·
Okunma
·
Beğeni
·
893
Gösterim
Adı:
Marksizm ve Cinsel Devrim
Baskı tarihi:
Ocak 2003
Sayfa sayısı:
200
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756647011
Orijinal adı:
Marxism and Sexual Revolution
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Akyüz Yayıncılık
Baskılar:
Marksizm ve Cinsel Devrim
Marksizm ve Cinsel Devrim
Marksizm ve Cinsel Devrim
Marksizm ve Cinsel Devrim
A. Kollontai, Rus Devriminin en renkli ve en önemli simalarından biridir. A. Kollontai, devrimi öncesinde ve devrim sonrasında gerçekleştirdiği siyasal mücadele kadar, yazdıklarıyla da iz bırakmıştır. Özellikle bir kadın olarak, kadın sorununa yaklaşımı, dönemin statükocu, gelenekselci ve sol muhafazakar anlayışlarını mahkum edecek içeriğe sahiptir. Çizgi dışıdır, aykırıdır, sorgulayıcıdır... A. Kollontai, bu kitapta yer alan yazılarında aileyi, fuhuş sorununu, aşkı ve cinselliği en ayrıntı noktalarıyla ele alarak, makro tahakkümün gündelik yaşamda nüfuz edişini sorgulamakta ve Yeni Kadının Yaratılmasının ertelenmez önemini ortaya koymaktadır. Yeni Kadının yaratılmasını sosyal devrimin en temel sorunlarından biri olarak gören A. Kollontai, erkekle aynı olan değil, eşit olan kadından söz etmektedir. Hemcinslerine kendinizi yıkın, yeniden yaratın diye seslenmektedir. 
221 syf.
Aleksandra Mihayilovna Kollontay burjuva bir ailenin kızı olarak hayata gelmiştir. Etliye sütlüye dokunmadan rahat bir yaşam tercih etme şansına sahipken devrimci mücadeleye katılmıştır. 20 yaşında evlenmiş, tutsaklık olarak gördüğü evliliğini bitirip eğitim için İsviçre' ye gidip eğitimini tamamlamıştır. Evliliği ile ilgili şöyle der: '' Belki biraz da aileme başkaldırma düşüncesiyle pek genç yaşta evlendim. ''

Kısaca birkaç bilgi;

İşçi Kadınlar Örgütü' nün temellerini atan isimler arasındadır.

1908 yılında hakkında açılan tekstil işçilerini örgütleme ve isyan çağrısında bulunma davaları nedeniyle yurtdışına kaçmak zorunda kalmıştır.

1917 yılında Kerenski hükümeti tarafından tutuklanmıştır.

Sovyet Rusya' nın ilk kadın bakanı ( bazı kaynaklarda dünyada bilinen ilk kadın bakan olarak da geçer) olarak görev almıştır.

Bolşevik Devrimi' nden sonra Kamu Yardımı Halk Komiseri, 1920' de Sosyal Güvenlik Halk Komiseri görevlerinde bulunmuştur.

Norveç' te tam yetkili elçi olarak görev yapmıştır.

Kitap, Kollantay' ın dergilerde yayınlanan makaleleri, bulunduğu konferanslardaki konuşmaları, yaptığı incelemeler, diğer yayınladığı kitapların bazı bölümlerden oluşmakta. Kitabın orijinal adı: The Inhabited Woman.

Kitap 1900' lü yıllardaki işçi sınıfının iktidara yürümeye başladığı dönemde değişmeye başlayan sosyo-ekonomik düzen, ahlak kavramı, kadının her alanda toplumda diğer bireylerle eşit ve özgür olması gibi sorunların Marksist yaklaşımla çözüme kavuşturulması üzerine. Sanırım kitap bu yüzden Marksizm Ve Cinsel Devrim olarak çevrilmiş.

Dilim döndüğünce kitaptan bahsetmeye çalışayım. Kollantay kadının erkekle her alanda eşit haklara sahip olabilmesi için 2 temel etken olduğunu düşünür.
1- Kadının maddi bağımsızlığını kazanmış olması.
2- Mülkiyetçi yaşam tarzının oluşturduğu cinsel ahlak kavramının değişmesi gerekliliği.

