Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 1 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

— Annem sevmiyorsa bana ne babacığım, ben seviyorum...
— İşsiz bir baba, işsiz bir koca sevilir mi?
Kız ağlıyordu.. Babasının delirdiğini sandı. Ba-toası hâlâ söyleniyor.
— Şu saatte, nerde? Kimbilir? Komşulardaydım diyecek, yalan söyliyecek. beni aldattığını sa-
ortalık büsbütün karardı. O sendeledi, duvara tutundu, elektriğin düğmesini çevirmeyi akledemı-yordu. Yahut, masraf olmasın
diye.. Lâkin, gittikçe fenalaşıyordu. Başı öyle dönüyordu ki..
Kadın eve döndüğü zaman iyiden iyiye akşam olmuştu. Odanın elektriğini yaktı ve kocasını yerde buldu. Kitap paketlerinden
birisini başının altına almış... Kız oturduğu yerde uyuyakalmış...
Kadın içini çekti, ve açlığını bütün şiddetiyle
PROPAGANDACI
Abidin Paşa Caddesi üzerindeki küçük apartr-manlardan birisinin duvarına sırtını dayamıştı. Başında, asaletini kaybetmiş, yer
yer havı dökülmüş, kepaze bir melon şapka, kaldırımdan gelip geçenleri aşağıdan yukarıya, bir tilki gibi kolluyor, gözüne
kestirdiğine gür ve tertemiz sesiyle:
— Allah rızası için diye başlıyordu.
Arapgir'liydi. Đki aydan beri on altısını sürüyordu. Eğer hafız olsaydı ve şayet Kur'an tilâvet etseydi, pek çoklarını ağlatabilirdi..
Gözüne kestirdikleri ekseriya aldırış etmeden; geçiyor, yahut kırk para, pek pek beş kuruş bırakıyorlardı onun sıhhatli, delikanJı
avuouna. O, bu parayı alınca, lâhzada içliğinin cebine yerleştiriyor,, sonra yamn yumru bacaklarını düzeltiyor, tekrar av
tekliyordu.
Bir ara dokuz, on yaşlarında bir çocuk peydahlandı. Topal gibi bir şeydi. Yolda yürürken ağaçlara tekme sallıyor, kedileri taşlıyor,
portakal kabuklarına şut atıyor, arada da siperi ortadan kırılmış ilkokul kasketini havaya atıp tutarken, Deınirspor'un kalecesine
benzediğini sanıyordu.
Arapgir'linin önünden geçerken, birden durdu. O'nu yukardan aşağıya şöyle bir süzdü. Havaya atmağa hazırlandığı kasketini
başına giydi. Lâf olsur* diye:
— Vermeyin, vermeyin! dedi. Yürüdü, gidecekti.. Lâkin dilenci:

— Defol lan! demiş bulundu.
Beriki gene durdu.. Đlkokulun üçünden ayrılmıştı. Bir kalaycının yanında çıraklık ediyordu...
— Ne? dedi, defol lan mı?
— Ne dimiye virmeyin diyon? Beriki, elleri arkasında, yere tükürdü:
— Derim derim... Keyfimin kâhyası mısın?
Dilenciye en yakın okaliptüslerden birisine dayandı.
— Haydi dilen bakalım dilenebilirsen! dedi.
— Niye, senden mi sorulur?
— Benden sorulmazsa dilen de görek! Arapgirli aldırış etmez davrandı.
— Allah rızası içiiin, çoluk çocuğunun...
Propagandacı:
— Yalan, yalan., dedi, yalan söylüyor emmi... Arapgir'li hamle etti. Lâkin kötürüm bacakları... Kıpkırmızı kesildi.
Beriki:
— Haydi, dedi, yekinmek değil, gel bakalım.. Verme emmi verme.. Onun anası babası var, yalandan dileniyor, zengin onlar...
Bizim him dim komşumuz...
Arapgir'li ifrit oldu.
— Lan getsene burdan... Aîlah rızasriçin emmi, çoluğunun, çocuğunun...
— Yalan emmi, hep seni kandırıyor.. Hem bili-yon mu, rakı da içer bu ha...
Yoldan geçenlerin birçoğu propagandaçı'nm sözüne kulak asmıyor, dilenciye sadaka ediyorlardı. Bu, propagandacının zoruna
gitti. Kasketini, kamış somrukları, portakal kabukları, çakıl taşlariyle doldurup geldi. Deminki okaliptüsü siper alarak, başladı
bombardımana... Attığı öteberiler Arapgirlinin yamrı yumru et parçalarından ibaret, çont bacaklarına değiyor, canını yakıyordu.

