İbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani)

İbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani)Kulluk yazarı
Yazar
9.1/10
256 Kişi
1.636
Okunma
250
Beğeni
9,3bin
Görüntülenme

Hakkında

İbn-i Teymiyye (Arapça: تقي الدين أحمد بن تيمية Taqi ad-Din Ahmad Ibn Taimiyya, 1263-1328, Hicri: 661-728) Selefiyye / Ehli hadis anlayışının en önemli alimlerinden sayılan ve görüşleri çeşitli İslam alimlerini ve akımlarını etkilemiş olan İslam alimi ve düşünürdür. Tam adı "Ebu'l-Abbas Takıyyuddîn Ahmed bin Abdülhalîm bin Mecdiddîn bin Abdüsselâm bin Teymiye" olan İbn Teymiyye Harran'da doğmuştur. Moğol istilası yüzünden, çocukken ailesiyle birlikte Şam'a (Dımaşk) gitmişlerdir. O dönemlerde Şam bilim ve kültür açısından da çok önemli bir şehirdi. Moğol istilaları döneminde doğması ve yetişmesi onun karakterini etkilemiş, siyasi düşüncesinde de yansımaları olmuştur. İbn Teymiye'nin babası da bir alimdi ve Şam'a geldikten sonra oradaki Emeviye Mescidi'nde bir ders ve vaaz kürsüsüne sahip olmuştur. Dedesi de büyük bir İslam alimi olan İbn Teymiye ailesi tarafından küçük yaşlardan itibaren ilmi bir kariyere yöneltilmiştir. Şam'a gelmelerinden sonra babası Sükkerriyye Dârulhadisin'de müderrislik yapmaya başlamıştır. İbn-i Teymiyye ilk eğitimini burada almıştır. Öncelikle Kur'an tahsili görmüş, daha sonra hadise yönelerek hadis çalışmalarına başlamıştır. Bu sıralarda Hanbeli fıkhıyla da ilgilenmiş bu konuda da çalışmaya başlamıştır. Bunların dışında Arap dili grameri ve Arap tarihiyle de ilgilenmiştir. Felsefe ve mantık konusunda yaptığı tenkitler düşünülürse büyük ihtimalle felsefe ve mantık ilimleriyle de ilgilenmiş, bu konularda çeşitli araştırmalar yapmıştır. Kendisi daha 21 yaşlarındayken babası vefat etmiştir. Babasının vefatı üzerine genç yaşına rağmen babasının ders grubuna da hocalık yapmaya başlamıştır. İbn Teymiye fakih (hukuk alimi) ve muhaddis (hadis alimi) kişiliğinin yanı sıra akaid konularında da çeşitli söylemlerde bulunuyordu. Özellikle yaşadığı dönemlerde yaygınlaşmaya başlayan sufizme karşı, çoğunlukla isim vermeden genel tenkitlerde bulunmuştur. Bu konuda çeşitli risaleler de kaleme almıştır ki, genel söylemi ve bunlar sufizm eleştiri açısından onu önemli bir konuma koymaktadır. Özellikle Muhyiddin İbn-Arabî'nin görüşlerine karşı getirdiği eleştiriler bu alanda önemli bir yere sahiptir. Akaid konularında Eş'ariyye mezhebine ters düşen düşünceleri vardı, akli veya felsefe ile mantığa dayanan yorumlardan kaçınmaktaydı. Bu dönemin Eş'ariyye mezhebine bağlı olan idarecilerini ve halkın büyük bir kısmını ona karşı olmaya itmiştir. Bu sırada gelişen bir Moğol istilası karşısında da aktif biçimde rol almış ve savaşmıştır. Özellikle savaştaki konumu, halkı ısrarla Moğollara karşı savaşa davet etmesi onu diğer birçok alimden ayırmıştır. Bu tip muhalif yönleri nedeniyle birçok düşman edinmiştir. Davet üzerine Mısır'a gitmeye karar vermiştir. Burada çeşitli şeyler bahane edilerek haksız bir şekilde zindana atılmıştır. Zindanda yaklaşık bir buçuk sene yattıktan sonra serbest kalmıştır. Zindanda kaldığı bu dönemde çeşitli işkencelere de maruz kalmıştır. Bundan sonraki dönemde Mısır'daki sufilerle arasında büyük çatışmalar ortaya çıkmıştır. Sık sık tartışmalara giriyor, büyük tenkitlerde bulunuyordu. Bu durum bir süre sonra idarenin tepkisini çekmiş bu genel kargaşa ve tartışma ortamını yatıştırmak için Teymiye yeniden hapsedildi. Yine de bu hapis süreci ilkine oranla daha hafif geçmiştir, zira bu sefer dönemin kadıları onun yanında yer almış onun daha iyi şartlar altında ceza görmesini sağlamışlardır. Zaten kısa bir süre sonra da serbest bırakılmıştır. Fakat devrin yeni idaresi onun İskenderiye'ye sürülmesi kararına varır ve İbn Teymiye İskenderiye'ye gider. Mısır tahtı yeniden el değiştirince, İbn Teymiye Kahire'ye davet üzere geri dönmüştür.Ellili yaşlarındayken Moğollara karşı bir savaş çağrısı üzerine, tekrar Şam'a hareket etmiştir. Fakat savaş gerçekleşmemiştir. Yine de Şam'da ikamet etmeye devam eden İbn Teymiye fıkıh konusuna ağırlık vermiştir. Her ne kadar Hanbeli mezhebini takip etse de, mezhebe tamamen bağlandığı söylenemez. Zaman zaman dört fıkıh (hukuk) mezhebinin görüşlerine mutabık, zaman zaman ters görüşleri de oluyordu ve bunları açıklamakta tereddüt duymuyordu. İdarenin bu davranışını yasaklamasına rağmen, İbn Teymiye dört mezhebin görüşleriyle ters düştüğü durumlarda kendi görüşünü sunmaktan ve fetva vermekte geri durmamıştır. İdarenin yasağı tekrarlamasına rağmen İbn Teymiye'nin davranışını sürdürmesi sonucu, İbn Teymiye Şam kalesinde hapsedildi. Yaklaşık altı ay hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldı. İbn Teymiye fıkıh çalışmalarına ağırlık vererek devam etse de, diğer konularda da çalışmalarına devam eder. Bu sıralarda karşıtı gruplar onun eski fetvalarından birini ortaya atarak onun idare ile arasının açılmasına neden olmuş, sonuçta İbn Teymiye tekrar hapsedilmiştir. Hapis süreci içinde baskı artmış ve sonunda onun hapiste okuyup yazması da yasaklanmıştır. İbn Teymiye iki yıl sonra, 1328'te, yakalandığı bir hastalık sonucu vefat etmiştir.
Tam adı:
Ebu'l-Abbas Takıyyuddîn Ahmed bin Abdülhalîm bin Mecdiddîn bin Abdüsselâm bin Teymiye
Unvan:
Arap İslam Alimi, Yazar, Hukukçu
Doğum:
Harran, 22 Ocak 1263
Ölüm:
Şam, Suriye, 26 Eylül 1328

