Kur'an Okumaları 3

·
Okunma
·
Beğeni
·
474
Gösterim
Adı:
Kur'an Okumaları 3
Baskı tarihi:
16 Haziran 2003
Sayfa sayısı:
186
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752697058
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Karakalem Yayınları
Baskılar:
Kur
Kur
Alemlerin Rabbinin Ezeli Kelamı olarak, tüm çağlara ve tüm insanlara seslenir Kur'an. Çağlar ve mekanlar üstü Hitab-ı Ezeli olarak, her çağın ve her insanın Kur'an ayetlerinde hissesi vardır. Zira, herşeyi ve herkesi yaratan Kadir-i Zülcelal, Kur'an'ıyla bütün insanlara, ama öncelikle bize konuşmaktadır.

Kur'an Okumaları üçüncü kitap, dizinin ilk iki kitabının da eksenini teşkil eden bu gerçekten hareketle yola çıkıyor. Yaşadığı çağı ve iç dünyasını Kur'an ayetlerinden süzülen bir tefekkürle sorgulamaya açan yazar, ayetlerin nurani ikliminden hepimiz için anlamlı mesajlar çıkarıyor ve hepimizi Kur'an'la ciddi bir muhatabiyete hazırlıyor.
200 syf.
Kuran okumları 3

Firavun ve Musa

Kuranı hâkimin defaatle üzerinde durduğu en muhteşem kıssalardan biri de Hz Musa'nın kıssasıdır . Nitekim kıssa ders almak isteyenler için muazzam ölçülerde nüanslarla doludur .

Musa aleyhisselam azgın firavun ve kavminin küfrürüne , diğer yandan bezgin İsrail'in düştüğü şirk herkesin malumudur. Kendisini ilah bilen Firavun'un sarayında büyümüş olmasına karşın Firavun'un küfrü ve inkarına düşmemiştir . Firavun'un felsefesiyle yüz yüze kalmış olsa da , Musa kendi Rabbini tanımıştır. Şirkin ve küfrün her daim bir seçim olmadığını insanın isterse her koşulda doğruyu bulacağının delildir Musa'nın kıssası.

Hz Musa Kuran'da da anılan bir süre ile "ben bir ateş gördüm " dedirten mesele ailesiyle ilgili bir ihtiyaçtan ötürüdür . "Sürenin devamında umulur ki , ondan bir kor ve veya haber getiririm " demesi de bunun delilidir. Velhasıl Musa dünyevi bir ihtiyaçtan dolayı gece vakti çölde ateşin olduğu yere doğru yolculuk yapar . Ateş almaya gitmiş , lakin Rabbiyle buluşmuş , iki büyük mucizeye mazhar olmuştur . Ateşe gidip maddeden manaya , dünyadan ahirete giden bir yol bulmanın timsalidir adeta . Ta ha süresinin 12. Ayetinde gerekçesi de apaçık bildirilerek
Musa ateşe yaklaşınca : ey Musa ! Diye seslenildi.
" Şüphesiz ben , senin Rabbinim. Artık ayakkabılarını çıkar.
Çünkü sen mukaddes bir vadi olan Tuva'dasın."

Ayaklarının altında uzayıp giden bir toprak , ve ayakta bir ayakkabı . Alemlerin Rabbi , bir ateş gördüğü vadide Musa aleyhisselam'a ateşin içinden seslenip vahiy nuruyla onu aydınlatırken , en başta bulunduğu yerin mukaddesiyetine hürmeten ayakkabılarının çıkarılması emredilmiştir. Bugün şekle ve kalbe ; ayrı ayrı odaklanıp beş vakit abdest almanın şekle uygun bürünmenin hikmetini kavrayamamış zihinler için de bir dersttir . Zira Musa bu mukaddes vadide ayakkabılarını çıkararak şekle ve öze riayet ederek iki büyük mucize ile dönmüştür . Yed-i beyza ve asayı Musa ...
Musa Aleyhisselam'ın muzaazam kıssası burda bitmez elbette . Yaptığı dua ve Firavunun karşısında takındığı harika tavır ile devam eder . İki büyük mucize ile dönen Musa aleyhisselam ancak bir Resule yakışacak davranışlar sergiler . Ve her mümin için örnek olacak bir dua eder .

Dedi ki : Rabbim ! Göğsüme genişlik ver ! İşimi kolaylaştır! Dilimdeki düğümü çöz ki , sözümü kavrasınlar ! Bana ehlimden birini , kardeşim Harun'u yardımcı kıl ! Onunla kuvvetimi arttır! Ve onu işime ortak et ! Ta ki , seni çokça tesbih edelim . Ve seni çokça zikredelim. Şüphesiz ki sen bizi her daim görüyorsun .