Kabadayılığın sökmiyeceğini anlamıştı. . Derhal yelkenleri indirdi.
— Dölek dur ağam dölek dur.. Sonra Allah seni de benim gibi yapar!
Beriki:
— Hadi lan. dedi, yaparmış.. Yapsın bakalım erkekse!
— Bir kamış somruğu fırlattı, arkasından bir taş:
— Allahını dinini seversen.. Atma kardaş.. Benim şu kadar, şu kadar kardaşlarım var, akşama epmek bekliyorlar ta!
— Boş ver lan. Çocuk mu kandırıyon, hırpı..
Gene bir taş, bir kamış somruğu portakal kabuğu..
Ve bu böyle epey bir zaman sürdü. Arapgirli baktı ki oğlan aldırmıyor, kafasında şimşek çaktı.
— Bak hele gardaş, dedi, beri gel hele.. Beriki dinlemedi. Bombardımanına devam etti.
' — Gel hele be, şuraya gel, bak ne diyecem..

Ekmek Kavgası, Orhan KemalEkmek Kavgası, Orhan Kemal
Cihat Fatih Baybars, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Selanik’i Nasıl Kaybettik?
Abdülhamid’in hep iyi adamlar sürdüğü gibi bir inanç oluşmuştu. Oysa Abdülhamid hürriyetperverleri sürdüğü gibi ahlaksız, işe yaramaz adamları da sürmüştür. Hasan Tahsin Paşa maalesef koskoca kolorduyla direnmeden Yunanlılara şehri teslim etmiştir. Biyografisinde, topladığı paraları Nice’te yediği söyleniyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 61 - Kronik Kitap, 1. Baskı: Ocak 2018, İstanbul)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 61 - Kronik Kitap, 1. Baskı: Ocak 2018, İstanbul)
Sessiz Okur, bir alıntı ekledi.
 14 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Mahalle kavgasındaydım. Kızkulesi'ni dayısı Firuz Ağa'nın onayıyla Beyoğlu'na nikâhladılar. Büyük amcası Çakmakçılar Yokuşu fitilini aldı. Damadı hovarda diye yermişler. Kılıçalipaşa, yalın pala Cinci Meydanı'na atıldı. Salma Tomruk, Şişli'yle birlikte düğüne katıldı. Nişancı'nın kuşkulanması üzerine Topkapı, Ayakapı'yla birleşirken Akbıyık araya girdi. Dava halledildi. Libade'de badeler içildi. Maşuk Paşa düğünde saz çaldı. Şengül Hamam'ında soğuk algınlığı geçiren Molla Aşki, sıcaklığın şiddetinden pek gevşeyen ateşini Katip Çelebi'nin haber yazısıyla Hekimoğlu'na havale edildi. 'Ruzname-i Havadis'te böylece yazılıdır.

Gulyabani, Hüseyin Rahmi Gürpınar (Sayfa 160 - Panama Yayıncılık, 1. Baskı, 2015)Gulyabani, Hüseyin Rahmi Gürpınar (Sayfa 160 - Panama Yayıncılık, 1. Baskı, 2015)
Sena Göksuçukur, bir alıntı ekledi.
19 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Ne yazık! Aklı ve deliliği, hakkı ve haksızlığı ortaya çıkarmak için dünyada ölçülü bir terazi yoktur.

Terci-i Bend ve Terkib-i Bend, Ziya Paşa (Sayfa 87 - Palet Yayınları)Terci-i Bend ve Terkib-i Bend, Ziya Paşa (Sayfa 87 - Palet Yayınları)
Sena Göksuçukur, bir alıntı ekledi.
19 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Dünya dünya olalı değişmez kural şudur: Gönlü açık ve erdemli kimseler, gider hep alçak ve akılsız kişilere yenilir.

Terci-i Bend ve Terkib-i Bend, Ziya Paşa (Sayfa 63 - Palet Yayınları)Terci-i Bend ve Terkib-i Bend, Ziya Paşa (Sayfa 63 - Palet Yayınları)
Sena Göksuçukur, bir alıntı ekledi.
19 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Güçlünün güçsüzü yok etmesi kuraldır. Yerde havada ve denizde meydana gelen savaş budur.

