Adı:
Ruhtaki Bilim
Baskı tarihi:
Eylül 2018
Sayfa sayısı:
368
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059909549
Çeviri:
Melisa Miller
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kuzey Yayınları
“Richard Dawkins’in entelektüel dünya üzerine düşünceleriyle sağladığı aydınlık, biyolojinin çok ötesine uzanıyor. Kurgudan felsefeye ve moleküler biyolojiye, maddenin ve anlamın tek bir birleşik görüşle birbirine nasıl uyduğunu bu kadar açık bir şekilde görmek ne kadar büyük bir zevk!”

-DANIEL C. DENNETT-“Thor’a ve Zeus’a teşekkürler olsun ki çağımızın büyük kelime ustasını büyük bir rasyonalist yapmışlar. Ve bu büyük rasyonalisti büyük bir kelime ustası yaptıkları için de teşekkürler tabii.”

-MATT RIDLEY-Onlarca yıl boyunca Richard Dawkins dünyanın en parlak bilimsel iletişimcisi oldu, doğanın harikalarını sürekli olarak aydınlatıyor ve hatalı mantığa saldırıyordu. İçeriği otuz yıla yayılmış olsa da, bu kitap daha zamanlı veya daha kaçınılmaz olamazdı. Seçilmiş yetkililer son yarım yüzyılda kabul edilemez olarak görülen veya en azından yeraltında kalan peşin hükümlerin baraj kapaklarını artık açtılar. Tutkulu bir şekilde yazdığı giriş kısmında, mantığın merkezde yer almasını ve yabancı düşmanlığının, kadın düşmanlığının ve diğer kör önyargıların oy sandığından uzak tutulmasını istiyor bizden. Ve günümüzde her birine dipnotlar eklediği makalelerinde, aralarında deneysel kanıtların öneminin, kötü bilimin zararlarının, okullardaki dinin ve iklim değişimi retçilerinin de olduğu birtakım konuları araştırıyor.

Gittikçe daha çok mantıksızlaşan ve gerçeklere düşman olan bir dünyada Ruhtaki Bilim vazgeçilemez bir yazarın yazılarının esaslı bir koleksiyonu.
368 syf.
·9 günde·6/10 puan
Dawkins'in çeşitli zamanlarda çeşitli yerlerde yazdığı makalelerin veya yaptığı konuşmaların derlemesi. O bakımdan hayal kırıklığı oldu. İsmine bakınca ruh kavramını incelediği bir kitap bekliyor insan. Ancak sadece birkaç sayfalık bir yazıda bu konuyu inceliyor. Kalanı yine evrim ağırlıkta olmak üzere farklı konularla ilgili. Kitabın kapağına derleme yazılardan oluşan bir eser olduğunu belirtselerdi en azında bu beklentiye girmezdik. Ayrıca çevirisini pek beğendim diyemem. Her ne kadar çevirmen ve editörün dipnot kısımlarında verdiği emekler ortada olsada, Dawkins'in tarzı olan basit, anlaşılır, kolay okunan kitap özelliği yok bu kitapta.

RUHTAKİ BİLİM (Kendime Notlar)

