Adı:
Hophopname
Baskı tarihi:
27 Mayıs 2016
Sayfa sayısı:
200
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944880787
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Hophopnamə
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Baskılar:
Hophopname
Hophopname
Hophopnamə
Kısa ömrüne karşın, Hophopname’de bir araya getirilen şiirleriyle, pek çok yorumcuya göre Fuzuli’den sonra Azerbaycan’ın yetiştirdiği en önemli şairdir. Keskin mizahını Rusya’dan Osmanlı’ya, medrese mollalarından Batı özentilerine dek kimseden esirgemeyen Sabir, İlber Ortaylı’nın Sunuşu’ndaki ifadeleriyle, O "sıradan Azerbaycanlıdaki renkli mizahi ifadeyi" ve "milli hayatın folklorik özelliklerini" "en yüksek seviyede temsil eden", "Ortadoğu modernleşmesinin tipik öncülerinden biridir."
Mirze Elekber Sabir çok güzel yazar.Çok beyniyorum çok güzel satiraları var.Haphop nemede ıı cildedn oluşuyor.Hophopname Mirze Elekber Sabir öldükten sonra onun güzel şiirlerini topladılar ve hophopnamede birleştirdiler.
200 syf.
·Beğendi·10/10
Allah sənə rəhmət eləsin Şair, dünyamız gördüyün kimi də durur heç nə dəyişməyib...
200 syf.
·6 günde·Puan vermedi
Mirze Elekber Sabir, Azerbaycan edebiyatının Fuzuli'den sonra gelen ikinci büyük şairi olarak olarak anılmaktadır. Çoğunluğu yergi, hiciv tarzında şiirler yazmış ve Hophopname kitabı bu yazdığı hiciv dolu şiirlerinden seçmelerden oluşmaktadır.
Tek bir oturuşta okumak mümkün değil, her bir şiiri sindirerek , ara vererek , düşünerek okumak en verimli okuma şekli olacaktır bu kitap için bana kalırsa. Eski kelimeler bendeki Hasan Ali Yücel klasikler dizisi baskısında alt sayfada şimdiki Türkçe karşılıkları verildiği için nispeten anlaşılır ve kolay okuyabildim.
Sayın İlber Ortaylı'nın kitabın başında yazdığı sunuş bölümü kitabı ve yazarı anlamak açısından çok önemliydi benim için.
Yergi şiirlerinden oluştuğu için yorum yapmam mümkün değil , herkesin kendi yolculuğunda alacağı tat bambaşka olacaktır. Farklı edebiyat türleri okumak isteyen kitap dostlarına mutlaka tavsiye ediyorum. Sevgi ve saygılarımla.
200 syf.
·Beğendi·7/10
Mirza Elekber Sabir, İslam dünyasında halkın topladığı bağış ile heykeli dikilen ilk kişidir. Bu heralde halka yakınlığını ve ne kadar halktan birisi olduğunu açıklamaya mahal bırakmıyor.Azerbaycanın tüm ünlü şairleri onu Fuzuliden sonda gelen ikinci büyük Azeri şairi sayar.O eserlerinde o kadar müstehzi ve ironik bir dil kullanır ki bazen okurken gerçekten halkı küçümseyen bir şair olduğunu bile düşünebilirsiniz.Mirzanın kaleminden nerdeyse herkes payını almış. Hophopname tamamen satirizmin zirve yaptığı bir eser. Eserinde sahte dindarları,sermayesi din olanları,bürokratları,aydınları,milliyetçileri,sunnileri,şiileri,zenginleri,mollaları,zahitleri yani davasından işinden uzaklaşıp halkı aldatan,toplumun damarlarına sülük gibi yapışıp,sosyal değerlerden beslenen herkesi ciddi şekilde eleştirir.Bizim edebiyatımızda Şair Eşref,Neyzen Tevfik ve Sünbülzede Vehbi’nin başını çektiği Hicviye türünü o kadar güzel işlemiş ki eser her hecesinde yoğun bir istihza kokuyor. Eserin sürekli aynı konulara vurgu yapması ve hacim olarak yoğun olması biraz sıkıcı kılıyor.