Terci-i Bend ve Terkib-i Bend, Ziya Paşa (Sayfa 45 - Palet Yayınları)Terci-i Bend ve Terkib-i Bend, Ziya Paşa (Sayfa 45 - Palet Yayınları)
Sena Göksuçukur, Terci-i Bend ve Terkib-i Bend'i inceledi.
 20 saat önce · Kitabı okudu · 1 günde · 10/10 puan

Bu kitabı okuyacağım aklıma gelmezdi. Sağolsunlar, bölüm hocalarım.. Milletin dilinde atasözü değeri kazanan ve fırsat bulundukça söylenen manzum nükteler, hikmetler, nasihat ve tarizlerden oluşuyor. Muhteşemdi. Benim okuduğum baskıda metnin hem Osmanlı Türkçesi hem günümüz Türkçesi hem de nesir şekli bulunuyor. Bu da okumamı oldukça kolaylaştırdı. O kadar güzel sözler var ki, okurken düşündüğüm çok yer oldu. Bir de şunu farkettim, günümüzde hangi sıkıntılar yaşanıyorsa bu iki metnin yazıldığı yani 1859-1870 yıllarında da aynı sıkıntılar dile getirilmiş. Size çok şey katacak ve ciddi anlamda nitelikli bir eser.

《Mizgine_İslâm / ميزگينه اسلام》Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ahmed Cevdet Paşa Tanzimat devrinin en önemli devlet ve ilim adamlarından biri...
llber Ortaylı'nın tabiriyle "Medresenin son güneşi"...
Şeyhülislâmlığın eşiğine kadar yükselmiş,
her İlimde âlim, her fende mahir,
tarihimizin son medar-ı iftiharlarından... Hayatını ve emsalsiz eseri Mecelle'yi anlatan bu eseri okurken; aynı zamanda devrin medrese hayatını ve ilmî seviyesini;
Tanzimat'ın Osmanlı Devleti'ne getirdiği ikilik ve çatışmaları; ıslahatın millî bünyeye uygun cereyan etmesi için Cevdet Paşa'nın verdiği çetin mücadeleyi; ve ilim âlemine kazandırdığı ölümsüz eserleri bulacaksınız. İşte Mecelle'nin ilk yüz maddesinin de hoş bir üslupla açıklandığı bu kitapta her yönüyle AHMED CEVDET PAŞA...

Ahmet Cevdet Paşa Ve Mecelle, Ahmet ŞimşirgilAhmet Cevdet Paşa Ve Mecelle, Ahmet Şimşirgil

ŞANLI ECDADIMIZ OSMANLI DEVLETİ'NİN SIRASIYLA MUHTEŞEM HÜKÜMDARLARI
1- OSMAN GAZİ (1281 - 1326)

Babası: Ertuğrul Gazi
Annesi: Halime Hatun
Doğumu: Söğüt, 1258
Ölümü: Bursa, 1326
Saltanatı: 1281 - 1326
Devlet Sınırları: 16.000 km2
Ölüm Sebebi: Kalp Yetmezliği
2- ORHAN GAZİ (1326 - 1359)

Babası: Osman Gazi
Annesi: Malhun Hatun
Doğumu: 1281
Ölümü: 1360
Saltanatı: 1326 - 1359
Devlet Sınırları: 95.000 km2
Ölüm Sebebi: Felç

3- SULTAN MURAD HÜDAVENDİGAR (I. MURAD) (1359 - 1389)

Babası: Orhan Gazi
Annesi: Nilüfer Hatun
Doğumu: 1326
Ölümü: 1389
Saltanatı: 1359 - 1389
Devlet Sınırları: 500.000 km2
Ölüm Sebebi: I. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanını gezerken bir Sırp askeri olan Milos Obilic tarafından hançerlenerek öldürüldü.
4- SULTAN YILDIRIM BAYEZİD (I. BAYEZİD) (1389 - 1403)

Babası: Murad Hüdavendigar
Annesi: Gülçiçek Hatun
Doğumu: 1360
Ölümü: 8 Mart 1403
Saltanatı: 1389 - 1403
Ölüm Sebebi: Yıldırım Bayezid 8 Mart 1403'te Akşehir'de nedeni hala bilinmeyen, esrarengiz bir şekilde ölmüştür. İbn Arabşah eserlerinde eceliyle öldüğünü yazar.
5- SULTAN MEHMED ÇELEBİ ( I. MEHMED) (1413 - 1421)

Babası: Yıldırım Bayezid
Annesi: Devlet Hatun
Doğumu: 1389
Ölümü: 26 Mayıs 1421
Saltanatı: 1413 - 1421
Ölüm Sebebi: Sultan Mehmed Çelebi, Edirne'de at sırtındayken felç geçirip düşmüş ve yaralanmıştır. Ölüm döşeğindeyken oğlu Murat'ın çağırılmasını ve o gelene kadar ölüm haberinin gizlenmesini emretmiştir. Amasya'da Vali olan Murat'ın Bursa'ya gelmesine kadar olan 42 günlük süreçte I. Mehmed'in ölümü gizlenmiştir. I. Mehmed ölümü gizlenen ilk padişah olmuştur.

