Türklük ve Türkçe

Profil
Bugün milletlerde ırk esası aramak "elkimya" ile meşgul olmaktan ziyade gülünçtür. Millet: Bir lisan konuşan, bir din, bir terbiye, bir maarifle birbirine merbut (bağlı) insanların mecmuudur (toplamıdır). Bir milleti siyasî hudutlar asla ayıramaz. Dikkat edersek anlarız ki: Milletlerin mefkûreleri lisan, din, terbiye, can ve his kardeşlerini birleştirip hepsini siyasî bir hudut içinde toplamak ve her türlü menfaatlerini temin etmekten başka bir şey değildir.
Sayfa 100 - Bilge Kültür SanatKitabı okudu
Bizim, Yeni Hayatçıların mefkûre (gaye-i hayali) leri gayet sade, gayet basittir. Bu mefkûre, ruhumuzda, hissimizde, fikrimizde, bütün mevcudiyetimizde ebediyetle silinmez altın ve tunç harflerle mahkûktur: Vatan! Yalnız Vatan!
Sayfa 66 - Bilge Kültür SanatKitabı okudu
Reklam
“Osmanlı imparatorluğu içindeki çeşitli milletlerden milliyetçilik bayrağını en son kaldıranların Türkler olduğunu belirtmeliyim. Milli bilinç, imparatorluğun sorumluluğunu taşımak yüzünden en son Türklerde sesini duyurabilmiştir. Arap ve Fars uygarlığını, dilini övmeye izin vardır; Arap ve Fars uygarlığını, dilini incitmemeye, küçümsememeye özen göstermek ödev gibidir. Fakat Türk’ü, Türk dilini övmeye, yüceltmeye yeltenenler suçlanırlar. Üstelik milli zevki, milli şiveyi bozdukları suçlamasıyla.”
…Şemsettin Sami 1876’da bu konu için şunları yazmış, günümüz diliyle aktarmaya çalışayım: “Konuştuğumuz dil ne dilidir, nereden çıkmıştır? Osmanlı dili deyimini pek de doğru görmüyoruz. Dil ve ırk, Osman beyden ve Osmanlı devletinden daha eskidir. Bu dille konuşan milletin adı Türk, konuştuğu dilin adı da Türk dilidir.”
198 syf.
9/10 puan verdi
Seni Seviyorum Türkçe
Son yıllarda okuduğum en sarsıcı kitaplardan birisiydi diyerek başlayayım. İnsan neden kitap okur sorusuna verilecek pek çok cevap vardır bence. Bunlardan birisi ise “değişmek için” olabilir. Yani okuduğumuz eser bizde bir değişim ya da farkındalık oluşturabilmeli, davranışımızı değiştirmeli ya da pekiştirmeli. Süleyman Çobanoğlu’nun Kök
Kök Ekin
Kök EkinSüleyman Çobanoğlu · Ötüken Neşriyat · 202351 okunma
Reklam
Türkiye'nin bölünmezliğinin, ilelebet varlığının harcı Türkçe'dir.
Sayfa 176Kitabı okudu
Orhun alfabesinin menşei meselesi ise ilim âleminde münakaşa konusudur Bunun da Arami, Soğd, Pehlevi vs gibi yabancı asıllı olduğunu kabul edenlerin, fakat ispat edemeyenlerin yanında Türk asıllı olduğunu öne sürenler de vardır. Orhon elifbasının Türk icadı olduğunu ileri sürenler bu yazının damgalardan, şekillerden çıktığını kabul etmekte ve bazı harf şekillerinin Türk menseini gösterdiğini tesbit etmektedirler. Gerçekten de ok okunan ↓ harfinin ok'a, y okunan D harfinin yay'a, s okunan harlinin süngü'ye, b okunan & harfinin eb>ev'e, t okunan harfinin tağ dağ'a benzediği ilk bakışta görülmektedir. Bunları daha da artırmak mümkündür.
Sayfa 28 - Boğaziçi YayınlarıKitabı okudu
Elbette ki bilim dili olmanın en geçerli kriteri ilk kitapta açıkladığımız üzere, kelime rezervi ve bu rezervleri harmanlayabilecek sentaktik yapı ile morfoloji yatkınlığıdır. Türkçe bu açıdan başarılıdır. Çünkü Tai kavimlerinden Çin kültürüne kadar giriştiği ilk ilişki havzasını Hin kültüründen Fars kültürüne kadar başka bir ilişki havzasına da taşımış, ardından Bizans kültüründen Arap kültürüne zengin coğrafyalarla temas ederek Slavik - Germenik coğrafyalardan Kuzey Afrika kültürleriyle ilişkiye kadar ulaşmıştır. Bu sebeple Türkçe söz konusu olduğunda birçok dilden gerçekleştirdiği alışveriş, onu değerli kılmaktadır ki biz zaten bunun Türkçeyi bozmadığını defalarca izah ettiğimiz gibi Türkçenin neden bozulmadığını da yasalarıyla ve pozisyonlarıyla açıklamıştık.
Sayfa 258 - Altınordu yayınlarıKitabı okudu
Türk demek; dil demektir. Türklüğün en temel taşı Türkçe’dir. Türk ve Türk’üm diyen her yönüyle, her şeyden önce Türkçe konuşandır.
Reklam
Yahya Kemal Beyatlı
İmlamız, lisanımız düzelince, lisanımız da kafamız düzelince düzelecek; çünkü o da ancak onlar kadar bozuktur, fazla değil.
Saray Dili: Osmanlıca
Cumhuriyetin kurucu elit kadrosu, modernleşme sürecinde ülkenin yoksulluğunu, cehâletini ve geri kalmışlığını bilimle yeneceğine inanmıştı. Bu yüzden topyekûn bir eğitim seferberliği yoluyla Cumhuriyet geniş halk kitlelerine bilimi götürmek istiyordu. Osmanlıca ise bunu gerçekleştiremeyecek kadar halktan kopuk ve Batıdaki gelişmeleri karşılayamayacak kadar yetersiz bir dil olarak görülüyordu. Hedef, kadını ve erkeğiyle büyük halk kitlelerini eğitmek ve çağın gereklerine göre bilgilendirmekti; oysa Osmanlıca "halkçı maarifimize" ayak bağı oluyordu.
Türklerin Asimile Olması
Kendi kültürlerine yabancı Arap, Fars ve İslam kültürlerinin etkisinde kalan Türkler, Türk olana yabancılaştılar ve Türk milleti hemen hemen her şeyini kaybetti. Bu yüzden, yapılması gereken Büyük Şef Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'nin önderliğinde bu felaketin ana sebeplerinden kurtulmaktır. Harf değişikliğini dil tezine, dil tezini tarih tezine bağlayan işte bu kurgudur. "Milli ve ilmi bir vazife" olarak görülen tarih incelemelerinin amacı ulusal bilinç oluşturmaktı. Türk Tarih Tezini besleyen ulusçuluk fikriydi.
KIZIL ELMA
Türk'ün hem kılıcı hem de kalemi Yükseltmiş Arap'ı, Çin'i, Acem'i
Sayfa 25 - KapraKitabı okuyor
37 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.