·
Okunma
·
Beğeni
·
10,7bin
Gösterim
Adı:
Handan
Baskı tarihi:
Kasım 2019
Sayfa sayısı:
232
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750723537
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Can Yayınları
Baskılar:
Handan
Handan
Handan
Handan
Ben artık zelil ve sefil bir günahkâr oldum. Ben artık tarihin en mel'un çehresi Yehuda'ya bir nazire oldum. Yehuda nasıl dünyanın pek muazzez bir simasını, efendisini birkaç dinar için sattı ise ben de dünyanın beni en çok sevmiş bir ruhunu, o ruhun hududu olmayan emniyetini, muhitini sattım, dünyada en çok sevdiği bir şeyin kalbini ondan çaldım.

Halide Edib Adıvar, kendisine asıl ününü kazandıran yapıtlarından biri olan Handan'da evlilik ve aşk ilişkilerini konu alır. İngiliz terbiyesiyle yetişmiş Handan, II. Abdülhamid rejimine karşı mücadele eden Nâzım'ı reddederek Hüsnü Paşa ile evlenir, ama mutlu olmaz. Mutsuzluğu onu bir beyin kanamasına ve bilinç kaybına götürür.

Handan'ın yeni ve özenli basımını genç kuşakların kaçırmamaları gerekiyor. 
232 syf.
·4 günde·Beğendi·10/10
Kitabın mektuplardan oluşan bir anlatımı var. İçerisinde Handan'dan Halide Edib'e uzanan bir köprü göreceksiniz. Yazar kendi benzerliklerini Handan ile yaşatmış sanki. Ben beğenerek okumuştum . Çünkü Halide Edib Adıvar en sevdiğim kadın figürlerinden. Dolayısıyla onun kendisini yaşattığı karakteri de sevdim
224 syf.
·6 günde·Puan vermedi
Handan, dâima dimağımda ve ruhumda karşılık bulmuş; bende derin tesirlere yol açmış bir kitap olarak kalacak. Eserin olay örgüsünü, bazen yaşanılan anılarda, bazen yaşadıkları günde buluyorsunuz. Ancak ne Refik Cemal, Ne Handan ve dahi ne başkasının içinde hissettiği buhranları aynı anda öğrenemiyorsunuz. Çünkü bu kıymetli eser, yalnızca karakterlerinin birbirlerine mektup yazmasıyla teşekkül ediyor. Ve ana karakterlerden biri de artık mektup yazamayacağına göre, son sayfasına ulaşmam olağandı.. Halide Edip'in ince romancılığı önünde hürmetle eğiliyorum; bütün kadınlar biraz Handan'dır sanırım.
224 syf.
Handan, Halide Edip Adıvar’ın 1912 yılında Tanin gazetesinde tefrika edilen mektup romanıdır. Romanda, Handan isimli genç bir kadının hayatı, mutsuz aşkları, bunalımı, kendini bulma çabası işlenir.

Roman, Refik Cemal’in Server’e yazdığı mektupla başlar. Romandaki mektuplar kronolojik sıraya uygundur. Fakat Handan’ın yazdığı mektuplar, Neriman’ın Refik Cemal’e yazdığı mektupların içinde verilmiş, bir anlamda mektuplar aracılığıyla geriye dönüş yapılmıştır. Romanda, toplam 67 mektup bulunmaktadır. Ayrıca 5 telgrafa yer verilmiştir. Bunun yanında Handan’ın notları da 10 parça hâlinde eserde yer almaktadır. Eserin sonunda, Haşim’in ailesinin gözünden olayların anlatıldığı bir de epizot bölümü bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi romanın başkarakteri kadın olmasına rağmen 67 mektubun 48 tanesi (%71) erkek karakterler tarafından yazılmıştır. Ancak bütün bu mektupların tek ortak noktası Handan’dır. Handan bu mektuplarla okuyucuya hem erkek karakterlerin hem de kadın karakterlerin gözünden sunulur. Handan, diğer karakterler tarafından yazılan mektuplarda idealize edilmiş bir karakterdir. Ancak romanın ilerleyen kısmında yer alan kendi yazdığı mektuplarda sorunları olan, bu sorunlara çözüm arayan, kocası tarafından sık sık aldatılan sıradan bir kadındır. Denilebilir ki Handan, romanın bir kısmında idealize edilmiş bir karakter iken belli bir kısmında gerçekçi olarak ele alınmış bir karakterdir.