6- SULTAN II. MURAD (1421 - 1451)

Babası: Çelebi Mehmed
Annesi: Emine Hatun
Doğumu: 1402
Ölümü: 3 Şubat 1451
Saltanatı: 1421 - 1451
Ölüm Sebebi: Şiddetli bir baş ağrısı sonucu yatağa düşmüş ve 3 gün sonra ölmüştür. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir tümördür.
7- FATİH SULTAN MEHMED (II. MEHMED) (1451 - 1481)

Babası: İkinci Murad
Annesi: Huma Hatun
Doğumu: 29 Mart 1432
Ölümü: 3 Mayıs 1481
Saltanatı: 1451 - 1481
Devlet Sınırları: 2.214.000 km2
Ölüm Sebebi: Fatih, Anadolu’ya doğru yeni bir sefere çıkarken yolun başında hastalanmış ve 3 Mayıs 1481’de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'ndaki ordugâhında ölmüştür. Ya gut hastalığından ya da zehirlendiğinden dolayı öldüğü sanılmaktadır.
8- SULTAN II. BAYEZİD (1481 - 1512)

Babası: Fatih Sultan Mehmed
Annesi: Mükrime Hatun
Doğumu: 3 Aralık 1447
Ölümü: 26 Mayıs 1512
Saltanatı: 1481 - 1512
Devlet Sınırları: 2.375.000 km2
Ölüm Sebebi: Sultan II. Bayezid İstanbul'dan Dimetoka'ya doğru yola çıkmıştı. Fakat hastalıktan dolayı yola at üzerinde değil tahtırevanla devam etti. Yola tamamlamaya ömrü yetmeyen II. Bayezid yola çıkışından 32 gün sonra Edirne yakınlarında vefat etti.

9- YAVUZ SULTAN SELİM (1512 - 1520)

Babası: Sultan İkinci Bayezid
Annesi: Gülbahar Hatun
Doğumu: 10 Ekim 1470
Ölümü: 21-22 Eylül 1520
Saltanatı: 1512 - 1520
Devlet Sınırları: 6.557.000 km2
Ölüm Sebebi: Kanser
10- KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN (1520 - 1566)

Babası: Yavuz Sultan Selim
Annesi: Hafsa Hatun
Doğumu: 27 Nisan 1495
Ölümü: 6-7 Eylül 1566
Saltanatı: 1520 - 1566
Devlet Sınırları: 14.983.000 km2
Ölüm Sebebi: Sigetvar Kuşatmasının son günü 6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece beyin kanamasından ölmüştür.
11- SULTAN II. SELİM (1566 - 1574)

Babası: Kanuni Sultan Süleyman
Annesi: Hürrem Sultan
Doğumu: 28 Mayıs 1524
Ölümü: 15 Aralık 1574
Saltanatı: 1566 - 1574
Devlet Sınırları: 15.162.000 km2
Ölüm Sebebi: Düşmeye bağlı gögüş soşluğu kanaması ve beyin travması.
12- SULTAN III. MURAD (1574 - 1595)

Babası: Sultan İkinci Selim
Annesi: Afife Nur Banu Hatun
Doğumu: 4 Temmuz 1546
Ölümü: 15-16 Ocak 1595
Saltanatı: 1574 - 1595
Devlet Sınırları: 19.902.000 km2
Ölüm Sebebi: Prostat Kanseri
13- SULTAN III. MEHMED (27 Ocak 1595 - 1603)

Babası: Sultan Üçüncü Murad
Annesi: Safiye Sultan
Doğumu: 26 Mayıs 1566
Ölümü: 20-21 Aralık 1603
Saltanatı: 27 Ocak 1595 - 1603
Ölüm Sebebi: Kalp Krizi
14- SULTAN I. AHMED (21 Aralık 1603 - 1617)

Babası: Sultan Üçüncü Mehmed
Annesi: Handan Sultan
Doğumu: 18 Nisan 1590
Ölümü: 21-22 Kasım 1617
Saltanatı: 21 Aralık 1603 - 1617
Ölüm Sebebi: 27 yaşındayken mide kanserinden ölmüştür.
15- SULTAN I. MUSTAFA (I. Dönem: (1617 - 1618), II. Dönem: (1622 - 1623))

