Kitap
Mor Salkımlı Ev

Mor Salkımlı Ev

OKUYACAKLARIMA EKLE
7.9
447 Kişi
2.052
Okunma
426
Beğeni
14,7bin
Gösterim
344 sayfa · 
 Tahmini okuma süresi: 9 sa. 45 dk.
Basım
Türkçe · Türkiye · Can Yayınları · Şubat 2018 · Karton kapak · 9789750723339
Diğer baskılar
Mor Salkımlı Ev
Mor Salkımlı Ev
Mor Salkımlı Ev
Mor Salkımlı Ev
Mor Salkımlı Ev
Evin kendisi, çocuğun hafızasında Mor Salkımlı Ev yaftasını taşır. Bu ev, yarım asırdan ziyade, bazan da her gece, bu küçük kızın rüyalarına girmiştir. Arka taraftaki bahçeye nazır pencereler, çifte merdivenlerin sahanlıklarındaki ince uzun pencereleri, baştan başa mor salkımlıdır ve akşam güneşinde mor çiçekler arasında camlar birer ateş levhası gibi parlar. Halide Edib Adıvar, anılarını iki cilt haline kaleme almış, bu iki cildi de hayatının ayrı dönemlerinde yazmıştı. Mor Salkımlı Ev, yazarın çocukluk günlerinden 1918 yılına kadar olan dönemi anlatır. ‘İstiklâl Savaşı Hatıraları’ alt başlığını verdiği Türk’ün Ateşle İmtihanı ise bu tarihten 1923 yılına kadar olan olayları.Mor Salkımlı Ev’de, ülkesinin tarihine hem bir aydın, hem de bir eylemci olarak büyük katkılarda bulunmuş bir yazarın yetiştiği yılları okuyacaksınız.
5 mağazanın 5 ürününün ortalama fiyatı: ₺26,86
7.9
10 üzerinden
447 Puan · 84 İnceleme
Tuğçe Kara
Mor Salkımlı Ev'i inceledi.
344 syf.
·
7 günde
·
10/10 puan
Sonuna dek okursanız çok sevinirim.
Halide Edip Adıvar'ın okuduğum dördüncü kitabı. Ateşten Gömlek, Handan, Vurun Kahpeye ve şimdi de Mor Salkımlı Ev. Sayfaların altında kitapta bahsi geçen kişiler ve mekanlarla ilgili dipnotlarla bilgi verilmiş. Ayrıca bugün artık kullanılmayan Arapça ve Farsça kelimeler için arka sayfalarda güzel bir sözlük oluşturulmuş... Yazar bu kitabında çocukluğunu, çocukluğunu geçirdiği ve üzerinde derin bir tesir yapan Mor Salkımlı Ev'i, gençlik yıllarını, evlilik hayatını, eşinden ayrılışını anlatıyor. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine ışık tutan bir eser. Son dönemin bireysel ve toplumsal tarafını görmek ve analiz etmek için okunabilecek bir kitap. Bazı sayfalarda Osmanlı padişahı Abdülhamid'e açık eleştiriler bulunuyor: -Tuluat sanatçısı Abdürrezzak Bey'den bahsediliyor- "Halkın ona karşı beslediği muhabbet ve hayranlık sonraları Abdülhamid'in şüphesini davet etmiş, onu halktan uzaklaştırmak için saraya almıştı. 1908 İhtilali'ne kadar sahneden çekildi. Hakiki despotlar siyasi olsun olmasın daima her nevi şöhretten ürkerler." Tabii bu kitabın olumsuz bir tarafı değil. Asıl kafamı kurcalayan konuya geleceğim. Kitapta bazı sayfalarda dipnotlarla belirtilerek 'yazılanın yanlış' olduğu gösteriliyor. Örneğin 264. sayfada şu geçiyor : "Caminin olduğu yere tırmanırken Hazreti Peygamber'in bir sözünü kendi kendime tekrar ediyordum: "Bütün uzun boylular ahmaktır, Ömer'den başka; bütün kısa boylular fitnedir, Ali'den başka..." Dipnotta ise şu yazıyor : "Hz. Muhammed'in böyle bir sözü yoktur." Dipnotun doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten peygamberimizin böyle bir söz söyleme ihtimali yok. Ama niçin Halide Edip kitabında bu söze -Hz.Muhammed'in sözü olarak- yer vermiş anlayamadım. Her neyse, bu sadece kafamı kurcalayan bir konuydu. Onun dışında kitabı çok beğendim. Kitabın ilerleyen bölümlerinde devletimizin girdiği son savaşlar anlatılıyor. Son bölümünde ise Halide Edip "Suriye ve Arap Diyarı" başlığıyla yaptığı ziyaretlerini anlatıyor. Orada çalışma arkadaşlarıyla birlikte açtığı mektepleri anlatıyor. Ayrıca bu kitabın yazarı tanımak için de bir şans olduğunu düşünüyorum . Kitabı okurken yazarı kendime çok yakın buldum. Kitapta en çok etkilendiğim bölümlerden biri ise Serencam-ı Mevt adlı eserin bazı mısralarının yazılı olduğu bölümdü. Son olarak oradan bir bölüm paylaşarak incelememi bitirmek istiyorum : "Bir de Sırat Köprüsü'nden geçen insanların mevkisi ve cinsleri dikkate alınmaz, adeta bugünkü içtimai durumun, demokratik rejimin ifadesi olan birkaç mısrası daha vardır: Sonra gidenler sırat üzre kamu Sıratın altı değil mi tamu? Bu erkek, bu dişi demeyeler Yani bu sultan kişi demeyeler..."
Mor Salkımlı Ev
7.9/10
· 2.052 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
1
18
Müjdat Uluçam
Mor Salkımlı Ev'i inceledi.
344 syf.
·
Beğendi
·
10/10 puan
Güzel bir anı, hatırat kitabı. İstanbul tarihi ve kültürüne de ışık tutuyor. Zevkle okunacak bir kitap. Halide Edip'in şahsiyetini, aile çevresini, inanç ve duygularını tanımak bakımından da önemli ipuçları sözkonusu.
Mor Salkımlı Ev
7.9/10
· 2.052 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
1
3
İsmail
Mor Salkımlı Ev'i inceledi.
300 syf.
·
2 günde
·
8/10 puan
Hayattaki tek gayesi, insanların hürriyet içinde yaşaması ilkesini benimsemiş olan bir kadın. Eğitim ve insanca yaşamayı tabiatımızın bir kuralı, kültürün ebediyeti için bir yaşam kaynağı olarak görmüştür. Yeri gelince bir öğretmen, yeri gelince bir asker veyahut bir hastabakıcı olmuştur. O gerçek bir Türk kadını idi. Elbetteki yukarıda ifade ettiğim sözler Halide Edib Adıvar'ın üstün kişiliğinden çok küçük bir parçadır. Nitekim bu vatansever kadın yazarımızı hiçbir ansiklopedi yazamaz, hiçbir insan tam anlamı ile anlatmaya kuvvet bulamaz. Anadolu kadınının emsalsiz örneklerinden biriydi. Fikir ve düşünceleri; insanların madden ve manen esaretten kurtulmasına yönelikti, bunun devamında ise fennin ve ilmin ışığında ülkeye ve tüm Dünya insanlığına faydalı bir şahsiyet bırakmaktı. Çoğu zaman günlük hayatımızda kadınların hep ikinci sınıf vatandaşı muamelesi görüldüğünü yaşamış ve tatmışızdır. İşte O güzel insan bir asır önce, bunun ne kötü bir haslet olduğunu, insani vasıflarımızın önüne bir set çeken çirkin bir canavar portresini meydana getirdiğini hep haykırmıştır. Mor Salkımlı Ev adlı yapıtta ise, yazar doğumundan 1916 yıllarına kadar yaşamış olduğu ve yapmış icraatleri anlatılıyor tüm çıplaklığıyla. Adıvar, gerek 2.Abdülhamit