Bu dua muhteşem sırlar ve hikmetler yüklü mesajları birbiri ardına bize sunar . Kalp ehli bilir ki bu dua hem şifa hem de rehberdir . Mümin olmak gibi bir nimete erişen her insanın bu iman hizmetini bir vazife bilip, her birimizin Musa olup Harun'larımızı aramamız ve kardeş olabilmemiz icab ediyor . Ta ki yeryüzü O'nun çokça tesbih ve zikr olunduğu büyük bir mescide dönüşsün . Ve bizlere miras olarak kalan bu duanın baştan sona idraki ile hayatımız şekillensin


Ta ha süresinin 44. Ayetinde kavl-i leyyin yani yumuşak bir söz ile Firavun'u uyarması ise hayli manidardır . Şirke , küfre ve tuğyana sapmış biri için bile yüce Allah peşinen hüküm verip onu helak etmemiş onu uyarması için nebisi Musa ve kardeşi Harun'u onu güzel bir sözle uyarmalarını emretmiştir.

"Ona yumuşak bir söz söyleyin . Ola ki , hatırlar ve korkar ."

Demek oluyor ki hakikati temsil eden söz davet ettiği mesaj hakikat olduktan sonra , bunu dile getirmek için öfkeye ve hiddete hacet yoktur . Hakikat zatında güçlüdür ; vakur ama yumuşak bir üslupla söz söylendiği takdirde , Firavun'un gibi kişilikler dahi , yaratılışlarının özüne dönüp hakikati kavrayabilirler.

Dönelim biz iman ehli insancıklara . Herhangi bir durum ve olay karşısında nasıl muamele ediyor ve hangi sözler ile muhattabımızı bertaraf ediyoruz . Oturup ince ince düşünmemiz gereken hayli müphem bir konu . Elini taşın altına koyup kendiyle yüzleşecek kaç ehli iman taraftarı vardır.

Musa ve Harun nihayet Firavun'un karşısına çıkıp Rabbinin dediği şekilde uyarır . Buna binaen Firavun :
Ey Musa ! Rabbiniz kim? Diye sorar .

Bunun üzerine Musa ,
Rabbimiz o zattır ki ; herşeye özel bir şekil veren , sonra ona doğru yol gösterendir. Cevabını verir . Tâhâ süresi , şuarâ ve kassas sürelerinde de değişik vechelerle aktarılan Firavuna gidiş hadisesi her müminin , her bir ayetinde dersler alacağı muazzam ibretler vardır.
Musa aleyhisselam Firavuna giderek ne onun malına , ne tahtına ne de yurtlarından sürülmesi gibi bir olaya girmistir . Tamamen Rabbbinin izni ile şirkten ve küfürden yüz çevirip İsrail'i baskı ve zulmünden kurtarmak mahiyetiyi ile Firavunu güzelce uyarmıştır. Kıssanın sonrası malum Firavun ululuk taslamaya devam etmiş, ilahi emre kulak tıkamıştır.

Yine bir hadise başımıza gelen musibetlerde takindığımız tavır ve davranışlar imtihanı geçebilmek adına önemli bir delildir . Sabrın anahtarı yine Kur'an'ı Kerim'de kehf süresinde bize açıkça verilmektedir. Musa ve Hızır arasında olup bitenleri anlatan bölümde , Musa aleyhisselam Hızırdan kendi ilminden ona da öğretmesini murad ettiğinde Hızır aleyhisselam kendisine "sen benimle beraber kalmaya , sabretmeye dayanamazsın" demiş . Kehf
süresinin 68. Ayetinde , Musa'nın niye sabrecemeyeceğinin izahı yapılır. " Bilgisini elde edemediğin bir şeye karşı nasıl sabredeceksin." Bize sabrın anahtarını veren işte bu ayettir. Kişi sabrettiği olayın bilgisini ve mahiyetini idrak edemezse sabrı hal gösteremeyeceği gibi , imtihanını da geçemeyecektir. Rabbin izni olmadan tek bir yaprak dahi düşmez . Allah biliriz ki , kuluna öylesine dertler vermez , onu fenaya sürüklemez . İşte kul tam da bu sırada sabrın bilgisini bu bilginin ne olduğunu kavradığı ölçüde sabır geliştirebilir. Allah kaldıramayacağı yükü hiç bir kuluna vermez. Kul bilmeli ki eğer bir yükün altına girmişse Rabbi onun bu yükü taşıyacağını ve ona en az yükle bunu bahşettiğini görür ve anlar . Hızırdan murad nasihattır.