Babası: Sultan Üçüncü Mehmed
Annesi: Handan Sultan
Doğumu: 1592
Ölümü: 20 Ocak 1639
Saltanatı: İki Dönem
1. Dönem : 22.11.1617 - 26.02.1618
2. Dönem : 19.05.1622 - 10.09.1623
Ölüm Sebebi: Sara Nöbeti
16- SULTAN GENÇ OSMAN (II. OSMAN) (1618 - 1622)

Babası: Sultan Birinci Ahmed
Annesi: Mahfiruz Haseki Sultan
Doğumu: 3 Kasım 1604
Ölümü: 20 Mayıs 1622
Saltanatı: 26 Şubat 1618 - 1622
Ölüm Sebebi: Asker isyanı sırasında Sarazam Davut paşa ve yanındakiler tarafından boğularak öldürülmüştür.
17- SULTAN IV. MURAD (1623 - 1640)

Babası: Sultan Birinci Ahmed
Annesi: Mahpeyker Kösem Sultan
Doğumu: 27 Temmuz 1612
Ölümü: 8 - 9 Şubat 1640
Saltanatı: 10 Eylül 1623 - 1640
Ölüm Sebebi: Siroz veya Damla Hastalığı
18- SULTAN I. İBRAHİM (1640 - 1648)

Babası: Sultan Birinci Ahmed
Annesi: Mahpeyker Kösem Sultan
Doğumu: 05 Kasım 1615
Ölümü: 18 Ağustos 1648
Saltanatı: 09 Şubat 1640 - 1648
Ölüm Sebebi: Boğarak öldürülmüştür. Tahttan inidirilen Sulran İbrahim kapatıldığı yerde durmamış feyatları heryeri inletmiştir. Sultan İbrahimi yeniden tahta çıkarmak isteyenlerin sayısı artınca Kösem Sultan ve diğer ileri gelenler Sultanı boğdurtmuşlardır.
19- SULTAN IV. MEHMED (1648 - 1687)

Babası: Sultan Birinci İbrahim
Annesi: Turhan Hatice Sultan
Doğumu: 02 Ocak 1642
Ölümü: 06 Ocak 1693
Saltanatı: 08 Ağustos 1648 - 1687
Ölüm Sebebi: Zaatüre
20- SULTAN II. SÜLEYMAN (09 Kasım 1687 - 1891)

Babası: Sultan Birinci İbrahim
Annesi: Saliha Dilaşub Sultan
Doğumu: 15 Nisan 1642
Ölümü: 22 haziran 1691
Saltanatı: 09 Kasım 1687 - 1691
Ölüm Sebebi: Böbrek Yetmezliği
21- SULTAN II. AHMED (1691 - 1695)

Babası: Sultan Birinci İbrahim
Annesi: Hatice Muazzez Sultan
Doğumu: 25 Şubat 1643
Ölümü: 06 Şubat 1695
Saltanatı: 22 Haziran 1691 - 1695
Ölüm Sebebi: Edirne'de kalp yetmezliğinden dolayı vefat etti.
22- SULTAN II. MUSTAFA (1695 - 1703)

Babası: Sultan Dördüncü Mehmed
Annesi: Emetullah Rabia Gülnuş Sultan
Doğumu: 06 Şubat 1664
Ölümü: 29 Aralık 1703
Saltanatı: 06 Şubat 1695 - 22 Ağustos 1703
Ölüm Sebebi: Bir isyan sonucu tahttan indirien II. Mustafa yaşadığı kederin de etkisiyle prostat kanserinden vefat etti.
23- SULTAN III. AHMED (1703 - 1730)

Babası: Sultan Dördüncü Mehmed
Annesi: Emetullah Rabia Gülnuş Sultan
Doğumu: 30 Aralık 1673
Ölümü: 01 Temmuz 1736
Saltanatı: 1703 - 1 Ekim 1730
Ölüm Sebebi: Patrona Halil İsyanı sonucu tahttan indirilen III. Ahmed yıllarca topkapı sarayında hapis hayatı yaşadıktan sonra şeker hastalığından dolayı vefat etti.
24- SULTAN I. MAHMUD (1730 - 1754)

Babası: Sultan İkinci Mustafa
Annesi: Saliha Valide Sultan
Doğumu: 02 Ağustos 1696
Ölümü: 13 Aralık 1754
Saltanatı: 2 Ekim 1730 - 1754
Ölüm Sebebi: Cuma namazı dönüşü attan düşüp beyin kanaması geçirdi, beyin kanamasına bağlı ölüm gerçekleşti.
25- SULTAN III. OSMAN (1754 - 1757)

