Adı:
Nietzsche ve İnsan
Baskı tarihi:
Aralık 2000
Sayfa sayısı:
164
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757748099
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları
Nietzsche'nin, yüzyirmi - yüzotuz yıl önce, insanlar ve değerlerle, çağı ve çağımızla ilgili söylediklerini doğru anlayabilmek, onun bütün yazdıklarını birbiriyle ilgilerinde okumayı gerektiriyor.
Böyle bir okuma, aynı zamanda, bir filozofun getirdiği düşünce ve kavramların, bağlantılı oldukları sorunlardan koparılarak ele alındığı zaman, nasıl yanlış anlaşılabildiğini, nasıl ezbere kullanılabildiğini de görmemize yardımcı oluyor; bu da, günümüzün en önemli sorunlarından biri olan ve yaşamın her alanında kendini gösteren kavram kargaşasını dert edinenlerimize, bu kargaşanın nasıl aşılabileceği konusunda bazı ipuçları yakalayabilmeyi sağlıyor.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
İnsanlar “başkalarının yargı gücüne kendi yargı güçlerinden çok güvenliler”.
İoanna Kuçuradi
Sayfa 18 - Yankı Yayınları
Bir filozof: o, sık sık kendi kendinden kaçan, sık sık kendi kendinin karşısında korku duyan - ama hep yeniden "kendine gelecek" kadar meraklı olan bir varlıktır.
İoanna Kuçuradi
Sayfa 121 - Yankı Yayınları, 1967
Eğitimcileri eğitecek olanlar, ilkin kendilerini eğitmelidirler! Ve ben onlar için yazıyorum.(7)
İoanna Kuçuradi
[7] Nietzsche.F."Human All Too Human", Walter Kaufman. Portable Nietzsche. New York. The Wiking Press. s:50 (1973).
İnsanları “daha iyi yapma” çabası, “iyi” ile
“kötü’yü zıt iki “realite”, zıt iki “değer” olarak kabul
eden bir anlayışa dayanır. Bu anlayış “iyi ile kötü
zıtlığında, iyi ile kötünün karşılıklı olarak birbirini
şart koşmasının tartışılamıyacak kadar kesin olduğunu
kabul etmez; aksine İkincisi ortadan kalkmalı,
yalnız birincisi kalmalıdır; birinin var olma hakkı
vardır, diğeri ise hiç v a r o l m a m a l ı y d ı ”.
Ancak bu, insan realitesinin yarısını dondurmak
demektir. Çünkü bu, başka başka yapılı insanların,
zıt değerlendirmeler yapan insanların
varlığını görmemezlikten gelmek, hayattaki bu ikiliği
görmek istememek demektir; hayatın ve kişinin
çatışmalı yapısını, sürekli olarak çatışan değerlendirme
tarzlarının kaçınılmazlığını görememek
demektir; insanları, bir gerçeğin yarısını ağır bastırarak
“terbiye etmek”le yobazlar meydana getirmeyi
istemek demektir.
"... özgür insan, yaratıcı insan, realiteye çevresini ve zamanını yöneten moralin gözlükleriyle bakarak fikir yürütmez; insanlar karşısında yargıç rolü oynamaz."
Sürü insanı kimdir? Sürü insanı, günlük dilde
“kötü insan” denilen, ahlâk kurallarına saygı göstermiyen insan, ya da yığın insanı değildir. Sürü insanı ahlâklı insandır. Her çeşidiyle sürü insanı, geçerlikte olan normların ve onun “gerek’lerinin sınırları içinde rahat rahat ya da zorlukla dolaşan, yapıp ettiklerini ve değerlendirmelerini bu ahlâkın değer yargılarına uydurmaya çalışan insandır

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Nietzsche ve İnsan
Baskı tarihi:
Aralık 2000
Sayfa sayısı:
164
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757748099
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları
Nietzsche'nin, yüzyirmi - yüzotuz yıl önce, insanlar ve değerlerle, çağı ve çağımızla ilgili söylediklerini doğru anlayabilmek, onun bütün yazdıklarını birbiriyle ilgilerinde okumayı gerektiriyor.
Böyle bir okuma, aynı zamanda, bir filozofun getirdiği düşünce ve kavramların, bağlantılı oldukları sorunlardan koparılarak ele alındığı zaman, nasıl yanlış anlaşılabildiğini, nasıl ezbere kullanılabildiğini de görmemize yardımcı oluyor; bu da, günümüzün en önemli sorunlarından biri olan ve yaşamın her alanında kendini gösteren kavram kargaşasını dert edinenlerimize, bu kargaşanın nasıl aşılabileceği konusunda bazı ipuçları yakalayabilmeyi sağlıyor.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Sadun terlemezler
  • Emre Kepenek
  • Cetin Demirkiran
  • Kemal Tuncar
  • MB

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%33.3 (1)
9
%33.3 (1)
8
%33.3 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0