Sünnet'in İslamdaki Yeri (Özel Baskı)

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.006
Gösterim
Adı:
Sünnet'in İslamdaki Yeri
Alt başlık:
Özel Baskı
Baskı tarihi:
2018
Sayfa sayısı:
112
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Otto Yayınları
Baskılar:
Sünnetin İslam
Sünnet
Akidede Sünnetin Yeri
Sünnetin İslam
144 syf.
·10/10 puan
Es-Selam Dostlar!
Önce kısaca bir tanım yapalım,
Hadis İlmi;
Risaletinden vefatına kadar geçen süre içerisinde öncelikle Hz.
Peygamber’e, daha sonra İslam olduktan sonraki dönemleri itibariyle sahabilere ve ondan
sonra gelen insanlara içerisinde bulundukları anlam dünyasındaki inanç, psikolojik,
sosyolojik ve kültürel ortam etkilerinin de yer aldığı, dar alandan geniş alana doğru alt
kategorilerinin yapıldığı, sabit- süreçli- sürekli sözlerin ve uygulamaların “anlam ve eylem
yönünden tespitini” yapıp, bunların evrensel yönünün ön plana çıkarıldığı bir misyon, vizyon
ve aksiyon merkezli, yaşanılan zamanın gerçekliğinin dikkate alındığı yenilenebilir bir
hareket kabiliyetini barındıran bir stratejiye sahip rivayetler/haber ilmidir.
Ve kitabı yarılamışken kısaca düşüncelerimi paylaşmak istiyrm Üstad Suyutinin bilgileri ışığında...

Kuran Allah’ın kitabıdır.
Sünnet; Elçisinin bir ömür boyu Kuranı yaşamasıdır.
Hayatını onunla doldurması onsuz hiç bir işini yapmamasıdır.

Şunu iyi bilelim ki;
Allah’ın kitabı ile ömrünü tüketmiş olan Allah’ın elçisi her yönü ile baş tacımızdır.
O öncelikle kuldur ahiren de elçidir.
Beşer olarak kendi zaafları oldu ise kendisini bağlamaktadır, elçi olarak hata yapmış olsa bile Allah’ın kontrolü ile düzeltilmiştir.
Dini temsil anlamında hatasızdır.
Bizi de bu yönü bağlamaktadır...

Sevgili Peygamberimizin eşi Hz. Aişeye "Sevgili Peygamberimizin ahlakı nasıldı?" diye sorulduğun da şöyle cevap vermişlerdir:
"O'nun ahlâkı Kur'ân'dı; O yaşayan Kur'an dı."

Yani Kur'an canlansa insan kılığına girse ancak ve ancak bir Hazreti Muhammed olur, Hz. Muhammed olarak karşımıza çıkardı.

Kalem suresi 4. ayette de işaret buyrulduğu gibi "Muhakkak ki O en yüksek ahlak üzere yaratılmış, bizzat Allah tarafından yetiştirilmiş ve insanlığa örnek olsun diye özel olarak terbiye edilmiştir. Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı."

Peygambere itaat Allah'a itaattir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor:
"Kim Resul'e itaat ederse, muhakkak ki Allah'a itaat etmiş olur." (4/Nisa, 80), "Biz bütün peygamberleri ancak Allah'ın izni (emri) doğrultusunda kendilerine itaat edilsin diye gönderdik." (4 Nisa/64)

Sünneti-hadisleri inkar çaba ve çalışmaları Müslüman'ı Hıristiyanlaştırma çabalarının bir parçasıdır. Hele İslam ve sünnet düşmanlığına "Kur'an taraftarlığı" alet ediliyorsa Müslümanlar bu konuda son derece uyanık olmalıdır.

Ve şu uyuru dikkate şayandır;
Ebu Râfî (r.a) 'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:
"Benim emrettiğim veya nehyettiğim bir konu kendisine iletildiğinde sakın sizden birinizi, koltuğuna yaslanmış olarak, "biz onu bunu bilmeyiz. Allah'ın kitabında ne görürsek ona uyarız, o kadar" derken bulmayayım." (Ebu Davud, Sünnet 5; Tirmizi, İlim 10; İbn Mace, Mukaddime 2 (Tirmizi "bu hadis hasen bir hadistir" demektedir.)

Bu hadis sevgili Peygamberimizin mucizelerinden birisidir. Sevgili Peygamberimiz Vehhâbilerin, Hindistan Alt Kıtasında yetişen oryantalistlerin,Hıristiyanların ve Yahudilerin organize ettiği Sünnet düşmanlığını yaşarken görmüş ve bu konuda bizleri uyarmıştır.

