• Bilme ve anlama açlığı... Bunlar yaşamın zengin ellerindeki iyiliktir.
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi olan Prof. DR. Muharrem KILIÇ hocanın öğrencileriyle paylaştığı kitap listesi:

  Sophokles, Antigone

  Aristophanes, Eşek Arıları

  Platon, Toplu Diyaloglar

  Platon, Sokrates’in Savunması

  Platon, Devlet

  Platon, Yasalar

  Aristoteles, Politika

  Aristoteles, Retorik

  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik

  Aristoteles, Atinalıların Devleti

  Farabi, İdeal Devlet

  Farabi, Mutluluğun Kazanılması

  Nizamülmülk, Siyasetname

  İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı

  İbn Tufeyl, Hay Bin Yakzan

  Feridüddin Attar, Mantıku’t-Tayr

  İbn Rüşd, Siyasete Dair Temel Bilgiler

  Thomas Aquinas, Varlık ve Öz

  Nasreddin Tusi, Ahlak-ı Nasıri

  İbn Haldun, Mukaddime

  Desiderius Erasmus, Deliliğe Övgü

  Thomas Moore, Ütopya

  Niccolo Machiavelli, Prens

  Kınalızade Ali Efendi, Ahlak-ı Alai

  Francis Bacon, Denemeler

  Tommaso Campanella, Güneş Ülkesi

  William Shakespeare, Venedik Taciri

  Hugo Grotius, Savaş ve Barış Hukuku

  Francis Bacon, Yeni Atlantis

  Rene Descartes, Metot Üzerine Konuşma

  Thomas Hobbes, Leviathan

  John Locke, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme

  David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme

  Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine

  Jean Jacques Rousseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı

  Jean Jacques Rousseau, Toplumsal Sözleşme

  Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezalar Hakkında

  Jeremy Bentham, Yasamanın İlkeleri

  Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas

  Carl von Savigny, Çağımızın Yasama ve Hukuk Bilimi Konusundaki Görevi Üzerine

  Johann Wolfgang von Goethe, Faust

  Victor Hugo, Bir İdam Mahkûmunun Son Günü

  Auguste Comte, Pozitif Felsefe Dersleri ve Pozitif Anlayış Üzerine Konuşma

  Alexis Tocqueville, Amerika'da Demokrasi

  Karl Marx, Komünist Manifesto

  Henry D. Thoreau, Haksız Yönetime Karşı

  Alexis Tocqueville, Eski Rejim ve Devrim

  John Stuart Mill, Özgürlük Üzerine

  Victor Hugo, Sefiller

  John Austin, Hukukun Belirlenmiş Alanı

  Dostoyevski, Suç ve Ceza

  Rudolf von Jhering, Hukuk Uğrunda Savaş

  Paul Lafargue, Tembellik Hakkı

  Friedrich Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt

  Emile Durkheim, İntihar

  Emile Zola, Suçluyorum

  Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu

  Emile Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri

  Franz Kafka, Dönüşüm

  Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat

  Franz Kafka, Dava

  Jose Ortega Y Gasset, Üniversitenin Misyonu

  Hans Kelsen, Saf Hukuk Kuramı

  Jose Ortega Y Gasset, Sistem Olarak Tarih

  Louis Le Fur, Tabii Hukuk Nazariyesi ve Modern Doktrin

  Antoine de Saint-Exupéry, Küçük Prens

  Ernst Hirsch, Pratik Hukukta Metod

  Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi

  George Orwell, Hayvan Çiftliği

  Bertolt Brecht, Kafkas Tebeşir Dairesi

  Erich Fromm, Sevgi ve Şiddetin Kaynağı

  George Orwell, 1984

  Albert Camus, Doğrular

  Albert Camus, Başkaldıran İnsan

  Martin Heidegger, Düşünmek Ne Demektir?

  Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü

  Ernst H. Kantorowicz, Kralın İki Bedeni

  Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş

  Harper Lee, Bülbülü Öldürmek

  Gustav Radbruch, Hukukta Bilgelik Dolu Özlü Sözler

  William Frankena, Etik

  H.L.A Hart, Özgürlük ve Ahlak

  L.L. Fuller, Hukukun Ahlakı

  Wilhelm Weischedel, Felsefenin Arka Merdiveni

  William McNeill, Dünya Tarihi

  Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori

  John Rawls, Bir Adalet Teorisi

  David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir

  Robert Nozick, Anarşi, Devlet ve Ütopya

  Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu

  Duncan Kennedy, Modern Hukukun Kaderi

  Michael E. Tigar, Kapitalizmin Yükselişi ve Hukuk

  Richard Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü

  Edward Said, Şarkiyatçılık

  Simon Roberts, Hukuk Antropolojisine Giriş

  Michel Villey, Roma Hukukunun Güncelliği

  Umberto Eco, Gülün Adı

  Ernst Hirsch, Anılarım

  Hugh Collins, Marksizm ve Hukuk

  Ronald Dworkin, Hakları Ciddiye Almak

  Ronald Dworkin, Hukukun Hükümranlığı

  Joseph Raz, Özgürlük Ahlakı

  Zygmunt Bauman, Yasa Koyucular ve Yorumcular

  J. Verges, Savunma Saldırıyor

  Roger Cotterel, Hukukbilimin Politikası

  Gianfranco Poggi, Devlet

  Costas Douzinas, Adalet ve İnsan Hakları

  Simon Clarke, Devlet Tartışmaları

  İlber Ortaylı, Osmanlı Devletinde Kadı

  Krishan Kumar, Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma

  Andre Comte-Sponville, Büyük Erdemler Risalesi

  Cristopher Pierson, Modern Devlet

  Jared Diamond, Mikrop ve Çelik

  Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü

  Eveline T. Feteris, Hukuki Argümantasyonun Temelleri

  Cengiz İlhan, Mecelle: Hukukun Doksan Dokuz İlkesi

  Oral Sander, Siyasi Tarih

  Alaattin Şenel, İnsanlık Tarihi

  Antonio Negri, İmparatorluk

  Cemal Bali Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu

  Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş

  Mehmet Ali Ağaoğulları, Kent Devletinden İmparatorluğa

  Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine

  Mehmet Ali Ağaoğulları, Tanrı Devletinden Kral Devlete

  Cemal Bâli Akal, Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, Kral Devlet Ya Da Ölümlü Tanrı

  Mehmet Ali Ağaoğulları, Reyda Ergün, Filiz Çulha Zabcı, Kral-Devletten Ulus-Devlete

  Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği

  Raymond Wacks, Hukuk Kuramını Anlamak

  Luc Ferry, Gençler İçin Batı Felsefesi

  Halil İnalcık, Adalet Kitabı

  Ali Murat Özdemir, Sözün Mülkiyeti

  Jonah Lehrer, Karar Anı

  Michael Sandel, Adalet

  Peter Watson, Fikirler Tarihi

  Martin Loughlin, Kamu Hukukunun Temelleri

  Kenneth E. Himma, Hukukun Ahlaki Kriterleri

  Ahmet Cevizci, Uygulamalı Etik

  Sue Donaldson, Will Kymlicka, Zoopolis: Hayvan Haklarının Siyasal Kuramı

  Muharrem Kılıç, Hukuksal Aklın Sosyo-Politik Bağlamı
 • Amerikan psikolojisinde "ruhun” ve "zihnin” kökenlerinin ihmali çatışma yaratmaktadır.

  William James evvela "bilinç halleri”ne odaklandığı için Amerikan psikolojisi köklerinden koparak zihnin bir incelenmeşinden çok bir davranışbilimi olmuştur.

  James'in bir takipçisi olan William McDougall'ın erken tespitine göre, John B.Watson'un gelişiyle psikoloji zihnini yitirmiştir; Aslında Watson, inşa edilecek hiçbir zihnin bulunmadığını, hiçbir zihne sahip olmadığımızı söylemekten boğazındaki ses tellerini aşındırmıştır.

  Psikoloji pek çok yolla yalnızca zihnini değil görüş açısını kaybetti, daha doğrusu çok dar bir görüş açısına sahipti.