Refik Cemal’in Server’e gönderdiği mektuplar Handan hakkında çözümlemeler sunan metinlerdir. Refik Cemal’in karakteristik özelliklerini, psikolojik değişimini, evlilik ve kadın erkek ilişkisi ile ilgili düşüncelerini de bu mektuplarda bulmak mümkündür.

Refik Cemal sadık bir erkektir. Ancak Handan’ı tanımaya başladığı andan itibaren duyguları Handan’a yönelir. Bununla birlikte yine de bu ilgiyi açığa vurmaz ve hem Handan hem kendisi vicdan azabı çeker.

Refik Cemal, Neriman’a yazdığı mektuplarda Handan’ın sağlık durumunu bildirir ve kendi ailesini ihmal ettiği için üzüntü duyar. Refik Cemal’in Cemal Bey’e yazdığı mektuplar da yine Handan’ın sağlık durumu anlatmak için kaleme alınmış mektuplardır.

Neriman, Refik Cemal’e yazdığı üç mektupta Handan’ı Refik Cemal’e tanıtır, Handan’ın sağlık durumunu sorar, İstanbul’a gitmek istediğini söyler. Neriman, Handan’dan aldığı 4 mektubu Refik Cemal’e göndererek Handan’ın başından geçenleri doğrudan aktarır. Handan bu mektupları olayların geçtiği zamandan yaklaşık altı-yedi yıl önce kaleme almıştır. Bu bakımdan romanda geriye dönüş tekniği mektuplar aracılığıyla sağlanmış, geçmiş zamana ait olaylar yaşandığı zamanda kaleme alınan mektuplarla aktarılmıştır. Bu mektuplarda Handan, Maltepe seyahatini, Nâzım’la arasında geçenleri Neriman’a anlatır.

Handan’ın diğer mektupları ise Hüsnü Paşa’ya yazılmıştır. Handan, bu mektuplarda kocasıyla kötüye giden ilişkisini tahlil eder, sorgular. Ancak bu mektupların önemli bir kısmını Hüsnü Paşa’ya göndermez. Hüsnü Paşa’ya gönderdiği mektuplar, göndermediği mektuplara göre kısa ve soğuk mektuplardır. Gönderilmeyen mektuplar Handan’ın psikolojisini, kendini bulma çabasını ve iç dünyasında yaşadığı çatışmaları gösteren metinler olarak önemlidir. Bu metinler yazarın alışılmış mektup kalıbını kırdığı metinlerdir. Bir göndericisi ve bir alıcısı olması gereken mektuplar, burada göndericiye sahiptir ancak alıcıya ulaşmazlar. Bu noktada alıcının okuyucu olduğu düşünülebilir.

Nâzım’ın Handan’a yazdığı mektuplar da geçmişe aittir. Bu metinlerde de geriye dönüş tekniği uygulanarak geçmişe ait olaylar aktarılmıştır. Handan’ın Neriman’a yazdığı mektupların içinde verilen bu mektuplarda Nâzım, Handan’a olan aşkını anlatmış, psikolojisini gözler önüne sermiştir.

Server, Refik Cemal’e yazdığı mektuplarda Handan ile Hüsnü Paşa arasındaki ilişki hakkında söylentileri anlatır, Refik Cemal’in Handan’a olan duygularını eleştirir ve ona dikkatli olmasını söyler. Burada Server, Refik Cemal ve Handan arasındaki ilişkinin yasak bir ilişki olduğunun bilincindedir ve Refik Cemal’i bu konuda uyarır.

