Muhammed Kimdir

9,5/10  (2 Oy) · 
16 okunma  · 
4 beğeni  · 
591 gösterim
Muhammed'in, vücuduna akın eden can alıcı dertler ve ağrılar, hastalık çilesini artırmıştı. Bayıldı... Fatma, Ali'nin eşi ve O'nun öz kızı; yarının ilk kurbanı, babasının başı ucunda dertli dertli ağlıyordu. Gözyaşı, aşk, hasret, korku dolu gözlerini babasının sakin çehresine dikmişti.

"Onun parlak yüzü açığa çıktığında suda ışık gibidir.
O, yetimlerin sığınağı ve dul kadınların koruyucusudur."
diye şiir okuyordu.

Peygamber gözlerini açıp: "Kızım şiir okuma, Kur'an oku, Kur'an!" dedi.

"Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse geri mi döneceksiniz? Geriye dönen, Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir." (Al-i İmran, 144)
(Arka Kapak)
 • Baskı Tarihi:
  Ekim 2005
 • Sayfa Sayısı:
  352
 • ISBN:
  9789757138457
 • Çeviri:
  Ali Seyyidoğlu
 • Yayınevi:
  Fecr Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 48 Alıntı

"ister Mekke'nin içinde, isterse Mekke'nin dışında olsun, karşılaştıkları her mazlumu kollayıp hakkını ihya etmeye çalışacaklarına dair" and içtiler. Genç Muhammed de bu antlaşmaya katıldı.

Muhammed Kimdir, Ali ŞeriatiMuhammed Kimdir, Ali Şeriati

İran'ın batı sınırlarından giren İskender ile doğu sınırlarından çıkarak Hindistan yolunu tutan İskender arasında fark vardı.

Muhammed Kimdir, Ali ŞeriatiMuhammed Kimdir, Ali Şeriati

Davet üç sene gizli yapıldı. Daha sonra davet ve mücadelenin açık yapılması emri geldi. İşkenceler başladı.

Muhammed Kimdir, Ali ŞeriatiMuhammed Kimdir, Ali Şeriati

Çok net keskin
Doğu ve Yunan'a has iki kavramda, iki zıt siyasî görüşün varlığı ortadadır. Politik'te yönetci halk içindir. Siyaset'te halk, yöneten içindir (binmek, yük taşımak, sütünü, etini yemek, derisini yüzmek için). Politik, bir şehir (toplum) 'idare' etmek, siyaset ise onu 'hazırlamak'tır.

Muhammed Kimdir, Ali ŞeriatiMuhammed Kimdir, Ali Şeriati

Eğer Muhammed, sadece dağınık, vahşi Arap kabilelerini birleştiren, 20 yıl geçmeden onlan çevik kuvvete dönüştürüp, büyük ve görkemli Iran ve Roma imparatorlannı ortadan kal-dırtan bir kahramandan ibaret olsaydı, kuşkusuz, büyük bir iş yapmış olur ve tarih de buna tanıklık ederdi. Fakat şüphe yok ki tarih, Muhammed'i de, büyük olaylar çıkaran iskender, Asur-Banibal, Cengiz gibi birisi sayardı. Ama islam'da en önemsiz sayılan şey; Muhammed'in anî askerî fetihleridir. Bu yüzden Muhammed'in adı tarihin zihninde; Cengiz, iskender, Sezar, At-tila, Asur'lu Banibal gibi bir çağrışım oluşturmaz. Tarih onu, Musa, Isa, Buda, Zerdüşt, Sokrates ile kıyaslar. Gerçi Muhammed ile bu şahsiyetler arasındaki fark, herkesçe açık bir şekilde bilinmekte ve bu fark kıyaslanmayacak kadar büyüktür de.

Muhammed Kimdir, Ali ŞeriatiMuhammed Kimdir, Ali Şeriati

Her üç veya dört kişinin bir bineği vardı ve her biri deveye sırayla biniyordu. Peygamber ve ordu kumandanı olan Muhammed de diğerleriyle eşit muamele görüyordu. O, Ali bin Ebu Talib ve Mersed bin Ebi Mersed ile sahip oldukları tek deveye sırayla biniyorlardı.

Muhammed Kimdir, Ali ŞeriatiMuhammed Kimdir, Ali Şeriati

Bu adamı sevdim. Öğretici boyle olur.
Hatırlatmam gereken şey şudur ki, ben burada Hz. Rasûlün siyeriyle ilgili İslâmî kaynaklarda bulunan biyografi ve olaylara değil, tarih metinleri ve siyer içinde edindiklerime ve çıkardığım sonuçlara yer vereceğim. Bu nedenle siz öğrenciler bu görüşlerle tanıştıktan sonra, diğer siyer kitaplarında, islam ve Arap tarihini inceleyerek bilgilerinizi artırmaya çalışmalısınız

Muhammed Kimdir, Ali ŞeriatiMuhammed Kimdir, Ali Şeriati
Mathmazel 
 25 Haz 01:35 · Kitabı okuyor

Başyazı
Okurlara....

Ben, burada İslam Tarihi'nin en eski senetlerine dayanarak Peygamber ve Medine'ye en yakın nokktadan bakmaya çalıştım.

Ayrıca anlattıklarımı Ehl-i Sünnet kardeşlerimin metinlerine isnat ettirdim. Beklediğim, onların da çalışmalarını Ehl-i Şia kardeşlerinin senet ve kitaplarına isnat edebilmeleridir. Böyle olunca yıllarca birbirinden uzak kalmış ve yabancılaşmış bu iki kardeşin birbirine yakınlaşıp birleşmeleri sağlanabilir. Çünkü her bir fırkanın itikadi yapıları, kardeş fırkaların eserlerinde zikredilirse, onların itikadının doğruluğu hakkında hiçbir şüphe kalmamış olur.

Ben, Taber'inin Tarih'ini ve İbni Hişam'ın Sird sini metin kaynağı olarak seçtim. Başka bir kaynaktan yararlandığım zaman da kaynağın adını belirtmeye çalıştım.

Diğer bir önemli nokta; İslam Peygamberi hakkında -pek çok yazılar yazıldığı halde- okur için tekrar sayılan ve de siyerlerden edinilebilen bilgilerden ayrı şeyler yazmaya çalışmış olmamdır.

Son nokta da şudur ki; benim bu öyküye bakış açım, mezhebi itikadlar açısından değil, herhangi bir inanç ve dine mensup bir insanın bakış açısından olayı değerlendirmemdir. Böyle bir bakış açısından seyredilen manzara; her türlü taassup, taraf tutma ve pek çok araştırmanın hastalığı sayılan önyargıdan uzak gözükecektir. Bu yüzden İslam Peygamberi hakkında seçtiğim konuşma tarzıyla ilgili olarak, okurdan beni bağışlamasını dilerim.

Çünkü burada vurgulanmak istediğim şey, bir Müslüman olarak değil, tarafsız ilmî bakış açısıyla olayları değerendiren bir düşünür olarak Muhammed'in görüntüsünü sergilemektir.

Ali Şeriatî

Muhammed Kimdir, Ali ŞeriatiMuhammed Kimdir, Ali Şeriati
5 /