  Nesnel, bilimsel olma çabası içinde psikoloji sıkça insanları mesafeli bir biçimde nesneler olarak görüp inceledi, bireyleri daha kişisel ve öznel bir yolla, daha uygulamalı ve varoluşsal biçimde anlamak yerine onları niceleştirdi, Demek istediğim incelenecek özneler, derin kişisel bır metotla, en önemli boyutu, "ruhu" kuşatacak biçimde hakkında bilgi edinilecek kişiler olmaktan çıkıp nesneler oldular.
  Lynn Wilcox
  Sayfa 7 - İnsan yayınları
 • 1869

  Friedrich Miescher ameliyat bandajlarındaki iltihaptan aldığı akyuvarlarda DNA'yı keşfetti ve buna "nüklein" adını verdi.

  1912-1914

  Wılliom Henry Bragg ve oğIu Wıllıam Lawrence Bragg,saçılan X ışını desenlerine bakarak kristallerin yapısını öğrenebileceklerini anlayarak, X ışını kristalografisinin temellerini attılar.

  1920'Ier

  Phoebus Levene, bir seker, bir baz ve bir de fosfat grubunun birlesiminden oluşan nükleotidleri keşfetti ve bunların “tetranükleotid” adında kısa DNA parçaları oluşturduğunu öne sürdü.

  1952

  Rosalind Fronklın, DNA'nın sulu yani "B" formunun çok detaylı bir fotoğrafını çekti. Fakat onun haberi olmadan James Watson bu fotoğrafı gördü.

  1937

  Florence Bell, William Astbury’nin laboratuvarına geldi ve DNA'nın ilk X ışını görüntülerini çekti (solda). Astbury bir sonraki yıl bir DNA yapısı önerisinde bulundu.

  1953

  Watson ile Francis Crick , DNA molekülünün yapısı için bir model önerdiler. Bu yapıyı Nature dergisinde yayımlayarak DNA'nın işlevini gösterdiğini iddia ettiler.
 • 392 syf.
  ·4 günde·8/10
  * * * Giz içermez* * *

  Madem Türkçe var ingilizce de (spoiler) olmasın


  "Bay Sherlock Holmes" keyif ile izlediğim bir kaç filminden bana sepetin içerisinden böylesine göz kırparak okuman gereken bir ben var Kadim çekiciliği vardı "Holmes"in pişman etmeyen, bir tavırla çekip çıkartmıştım. Ne bir şüphe de bulundum, ne de bulunacak bir havadaydı bünyem. Sayfalarını karıştırmadan: aldım kokladım, harika da bir koku bırakmışlar sayfalara. Gerçekten kokulu kitabımı çok sevdim.. okurken de... koklarken de.. Buluşmaya hazır bir sevgili gibi gelmişti o gün bana, bende ona hayır diyemedim ve taktım koluma. Pişman da etmedi..

  Ben sadece 1 tanesi ile tanıştım, geriye kalan 165 kitap daha var. Ilerleyen günlerde, ömür ne kadar ise alıp okumaktan çekinmeyeceğim, Bay Arthur Conan... teşekkürler diyerek kitabın sayfalarını çevirme vakti.


  *Kitabımızın hikayesi 5 hikayeden oluşuyor.*

  1. Dörtlerin Esrarı .. 200 sayfa
  2. Bohemya'da Bir Skandal . . . 40 sayfa
  3. Beş Portakal Çiçeği .. 40 sayfa
  4. Bir Kimlik Vakası . . . 40 sayfa
  5. Bescombe Vadisinin Sırrı . . . 50 sayfa

  ~Dörtlerin Esrarı~

  "Holmes" yardımcısı "Watson" ile birlikte, ofisinde her zaman ki sakin günlerden birini geçiriyorlardı.. (rutin bir gündü de diyebiliriz) Bayan Morstan kapıyı tıklatıp içeriye girene kadar...
  Watson Bayan Mary Morstan'dan etkinmiş olmalıydı. Çünkü bakışları bir okuyucunun görebileceği derecede anlaşılır bir beden diline hakimdi... - konumuza dönelim-