Romandaki diğer mektuplar, Cemal Bey, Doktor Şe ve Hüsnü Paşa tarafından kaleme alınmıştır. Cemal Bey ve Doktor Şe’nin mektupları Handan’ın sağlık durumuyla ve cenaze merasimi ilgili mektuplardır. Hüsnü Paşa’nın Handan’a yazdığı mektuplar ise doyumsuz bir kocanın psikolojisini ve karakterini gösteren mektuplardır. Öyle ki Hüsnü Paşa bu mektuplarda evliliğe, aşka, bağlılığa inanmadığını söyler.

Mektuplardan sonra roman anlatıcısı, genç Haşim ve ailesinin gözünden Handan’ın yaşadıklarını anlatır. Hacı Murat Efendi ve Lütfiye Hanım, muhafazakâr kesimi temsil eder. Öyle ki, Hacı Murat Efendi ve Lütfiye Hanım, Handan’ın yaşadıklarına dışarıdan şahit olmaktadır. Dönemin toplumsal değerleri de göz önüne alındığında Hacı Murat Efendi ve Lütfiye Hanım’ın değer yargılarına göre Handan’ın yaşadıklarını değerlendirdikleri ve bu değerlere aykırı birtakım olaylar yaşayan Handan’ı suçlu buldukları söylenebilir.

Romanda mektup anlatım tekniğinin kullanılmasının yanı sıra mektupların içinde yer yer iç monolog tekniği de kullanılmıştır. İç monologlar daha çok Handan’ın yazmış olduğu 10 parça notlarda belirgin olarak görülmektedir. Halide Edip, romanda Handan aracılığıyla aradığını bulamayan, anlaşılamayan ve yaşadığı çevreye yabancılaşan kadını ele alır. Yazar, ne kadar kültürlü olursa olsun, kadının ya da erkeğin tek bir eşle mutlu olamadıklarını, hayatlarındaki eksikliği tek bir eşle dolduramadıklarını anlatır. Ayrıca devrin siyasi yapısı da Nâzım karakteri aracılığıyla verilmiştir. Nâzım, ihtilalci, meşrutiyetçi bir gençtir.

Sonuç olarak Halide Edip, merkez karakteri kadın olan bu romanında kendini bulma çabası içindeki Handan’ı mektuplar aracılığıyla işlemiştir. Yazarın anlatım tekniği olarak mektubu seçmesinin, eserin yazıldığı dönemde kadınların sosyal hayattaki özgürlük alanları ile ilgili olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Handan’ın “mahrem” yaşamı en iyi kendi ve olaya dâhil olan diğer karakterlerin mektuplarından izlenebilirdi. Mektup anlatım tekniğinin bu konuda esere ve yazara sağladığı katkı önemlidir. Okuyucu, ilk ağızdan yazılan mektuplarla bir kadının mahrem yaşantısını saydam bir şekilde izleme imkânı bulmuştur.
224 syf.
Bu kitabı Ayşe Kulin'in Handan'ından hemen sonra okudum. Çünkü Ayşe Kulin'in bu karakterden etkilenmesinin bir nedeni vardır diye düşündüm. O dönemin şartlarında düşünürsek Handan'ın etkilenilesi bir kadın olduğu kanıtlanıyor.
Bunun yanında Handan'dan farklı olarak Nazım, Neriman, Refik Cemal, Hüsnü Paşa ve Server de çok önemli karakterler. Hepsinin ayrı ayrı farklı kişilikleri var. Böyle kişilikler bulununca da ister istemez insan ilişkileri ve farklı psikolojik durumlar ortaya çıkıyor. Halide Edip bu ilişkileri ve psikolojik durumları en iyi şekilde yazıya dökmüş denilebilir.
Kitap mektuplardan oluşuyor. Dili ağır ve anlaşılması güç olabilir ancak sayfa altlarında verilen kelime anlamlarının olması anlamayı kolaylaştırıyor.
Bu konuya ilgisi olmayanlar yapılan uzun betimlemelerden ve karakter analizlerinden sıkılabilirler bu da bir gerçek. Ancak ben okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Çünkü bazı konularla ilgili öğrettiği küçük detaylar barındırıyor.
224 syf.
·Puan vermedi
Yıllar önce lise yıllarımda okuduğum inceleme yazma fırsatı bulamadığım bir kitaptı. Okuduğumda çok etkilenmiştım. Konusuna gelince; Handan isimli genç bir kadının bunalımlı, mutsuz hayatının anlatıldığı güzel bir kitap.
245 syf.
·1 günde·Beğendi·9/10
Gözlerimden yaşlar akmasa da ağlıyormuş gibi hissediyorum. Sonu fazlaca üzdü fakat mutsuz bir son olmasından memnunum çünkü mutlu bir son mümkün değildi.

