İttihat ve Terakki 1908-1914

·
Okunma
·
Beğeni
·
1156
Gösterim
Adı:
İttihat ve Terakki 1908-1914
Baskı tarihi:
20 Ocak 2016
Sayfa sayısı:
288
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753430999
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayıncılık
Feroz Ahmad, bu kitabında, şu soruların yanıtlarını araştırmaktadır: Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde gelişen hangi süreçler İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni bir iktidar odağı haline getirdi?İttihat ve Terakki'nin homojen bir ideolojisi var mıydı?İttihat ve Terakki'nin siyaseti, "ıslahat" anlayışı neydi ve bu anlayışın daha sonraki Batıcı-Cumhuriyetçi gelişme açısından nasıl bir önemi vardı?Araştırmada adı geçen kişilerle ilgili olarak "Kim Kimdir?" bölümünün, isim ve kavram dizinin de bulunduğu çalışmayı, Sina Akşin'in önsözüyle okura ve araştırmacılara sunuyoruz.
255 syf.
·Beğendi·10/10
600 Yıllık koca İmparatorluğun, büyük çatırtılarla yıkılmasına gönlü razı olmayan ve bu kötü gidişe bir “dur” demek isteyen bir avuç insanın adıdır “Jön Türkler ve İttihatçılar.
Fakat bunlar iyi yetişmiş askerler olmalarına rağmen, siyaset, yönetim konusunda, bir çocuk kadar bilgisiz ve tecrübesizdirler.
Daha da kötüsü, kötü gidişin yegâne sebebi olarak gördükleri krallık-Padişahlıktır fakat kendileri krallardan – padişahlardan kırk kat daha despot, farklı görüşlere, hatta arkadaşlarından gelen itirazlara bile tahammülsüzdürler.
Anyasa ve Parlamenter sistemle, bütün meselelerin akşamdan sabaha çözüleceğine bir muskaya inanır gibi inanmaktadırlar ama hayatlarında hiç parlamenter sistemde görmemişler, incelemişler, hatta meclislerin nasıl çalıştığı konusunda dahi bir düşünceleri, fikirleri yoktur.
Batının da zorlamasıyla açılan Osmanlı Meclisi’nin Abdulhamid tarafından kapatılmasıyla başlayan 33 yıllık zorbalık ve baskı dönemi onların elini güçlendirecek, 1908’de ise hiç hak etmedikleri “Hürriyet Kahramanı” payesine yükselecek, yönetimi ele geçireceklerdir ama “İttihatçı Kafa” ile Hürriyet biri birine o kadar zıttır ki!..
İngiliz belgeleri incelenerek hazırlanan bu değerli eser, sadece İttihatçıların kendileri ile birlikte 600 yıllık o koca Osmanlı İmparatorluğunu on yıl içinde kumarda nasıl kaybettiklerini anlatmakla kalmıyor, yüz yıla yaklaşan Cumhuriyet döneminde de “eğitim, demokrasi, adalet, hukuk, insan hakları, farklılıklara tahammül etme” gibi konularda neden bir adım dahi ilerleyemediğimizin ipuçlarını da veriyor.
288 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
Feroz Ahmad bu kitapta beni İttihat ve Terakki Cemiyeti konusunda özgürleştirdi. Özel ilgim nedeni ile İttihat ve Terakki hakkında pek çok şey okudum, dinledim ve izledim ama bu eser farklıydı, gerçekten de söylenildiği gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında yazılan en iyi (en azından benim okuduklarım arasında) eser. Bu arada okuduğum birçok romandan daha sürükleyici olduğunu söylersem mübalağa etmiş olmam.
Esere gelince Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki Cemiyetinin 1908-1914 yılları arasında yaşanılan olayları kaynaklara dayanarak, yorumdan uzak, tarafsızca ve oldukça okunabilir bir şekilde yazmış.
Dönemin meraklısı olan herkese şiddetle tavsiye ederim.
255 syf.
·1 günde·Puan vermedi
Geç dönem Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi uzmanı Feroz Ahmad bu kitabında, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni 1908-1914 dönemi içinde ele alıyor. İlk kez 1969 yılında, The Young Turks adıyla İngilizce olarak yayımlanan çalışmada Ahmad, şu sorulara cevap arıyor: Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki hangi gelişmeler İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni iktidar odağı haline getirmiştir?
İttihat ve Terakki’nin homojen bir ideolojisi var mıydı? Cemiyet’in siyaseti, ıslahat anlayışı neydi ve bu anlayışın daha sonraki Batıcı-Cumhuriyetçi gelişme açısından nasıl bir önemi vardı?
Kitapta adı geçen kişilerin biyografik bilgilerini içeren “Kim Kimdir?” bölümüyle birlikte zengin bir dizin çalışmasını da içeren arastırmayı Sina Akşin’in önsözüyle sunuluyor.
