Mustafa Öztürk

Mustafa Öztürk

YazarÇevirmen
8.7/10
237 Kişi
·
646
Okunma
·
124
Beğeni
·
4.972
Gösterim
Adı:
Mustafa Öztürk
Tam adı:
Prof. Dr. Mustafa Öztürk
Unvan:
Akademisyen, İlahiyatçı, Yazar, Araştırmacı, Çevirmen
Doğum:
Giresun, Türkiye, 1965
1965’te Giresun/Keşap/Kaşaltı Köyü’nde doğdu. 1983’te Giresun İmam-Hatip-Lisesi’nden, 1987’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1987-1999 yılları arasında İçel/Mersin ve Giresun’da öğretmen olarak görev yaptı. 1998’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam BilimleriTefsir Anabilim Dalı’nda “Muvaffakuddîn el-Kevâşî: Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1999’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2001’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2002’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda “Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği” isimli teziyle doktorasını tamamladı ve bu çalışması Kitâbiyât Yayınları tarafından “Kur’an ve Aşırı Yorum” adıyla yayımlandı. 2003 yılındaÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2005’te “Kur’an’ın Mu’tezilî Yorumu: Ebû Müslim el-İsfahânî Örneği” isimli çalışmasıyla doçent, 2011’de profesör oldu. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı ve Temel İslam Bilimleri bölüm başkanı olarak görev yaptı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.
23- Hiç şüphesiz canı veren de canı alan da biziz. Dolayısıyla fani olan her şeyin asıl sahibi biziz ve ilelebet bakiyiz.
Mustafa Öztürk
Sayfa 366 - Ankara Okulu
Hiçbir ilahi kaynaklı mesnedi bulunmaksızın sırf kendi kafalarından birtakım hükümler uydurup bunları Allah'a isnat eden ve böylece insanları doğru yoldan saptıran kimseden daha zalim/kafir biri olabilir mi?
Mustafa Öztürk
Sayfa 182 - ANKARA OKULU
368 syf.
·22 günde·Beğendi·10/10
“Doğada olup biten bir şeyi kavrayamayınca doğrudan doğruya Tanrı’nın iradesine bağlamak suretiyle bildik anlamda “mucize” diye kavramlaştırmak, Spinoza’nın ifadesiyle, hem budalalıktan başka bir şey değil, hem de cehaleti kabullenmenin gülünç bir biçimidir.”
Mustafa ÖZTÜRK
...

Öztürk hoca, Türkiye’de en fazla “sapıktır, dinden çıkmıştır, oryantalisttir, katli vaciptir” gibi hakaretlere mazhar olan Akademisyen hocalardan. Lakin bunca hakarete rağmen, bu durumdan neredeyse hiç gocunmuyor. Çünkü; düşünmenin, üretmenin, irşad etmenin kaderinde, sapıklık ile itham edilmek; cehaletin ve kör taassubun kaderinde ise şiddet ve hakaret olduğunu çok iyi biliyor. Bu sebeple çoğu zaman başaramasada genellikle kin ve nefret duvarları ile örülerek paramparça edilmiş olan islamı, sevgi tohumlarıyla yeniden yeşertmeyi hedef ediniyor.
...

Hali hazırda, bir fikre veya tespite katılmanın, şahsı taraf görmek veya göstermek için yeterli sayıldığı ve hunharca hain ilan edildiği ülkemizde, öztürk hocayı daha fazla anlatmanın sakıncalı olcağını düşünüyor ve yazıyı daha fazla uzatmıyorum.
Sizler en iyisi beni daha fazla zor durumda bırakmayında kişisel geleneğim gereği 1000k üzerinde 10 üzerinden 10 vererek burada paylaşma zorunluluğu hissettiğim öztürk hocanın şu kitabını okuyun.

