Esra İnan, Şah ve Sultan'ı inceledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitap Osmanlı imparatoru Yavuz Sultan Selim ile Safevi devleti hükümdarı Şah İsmail ‘in birbirlerinin topraklarına sahip olma hırsı yüzünden aralarında geçen olaylar ve büyük bir savaş (Çaldıran Savaşı/1514) üzerine kuruludur. Tabi bir de iki büyük hükümdarın aynı hanımı (Taçlı Hatun) sevmesi vardır.

Acemi Okur, bir alıntı ekledi.
14 saat önce · Kitabı okuyor

Man Adası; İngiltere'nin batısındaki İrlanda Denizi'nde, toplam 72 kilometrekarelik bir adadır. Bu adada kurulan Knockaloe ve Douglas adında iki büyük esir kampı tüm savaş süresince kullanılmıştır. Bu iki kampta Osmanlı vatandaşlarının yanı sıra Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan vatandaşı asker ve sivil esirler de tutulmuştur. Bu ücra adada tutulan esir sayısı 20.918'dir.
Man Adası'ndaki iki kampta güya uluslararası tarafsız kuruluşlarca yapıldığı iddia edilen bir incelemenin sonuçları Osmanlı Devleti'ne gönderilmiş ve arşivlerde yerini almıştır. Yüzlerce sayfadan oluşan bu raporda adadaki esir kamplarının durumu ve şartları hakkında geniş bilgi verilmektedir. Bu rapora göre; İngiltere'nin bu "Kuş uçmaz, kervan geçmez" sürgün adasında farklı milletlerden 20.918 esir tutulmaktaydı. Ayrıca yatakhanelerin uzunluk ve yüksekliği ve her bir esire düşen hava miktarından bahsediliyordu. Güya esirlerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek amacıyla sürekli iki doktor da görevlendirilmişti. Oysa bu sürgün adasında 1914'ten 1917'ye kadar olan dönemde yüzün üzerinde esir vefat etmiştir.

Biz Esir Düştük, Ali Çamlıbel (Sayfa 153)Biz Esir Düştük, Ali Çamlıbel (Sayfa 153)
Şeyma Öztürk, bir alıntı ekledi.
16 Mar 23:03 · Kitabı okuyor

"Biz memlekete eşitlik, hürriyet ve adalet getirmek için ihtilali yaptık. Irk, din, dil ve mezhep farkı olmaksızın mecliste herkes temsil edilme hakkına kavuşsun; bu ülkeyi birlikte yönetelim istedik. Osmanlı hepimizin vatanıdır, bu ülkeyi birlikte kalkındıralım, dedik. Kim dinledi ki?! Her bir unsur, devleti nasıl içeriden yıkarım da yerine kendimi dikerim diye uğraştı, didindi. Ayrıca ülkeye liberalizmi getirince, Avrupa bizi alkışlar, itibarımız artar, onlarınkine muvazi bir nizam getirdik diye bizi rahat bırakırlar, demiştik. Ne kadar da yanılmışız! Daha Meşrutiyet'in üzerinden bir yıl geçmeden orası senin, burası benim diye memleketi paylaşmaya başladılar."

Duvardaki Kan, Mim Kemal Öke (Sayfa 109 - Babıali Kültür Yayıncılığı, 2012.)Duvardaki Kan, Mim Kemal Öke (Sayfa 109 - Babıali Kültür Yayıncılığı, 2012.)
Anıl Ersoy, Direniş Karatay'ı inceledi.
16 Mar 21:57 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Tarih boyunca güçlü devletler içerisinde iktidarı ele geçirmek isteyen, gözleri güç hırsına bürünmüş devlet adamları olmuştur. Bu devlet adamları ülke ne durumda olursa olsun yalnızca kendi çıkarlarını düşünmüş, gücü ve makamı ele geçirmek için her türlü hileyi ve düzenbazlığı mübah görmüşlerdir. Direniş Karatay kitabında da bu karakterlerin tipik örneği olan, tarihten kopup gelen Saadettin Köpek'le karşılaşıyoruz.
Saadettin Köpek, her ne kadar sultanın bağlılığı dolayısıyla "Saadettin" lakabını alsa da, Sultan Alaaddin'i öldürmek ve tahtı ele geçirmek için her şeyi yapacak ve en sonunda kendi akıbeti de yaptığı kötülükler, çektirdiği acılar kadar korkunç olacak.
Kitapta bir yanda sultanlar sultanı, ülkesi için kanından, canından geçmiş Sultan Alaaddin ve Emir Celaleddin Karatay'ın çabalarını, bir yandan Köpek'in ihaneylerini görürken, bunlar yetmezmiş gibi koskoca Selçuklu Devleti'ni ezip geçmek için sınırlara dayanan Moğollar'ı göreceksiniz. Osmanlı'dan hemen öncesini, Ertuğrul Bey çağında yaşananları yaşayacaksınız. Bu serüven Korkurt kitabıyla devam edecek. Keyifli okumalar!

Murat Ç, bir alıntı ekledi.
15 Mar 23:59 · Kitabı okuyor · Beğendi

"II. Abdülhamit, Yunanistan'la savaşıp bu savaşı kaybetmediği halde Yunan toprak isteklerini kabul etti. Mayıs 1881'de imzalanan bir antlaşmayla Teselya ile Epir bölgesindeki Narda Yunanistan'a bırakıldı."

