihemedê NOJDAR 
 05 Haz 10:48 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Sosyal medyada sahte alıntıların altına meşhur isimleri yazmak
Şöhret, insanın malı olmayanı da insana mal eder.
Şöyle ki: beşerin seciyelerindendir, garip ve kıymetdar bir şeyi asilzade göstermek için, o kıymettar şeylerin cinsiyle müftehir olan zata nisbet ve isnat etmektir. Yani sözleri revan bulmak ve tekzip olunmamak veyahut başka apraz için zalimane ve İstibdatkarane bir milletin netice-i efkarını veya mehasin-i etrafını bir şahsa görüp ondan bilirler.

Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 22 - Zehra)Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 22 - Zehra)

Risale-i Nur
Mecaz, ilmin elinden cehlin eline düşse hakikate inkılâp eder, hurafata kapı açar.

Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 18 - Şahdamar Yayınları)Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 18 - Şahdamar Yayınları)
Mihemedê NOJDAR 
07 Haz 12:27 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Asya'nın bahtını, İslâmiyetin taliini açacak yalnız meşrutiyet ve hürriyettir.
Fakat şeriat-ı garranın terbiyesinde kalmak şartıyla...
Tenbih:
Mehasin-i medeniyet denilen emirler, şeriatın başka şekle çevrilmiş birer mes'elesidir...
Muhakemat - 44

Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 40 - Zehra)Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 40 - Zehra)
Mihemedê NOJDAR 
08 Haz 15:32 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Fakat cehl-i mürekkebin hemşiresi ve nazar-ı sathînin annesi olan ülfet, mübalağacıların gözlerini kapatmıştır.
M

Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 44 - Zehra)Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 44 - Zehra)

İfrat gibi tefrit de muzırdır, belki daha ziyade. Fakat ifrat, tefrite sebep olduğundan daha kabahatlidir.

Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 15 - Şahdamar Yayınları)Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 15 - Şahdamar Yayınları)
Mihemedê NOJDAR 
 05 Haz 13:00 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Felsefe ve din
Eskiden hikmet (felsefe) yunanlıların mitolojik masal ve hikayelerinden geldiğinden, tahkik yerine taklid başlıyor ve bu yüzden bazı alimler şiddetle karşı çıkıyordu

"Evet eski hikmetin hayrı az, hurafatı çok, ezhan istidadsız, efkâr taklid ile mukayyed, cehl avamda hükümferma olduklarından selef bir derece hikmetten nehyettiler.
Fakat şimdiki hikmet ona nisbeten maddî cihetinde hayrı çok, yalanı az; efkâr dahi hür, marifet hükümfermadır.
Zâten her zamanın bir hükmü olmak gerektir.
Muhakemat - 27"

Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 26 - Zehra)Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 26 - Zehra)
2 /