  Bayan Morstan, bir mektup aldığını, bir zaman sonra hediye olarak düzenli olarak inci gönderildiğini... bu olaylar silsilensinden rahatsızlık duyduğunu ama ne olup bittiğini, bir kenara koyalım, son aldığı mesajda gönderenin buluşmak istediğini ve anlatacak bir şeyler olduğunu, eğer tedirgin olacaksa (güven) iki dostu ile birlikte gelebilirsin mesajıydı. Tabi polis kesinlike olamaz mesajı da içeeiyordu. Bayan Mary de Holmes ve de Watson dan yardım istemesi oldu.
  Tanışmaları tam da böyleydi.
  Bayan Mary Morstan ayrıldıktan sonra Watson, güzel cekici bir kadın olduğunu dile getirsede Holmes oralı olmadı, ona göre herkes şüpelidir. Tabii olay çözülene kadar. Bu tür olaylarda haliyle tecrübeliydi. -ona hak vermek lazımda!-

  Olay sadece bir inci ile bitmiyordu, omür boyu yetecek bir hazinenin de kapıları bulusmada aralanmıştı. Bartholomew Sholto, yüzbaşı Sholto'nun ogullarından biriydi. Diğeri ise, başka bir evde, hazinenin bulunduğu tavandan inen bir hırsızın onu öldüreceginden habersizdi.

  Ertesi gun anlastıkları gibi kardeş Sholto'nun yanina vardıklarında kapı kilitli, içerden bütün seslenmelere rağmen Bay Thaddeus Sholto cevap vermedi. Kapı kırılarak içeri girildiğinde ise, biraz evvel söylemiş oldugum gibi, ölmüştü. Vücudunda bir iğne vardı ve zehirliydi. Holmes bunu fark ettiginde Watson'a elini sürmemesi konusunda uyardı. Ve kovalamaca silsilesi ve katil böylelikle başlamış oldu.


  Katilin peşine düşürülürken, biraktiğı izleri bir bir takip edilmeme başlanırken, polis olan Jones kardeşi Sholto'nun ölümünden suçlu olabilirdi ve de tutuklandı. Böyle olacağını adı gibi biliyordu..

  Hikaye gerçekten bende mükemmel bir hayranlık bıraktırdı. Her bir adım, büyük bir zevkle, pür dikkat bütün satırları kaçırmaksızın okudum ve keyf verdi. Ipucları, olan biten, hikayenin devamı kitabın içerisinde. Ben sizi merakta bırakarak, ikinci hikayeye geciyorum.

  - - -
  ~Behomya'da Bir Skandal~

  ×
  《En tatlı tutkular bile onun için dudak bükülecek ve küçümsenecek şeylerdi.》
  Acaba bir aşk hikayesi ile karşı karşıyamıyız? Bakalım!

  Bu sefer kapıdan içeriye giren bir doksan boylarında maskeli bir adamdı. Yüzü gizli olmak kaydıyla kendileri ile görüşmeye gelme sebebi ise. Kraliuet ailesinden bir haber getirdiği ve yardım etmeleri için Holmes ile anlaşmaya gelmişti. Konu gizliydi.

  Söz konusu kişi; Kont von Kramm'dı. Elbette ki takma bir isimdi. Söz konusu, Ormstein Hanedanlığının (Bohemya) veliaht kralıyla alakası olmasıydı.
  Bu sefer işin içerisinde sahtekârlık, ağırmı oldu? Peki hafifletelim, şantaj! Bu kelime daha doğru olur. Söz konusu veliahtın, Irene Adler ile yanyana resimlerinin olması, ve de bir kaç imzalı kağıtm önemli olan konu ise, veliahtin evlilik hazırlığı da da da daaamm.

  Buradan sonrasını anlatmayacağımı eminim biliyorsunuzdur. Hikayenin geri kalanını kitap seven siz değerli okurlar, bu kitabı almaniz için ufak bir tavsiye..

  Ne kadın ama!
  Şunu dipnot olarak altını çizmeliyim ki, Bayan Adler'in, Holmes'i nasıl tera köşeye katırdığını eminim merak etmiyorsunuzdur(!)diye düşünuyorum...