Babası: Sultan İkinci Mustafa
Annesi: Şehsuvar Valide Sultan
Doğumu: 02 Ocak 1699
Ölümü: 30 Ekim 1757
Saltanatı: 13 Aralık 1754 - 1757
Ölüm Sebebi: Şirpençe
26- SULTAN III. MUSTAFA (1757 - 1774)

Babası: Sultan Üçüncü Ahmed
Annesi: Mihrişah Sultan
Doğumu: 28 Ocak 1717
Ölümü: 21 Ocak 1774
Saltanatı: 30 Ekim 1757 - 1774
Ölüm Sebebi: Kalp Yetmezliği
27- SULTAN I. ABDÜLHAMİD (1774 - 1789)

Babası: Sultan Üçüncü Ahmed
Annesi: Rabia Şermi Sultan
Doğumu: 20 Mart 1725
Ölümü: 07 Nisan 1789
Saltanatı: 21 Ocak 1774 - 1789
Ölüm Sebebi: Beyin Kanaması
28- III. SELİM (1789 - 1807)

Babası: Sultan Üçüncü Mustafa
Annesi: Mihrişah Sultan
Doğumu: 24 Aralık 1761
Ölümü: 28 Temmuz 1808
Saltanatı: 07 Nisan 1789 - 29 Mayıs 1807
Ölüm Sebebi: Boğularak öldürüldü. Padişah IV. Mustafa'nın emriyle boğdurulmuştur. III. Selim ile onu idam etmeye gelen yeniçeriler arasında büyük bir boğuşma geçtiği söylenmektedir.
29- SULTAN IV. MUSTAFA (1807 - 1808)

Babası: Sultan Birinci Abdulhamid
Annesi: Nüketseza Kadın Sultan
Doğumu: 08 Eylül 1779
Ölümü: 16 Kasım 1808
Saltanatı: 29 Mayıs 1807 - 28 Temmuz 1808
Ölüm Sebebi: Boğularak Öldürüldü. IV. Mustafa, III. Selim'e yaptırdığının aynısını yaşadı. IV. Mustafa'yı askerlere boğdurtan ise II. Mahmud'du.
30- SULTAN II. MAHMUD (1808 - 1839)

Babası: Sultan Birinci Abdulhamid
Annesi: Nakşidil Valide Sultan
Doğumu: 20 Temmuz 1785
Ölümü: 01 Temmuz 1839
Saltanatı: 28 Temmuz 1808 - 1839
Ölüm Sebebi: Verem
31- SULTAN I. ABDÜLMECİD (1839 - 1861)

Babası: Sultan İkinci Mahmud
Annesi: Bezm-i Alem Valide Sultan
Doğumu: 25 Nisan 1823
Ölümü: 25 Haziran 1861
Saltanatı: 01 Temmuz 1839 - 1861
Ölüm Sebebi: Tanzimat dönemini başlatan I. Abdülmecid de babasının kaderini yaşadı. Veremden vefat etti.
32- SULTAN ABDÜLAZİZ (1861 - 1876)

Babası: Sultan İkinci Mahmud
Annesi: Pertevniyal Valide Sultan
Doğumu: 08 Şubat 1830
Ölümü: 04 Haziran 1876
Saltanatı: 25 Haziran 1861 - 30 Mayıs 1876
Ölüm Sebebi: Sultan İkinci Mahmud tahttan indirildikten birkaç gün sonra 4 Haziran 1876'da Feriye Sarayı'nda bilekleri kesilmiş bir halde bulunmuştur. Padişahın üzüntüden intihar ettiği söylense de öldürülmüş olma ihtimali de çok yüksektir.
33- SULTAN V. MURAD (30 Mayıs 1876 - 31 Ağustos 1876)

Babası: Sultan Abdülmecid
Annesi: Şevk Efza Kadın Efendi
Doğumu: 21 Eylül 1840
Ölümü: 29 Ağustos 1904
Saltanatı: 30 Mayıs 1876 - 31 Ağustos 1876
Ölüm Sebebi: Tahtta en kısa süre kalan ve Osmanlı'nın ilk ve tek piyanist padişahı olan V. Murad şeker hastalığından dolayı vefat etmiştir.
34- SULTAN II. ABDÜLHAMİT (1876 - 1909)