Bilimin değerleri derken iki farklı şeyi kastediyor. Birincisi zayıf anlamda, bilim adamının bilimle uğraştığı için kendisinde bulunması gerektiği düşünülen değerler. Mesela rakamlarla veya diğer verilerle oynayıp yanlış olduğunu bildiği bir teoriyi desteklemesi. Bunlar bir bilim adamı için bir avukata göre çok daha zordur.
Güçlü anlamda ise, bilimin değerleri, bilimsel keşiflere dayanarak değerler üretmek. Dawkins buna karşı çıkıyor. Mesela öjenazi düşüncesi. Bilimsel olarak tutarlı ancak zamanımızın ortak ahlakına göre uygun değil. Evrimin sonuçları son derece hayranlık uyandırıcı olsa da, ona ulaşırken izlediği yol son derece gaddarca.
Bilim objektif bir gerçek olduğu inancına dayanır.
Bazıları bilim dediğimiz şeyin henüz aksi ispatlanmamış teoriler olduğunu iddia etmektedir. Belki haklılık payları da vardır. Newton teorileri, Einstein teorileri tarafından genişletildi. Gelecekte Einstein teorilerinin de değişime uğramayacağı garanti değil. Ancak bu onları kabile üfürükçülüğü seviyesine düşürmez. Günlük hayatımızda yine onlara dayanarak hareket ederiz. Uçan halılara güvenmek yerine fizik kurallarına göre inşa edilen uçaklara bineriz.
Bireyler neden türlerinin değil veya parçası oldukları ekosistemin değil de kendi genlerinin hayatta kalması için mücadele etsinler? Evrimsel olarak tutarlı stratejiler değiller.
Değerlerimiz, başlangıçta genlerimizi aktarmaya yardımcı olan durumları iyi ve zevkli, aksi durumları kötü ve acı verici olarak görmesi sonucu oluştur. Bunlara birincil değerlerimiz diyebiliriz. Yükseklik korkusu gibi.
Gelişen beyinlerimiz bizi genlerimizin çıkarlarına ters şeyleri bile değer olarak benimseyebilecek yeteneğe kavuşturdu.
Atalarımız büyük ihtimalle gruplar hainde Afrika savanalarında yaşadılar. Değerleri de yaşadıkları coğrafyaya ve kabile sistemine göre oluştur. Şekere düşkünlük, yabancı düşmanlığı gibi vb.
Dindar çevreler, gelişen beyinlerimiz, genetik çıkarlarımız dışında değerler yaratacaksa bu değerler konusunda nasıl uzlaşacağız, bir dine ihtiyacımız yok mu? Diye sorarlar. Bir grup insan, protein kaynaklarının yetersizliği sorununa, trafik kazalarında ölen insanları da yemek şeklinde bir çözüm önerirlerse, onlara neye dayanarak karşı çıkacağız?
Değerlerimizi açıkça bir modern kaynaktan almaktayız. Buna zamanın ortak liberal ruhu diyebiliriz.
Canlı organizmalar, kendilerine genlerini aktaran atalarının ortamlarında hayatta kalmak üzere inşa edilmişlerdir.
Klasik Darvincilikle, Yeni Darvinciliğin farkı, analog genetiğin (kaynaşma) yerini dijital genetiğin almasıdır.
Doğal seçilim başka tasarım biçimlerini doğurabilir. Doğal seçilim beyinleri, beyinler bilgisayarları üretir. Bilgisayarlar da bir şeyleri tasarlayabilir. Bu nedenle kademeli evrimle oluşmuş bir akıllı tasarımcı düşüncesi ile birdenbire yoktan var olan bir akıllı tasarımcı düşüncesi arasında bir fark vardır. Yoktan var olan bir akıllı tasarımcı kendi varlığını açıklayamaz.
Olasılıktan kanıt görüşü, Boeing 747 örneği ile yaygın olarak kullanılır. Aslında bu görüş akıllı tasarımın aleyhinedir. Bir fırtınanın hurdalıktaki parçaları bir uçak oluşturacak şekilde bir araya getirmesi çok düşük ihtimaldir, doğru. Ancak zaten evrim böyle bir şey değildir. Ayrıca karşıt olarak sunulan bunu bir akıllı tasarımcı yapmış olmalı düşüncesi de açıklayıcı değildir. Çünkü uçağın böyle bir tesadüfle oluşması çok düşük ihtimal ise, evreni tasarlayan tanrının kendisinin birdenbire oluşması daha da küçük bir ihtimal değil midir?
1.Göz indirgenemez karmaşıklıktadır.
2.Bu yüzden evrim sonucu oluşmuş olamaz.
3.Bu yüzden tasarlanmış olmalıdır.
Birincisi şu ana kadar 1.maddeyi destekleyen hiçbir kanıt bulunamamıştır. Göz de dâhil iddia edilen şeyler kademeli evrim sonucu gerçekleşebilir. Ayrıca 1 ve 2 doğru olmuş olsaydı bile, 3 de iddia edilen akıllı tasarımcının bir evrim sonucu oluşması gerekir.
Neden çok büyük hayvan grupları fosil kayıtlarında bir anda ortaya çıktı? (kambriyen patlaması) Çünkü sert iskeletleri olmayan hayvanların fosilleşmesi oldukça zordur.
Doğal seçilim, çocuk beyinlerini, ebeveynleri ne derse ona inanma eğilimine sahip olarak inşa eder. Dini davranışlarda bu çocuk itaatinin yan ürünü olabilir.
Varsayalım ki İsa öldüğünde, bu haber Dünya’dan evrene mümkün olan en hızlı şekilde yol almaya başladı. Bugün en yakın galaksiye bile hala ulaşamamış olurdu.
Darvincilik (yani rastgele çeşitlenen eşleyicilerin, fenotipsel etkilerinin neticesi olarak, rastgele olamayan seçilimleri) evrime uyumlanmalı karmaşıklık yönünde kılavuzluk yapacak yegane itici güçtür.