200 syf.
·9/10
Hophopname'nin yazarı Sabir, Mehmet Emin Resulzade'ye göre Azerbaycan Türklerinin Fuzuli'den sonra en çok benimsedikleri şair. Türk dünyasının yetiştirmiş olduğu bu büyük şairin uluslar arası boyutta uyandırdığı ciddi ilgi bize pek sonraları gelmiş... Sanırım kültür dünyamızın değerlerine olan ilgimiz buna sebep olmuş(!) Ama her şeye rağmen Türkiye İş Bankasının bu yayını ile güzel şiirlerle buluşma imkanımız oldu. Sabir'in sivri dili, nüktedan kimliği ile bir hicviye bir taşlama şeklindeki şiirleri adeta bir kırbaç olup şaklıyor. Bazen imalı sataşmaları öylesine ciddi bir üsluba bürünüyor ki taşlamayı fark etmeyenler şairi takdir bile edebilirler. Bu nedenle şiirlerin lafı gediğine koyduğuna şüphe yok. Gülmek ve bir yerden sonra düşünmek kamil insan için okumayı manidar kılıyor. Sabir'de bunu görmek mümkün...
200 syf.
·5 günde·Puan vermedi
Azerilerin Fuzuli’den sonra gelen en büyük şair dedikleri Mirze Elekber Sabir, oldukça aykırı ve muhalif bir portre çiziyor şiirlerinde. Şahsen şiirin başka bir dilden çevrilmesi hoşuma gitmiyor. Özellikle de Türkçe’ye çok yakın bir dil olan Azerice’ den yapılan şiir çevirisi şiirlere fazlasıyla zarar vermiş. Aslından sözlük marifeti ile okumak çok daha iyi olabilir kanaatindeyim. Bu nedenle şiirlerden çok keyif almadım.
200 syf.
Mirzə Ələkbər Sabirin dövrünü tənqid edən şeirlər kitabı. Hər kəsin oxuması gərəkən bir əsər olduğunu düşünürəm. İnsanların avamlığını tənqid edir, təhsil almağın, oxumağın vacibliyini bir çox şeirlərində əks etdirir. Bundan əlavə dövrünün insanları arasında olan qeyri- beraberliyi, varlıların kasıblar üzərindəki ağalığını da tənqid edir.
200 syf.
“O kadar kırdık ki birbirimizi,yorulduk,
Kırdıkça yorulduk, yoruldukça kırıldık...” diyor #hophopname ‘de #mirzeelekbersabir Hiciv,taşlama,yergi tarzında yazılan şiirler en etkili olanlardır.Bazen bir kişiyi,bir toplumu,bazen bir düşünceyi,bir nesneyi yermek için-güldüren,güldürürken düşündüren,eğlenmek,dalga geçmek için yazıyla yapılmış karikatürlerdir.Hophopname bunun en güzel örneklerinden.Okumak isteyenlere tavsiye ederim #arkakapak Kısa ömrüne karşın, Hophopname’de bir araya getirilen şiirleriyle, pek çok yorumcuya göre Fuzuli’den sonra Azerbaycan’ın yetiştirdiği en önemli şairdir. Keskin mizahını Rusya’dan Osmanlı’ya, medrese mollalarından Batı özentilerine dek kimseden esirgemeyen Sabir, İlber Ortaylı’nın Sunuşu’ndaki ifadeleriyle, O "sıradan Azerbaycanlıdaki renkli mizahi ifadeyi" ve "milli hayatın folklorik özelliklerini" "en yüksek seviyede temsil eden", "Ortadoğu modernleşmesinin tipik öncülerinden biridir." #tavsiyekitap #hayallervekitaplar #türkiyeişbankasıkültüryayınları #hasanaliyücelklasiklerdizisi #seçmeler #hiciv #yergi #taşlama #şiir #okudumbitti #okudumokuyun #kitapkurduyumben
200 syf.
·Beğendi·7/10
Azerbaycan'ın Fuzuli'den sonra yetişmiş en iyi şairi olarak addedilir.. iş bankasından çıkmış olan bu kitabın sunuşunu İlber Ortaylı yapmış. Bu sunuyu ve ön sözü okumakta yarar var zira muhteviyatı değerlendirirken yardimci olacak.
Pa atonnan, nə ağır yatdı bu oğlan, ölübə!
Nə də tərpənməyir üstündəki yorğan, ölübə!