Müslümanların örnek alması gereken kişi, tek önderimiz Hz. Muhammed'dir. Müslümanlar yaşayış tarzını, en ufağından en büyüğüne bütün hal ve hareketlerini O'nu örnek alarak düzenlerler. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: "Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnektir." (33/Ahzâb, 21) "Resûlullah size ne verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse ondan sakının." (Haşr/7)

Tevhid dininin (İslam'ın) son halkasını Hz. Muhammed (s.a.s.) teşkil etmektedir. Artık Rasülullah gönderildiğinden itibaren, Rasülullah'sız bir din, Rasülullah'sız bir akide ve inanç olamaz. Öyleyse, yeryüzünde Allah'a bağlanmak isteyenlerin ve Müslüman olarak kalmak isteyenlerin rehberi, kılavuzu Rasülullah'tan başkası olamaz. Çünkü Rasül'e itaat Allah'a itaattır.

SÜNNET ;
Peygamberimiz'in Kur'an'ı pratize etmesi, tefsir etmesi,
dini uygulamak, öğretmek ve hayata hâkim kılmak için yaptıkları demektir.
Sünnet Sevgili Peygamberimizin dinde takip ettiği yol ve metot demektir.
Sünnet, Kur'an'ın hayata geçirilmesinde nebevî modeldir. Kur'an ve Sünnetin hayata geçirilmesinden, Onun gibi yaşayan Kur'an ve yaşayan Muhammed olmaktan başka yol yoktur. "Kim Allah'a ve Resûl'e (cân-ı gönülden) itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehidler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar!" (4 Nisa/69)

Sonuç olarak “Kuransız “ Sünnet ”ve “Sünnetsiz Kuran” Allah’ın dini değildir.

Selametle...
144 syf.
·3 günde·10/10 puan
Esselamu aleyküm.

Bu kitapta aradığım, aramadığım her şeyin cevabını bulma heyecanından ötürü, okurken içim içime sığmadı.

Ve İslâm Davamızın neresinde baskın olarak bulunmam gerektiği konusunda bana yön gösterdi.

Belirtmek istediğim bir husus var: Yaz döneminde kitabı biraz okumuştum. Fakat o dönemki yoğunluktan ötürü zihnimin ilim kitabına müsait olmadığını anlayıp ertelemiştim. Takip ettiğim "Hadislerle Diriliş" derslerinin "Sünnet'e Dönüş" isimli 124. bölümünü izledikten sonra yeniden okumaya başladım. İyiki okumuşum. Çünkü zannediyorum ki bütün taşlar yerine bir bir oturdu, elhamdülillah.

Kitap vesilesiyle;

- Sünnetin Allah tarafından korunduğunun ispatını gördüm, Kuran ayetleriyle. (Kuran'ın korunduğunu biliyordum ama Sünnet'in korunduğunun ayetlerde ifâde buyrulduğunu bilmiyordum.)

- Hadis inkarcılığının, bizim asrımızda çıkan bir akım olmadığını ve onların, hadisleri inkâr etmelerine delil getirdikleri hadislerin de, aslında hadis olmadığını öğrendim.

- "Biz sana Kitabı ve Hikmeti verdik" ayetindeki "hikmet"in ne olduğunu öğrendim. #37391207

- Önceden dinlediğim ayet, hadisler ve büyüklerimizin sözlerini de tekrar etmiş oldum.

Kitabın sayfa sayısı az olmasına rağmen içeriği çok geniş. İmam Suyuti'den Allah razı olsun asrımızda gittikçe büyüyen hadis inkarcılığı hastalığına karşı ilaç kıvamında olan bu kitabı yazdığı için.

Şayet hadislerin inkâr edilebileceği zannına kapılmışsanız ya da inkarcıların fikir babalarının amaçlarını öğrenmek istiyorsanız, aslında en önemlisi Müslüman olduğunuzu söylüyorsanız, bu kitabı okuyun ve bahsettiğim videoyu ve serisini dinleyin. Allahu Teala'nın, Rasulunu başıboş bırakmadığını, onu daima yönlendirdiğini en iyi şekilde öğreneceksiniz.