255 syf.
·1 günde
1908 ile 1918 arası damga vuran İttihat ve Terakki Fırkası'nın yada Cemiyeti'nin bütün safhalarını ele alan belkide en kısa ama kilit noktalara değinmiş bir kitap idi. Olabildiğince objektif şekilde yazılmaya çalışılmış... Yayınlanmış yada yayınlanmamış birçok kaynaktan faydalanılmış. Kitap içerisinde geçen isimlerin kitap sonunda kim kimdir bölümü altında kısa hayat hikayeleri verilmiş.
288 syf.
·3 günde·Beğendi·9/10
İttihat ve terakki cumhuriyete giden yolda önemli bir örgütlenmedir. Ve hatta temel taşıdır. İttihat ve terakkinin Osmanlı'da istediği değişim, Atatürk arkadaşları tarafından Cumhuriyet ile taçlandırılmıştır. Cumhuriyet öncesinin öğrenmek için okunması gereken bir kitap.
255 syf.
·49 günde·9/10
Kısa ama gayet özgün nitelikli bir çalışma. Kitabı uzun süredir okuma listemde tutuyordum Ahmet Ümit'in romanını okuduktan sonra okudum. Elveda Güzel Vatanım'ın bir kurgu olduğunu bir tarih kitabı olmadığını hatırlamama ve hatırlatmama vesile oldu sanırım Feroz Ahmad. Tavsiye ederim.
255 syf.
·Puan vermedi
Feroz Ahmad aslen Hindistan/Delhi doğumlu olan çoğunlukla Osmanlı tarihi üzerine çalışmalar yapmış bir tarihçi.
Bu kitabını açıkçası zevkle okudum çünkü dışardan bir göz olarak çok geniş bir perspektiften bakmış.
İttihat ve Terakki, tabiri caizse yeraltında doğdu ve 24 Temmuz 1908'de yerüstüne çıktı. Bu tarih II. Meşruiyet'in ilanıdır. Peki Meşrutiyet'in ilanı için çaba gösteren ilandan sonra ne gibi icraatlarda bulundu gibi sorulara geniş cevaplar verip İttihat ve Terakki'nin yürüttüğü siyasete tek tek değinmiş. Meşrutiyet'in ilanı ile iktidar sahibi olmak dururken belli bir süre kendini "anayasının koruyucusu" konumundan ileri götürmemiş. İktidar Kamil Paşa gibi koyu bir İttihatçı düşmanlarında bile uzun süre bulunmuş ki kabineye İttihatçı isimler sokmak konusunda da başlarda çok iyi işler çıkarmamış Maliye Nazırı Cavid Bey dışında.
Kitap 1914 senesine kadar anlatılmakta çünkü aslen Jöntürkler çalışmasının bir bölümü olmakta. Bu seneye kadar ki I. Dünya Savaşı'nın başları olmakta o zamana kadar İttihatçıların nasıl bir siyaset izlediğini görüyoruz.
Bu genç subayların amacı ilk önce Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmaktı. Bunun içinde hesaplarına göre çağdaşlaşmak ve ekonomiyi ileri götürmek, kapütülasyonlardan kurtarmak lazımdı. Yaptıklarında ne kadar başarılı oldular tartışılır ama onları yargılamaktan önce şunu düşünmeliyiz ki onların yaptıkları ve yapmak istedikleri hem İstiklal Harbi'nde hem de Cumhuriyet devrimlerinde ve inkılaplarında büyük rol oynadı. Yaptıkları icraatleri ve kendileri bir bütün olarak bize Türkiye'mizi armağan etti.
Akademik dille yazılmış bu eser merak edenler için pek çok cevap barındırıyor, okunmalı.
288 syf.
Güzel bir kitap. Tam gerçek bilgi peşinde koşanlar için. Pek yorum yok,net ve akıcı. Nasıl olmuş neden olmuş,detayları nelerdir gibi sorulara cevap bulabilirsin
255 syf.
·9/10
''Ya terakki, ya inhitat!''
Kitap bir İttihat ve Terakki biyografisi değil. 1908 darbesinden 1914 tarihine, birinci dünya savaşına kadar olan kısmı detaylı bir şekilde ele alıyor. Bu eserin önemli olan yönü, bir araştırma modeliyle yazılmasıdır. Arşiv belgelerini sergileyerek tarafsız yorumlamalar yapılmıştır. Arşivlerin geneli İngiliz belgelerine ve gazete koleksiyonlarına dayanır. Bu kaynakları kronolojik bir sırayla tertiplemiş ve önümüze muazzam bir şekilde sunmuştur. Fakat konu hakkında pek bilgi sahibi değilseniz bu kitabı okumak için öncelikle İttihat ve Terakki'nin siyasal bir kuruluş olmadan önceki zamanlarını da okumanız gerekmektedir.
İslamcılık, Osmanlı İmparatorluk ideolojisinin tekel taşlarından biri olmuştu ve Türkler dinlerine çok bağlıydılar. Milliyetçi duyguların, -Arapların yanı sıra- Müslüman Arnavutlar arasında önem kazanması ve 1912'de İmparatorluktan ayrılmaları, Osmanlıcılığa ve İslam bütünlüğüne yıkıcı bir darbe indirmişti. Arnavutlar, yıllardır devletin temel taşlarından birisini oluşturmuş ve onlara imtiyazlı davranılmıştı. İmparatorluğun yönetiminde oynadıkları önemli rolden sonra, ayaklanmaları ve ayrılmaları Türkleri oldukça şaşırtmıştı.