Rifat Uçarım şöyle diyor; "Böylece Yunanistan bçr savaşa katılmadan ve başarı kazanmadan diplomatik yollardan büyük devletlerin çabası ve baskısı ile Osmanlı Devleti'nden bir parça toprak daha ele geçirerek sınırları genişletmeyi başardı."

Yüzyılın Kitabı-Yüzyılın Lideri, Sinan Meydan (Sayfa 52 - İnkılâp 91.Yıl, Kıbrıs, Girit Olmasın)Yüzyılın Kitabı-Yüzyılın Lideri, Sinan Meydan (Sayfa 52 - İnkılâp 91.Yıl, Kıbrıs, Girit Olmasın)
Tuğba kara, bir alıntı ekledi.
15 Mar 11:32 · Kitabı okuyor · Beğendi

Türkçülük, Osmanlı Devleti'nin son döneminde doğmuş; Cumhuriyetle birlikte dirilmiş; 1969 Kongresi'nde öldürülmüştü.

Siz Kimi Kandırıyorsunuz!, Soner Yalçın (Sayfa 132)Siz Kimi Kandırıyorsunuz!, Soner Yalçın (Sayfa 132)
Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
 14 Mar 15:52 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

"Bana göre Sultan Abdülhamîd, gelmiş geçmiş Osmanlı pâdişâhları arasında en müstesna mevkii işgal edenlerden biridir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan beri gelen en başarılı hükümdarlardandır. Çok sakin ve gösterişten uzak bir halde yaşardı. Bir meseleye çözüm ararken, mütehassılarını dinler, ancak onların fikirlerinin esiri olmazdı. Şehzâde iken de akıllı, nâzik ve o zaman da İstanbul'a gelen seçkin Avrupalılar kendisini ziyaret etmek isterlerdi.

Yoksul halk tabakalarının bütün dertleriyle ilgilendi ve doğrusu Hıristiyan tebeasını da ayırmadı. Çok büyük olan servetini bu yolda kullandı. Avrupa matbuatını günü gününe ve mühim kitapları neşredildikleri aynı yıl tercüme ettirip, okur veya okuturdu. Bu şekilde 6 bin kitap tercüme ettirmiştir ki, defterler halinde kütüphanesinden çıkmıştır. Yaptığı ve yapacağı şeyleri çoğu zaman kendisi not eder, yaptıracaklarını da not ettirirdi.

Ailesine karşı şefkatli ve koruyucu bir baba, çocuklarına düşkün, onları iyi terbiye eden, hoşsohbet bir hükümdârdı.

Halkı kendisini çok sevmişti. Hal'inden bir kaç gün önceki son selamlığında; "Pâdişâhım çok yaşa" avazeleriyle yeri göğü inleten halk, samimi idi."

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 110 - Sir Henry Woods, Türkiye Anıları, Terc. Fahri Coker, İstanbul 1976, s. 113-150.)Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 110 - Sir Henry Woods, Türkiye Anıları, Terc. Fahri Coker, İstanbul 1976, s. 113-150.)
Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
14 Mar 02:44 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

"Sultan Abdülhamîd ve devri Türk târihinin çok mühim ve karışık bir safhasını teşkil eder. Bu devirde emperyalizm doymaz ihtiraslarla Osmanlı Devleti'ne karşı şahlanmış ve içeride de milliyetler kaynaşmış veya kışkırtılmıştır. Bu duruma rağmen devlet, Adriyatik Denizi'nden Basra Körfezi'ne kadar muhafaza edilmiştir ki, bunda başlıca âmil, saltanatı otuz yıl süren, bu pâdişâhın siyâsî kudreti olmuştur. Abdülhamîd Han'ın nasıl buhranlı bir devirde teslim aldığı ve kendisinden sonra devletin dokuz yılda ne derece dağıldığı ve hatta, anavatan, Anadolu'nun bile istilâ edildiği göz önüne getirilirse târih ilminin bu pâdişâh hakkında vereceği şaşmaz hüküm onun lehinde olacak ve tenkitler teferruata inhisar edecektir."

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 97 - Sir Henry Woods, Osmanlı Bahriyesinde 40 Yıl, s. 66.)Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 97 - Sir Henry Woods, Osmanlı Bahriyesinde 40 Yıl, s. 66.)
Murat Ç, bir alıntı ekledi.
14 Mar 00:12 · Kitabı okuyor · Beğendi

"II. Abdülhamit, Meclis'i dağıttıktan sonra ordu dahil tüm kurumları saraya bağlayıp 30 yıl sürecek çok baskıcı bir polis-jurnal devleti kurdu.

Zannedildiği gibi ilk anayasa Kanuni Esasi, Osmanlı'yı demokratikleştirmedi; tam tersine II. Abdülhamit'in baskıcı düzenine zemin hazırladı."

Yüzyılın Kitabı-Yüzyılın Lideri, Sinan Meydan (Sayfa 25 - İnkılâp 91.Yıl, Anayasa, Meclis ve Savaş)Yüzyılın Kitabı-Yüzyılın Lideri, Sinan Meydan (Sayfa 25 - İnkılâp 91.Yıl, Anayasa, Meclis ve Savaş)