Okurlar

250 okur beğendi.
1.636 okur okudu.
62 okur okuyor.
842 okur okuyacak.
48 okur yarım bıraktı.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
Çünkü din; Allah'ın meşru kıldığıdır. Haram da -Allah'ın yerdiği kişilerin tam aksine- Allah'ın haram kıldığı şeylerdir. Allah'ın kınayıp azarladığı bu kişiler Allah'ın haram kılmadığını haram kıldılar, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Ona ortak koştular ve insanlar için dinde Allah'ın izin vermediği şeyleri kanun olarak çıkardılar. Allahım! Helali senin helal kıldığın, haramı senin haram kıldığın, dinide senin meşru kıldıkların olarak saymamıza bizi muvaffak eyle!
Reklam
Biliniz ki zafer sabırla, kurtuluş sıkıntıyla ve kolaylık da zorlukla beraberdir.
"Sakın kendilerine açık deliller geldikten sonra bölünüp ayrılığa düşenler gibi olmayınız." (Al-i İmran: 3/105)
“Duadan önce hamd, duanın kabul edilmesi için bir sebebidir..”
İbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani)
İbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani)
رحمه الله
Asıl önemli olan kusurlu başlangıçlar değil, iyi sonlardır. -
İbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani)
İbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani)
Reklam
tevekkül kalbin ameli, tevhid ise kalbin sözüdür"
İbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani)
İbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani)

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
615 syf.
·
Puan vermedi
·
57 günde okudu
Kitap Cok doyurucu bilgilerle dolu Tavsiye ederim 1.cilt özellikle mutasavviflarin tahrif etmis olduğu tevessul sefaat istigase gibi konulara değinilmekte
Mecmû'u'l Fetava - 2.Cilt
Mecmû'u'l Fetava - 2.Ciltİbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani) · Darul İman Yayınları · 20178 okunma
251 syf.
·
Puan vermedi
·
Beğendi
Şeyhülislam İbni Teymiyye'nin zühd, rıza, tevekkül, hamd, ibadet, dua ve kader gibi kavramların mahiyetini ayetler ve hadisler eşliğinde açıkladığı güzel bir kitap. Ayrıca kalp hastalıklarından ve bunların tedavisinden de bahsediyor.
Kalp Amelleri
Kalp Amelleriİbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani) · Guraba Yayınları · 201468 okunma
590 syf.
9/10 puan verdi
21 günde okunacak kadar yoğun bilgi akışı olan hatta her paragrafı bir İnci kadar değerli olan bir eser. Sûfî olmayan ancak sûfî ekolü bu denli derinlemesine inceleyebilecek tasavvuf erbabına bu denli hâkim olabilecek çok sayıda ilim sahibi biri olamaz. Tarikat dünyası Şeyhülislâm İbn Teymiyye'den faydalanmalıdır. Gördüğüm kadarıyla Ömer Faruk Korkmaz hoca faydalananlardan biri ama kendi içerisinde bulunduğu cenahı da teşvik etmelidirler. Bir insan düşünün ki karşıt olduğu görüşlere fikirlere savunucusu olan zevattan daha hâkim olsun. Şu ana dek bu eser kadar not aldığım, altını çizdiğim eserler nadirattandır. Allah Teala şeyhe rahmet etsin.
İstikamet
İstikametİbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani) · Guraba Yayınları · 20159 okunma