  - - -

  ~ Bes Portakal Çiçeği ~
  Hızlı geçen spekülasyon olayların o on senelik zarfında, bir çok olay olmuş, şehir, şiddetli yağan yağmurların esiri olmuştu. -ki bir misafirimiz vardı. Misafirimiz (benim değil Holmes'un misafiri) Bay Jonh Openshaw amcası Elias ile beraber yasayan (babasının izni ile) Jonh, bir gün amcasına Hindistan'dan gelen bir zarfın içinden dökülen beş adet portakal çekirdeğini bakakalırlar. Olan bu hal, Jonh'un komiğine gitsede, amcası Elias'in hiç hoşuna gitmedi...

  Tabii bu aldığı mektup ve ardından gelen art ardı içki şişelerinin devamında ölüm getirdi. Ne kadar jüriler intihar desede, (içkiden iyice kafası gitti bakılarak) yarım metrelik suda intihar ettiği kararıydı. Mal varlığı, avukat aracılığı ile Jonh'un babasına eğer o da ölürse Jonh'a miras kalacaktı. Nitekim öylede oldu. Jonh'un babası arkadaşı binbaşı Freebady'i ziyarete gitti. Iki gun sonrada babasinin kireç ocağına düşerek ölüm haberi geldi..

  "K.k.k." dan gelen mektuba oralı olmayan Jonh'un babasına, juri iş kazası dendi ve olay kapandı.

  Şimdi sıra Mirasin tek varisi olan Jonh'da...

  - - -

  ~ Bir Kimlik Vakası ~

  Bayan Mary Sutherland hanıma Okland'taki Amcası Ned tarafından bir miktar miras kalır... Bayan Sutherland, bu bir miktar parayı hisse senedine yatırarak, belli bir kâr elde etmekteydi. - İki bin beş yüz pound -

  Üvey babası Bay Windibank, annesinden on beş yaş küçük olduğundan, acaba neden evlenmiş olabilirdi. Tabii ki para için.. lakin burada Mary Sutherland'a da karşķ bir görevi daha vardı. Bay Windibank, üç ayda bir biriken kârı alır ve annesine teslim ederdi. Böyle bir durumda da Sutherland'ın evlenmesini de istemez...

  Bayan Sutherland, Bay Hosmer Angel isminde bir erkek ile tanışır söylenirler üvey babası, buluşmalarına pek sıcak bakmadığı için, o Fransa'ya işleri için gittiğinde buluşurlar. Kilise'de nikah kıyılırkende yine Fransada dır.

  Kiliseden sonra bir otelde kahvaltı yapmayı kararlaştırırlar. Fakat, araba da yer olmadığı için arkadan gelen ufak arabaya Bay Angel biner.. fakat ortadan yok olur (otele asla damat gelmez) En sonunda, Bayan Sutherland Holmes'e gelir ve olayı anlatır. Üvey babasının izin vermemesine rağmen... - ipucu vermem gerekirse, Bay Windibank Sutherland'ın parasını evden çıkmasını istemiyordu.-

  - - -

  ~ Boscombe Vadisinin Sırrı ~

  Bay Turner'ın bir kızı vardır.
  Ayni yaşta Bay McCarthy'nin dw bir oğlu vardır. Bay Turner, gençliğinde yapmış olduğu bir kac hatadan dolayı, McCarthy'nin eline düşmüştür..

  Bay McCarthy Boscombe Gölü'ne gitmiştir. Genç McCarthy babasının yanına varır ve arlarında ufak bir tartışma olur. Onları gören son kişi William Crowder olur. Tartıştıkları görür ve aceleyle eve gidip ailesine haber verir. Tartışmadan sonra yüz metre kadar uzağa giderken genç McCrathy, göl kenarından bir çığlık sesi duyar ve babasına doğru koşar, fakat babası kan içindedir ve kollarında can verir.

  Genç McCrathy bu olayda elleri kan içinde kaldığı için suçluda o olur. Mahkemede aklanamaz ve, suç onun üzerine kalır.

  Bu esrarengiz olayda Holmes'in işi bayağı zor görünüyor. Gerçekten genç McCrathy babasınımı öldürdü? Ya da genç McCrathy'nin üzerine bu işi yıkmak için birileri aralarında anlasmışmıydı?

  - - -


  İnceleme bittiğine göre bana müsade,
  Sizede keyfli Holmes okumalar...
 • Bırαkın adalet yerini bulsun, isterse kıyαmet kopsun. Williαm Wαtson