- Kadınların her alanda erkeklerle eşit olabilmesi için öncelikle maddi bağımsızlığının sağlanması gerektiğini savunur. Kadın sadece anne, maddi olarak eşine bağlı biri, ev işleriyle ilgilenen toplumun küçük ekonomik hücresi olan ailenin bir parçası değil, üretime katılan, sosyal hayatın her alanında yer alan kolektif hareketin irade sahibi bireyi olmalıdır. Bunu da devrimden sonra geçilen Sosyalizm sistemi içinde çözüme kavuşturulması gerekir. Bunun için devlet kurumlarının sağladığı aş evleri, çocuk bakım evleri gibi oluşumların bu yönde faydalı olacağını düşünür. Bu konuda burjuva anneyle karşılaştırma yapar.

''Burjuva anneler, süt anneler, çocuk hizmetçileri, dadılar– yani ücretli emek gücü– tutarak çocukların bakımından kurtuluyorlar; hem de seve seve. Anneliğin bütün yükünü taşıyan kadınlar, sadece yoksul ailelerde; o zaman da çocuklar kendi başlarına bırakılıyor, eğiticileriyse sokak ve rastlantı, işçi sınıfında ve burjuva toplumda da genellikle bütün yoksul katmanların çocukları annelerinin yanındadır ama, sinekler gibi ölürler, normal bir eğitimin sözü bile edilemez. ''
Çocuk bakımının bütün yükünün kadında olması, mutfak, ev işleri ve sabahtan akşama devam eden iş hayatı kadınının özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden. Bunun için de: '' Kadınlar için ev hizmeti yok artık! Aile içinde eşitsizlik yok! Eğer kocası terk ederse, kollarındaki çocuklarıyla desteksiz ve yardımsız kalma korkusu yok artık kadın için. '' der.

Kadını özgürleştirmeyi sağlayacak şartların olgunlaşması için izlenecek bir yolu da şu şekilde açıklar:
'' İç içe kapalı, ayrık bireysel işletmeler, yerlerini geniş ortak çalışma kuruluşlarına bıraktı ve buralarda onlarca aile için ortak ısıtma ve ışıklandırma dışında, ortaklaşa kullanılan mutfak ve yemekhane de var. Kreşler, özel anaokulları ve ilkokullar, bunalmış annenin omuzlarından, başa çıkamadığı bir işi, yeni kuşağa sağlam ve akılcı bir eğitim vermeyi sağlama işini aldı. Kreşlerin ve özel anaokulların güleç, sağlık koruycu ve manevi esenlikli çevresinde, meslekten eğitimcilerle pedogogların yönetimi altındaki küçüklerin, işçi lojmanlarının bozuk havasından korunuyor, süt içeceği yerde ekmek kabuklarını kemiriyor; soğuğa, açlığa, darbelere ve tumturaklı adı ‘’ ananın dikkatli gözetimi altında eğitimi’’ olan bugünkü ‘eğitim’ in kaçınılmaz diğer kötülüklerine karşı korunmuş oluyor. Kuşkusuz bütün bu kreşler, anaokullar, ilkokullar, bugün ‘’ yüksek seviyeli hayırseverlerin’’ ellerindedir, zarar verdikleri sınıfın değil. Kusursuz ve yetersizliklerle doludur bu okullar. Dolayısıyla, bunlara ancak gelecekte yalnızca gün yüzü görecek olan değil aynı zamanda mutlaka yeni bir içerik kazanacak ve yeni bir ruha kavuşacak olan toplumsal ortaklık biçimlerinin soluk prototipleri olarak bakılabilir. ‘’

- Feodal düzenden gelen ve burjuva toplumuyla devam eden, kadının erkeğin malı düşüncesi özel mülkiyetin kalıntısı olarak devam eden ahlak sisteminin değişmesi gerekir. Bu yazara göre kadının maddi bağımsızlığını kazanmasından daha zordur. Maddi bağımsızlığı olan kadın, manevi olarak da kendi bağımsızlığını ilan etmelidir. '' Sahip olunan'' bir mülk gibi düşünülmemelidir. Bu bakış açısının değişmesi de ekonomik bağımsızlıktan sonra kadının hayatın her alanında etkin olup kabullenilmesiyle olacağını düşünür.