Mutsuz sonla biten her şey beni daha çok etkileyip büyülemiştir çünkü bende en çok iz bırakan onlardır ve bu izler ne zaman gözüme ilişse, canımı yaksa da seviyorum.
224 syf.
·5 günde·8/10
Büyük ruh değişimlerim ve dünyaya bakışımı sorguladığım bir anda okumaya başladığım harikulade bir kitaptı. Mektuplarla oluşturulmuş bir roman, bu yönüyle Türk edebiyatında bir ilk.

Beğendiğim ve çok etkilendiğim bir roman oldu. Üslup biraz düzensiz ama yine de okunabilir ve özellikle kadınlara çok şey katar diye düşünüyorum.
229 syf.
·24 günde·Beğendi·8/10
Halide edib adıvarın okuduğum ilk kitabı. Kitap bitene kadar akla karayı seçtim çünkü her sayfasını yorumlamak istedim. Kitap karakterin birbirlerine yazdığı mektuplardan oluşuyor. Bu yüzden de yaşanan olaylar çok gerçekçi. Herkesin gözünden her açıdan bakabiliyosun olaylara. Dili çok ağır ben kelimeleri çevirerek okudum belki türkçe çevirisi vardır o şekilde bulursanız o şekilde de okuyabilirsiniz ama kitap bittiğinde bütün kelimeleri anladığımı ve kitaptan büyük bi zevk aldığımı farkettim. Lakin kitabın ismini alan ana karakter Handan’a iki çift sözüm var. Bu arada bundan sonrası spoiler içerebilir :) Madem Handan Nazımı istemedi ve ölümüne sebep oldu Hüsnü Paşayla mutlu olamayacağı aşikardı. Anlamadığım nokta Nazım’ı neden istemedi? Nerimana o kadar iyiliklerine karşılık nasıl böyle ihanet edebildi? Nerimanın sevgisine ve sadakatine duyduğum saygıyı kelimelerle ifade edemem..
224 syf.
·6/10
Halide Edip Adıvar, dönemin güçlü kadın karakteri olarak "Handan"ı yazıyor. Onun güçlü kadını; evde oturup kanaviçe işleyen değil, okuyan, sorgulayan, emeli olan kadın olduğunu görebildiğimiz bir roman. Tabi ki her güçlü kadın gibi Handan da zaaflarını içinde muhafaza eden bir kadın. En değer verdiğinin, en değer verdiğini elinden almanın vicdan azabını yaşıyor Handan. İlk sevdiğini bir hiç uğruna, "gurur","sevilme arzusuna" terk etmenin pişmanlığını içinde taşıyor. Neriman'ın biriciği olmanın ne kadar ağır olacağını bilmeden yaşarken, küçük Nazım'ın vebalide yükleniyor ince omuzlarına. Refik Cemal'in sadakat yeminlerini, nefret duygusunun bozduracağını bilmeden yeminler etmesini okuyoruz. Sevgi ve aşkın bir erkeğin içindeki muhakemesine bakıyoruz bir pencereden. Handan'ın hayatına dokunduğu kişilere bıraktığı büyüye hayran olurken, çektiği ızdırapları hakedip haketmediğini yargılar buluyoruz okurken. Handan'a duyduğunuz hayranlık ile Neriman'ın sadakatine, masumiyetine duyduğunuz merhamet arasında kalıyorsunuz.
232 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Güzel bir kitap olsa da Halide Edip kitaplarında yarattığı kadın karakterlerde eşit bir denge kuramamış maalesef. Kadınlar akıllı, atılgan ise mutlaka çirkin; buna karşılık kadınlar güzelse zeka gerektiren işlerden o kadar uzak oluyor doğru orantılı olarak. Kitaplarında ne yazık ki bu dengeyi kuramadığını ve ataerkil sistemin arkasında kaldığını görüyoruz. Kitaplarını okurken ona feminist diyesiniz geliyor ama maalesef Halide Edip’i feminist olarak adlandıramıyoruz.
Böyle teknik konuları aşıp içeriğe gelecek olursak daha çok mektuplaşma tarzı ilerleyen bir kitap. Dönemin şartlarını görmeniz açısından iyi olur diye düşünüp okumanızı tavsiye ediyorum.
🤍
Ayrıca şuna da inanıyorum: ''En güzel şafak, hep en sert fırtınadan sonra sökendir.''
Halide Edib Adıvar
Can Yayınları 12 .Baskı: Şubat 2014 PDF
"Bu ne idi, Neri, ne idi, bilsen! Ne akan, boşanan, yanan bir yeni hayat sabahı! Ne neşeli, ne feyizli, ne kudretli bir ruhun bir sabah neşidesi (şiiri) idi..."
Halide Edib Adıvar
Can Yayınları 12 .Baskı: Şubat 2014 PDF