Bir türün bütün üyelerinin genlerinin yüzde 99’u ortaktır. Öyleyse neden seçilim tür genelinde özgeciliği desteklemesin? Çünkü bu kararlı bir strateji değildir. Tür değil de daha küçük bir gruba özgeci olan tek bir mutantın soyu zamanla baskın olur.
Karıncalar haplodiploidtir. Bu nedenle bir karınca kız kardeşine, çocuklarına olduğundan daha yakın akrabadır.
Amaç kendi genlerimizi yaymaksa, neden ensest ilişki yaygınlaşmıyor? Tek eşli bir sistem düşünelim. Dişi birey kendi erkek kardeşiyle çiftleşirse doğacak çocuk ¾ kendi genlerini taşır. Ancak başka bir erkekle çiftleşirse ½ kendi genlerini taşır. Bu durumda erkek kardeşi de başka bir dişiyle çiftleşeceği için ¼ kendi genlerini taşıyan bir de yeğeni olmuş olur. Toplamda bu strateji de ¾ eder. Ayrıca bir değil iki çocuk hayatta olmuş olur. Ayrıca diğer çocuğa kendisinin bakması da gerekmez.
368 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10 puan
Dawkins'in çeşitli akademilerde yaptığı konuşmalar, radyo ve televizyonlara verdiği röportajla , dergilerde yayımlanmış makaleleri ve oluşturduğu parodilerin seçkisi niteliğinde bir kitaptı.
Yazar, evrimsel biyolog olarak "Yaratılışçılık Karşıtı" tezlerini sunar. Bilimin mutlak yetkinliğini ve tartışmasız otoritesini savunur.
Kitap sekiz bölümden oluşur. Bölümler, evrim teorisine dair açıklamalar ve bilimsel keşif ruhunun önemi hakkındaki fikirleri içerir.
Kitabın ilk bölümü inanılmaz bir çelişkinin itirafıyla başlar. Bkz. 11. sayfa. "Önemli olan gerçeklerin ne olduğu değil; onları nasıl keşfettiğiniz ve haklarında ne düşündüğünüzdür. "Bilimin temel hedefinin "hakikati ortaya çıkarma" iddiasıyla çelişir bu fikir. Hemen her kitabında temel meselenin bilimsel hakikatler olduğunu ifade eden birinden "gerçeği değil, gerçek hakkındaki fikrimizin önemli olduğunu" sözlerini duymak ciddi bir hayal kırıklığı yaratması gerekir bilim tutkunu insanlarda.
Dawkins, Yaratılışçılığı benimseyenleri en hafif tabirle düşman kampta olanlar şeklinde isimlendirir. Kendi tabiri olan düşman kampla aynı ayak oyunlarını çevirir Dawkins: Olumsuz genellemelerle bir fikri ıskartaya çıkarmaya çalışmak.
Eleştirdiğim husular olmakla birlikte Dawkins okumaktan zevk aldığım bilim insanlarından biridir. Keskin zekası, alaycı üslubu ve alanına duyduğu derin tutkuyu her zaman takdir ettim.
Bilimsel meselelerle ve polemiklerle ilgilenen kişiler için gerçekten doyurucu bir eser.
368 syf.
·11 günde·7/10 puan
Dawkins’in “merak tutkusu” kitabındaki gibi otobiyografik öğelerin‘de olduğu; Bilim, din, inanç, ilahiyat, Akıl - mantık, zaman, Politika, Evrim,... gibi çeşitli konular hakkında yazıları ve konuşmalarının bulunduğu bir derleme kitap. Şüphesiz başlangıç için öncelikli kitaplar olsa da Evrim ve bilim okumalarına yeni başlayanlara veya bu konularla ilgili bir şeyler katabileceğini düşünüyorum.
"Bir aylık insan fetüsünü kürtajla almak cinayetken, tamamen yetişkin bir fili ve ya dağ gorilini vurmanın neden cinayet sayılmadığı belli değildir."
<<<Hepimiz hakkında şöyle söyleyebileceğimiz insanlar tanırız: "Eğer herkes senin gibi olsaydı, dünya meseleleri anında yok olurdu.>>>
"Eğer Shakespeare hiç yaşamamış olsaydı kimse Macbeth'i yazamayacaktı. Ama eğer Darwin hiç yaşamamış olsaydı, doğal seçilimi başka birisi keşfedecekti."
Bir şey hakkında düşündüğümüz ve kanıtlarını test ettiğimiz için onun hakkında güçlü, hatta ateşli hissetmekle, yukarıdan kulağımıza söylendiği veya tarihte başka birisinin kulağına yukarıdan fısıldandığı ve ardından geleneklerle kutsal sayıldığı için bir şey hakkında güçlü hissetmek arasında oldukça büyük bir fark bulunur
Richard Dawkins
Sayfa 179 - Kuzey yayınları
Bu gezegendeki bizim embriyoloji türümüz epigenetiktir, çoğu biyoloji ders kitabının söylediğinin aksine DNA bir yapı planı değildir. Bir dizi komuttur, tıpkı bir bilgisayar programı gibidir; veya bir yemek tarifi veya origami kağıt katlama adımları gibidir ve komutlar sırayla yerine getirildiğinde bir vücut ortaya çıkar.
Richard Dawkins
Sayfa 210 - Kuzey yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ruhtaki Bilim
Baskı tarihi:
Eylül 2018
Sayfa sayısı:
368
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059909549
Çeviri:
Melisa Miller
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kuzey Yayınları
“Richard Dawkins’in entelektüel dünya üzerine düşünceleriyle sağladığı aydınlık, biyolojinin çok ötesine uzanıyor. Kurgudan felsefeye ve moleküler biyolojiye, maddenin ve anlamın tek bir birleşik görüşle birbirine nasıl uyduğunu bu kadar açık bir şekilde görmek ne kadar büyük bir zevk!”

