Kur'an ve Hayat

9,7/10  (3 Oy) · 
6 okunma  · 
2 beğeni  · 
708 gösterim
Kur'an bazen tüccara, bazen askere, bazen yöneticiye, bazen düşküne, yoksula, zengine vs. hitap eder, durumlarını açıklar ve ne yapmaları gerektiğini bildirir. Böylelikle de bütün bir hayatı kuşatır. Bireysel ve toplumsal yönleriyle, düşünce ve uygulamalarıyla, inanç ve hayat tarzlarıyla bütün bir hayatın genel çerçevesini çizer. Dosdoğru bir inanç, ve hayat tarzının esaslarını hiç bir açık nokta bırakmadan, hiç bir çelişkiye neden olmadan, hiçbir tereddüt ve sıkıntıya sevketmeden en mükemmel tarzıyla açıklar. İnsan hayatının bütün aşamalarında yol gösterici fonksiyonunu en mükemmel tarzıyla yerine getirir.

Kur'an, tamamıyla hayatın içersindedir. Hayattan kopuk bir düşünce veya ütopyalar aleminin sözcüsü değildir. Bizzat hayatın içersinde yerini alır ve fonksiyonunu olanca açıklılığıyla ve mükemmeliğiyle yerine getirir.

Kur'an, mü'minler topluluğuna hayatlarının her anında "dosdoğru"yu bizzat hayatın içinde yer alarak canlı, pratik şekilde gösterir. Bu özelliğini ise en açık ve tartışılmaz biçimiyle Resulüllah'ın tebliğinde gözler önüne serer. Çünkü, Kur'an'ın bir insanın hayatında, hayat tarzında gerçekleştireceği inkilabın ilk muhatabı bizzat Resulüllah iolmuştur.

Kur'an, Resulüllah'ın şahsında pratiğe dönüşmüş, onun şahsında adeta bir insan olmuştur. Resulüllah ise onun hükümlerine pratiklik kazandırarak canlı bir Kur'ân olmuştur. Bundan dolayı Hz. Aişe, Resulüllah'ın ahlakını, Kur'an'ın pratiğe dönüşmesi olarak ifade eder.
 • Baskı Tarihi:
  2013
 • Sayfa Sayısı:
  240
 • ISBN:
  9789753520980
 • Yayınevi:
  Pınar
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 9 Alıntı

Afra 
 08 Şub 00:40 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Abdullah Bin Mes'ud şöyle der;
''Kur'an'ı kum saçar gibi saçmayın, Şiir okunur gibi hızlı hızlı okuyup geçmeyin. Harikaları karşısında durun ve onunla kalpleri harekete geçirin. Sizden hiçbirinizin amacı sûrenin sonuna gelmek olmasın''

Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 99)Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 99)
Afra 
08 Şub 00:07 · Kitabı okudu · 10/10 puan

İblis, Allah'ın varlığı, gücü, kudreti, yaratıcılığı... konusunda bir tereddüde veya yanlışa sahip değildir. Şirke girmesini, küfrün üstadı olmasını sağlayan yanlışı; Allah'ın hükmünü kendince geçerli olan bir gerekçeyle kabul etmeyip, kendi görüşünü o görüşe tercih etmesidir (38/74-76). Bu ise İlah ve Rab sıfatlarında Allah'a ortaklar izafe etmek anlamına gelir. Bu yanlış yaygınlık nedeniyledir ki, haklarında bilgi sahibi olduğumuz peygamberlerin hepsi de öncelikle İlah, Rab sıfatları dahilinde açığa çıkan şirki izale edip, o konudaki sapmayı iptal etmekle risalet görevine başlarlar.

Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 55)Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 55)
Afra 
08 Şub 00:45 · Kitabı okudu · 10/10 puan

İbn Teymiye şöyle der;
''İslam dinini iyi bilen ve olup bitenleri araştıran herkes bilir ki bu ümmetin adet ve gelenekleri arasına gerek Bizans kültüründen ve gerekse eski İran kültüründen bir çok sözlü ve davranışa dayalı unsurlar karışmıştır.''

Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 227)Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 227)
Afra 
08 Şub 00:49 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"Bu Allah'ın kitabıdır. O'nda sizden öncekilerin haberi, sizden sonrakilerin durumu, sizin aranızda cereyan eden olayların hükmü vardır. Allah'ın kitabı, hak ile batılı ayırt edicidir; beyhude bir şey değildir. O'nu terkeden azgını Cenab-ı Hakk helâk eder. O'nun dışında hidayet arayanı Allah dalalete düşürür. O, Mevla'nın sapasağlam ipidir; zikr-i hakim'dir, sırat-ı müstakimdir. O, öyle bir kitaptır ki, kendisine bağlanan arzular sapıtmaz, kendisiyle diller yanılmaz, üstünlüğü ve mucizeliği asla nihayete ermez. Çok tekrarlandığından dolayı tazeliğini kat'iyyen kaybetmez, alimler kendine doyamaz. Cinlerin zaman zaman: "gerçekte biz, hayranlık veren ve doğruya ileten bir kuran dinledik"(72/1-2) demekten kendilerini alamadıkları, kendisiyle konuşanların doğru söylediği, O'nu tatbik edenlerin ecir gördüğü, O'nunla hükmedenlerin isabetli ve adil davrandığı, O'na çağırılanların dosdoğru yola delalet ettiği bir kitaptır.

Tirmizi, Sevabü'l Kuran 14; Darimi, Fedailü'l-Kuran 1

Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 230)Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 230)
Afra 
07 Şub 23:59 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Peygamber de (der ki); Ya Rabbi! Kavmim, Kur'an'ı terk edilmiş bıraktı.(25/30)

Kur'an terk edilir:
-Hükümlerini hayattan uzaklaştırıp, sadece raflarda muhafaza edilen bir süs eşyasına dönüştürerek
-O'nu hayattan kovup, sadece hastalara ve ölülere okunan bir kitap kılarak.
-O anlaşılır olduğunu, apaçık olduğunu, öğüt olduğunu, furkan olduğunu... tekrar tekrar bildirmesine rağmen ''O, anlaşılmaz'' veya ''O'nu sadece falan anladı'' deyip O'ndan uzaklaşarak.

Kur'an ve Hayat, Celaleddin VatandaşKur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş
Afra 
08 Şub 00:20 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Allah'ın hadiliği kabul edildiği ve O'nun hüdâlarına uyulduğu zaman, bütün inanç ve düşünceler, hayatın tamamı ''dosdoğru yol'' üzerine olur. Mensubu olunan bu ''dosdoğru yol'' ise, hiç bir tereddüde yol açmaksızın, hem dünyanın ve hem de ahiret hayatının gerçek saadetini temin eder. İnsan gerçek Hâdi'ye uyduğu, onun rehberliğine göre inanıp/yaşadığı zaman iç huzuru elde eder, bireysel yaşantısına gerçek izzet ve şerefi kazandırır, ailesine ve çevresine saadet bahşedecek bir hayata mensup olur, toplumu adaletle donanır, huzur ve saadetin mükemmelliği bütün toplumsal katmanlarda yegane unsur olur, insanlık gerçek saadetin sahibi olur ve hatta bütün evrende uyum ve mükemmellik tesis edilir.

Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 62)Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 62)
Afra 
08 Şub 00:11 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Küfür, elbette ki sadece Allah'ın hükmünü doğrudan reddetmek, o hüküm veya hükümleri kabul etmediğini bildirmek değildir. Allah'ın insanların hayat tarzları için tayin ettiği hükümlerini çeşitli gerekçelerle işlersiz kılmak, göz ardı etmek, hesaba katmamakta küfürdür ve en yaygın hatta asıl biçimi de budur.

Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 58)Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 58)
Afra 
08 Şub 00:31 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Kur'an okumak önemlidir, ancak sırf okumuş olmak için değil. Kur'an okumak önemlidir, sırf okumayla kurtuluşa sevk olunacağı için değil.

Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 92)Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 92)
Afra 
08 Şub 00:36 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Resullullah'ın Kur'an okuması hakkında bilgi veren Hz. Aişe'nin açıklaması; ''Müjdeleyici olan her ayette durur, dua ve niyazda bulunur, azaptan bahseden korkutucu ayetleri okuduğunda da durur, duada bulunur ve mağfiret dilerdi.''

Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 94)Kur'an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş (Sayfa 94)