Bu qədər qışqırığa durdu qonum-qonşu təmam,
Dəbərişməz də, veribdir, deyəsən, can, ölübə!

Demək olmaz dirilər tək yatıb, əlbət, duracaq,
Ölülər yatmağıdır, yox buna payan, ölübə!

Çox sovuqdur çıxan ahəstəcə tək-tək nəfəsi,
Bədənində donuşub, laxtalanıb qan, ölübə!

Cumuxub canına bitlər, birələr, hiss edəmir,
Çalsa əqrəb də hənuz eyləməz amman, ölübə!

Hansı bir doktora ərz etdim onun illətini,
Dedi: çək bundan əlin, boşla, bu çoxdan ölübə!

Nə masaj ilə, nə məsnui-tənəffüslə bunun
Və nə dağ ilə olur dərdinə dərman, ölübə!

Bunu hətta düşünüb cümlə müsəlman uşağı
Нər vilayətdə deyirlər: pa atonnan, ölübə!

Məzəli lap bu ki, bir parə urus damaları
Qoşulub bunlara derlər ki: müsəlman ölübə!

Aman, ay Molla dayı, bir kitab açdır, fala bax,
Tapmasan çarəsini sən də de ordan: ölübə!
Оl başı kəsilmiş qələmin tutma bеlindən,
Xövf еylə dilindən;
Axırda çalar canını, bir əf’i ilandır,
Əf’isə çalandır;
Kağəz sənə ağ göstərir öz sinеyi-safın,
Guş еyləmə lafın;
Çоx tеz qaralar qəlbi, mürəbbisi yamandır,
Bir xırdaca yan dur.
Təhsili-ülum еtmə ki, еlm afəti-candır,
Həm əqlə ziyandır;
Еlm afəti-can оlduğu məşhuri-cəhandır,
Mə’rufi-zəmandır;
Pəndi-pədəranəm еşit, еy sadə cəvanım,
Yaxma qəmə canım!
Xоş оl kəsə kim, vеl dоlanıb, dağda çоbandır,
Asudə həmandır!
Açsan gözünü, rəncü məşəqqət görəcəksən,
Millətdə qəm, ümmətdə küdurət görəcəksən,
Qıldıqca nəzər millətə hеyrət görəcəksən,
Çək başına yоrğanını, nikbətdən ayılma!
Laylay, bala, laylay!
Yat, qal dala, laylay!
VEKİL
Haksıza haklı deyip çok günaha batmışım.

HEKİM
Derdi teşhis etmeyip hısım akraba ağlatmışım.

TACİR
Ben helal ile haramı birbirine katmışım.

AĞITÇI
Halkın parasın alıp gözlerin ıslatmışım.

DERVİŞ
Nerde bulsam söz açıp bin bir yalan satmışım.

SOFİ
Gece gündüz hak deyip men herkesi oynatmışım

MOLLA
Günde bir fetva verip halkı çok ağlatmışım.

BİLGİN
Ümidi kesmişim, bütün bir uruğu (insanlık) atmışım.

CAHİL
Ortada keyf eyleyip hem merama çatmışım.

ŞAİR
Bülbüle, güle, aşka dair yalanlar fırlatmışım.

HALK
Anlamam bir şey, cehalet uykusuna yatmışım.

GAZETECİ
Ben gazetem dolsun diye yazıyı uzatmışım.
Millət nеcə tarac оlur оlsun, nə işim var?!
Düşmənlərə möhtac оlur оlsun, nə işim var?!
Qоy mən tоx оlum, özgələr ilə nədi karim,
Dünyavü cahan ac оlur оlsun, nə işim var?!

Səs salma, yatanlar ayılar, qоy hələ yatsın,
Yatmışları razı dеyiləm kimsə оyatsın,
Tək-tək ayılan varsa da, həq dadıma çatsın,
Mən salim оlum, cümlə cahan batsa da, batsın;

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hophopname
Baskı tarihi:
27 Mayıs 2016
Sayfa sayısı:
200
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944880787
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Hophopnamə
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Baskılar:
Hophopname
Hophopname
Hophopnamə
Kısa ömrüne karşın, Hophopname’de bir araya getirilen şiirleriyle, pek çok yorumcuya göre Fuzuli’den sonra Azerbaycan’ın yetiştirdiği en önemli şairdir. Keskin mizahını Rusya’dan Osmanlı’ya, medrese mollalarından Batı özentilerine dek kimseden esirgemeyen Sabir, İlber Ortaylı’nın Sunuşu’ndaki ifadeleriyle, O "sıradan Azerbaycanlıdaki renkli mizahi ifadeyi" ve "milli hayatın folklorik özelliklerini" "en yüksek seviyede temsil eden", "Ortadoğu modernleşmesinin tipik öncülerinden biridir."

Kitabı okuyanlar 56 okur

  • MİTRALYÖZ
  • Gülər
  • Fırat Özbey
  • Nurzat OKUR
  • Şəhla_R
  • Şeyma Karakaya
  • Gül
  • Tur Ali
  • Banu
  • Levent Varol

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%44.8 (13)
9
%17.2 (5)
8
%17.2 (5)
7
%13.8 (4)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0