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Handan
Baskı tarihi:
Kasım 2019
Sayfa sayısı:
232
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750723537
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Can Yayınları
Baskılar:
Handan
Handan
Handan
Handan
Ben artık zelil ve sefil bir günahkâr oldum. Ben artık tarihin en mel'un çehresi Yehuda'ya bir nazire oldum. Yehuda nasıl dünyanın pek muazzez bir simasını, efendisini birkaç dinar için sattı ise ben de dünyanın beni en çok sevmiş bir ruhunu, o ruhun hududu olmayan emniyetini, muhitini sattım, dünyada en çok sevdiği bir şeyin kalbini ondan çaldım.

Halide Edib Adıvar, kendisine asıl ününü kazandıran yapıtlarından biri olan Handan'da evlilik ve aşk ilişkilerini konu alır. İngiliz terbiyesiyle yetişmiş Handan, II. Abdülhamid rejimine karşı mücadele eden Nâzım'ı reddederek Hüsnü Paşa ile evlenir, ama mutlu olmaz. Mutsuzluğu onu bir beyin kanamasına ve bilinç kaybına götürür.

Handan'ın yeni ve özenli basımını genç kuşakların kaçırmamaları gerekiyor. 

Kitabı okuyanlar 2.011 okur

  • Hatice Uzun
  • Anka
  • Kendinedigeri
  • ZeZe
  • Elif Asıl
  • Kadir Akdamar
  • Ayaz can
  • Esra çınar
  • Yasemin Çakal
  • ?_møønchild_¿

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%4.8
14-17 Yaş
%4.4
18-24 Yaş
%19.9
25-34 Yaş
%33.6
35-44 Yaş
%24.4
45-54 Yaş
%8.5
55-64 Yaş
%3.3
65+ Yaş
%1.1

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%81.2
Erkek
%18.8

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%23.3 (102)
9
%20.5 (90)
8
%20.5 (90)
7
%14.4 (63)
6
%5.7 (25)
5
%2.1 (9)
4
%1.6 (7)
3
%0.9 (4)
2
%0
1
%0.2 (1)

Kitabın sıralamaları