-DANIEL C. DENNETT-“Thor’a ve Zeus’a teşekkürler olsun ki çağımızın büyük kelime ustasını büyük bir rasyonalist yapmışlar. Ve bu büyük rasyonalisti büyük bir kelime ustası yaptıkları için de teşekkürler tabii.”

-MATT RIDLEY-Onlarca yıl boyunca Richard Dawkins dünyanın en parlak bilimsel iletişimcisi oldu, doğanın harikalarını sürekli olarak aydınlatıyor ve hatalı mantığa saldırıyordu. İçeriği otuz yıla yayılmış olsa da, bu kitap daha zamanlı veya daha kaçınılmaz olamazdı. Seçilmiş yetkililer son yarım yüzyılda kabul edilemez olarak görülen veya en azından yeraltında kalan peşin hükümlerin baraj kapaklarını artık açtılar. Tutkulu bir şekilde yazdığı giriş kısmında, mantığın merkezde yer almasını ve yabancı düşmanlığının, kadın düşmanlığının ve diğer kör önyargıların oy sandığından uzak tutulmasını istiyor bizden. Ve günümüzde her birine dipnotlar eklediği makalelerinde, aralarında deneysel kanıtların öneminin, kötü bilimin zararlarının, okullardaki dinin ve iklim değişimi retçilerinin de olduğu birtakım konuları araştırıyor.

Gittikçe daha çok mantıksızlaşan ve gerçeklere düşman olan bir dünyada Ruhtaki Bilim vazgeçilemez bir yazarın yazılarının esaslı bir koleksiyonu.

Kitabı okuyanlar 37 okur

  • Efe
  • Raskolnikov
  • halit yaprak
  • Heves Küçük
  • Habibe CİNGÖZ
  • Gülşah Karakaya
  • emin ceylan
  • Ezgi Y
  • Pınar Mi
  • Veysel Ören

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%33.3 (6)
9
%16.7 (3)
8
%11.1 (2)
7
%22.2 (4)
6
%11.1 (2)
5
%5.6 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0