İlimle kalın..
144 syf.
·Puan vermedi
Bir Hadis-i Şerif'i duyduğumuzda nasıl hareket etmeliyiz? Ashâb-ı Kirâm efendilerimiz nasıl hareket etmişler? 'Sanki bir kimsenin kafasına bir kuş konmuş da kuş uçmasın için başına hareket ettirmeyen bir kimse gibi dinlemişler Efendimizi.
Sünneti Seniyyeyi niçin hayatımızın yapıtaşları arasına almamız gerekiyor? Bu sorunun cevabını rahatlıkla bulabileceğiniz güzel bir eser...
94 syf.
·Beğendi·4/10 puan
Resul size neyi verdiyse onu alın,size neyi yasakladıysa da ondan kaçının.
"Sünnet Nuh'un (as.)gemisi gibidir.ona binen kurtulur,binmeyen ise bogulur.
144 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Günümüz sünnet inkârcıların söylemleri sanki ilk islami dönem içerisinde söylenmiş gibi selef uleması bu görüşlere reddiyeler vermiş. Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu da gösteren bu kitap , bugün ki sünnet ve hadis inkârcılarına karşı bir kalkan mesabesindedir.
128 syf.
·1 günde·5/10 puan
Tekrarlanan yerler olmasaydı kitap normal hacminin yarısı kadar olurdu.
Olumlu yönü başlık ve içeriğin uygun olması ve bir günde bitirilebilir olması.
144 syf.
·10/10 puan
Hacmi küçük olan ama verdiği mesaj ile tüm dünya müslümanlarını kucaklayan sünnet ile arasında mesafe olanların elini kolunu bağladığı eseri. Okumalısınız sayın okurlar.
144 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Sünnet, Kur’ân’ı açıklar, özet olarak geçen hususları beyan eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içindekiler hazine olarak düşünülmesi caiz olursa, saklı hazineleri ortaya çıkaracak ve gizli yönlerini açıklayacak birine ihtiyacı vardır. Bu açıklayıcı da Kur'an'ın kendisine inzal edildiği kimsedir (sas). İşte sünnetin Kur'an üzerinde hüküm koyucu ve açıklayıcı olması, Kur’ân’ın ise sünneti açıklayıcı ve onun üzerinde hüküm koyucu olmamasının manası budur. Çünkü sünnetin kendisi açıklamadır.
144 syf.
·4 günde·7/10 puan
Muasır Muhammed Gazali’nin deyişiyle “Hz.Muhammed’in(s.a.v) sosyal, sivil ve askeri sahalarda, bütün bunlardan önce itikat ve ibadet esaslarını uygulamadaki sünneti, ebedi risaletin ayrılmayan bir parçasıdır. Çünkü nasıl su, bilinen iki elementten oluşuyorsa İslam da Kitap ve Sünnet’ten oluşmaktadır.”
Yusuf Karadavi’nin ifadesiyle “Sünnet, Kur’an’ın yaşanmış bir tefsiri, İslam’ın ise pratik ve örnek bir tatbikidir. Öyle ki nebi (s.a.v) tefsir olunmuş bir Kur’an ve yaşayan İslam’dı.
Genel itibariyle bu eser sünnet ve hadis olmadan İslam’ın olmayacağını İmam Süyuti’nin kaleminden ortaya koymaktadır.
144 syf.
·Puan vermedi
Kitap "Bize Kur'an yeter." diyenlere yazılmış bir reddiye niteliğinde. Hadislerle, sünnet kavramını yerleştiriyor. Her biri kaynağı ile verilmiş olan hadislerden aslında sünnetin İslamda hangi konumda olduğunu anlayabilirsiniz. Tavsiyedir.
Hz. Ali radıyallahu anh şöyle der : Kur‘an‘da her şeyle ilgili bir bilgi vardır fakat insan idraki onları bulup çıkarmaktan âcizdir.
''Size benden bir hadis geldiğinde bunu Kur'an'a arz edin.
Eğer Kur'an'da onunla ilgili bir asıl buluyorsanız hadisi alın,
bulamıyorsanız reddedin.''

Şafii,224; Darekutni,IV208; Beyhaki, Delailul- Nubuvve,I/27;
İbn Hazm,İhkam,II/76
İbn Veheb 'ten de senediyle şöyle dediğini nakleder : Mâlik b. Enes 'in yanında hadis müzakere ediyorduk. İmam Mâlik şöyle dedi : "Sünnet , Nuh 'un (as.) gemisi gibidir. Ona binen kurtulur , bitmeyen ise boğulur."
Konuşmalarında ve işlerinde sünneti kendine şiar (tutulacak yol) edinen kimse konuştuğunda hikmetli konuşur. Nefsine , gerek konuşmalarında ve gerekse fiillerinde havayı şiar edinen kimse de konuştuğunda bidat dolu konuşmalar yapar. Çünkü Allah Teâlâ (cc.) "Eğer ona itaat ederseniz hidayete erersiniz ." (Nur, 54) buyuruyor.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sünnet'in İslamdaki Yeri
Alt başlık:
Özel Baskı
Baskı tarihi:
2018
Sayfa sayısı:
112
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Otto Yayınları
Baskılar:
Sünnetin İslam
Sünnet
Akidede Sünnetin Yeri
Sünnetin İslam

Kitabı okuyanlar 168 okur

  • Dilek
  • Elif Değirmenci
  • H.
  • Hüsniye Aydemir
  • I π I
  • Hatice
  • SİKLOPENTANOPERHİDROFENANTREN
  • Zeynep Ers.
  • Mevlüt Kaya
  • Zeynep Vançin

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%4.8 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%2.4 (1)
5
%0
4
%2.4 (1)
3
%0
2
%0
1
%0