- Evlilik. Maddi bağımlılıktan sıyrılmış sevgi temeli üzerine kurulan bir oluşum olduğu düşüncesindedir. Mülkiyet kavramının ortadan kalkmasından sonra yasal evliliğin çok da bir önemi yoktur. Çünkü mülk sahibi ailenin kendisinden sonra bırakacağı bir mülkü olmayacağı için bu zorunluluk yoktur. Kadın erkek ilişkilerinin maddiyattan yalıtılmış bir şekilde devam etmesi, kadını maddi boyundurluktan kurtaırır, sadece istediği kişiyle birlikte olmasını sağlar. Doğan çocuklar devletin sağladığı imkanlarla bir mülkün varisleri değil, oluşan toplumsal bilincin, kolektif hareketin bireyidir. Burjuva sınıfındaki evlilik mülkiyet temeline dayanır. Kendisinden sonra gelen nesile bırakacağı varlık için yasal evliliği tapu olarak görür. Kadına bakış açısı sadece taşıyıcılıktır. Kadın maddi olarak esirdir. Bu toplumun egemen olduğu yaşam koşullarında fuhuş doğal bir sonuçtur. Evlilik madalyonun bir yüzüyse fuhuş diğer yüzüdür. Burjuva ahlakının ikiyüzlülüğü buradan da anlaşılabilir. Sınıfsal farklar fuhuşa yaklaşımı da gösterir. Burjuva toplumunda bedenini satan kadına polis elini bile süremezken, alt sınıflardaki kadınlar vesikalanır, yasal yoldan fişlenir. Ahlak yapısı bir yandan fuhuşu lanetlerken bir yandan da görmezden gelir. Fuhuşu, kadın bedeninin sadece maddi çıkar karşılığı satılması olarak görür ve bunun farklı türevleri olduğunu söyler. Burjuva toplumundaki kadın evlilik maskesi altında kendi bedenini satıp yasal olarak üstünü örtebilir ve geçerli ahlak kurallarına uymuş olabilir. Kollantay bunu fuhuşun farklı türevi olarak görür. Fuhuşu, toplumu çürümüşlüğe götüren bir hastalık gibi tasvir eder. Çözümün burjuva toplumunda değil proleterya sınıfında olacağını, çünkü bu hastalığın bedelini en ağır şekilde ödeyen bu sınıfın kadınları olduğunu düşünür. Bu sınıftaki kadınlar fişlenir, darp edilir, haklarını arayamazlar.


Kollantay cinsiyetlerle ilgili yeni ahlak sisteminin oluşumunu anlatırken döneminin feministlerini kadını bir mülk olarak görme alışkanlığından kurtaramayıp yetersiz kaldığı için, işçi sınıfının kadın- erkek eşitliğinin her alana yayılmasının çalışmaları için ağır hareket etmelerini, burjuva kültüründen kalan ahlak ilkelerinin azalarak da olsa devam etmesini eleştirmiştir. Dönemin feministleri Femen grubu gibi değil tabi. Mesela feministler o dönemde 2 ana sorun üzerine yoğunlaşmakta. Birisi dinsel değil resmi nikah, bir diğeri mal paylaşımı. Bunlar da mülkiyetçi sistemin oluşturduğu ahlak yapısının kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerini silmekte yetersiz.

'' Bireyselliğin tek başına yenilmez gücü olabileceğine inanacak işçi kadına yazık! Sermayenin arabası, onu kaçınılmaz bir biçimde ezecektir. '' sözleriyle de eleştirir.

