Profil
Günümüz aydını : 18 yy. Rus çocuğu
Tanrı mı insanı, insan mı Tanrı’yı yarattı? Hiç düşünmüyorum… Tümü avrupalıların varsayımlarından (ipotez) çıkarılan günümüz Rus çocuklarının bu konudaki belitleri (aksiyon) burada bir bir saymayacağım kuşkusuz. Avrupalıların varsayımlarından çıkarılan belitler diyorum, çünkü orada varsayım olan şey Rus çocuğunda hemen belit olarak alınır.
Sayfa 328 - Belki Dosto ölmemiştir..Kitabı okuyor
Tanrı dilsiz bir dil ve kelimesiz bir kelimedir, onun içinde tüm yaratıklar canlıdır
Bütün yaratıkların malik olduklan şeye Tanrı kendi içinde maliktir, o zemindir, bütün yaratılmış olanlar için bir dairedir.
Ben varsam her şey vardır
Doğuşumla bütün nesneler doğmuştur ve ben kendi kendimin ve bütün nesnelerin sebebi idim.
Ateizm
Dünyada büyük bir inanç krizi var. Bu, aslında son üç asırdır modern kapitalist ve materyalist sistemin tam da amaçladığı şeydi. "İnancı reddet ve özgür ol!" mottosu ile çıkılan yolda Tanrı'yı inkar eden ve ontolojik bağını metafizikten koparmış bir "insan" modeli büyük bir hızla dünyayı sarmaya devam ediyor. Oysaki insana vaat edilen bu özgürlük, son derece suni bir yapıda olup insanı Tanrı'dan uzaklaştırıp maddeye ve güç sahibi insanlara kul etmeyi amaçlıyor. Tanrı'dan bağını kopararak özgür olduğunu zannedenler, çağdaş putların emrinde her türlü anarşiyi ve zulmü üretebiliyor.
İnsan bedeninin varoluşunun nedeni, ruhun kendisidir.
Sayfa 175Kitabı okudu
Aristotales'i Katolik inancına uygun olarak yorumlamaya çalışmak bile insanların sapkınlıkla suçlanmalarına neden oluyordu.
İyi bir öğretmen cahili eğitmeli, sıkılanın ilgisini çekmeli ve ilgisizi cezbetmelidir.
Tanrı her şey için bir neden ve belli bir ilke gibi görünmekte.
Sayfa 15 - BİLGESU YAYINLARI
Batıl yollarla, başkalarının rıza ve menfaatlerini gözetmeden elde edilen kazançlar görünüşte menfaat ise de aslında zarar ve intihardır. Dunyada intihardır; çünkü sağladığı haram kazanç kişiyi ateşten kurtaramayacaktır.
Sayfa 66 - İz YayıncılıkKitabı okuyor
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.