Babası: Sultan Abdülmecid
Annesi: Tir-i Müjgan Kadın Efendi
Doğumu: 21 Eylül 1842
Ölümü: 10 Şubat 1918
Saltanatı: 31 Ağustos 1876 - 27 Nisan 1909
Ölüm Sebebi: Verem
35- SULTAN MEHMED REŞAD (V. MEHMED) (1909 - 1918)

Babası: Sultan Abdülmecid
Annesi: Gülcemal Kadın Efendi
Doğumu: 02 Kasım 1844
Ölümü: 03 Temmuz 1918
Saltanatı: 27 Nisan 1909 - 1918
Ölüm Sebebi: Şeker
36- SULTAN MEHMED VAHDEDDİN (VI. MEHMED) (1918 - 1922)

Babası: Sultan Abdülmecid
Annesi: Gülistu Kadın Efendi
Doğumu: 02 Şubat 1861
Ölümü: 15 Mayıs 1926
Saltanatı: 04 Temmuz 1918 - 01 Kasım 1922
Ölüm Sebebi: San-Remo'da 16 Mayıs 1926'da kalp krizinden vefat etmiştir.

Nedim - Kasîde Der-Sitâyiş-i Sultân Ahmed Hân u Dâmâd İbrahim Pâşâ :
Söyle ey kilk-i sühanver bülbül-i gûyâ gibi
Böyle hâmûş olma nakş-ı gonca-i dîbâ gibi

Iyd vaktinde şeker bahşâyişi mu‘tâddır
Nazmın olsun lezzet-âver kand-i müstesfâ gibi

Oldu mu yohsa meger tanbûr-veş târın şikest
Lüknetin mi var zebânında yahud Bebgâ gibi

Sûk-ı isti‘dâd germ-â-germ iken böyle neden
Tutmak enbân-ı sadefde gevherin yektâ gibi

Gül-fürûşan bûstânından gül ister sen ise
Böyle istiğnâ satarsın dilber-i ra‘nâ gibi

Bâri dûş olsan yine bir aşka zîrâ kim senin
Nükhetin sûzişle hoşdur anber-i sârâ gibi

Gâh düşsen firkate gâhî ümmîd-i vuslata
Dem-be-dem cûş eylese sînen hum-ı sahbâ gibi

Ebr-i nisan-veş ser-i evrâka ol gevher-nisâr
Tâ ki kad çeksin nihâlân-ı hüner tûbâ gibi

Şöyle kim versin tarâvet Rûma şi‘r-i dil keşin
Kişver-i Tebrîze revnak-bahş olan kâlâ gibi

Bezm-i ehl-i tab‘da devr eylesin elden ele
Nazm-ı şûhun tohm-ı pâk-i lâle-i hamrâ gibi

Künc-i uzletde çü ankâ âşiyan tutdunsa ger
Bâri tîğ-ı zer birun kıl beyzâdan tuğrâ gibi

Bir iki gün dîdeden oldunsa pinhan bâri gel
Bir neşât-âver haberle hüdhüd-i bînâ gibi

Söyle kim mülk-i Sebânın var mı bir pîrâyesi
Kasr-ı zerrin-tâk-ı Sa‘d-âbâd-ı nev-peydâ gibi

Bâ-husûs ârâm ede sadrında bir mihr-i kemâl
Hazret-i Sultân Ahmed Hân-ı mülk ârâ gibi

Hem onun dahı ola pîşinde bir bedr-i tamâm
Âsaf İbrâhîm Pâşâ-yı cihan pîrâ gibi

Sadr-ı dânâ kim onun her nükte-i sencîdesi
Lâyık-ı tâc-ı şehandır gevher-i yektâ gibi

Pençe-i fermân-ı âlî-şânının her devresi
Zîb-i evc-i ma‘deletde gurre-i garrâ gibi

Sadr-ı İskender-haşem kim dergehine bir nice
Nâme-ber Tâtârlar var Tuli vü Ökta gibi

Âsaf-ı Nûşîrevan-mesned ki bezminde hezâr
Mûbid-i hüşyârlar var hâce-i dânâ gibi

Kâmetin ham-geşte kılmakda Direfş-i
Gâviyân Râ'yet-i mansûrunun pîşinde dâ'im râ gibi

Peşşeye nîrû-yı bâzû verse te'yîdi alır
Deste gürz-i gâv-sâz-ı Rüstemi elmâ gibi

Bahtı verse takviyet nahlin müseddes hânesi
Ma‘den-i elmâs olurdu sîne-i hârâ gibi

Şekl-i evvelden bu devlet bir kıyâs olsa onun
Re'y-i pâki şartıdır külliyet-i kübrâ gibi