Yaşadığı dönemde işçi sınıfında hakim olan genel düşünce, Proleterya' ya ilişkin cinsel ahlak bir üst yapı olmalıdır. Kollantay ise ki bence de haklı yeni cinsel ahlak kazanılan, elde edilen haklarla beraber gelir. Birçok alanda ilerlenirken cinsel ahlak, kadın-erkek eşitliği sonraya ertelenmemeli, sosyalizmle beraber olgunlaşan yeni düzene göre şekillenip hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirmiştir.
...Kilisenin mahkum ettiği, toplumun, hatta yasanın cezalandırdığı fuhuş, yalnızca daha az göz yumulmakla kalmamış, devlet tarafından düzen altına bile alınmıştır...
...Milyonlarca, on milyonlarca annenin en temel yükümlülüklerini bile yerine getiremeyecek durumda oldukları zamanda, "aile ocağı" ve "anneliğin" kutsal karakteri üzerine burjuvazinin duygusal haykırışları ne acıdır, ne büyük küfürdür. Sermayenin kaçınılmaz çağrısı üzerine anneler, daha geceyle gündüzü ayırt edemeyen çocuklarını kucaklarından koparıyor ve uysalca fabrikaların kapı önlerini çiğnemeye geliyorlar...
Bir ücret kazanmak için yüzlerce kilometre uzağa giden, kent değiştiren mevsimlik işçi kadın; ev hayatının bütün sıkıntılarını uysalca yüklenen, ataerkil yaşamın geleneklerine adanmış, kasabanın olacağa boyun eğmiş "halk kadını"ndan çok fabrika işçisinin psikolojisine sahip yeni bir köy kadını tipi yaratıyor.
Yapılan yanlışlar ne denli çok olursa olsun bizim devrimci deneyimiz, yaşamı yeniden kurma, ekonominin kör yasalarına sözünü geçirecek milyonlarca insandan oluşan bir kolektifliğin iradesini örgütlemeye kalkışma olarak, en gözü pek deneydir.
Herkesin hor gördüğü, kovuşturduğu ama gizliden gizliye cesaretlendirilen fuhuş,... Toplumu bir çeşit çürümüş balçıkla örterek, pis kokulu soluğuyla cinslerin aşka ilişkin birlikteliklerinin temiz sevincini zehirliyor...
aşk, insanlığın ekonomik ve kültürel temelleriyle birlikte kaçınılmaz olarak değişiyor ve dönüşüme
uğruyor.
...İnsan psikolojisinde temel reform olmadan, 'aşk potansiyeli' artmadan cinsel bunalım çözülmez. Ancak bu ruhsal reform, sosyoekonomik ilişkilerimizin sosyalist temeller üzerinde kökten ve bütünüyle yeniden örgütlenmesine bağlıdır. Bu "eski gerçek"in dışında, çıkış yolu yoktur.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Marksizm ve Cinsel Devrim
Baskı tarihi:
Ocak 2003
Sayfa sayısı:
200
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756647011
Orijinal adı:
Marxism and Sexual Revolution
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Akyüz Yayıncılık
Baskılar:
Marksizm ve Cinsel Devrim
Marksizm ve Cinsel Devrim
Marksizm ve Cinsel Devrim
Marksizm ve Cinsel Devrim
A. Kollontai, Rus Devriminin en renkli ve en önemli simalarından biridir. A. Kollontai, devrimi öncesinde ve devrim sonrasında gerçekleştirdiği siyasal mücadele kadar, yazdıklarıyla da iz bırakmıştır. Özellikle bir kadın olarak, kadın sorununa yaklaşımı, dönemin statükocu, gelenekselci ve sol muhafazakar anlayışlarını mahkum edecek içeriğe sahiptir. Çizgi dışıdır, aykırıdır, sorgulayıcıdır... A. Kollontai, bu kitapta yer alan yazılarında aileyi, fuhuş sorununu, aşkı ve cinselliği en ayrıntı noktalarıyla ele alarak, makro tahakkümün gündelik yaşamda nüfuz edişini sorgulamakta ve Yeni Kadının Yaratılmasının ertelenmez önemini ortaya koymaktadır. Yeni Kadının yaratılmasını sosyal devrimin en temel sorunlarından biri olarak gören A. Kollontai, erkekle aynı olan değil, eşit olan kadından söz etmektedir. Hemcinslerine kendinizi yıkın, yeniden yaratın diye seslenmektedir. 

Kitabı okuyanlar 10 okur

  • ozan erdoğan
  • Zennure Karaaslan
  • Koray Aker
  • Özlem
  • Koray Aker
  • selim koç
  • DENİZ
  • Ferah

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%50 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0