Sonsöz:

Yolu Musa' dan geçen her kul bilir ki , Rab sadece bizim algıladığımız sınırlı bir zeka imkanı ile, onu kavradığımız zihinimizdeki Rab ile çok farklı ve ötedir . Eğer onu ve kelamını doğru anlayabilseydik 1400 küsur yıldır bu denli kaos ve kargaşa yaşanmazdı . Kesin olarak bildirilen bir ayet olmasına karşın "müminler yalnızca kardeştir" ayeti bugün hayatlarımızdan çıkalı nice asır oldu . Kalbimizi kapattığımız yetmiyormuş gibi birde kulaklarımızı da tıkadık. Okumak yetmez hayatlarımıza tatbik etmiyor dönüşmüyor , dönüştüremiyorsak hayatlarımızı Kur'an-ı hâkim ile , sıkıntımız da derdimiz de büyük demektir . Bu incelemeyi hiç okumayabilir okuyup anlamayabilir veyahut es geçebilirsiniz. Lakin Kur'an'ı Kerim'i hayatlarımıza koymak adına ufak bir adım atıp bu incelemeyi ve bunun gibi nice kitapları vesile kılabilirsiniz. Kitap ; sizi Kur'an'ı Kerim'in iklimine götürürken nice yaşayan örnek olarak kalan peygamberlerin kıssaları ile karşılıyor . Dileğimiz odur ki Allah'ın ezelî kelamı olan Kur'an'ı hâkim hayatlarımıza sirayet etsin . Hz Ali'nin" bırakalım bugün Kur'an aramızda hükmetsin." Diyen imanı ile bizde şereflenelim .


Keyifli okumalar ...
208 syf.
·11 günde·Puan vermedi
Hz. Musa'nın öğrencisi olma isteklerim perçinlendi. :) Gerçi gıyabında tüm peygamberlerin öğrencisiyiz. Ama ne zaman Hz. Musa hakkında bir şey okusam bilgeliği ve Allahla konuşması, konuşma tarzı beni çok etkiler. Bu kitapta da yaklaşık olarak bir bölüm yani kitabın üçte biri, Hz. Musa'nın Taha suresinde geçen kıssasından bahsediyor. Yazarın genel olarak tarzı, olayı verip o olayın o dönemki yorumu ve bu döneme tezahürünü açıklamak şeklinde. Bu sebeple Hz. Musa'nın başından geçen her bir olaydan günlük hayatta pratikleştirebileceğimiz bir ders çıkarıyor. Kitap ikinci bölümünde ise adalet temalı yazılar yer alıyor, ki konular yine Kur'an'dan alınmış, özellikle ifk hadisesini inceliyor. Üçüncü bölümde ise, yine Kur'an'dan günlük hayata iz düşümler ele alınmış.
Kelimelere saygı duyunuz, bu kitabı okuyunuz.
.... bundan sonra, dönüp kendimize bakalım: Günaha düştükten sonra, kimin durduğu yerde duruyoruz? İblis gibi işlediğimiz günahı savunuyor muyuz? Yoksa, Adem misali, günahımızı kabul edip, Rabb-ı Rahimimizden af ve mağfiret mi talep ediyoruz?
Yâkup denildiğinde de akla gelen, onun işte bu sözde ifadesini bulan şekvası, yani şikayetidir:
"Ben keder ve üzüntümü ancak Allah'a şikayet ederim." ( Yusuf Sûresi 12/85)
"Ey iman edenler! Allah için duran hâkimler, adalet numunesi şahitler olun. Sakın bir topluma kızmanız sizi adaletsizliğe sevketmesin. Adil olun; takvaya en yakın olan budur!"
( Kur'ân 5:8)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kur'an Okumaları 3
Baskı tarihi:
16 Haziran 2003
Sayfa sayısı:
186
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752697058
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Karakalem Yayınları
Baskılar:
Kur
Kur
Alemlerin Rabbinin Ezeli Kelamı olarak, tüm çağlara ve tüm insanlara seslenir Kur'an. Çağlar ve mekanlar üstü Hitab-ı Ezeli olarak, her çağın ve her insanın Kur'an ayetlerinde hissesi vardır. Zira, herşeyi ve herkesi yaratan Kadir-i Zülcelal, Kur'an'ıyla bütün insanlara, ama öncelikle bize konuşmaktadır.

Kur'an Okumaları üçüncü kitap, dizinin ilk iki kitabının da eksenini teşkil eden bu gerçekten hareketle yola çıkıyor. Yaşadığı çağı ve iç dünyasını Kur'an ayetlerinden süzülen bir tefekkürle sorgulamaya açan yazar, ayetlerin nurani ikliminden hepimiz için anlamlı mesajlar çıkarıyor ve hepimizi Kur'an'la ciddi bir muhatabiyete hazırlıyor.

Kitabı okuyanlar 33 okur

  • Hatice çakir
  • muttarid

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0