Mülke nâfi‘ nice konun ihtirâ‘ etdi n'ola
Tıbda Kânun yazmadıysa Bû Alî Sînâ gibi

Bir vezîr olmaz Nizâmü'l-mülkveş derdim eger
Dergehi açılmasa illâ-yı istisnâ gibi

Nazra-i hışmı dokunsa âhenîn âyîneye
Gird-bâd eylerdi peydâ dâmen-i sahrâ gibi

Feyz-i eltâfiyle bulsa terbiyet azm-i ramîm
Hurrem ü ser-sebz olur şâh-ı gül-i zîbâ gibi

Âsafâ sadr-ı felek-kadrâ hümâyun mesnedâ
Ey ki zâtın lafz-ı lutf u cûdda ma‘nâ gibi

Râsıdan fark edemezler irtifâ‘-yı kevkebin
Kılsalar bir kaç rasad bünyâd Uluğ Mirzâ gibi

Çûb-ı tîrin nesr-i tâ'irle bakılsa görünür
Hem-tulû‘ u hem-cenâh u hem-ser ü hem pâ gibi

Destine alsan tüfengin cây eder her mühresi
Tâ ser-i mirrîhde endîşe-i sevdâ gibi

Yağdırır levh-i beyâna hûşe hûşe dürr-i nâb
Hâmeni engüşte alsan ebr-i gevher-zâ gibi

Habbezâ nevk-i kalem kim şûhdur her cünbişi
Tarf-ı ebrû-yı cüvânandan geçen îmâ gibi

Bendene dersin bırakdın safha-i eş‘ârı sen
Tâk-ı nisyân üzre ser-meşk-i elif bâ tâ gibi

Âsafâ meşhûrdur kim söylemez üstâd lîk
Söyleyince böyle söyler gevher-i yektâ gibi

Bâ-husûs ol şâ‘irim ki nazmımı bircîs-i çarh
Nâme-i sihr ü beyâna sebt eder imzâ gibi

Tâ Cihân-âbâda vardı Isfahan mülkün geçüp
Rûmdan pervâz eden şi‘r-i terim ankâ gibi

NeTî vâdî-i kasâidde sühan-perdâzdır
Olamaz ammâ gazelde Bâkî vü Yahyâ gibi

Mesnevî semtinde geçmişdir Atâyî cümlesin
Hâletî evc-i rubâ‘îde uçar verkâ gibi

Hâsılı her biri bir vâdîde bulmuş imtiyâz
Müstezâd u şarkı vü tahmîs-i şevk-efzâ gibi

Hâme-i mu‘ciz-beyânım onların her birine
Bir cevâb ibrâz edüp vâzıh yed-i beyzâ gibi

Hem dahı Tâzî lisân üzre eder îcâd-ı nazm
Buhterî vü Ahtal u Bû Tayyib ü Bebgâ gibi

Lehçe-i Tâtârda kalmaz Nevâyîden pesîn
Fârisî söylerse söyler Sâib ü Rüknâ gibi

Himmet olursa eger mümkindir inşâ-yı sühan
Utbî vü Vassâfı meşhûr eyleyen inşâ gibi

Lâf derlerse eger işte kalem işte devât
Her sözüm isbât mümkin hendesî da‘vâ gibi

Hasma hüccetler nümâyân eyleyim kim her biri
Hatf-ı ebsâr eylesin berk-ı felek-peymâ gibi

Âsafâ bu kilki çok söyletmeyim zîrâ onun
Gâlibâ maksûdı çarh-ı dûn ile gavgâ gibi

Lîk ümmîdim budur kim lutf u ihsânın hemân
Erişir ihyâ-yı âmâle dem-i İsâ gibi

Şöyle leb-rîz-i sürûr eyler dil-i pür-cûşu kim
Hâletinden raksa başlar sâgar-ı sahbâ gibi

Saklayım gevherlerim gayri teşekkür vaktine
Tâ kasîdem ola ıkd-ı lü'lü-i lâlâ gibi

Var ise bir günde îcâd eyleyen gelsin beri
Bir kasîde bu müsellem nazm-ı bî-pervâ gibi

Gâyete erdi Nedîmâ söz du‘â hengâmıdır
Destin aç rûhâniyân-ı âlem-i bâlâ gibi

Tâ ki her sâl eyleye ıydın neşât-ı makdemi
Sahn-ı Sa‘d-âbâdı leb-rîz-i ferah me'vâ gibi

Şehriyâr-ı âlemin teşrifi Sadr-ı a‘zama
Mâye-i ikbâl ola ıyd-ı sürûr-efzâ gibi