Türklerin bu değişikliklere karşı gösterdikleri tepki, daha ırkçı düşünmek ve kendi milliyetçiliklerine belirli bir biçim vermeye başlamak oldu. Bu tepki, önceleri Turancılık biçimini aldı. Bunun nedeni, kısmen, Turancılığın yerine tanımlanmamış, dolayısıyla İslamcılıkla kolay bağdaştırılabilecek kadar belirsiz bir ideoloji olması, kısmen de Rusya Türklerinin Cemiyet'te nüfuz sahibi olmalarıydı. Dahası Turancılık, İslamcılık gibi bir yayılma ideolojisi olduğundan, Batı cephesinde tam anlamıyla gerileyen Jöntürkler'in ruhsal gereksinimlerine uygun düşüyordu.
…Jön Türkler-Genç Osmanlılar denilen grup: Hayatlarında bir kere olsun bir meclis nasıl toplanır, mecliste neler tartışılır görmemişlerdi.
Ama Anayasaya ve Meclis’e bir muskaya inanır gibi, gizliden gizliye inanıyorlardı…
Feroz Ahmad
Sayfa 42 - Kaynak Yayınları
“İttihatçılar (Birlikçiler) siyasal fikirlerle fazla ilgili olmadıklarından, getirdikleri formüllerin çoğu basit ve saf bir nitelikteydi.
Dik kafalı, inatçı, kendi yaptıkları dışında yapılagelmişleri önemsemeyen adamlardı.”
Feroz Ahmad
Sayfa 259 - Kaynak Yayınları
"Osmanlı hükümetinin Arapçayı yaymak için çaba göstermediği doğrudur, ama Türkçe konusunda da aynı suçu işlemiştir...
Hastalık geneldir. Bütün Osmanlı ve Müslüman uzviyetinin bu hastalığa tutulmuş olduğunu ve bundan sorumlu olduğunu kabul etmek gerekir.
Asker olmak; talim ve terbiye, bilim ve sanat ve hepsinden önemlisi, cesaret ve çok çalışmak demektir.
"Halk yığınlarını harekete geçirmek düşüncesi bile o günkü imparatorluk siyaseti için bir devrim niteliği taşımaktaydı."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İttihat ve Terakki 1908-1914
Baskı tarihi:
20 Ocak 2016
Sayfa sayısı:
288
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753430999
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayıncılık
Feroz Ahmad, bu kitabında, şu soruların yanıtlarını araştırmaktadır: Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde gelişen hangi süreçler İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni bir iktidar odağı haline getirdi?İttihat ve Terakki'nin homojen bir ideolojisi var mıydı?İttihat ve Terakki'nin siyaseti, "ıslahat" anlayışı neydi ve bu anlayışın daha sonraki Batıcı-Cumhuriyetçi gelişme açısından nasıl bir önemi vardı?Araştırmada adı geçen kişilerle ilgili olarak "Kim Kimdir?" bölümünün, isim ve kavram dizinin de bulunduğu çalışmayı, Sina Akşin'in önsözüyle okura ve araştırmacılara sunuyoruz.

Kitabı okuyanlar 60 okur

  • İlknur Usta
  • İlker Öksuzer
  • Mehmed Talat
  • Mehmet Murat Özcan
  • Enes
  • Metin Taşdemir
  • Bora Çetik
  • Kübra Karakaş
  • Adem Güzelyurd
  • Meliha

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%31.6 (6)
9
%31.6 (6)
8
%21.1 (4)
7
%15.8 (3)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0