gerekse milli Mücadele kokusunun yaklaştığı yıllarda İstanbulda doğmuştur. Tahsili ve talebelik hayatı çok değerli insanlarla geçmiştir. Yahya Kemal Beyatlı, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret gibi güzel Türk edebi insanlarının yanısıra Bertrand Russell gibi çağın yabancı münevver insanlarla da tanışmıştır. Şöyle ki bir gezisinde Russell'in evinde 1 hafta misafir kalmıştır. Sanat ve edebiyata önem verdiği için İngiliz ve Fransız ecnebileri ile hep yakın oldu. Balkan Harbinde kurmuş olduğu Teali-i Nisvan Cemiyeti ile yaralı kahraman askerlere hem hastabakıcı hem de bir şefkatli anne olmuştur. Lübnan ve Şam gezilerinde ise yetim kalmış Arap, Türk, Kürt ve Ermeni çocukların hayatlarını idame ettirmesi için yurtlarda görevli oldu. Onların eğitim ve barınmalarına hep öncü oldu. Hayatı hep mücadele ile geçerek, insanlara eğitimin, ilmin ne kadar değerli bir hazine olduğunu anlattı. İlk kocası ünlü matematikçi Zeki Salih Bey'dir. Ne kadar büyük bir saadet! Böyle müthiş bir kadına ancak ve ancak böyle bir bilim adamı eşlik edebilirdi. Bu eserde genel olarak yazar; 2. Abdülhamit'in despot bir lider olduğunu, yapmış olduğu icraatleri eleştiriyor. Bunu yazılarında da dile getiriyor ve hatta çoğu ölüm ve tehdit dolu mektuplar alıyor bu yüzden. Belki böyle söylenmekle dini zayıf bir insan karikatürü mü çıkmış oluyor? Hayır, hayır. Bilakis yazar kitabın çoğu yerinde dine, dinlere ne kadar önem verdiğini bahsediyor. Hayatının her deminde hem ilmi çalışmaları hem yardımseverliği hep din istikametinde olduğu, öbür dinlerinde( kutsal kitaplar) mutlakiyette barışı savunduğunu söylüyor. Fakat aynı bizde olduğu gibi -gerici- sıfatının her sosyal toplumda yıkıntıya imkan sağladığını, her dinde kokuşmuşluğa ve çürümüşlüğe yol açtığını anlatıyor. Adıvar; padişahın bireysel şahsından ziyade; birileri tarafından kullanılıp, esas vatansever Anadolu halkını duymazdan geldiği için hep bir eleştiri yapmak zorunda kalmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda ve diğer harplerde bütün yükü omzuna almış Anadolu Kadınlarını ve bu berrak, güzel , gurur verici İstiklalimizin bireylerini biz okuyuculara aktaran Halide Edib Adıvarı saygı ve rahmetle anıyorum...
Mor Salkımlı Ev
7.9/10
· 2.052 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
14
Emine
Mor Salkımlı Ev'i inceledi.
344 syf.
·
5 günde
·
Puan vermedi
Kitapta Halide Edip'in çocukluğu, yetişme yılları, ilk yazıları, ilk evliliği eşinden ayrılışının yanında yakın tarihimizin içinde bulunduğu ruhu ve ruh iklimini anlamak için güzel bir anı kitabı. Mevlevi bir anneannenin yanında bulunmasına rağmen babasının hayranlık duyduğu Ingiliz terbiyesini de hisseder. Bir kez okunup rafa kaldırılacak bir kitap değil. Özümsenerek okunması ve o dönemin içinde bulunduğu ruh halinin anlaşılması için tekrar tekrar okunmalı.
Mor Salkımlı Ev
7.9/10
· 2.052 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
4