Böylelikle, bilgi sahibi olmadan, fikir; anlamadan, hüküm sahibi olmanın zararını hep beraber idrak edelim.
694 syf.
·366 günde·Beğendi·10/10
Bu Kitap indirildiği dönem nasıl anlaşıldı diye sorduğu ve ilk anlamın peşine düştüğü için diğer meallerden biraz daha farklı. Dipnotları yetersiz bulsam da tavsiye edebileceğim bir meal.
Lectore
Lectore Kur'an ve tarihsellik üzerine çerçeve yazılar, örnek konular.'ı inceledi.
344 syf.
·Beğendi·10/10
Kuran ve Tarihsellik - Mustafa Öztürk


Yaşadığımız zaman ve mekan aralığında Müslümanca tavır geliştirme refleksinin zayıflamasına ve dini düşüncenin olguyu hep geriden takip etmesine neden olan salt bakış açısının, din referanslı yüksek gerilimlerinden etkilenmekteyiz. İçinde yaşadığımız dünyanın tabiatına şekil veren moderniteden kaçış yoktur. Bu çağda İslam aleminin karşılaştığı sorun, modern olup olmama konusundan öte modern durum içinde müslüman kalmanın yolunu arayıp bulma meselesidir.Gündelik hayatta İslamın kodlarını yerleştirmeye yardımcı olmaktır. Mustafa Öztürk, Kuranı kendi kıssası ve hikayesinden bağımsızlaştırmadan her türlü istismara karşı çıkarak tarihselci perspektifle hareket ediyor. Kuranla epistemolojik bir bağ değil, ontolojik bağ kurma çabasında olan tarihselciliği anlatıyor .İlk olarak tarihselliğin karşıtı evrensellik değil tarih üstücülüktür. Bütün tarihin üzerinde bir göz olarak ortaya çıkmış ve tüm şartlanmışlıkları aşarak bir süper optik olma iddiasını taşıyor.. Bundaki hedefi de Kuranı rasyonalize etmede anakronizme düşmemek.

Mustafa hoca, günümüzün İslamcı, milliyetçilik kodlarıyla harmanlanmış muhafazakarlığın baharında olan Türkiyeden 7.yy'lın Arabistan coğrafyasına götürüyor. Bunu yaparken salağa anlatır gibi üstüne basa basa anlatıyor. Arap coğrafyası kendi uluslararası hukuk anlayışına sahip bir yer. Bu konumda Araplar peygamber rehberliğinde tecrübe ettikleri pratik hayattan hasıl olan dinamik bir gelenek içinde ve özgüvenle çözüm aramış.Nitekim ilk muhatap olarak kuran - sünnet birlikteliğinde Kuranı anlıyorlardı;özne- nesne birlikteliği halinde değillerdi. Kuran tikel sorunlarla ilgili çözümler göstererek onlara islamın şuurunu kazandırmıştır. Hz Ömer'in ganimetleri Hz Ebubekir ve Hz Muhammed' ten farklı bir şekilde taksim etmesi bunun örneği sayılabilir. Mekke dönemi temel akide, ahlak mesajları ve Medine döneminde nüzul olan tikel mesajları inceleyerek nesh, mensuh ilişkisinin anlaşılmasına çaba harcıyor. O kadar çok harcıyor ki din kelimesinin semantik çeşitliliğini gözden kaçırarak bazen tikel mesajları bazen de temel akide mesajlarını kastediyor. Yine de bu okuyucu için bir problem olmamalı. Velhasıl, kitabın temel mesajı Kuranı anlamak isteyen okuyucuya tarihselcilik perspektifini ikinci bölümde ( Cihad - köle - kadın) konuları üzerinden anlatıyor. Dolayısıyla bütün gayretini müslüman olmayı ve Müslümanca yaşamayı önemseyen kimseler için harcıyor .
694 syf.
·425 günde·10/10
Mustafa Öztürk bakış açısı ile bir meal okumak için aldım. Gerçekten birçok mealde ezberlediğim çevirilerden farklı, başka pencerelerden bakan bir okuma oldu benim için. Tavsiye ederim.
Bu ülkede ihaneti din edinen ilahiyatçı akademisyenler vardır.
Bunlardan birisi de maalesef #Prof. Mustafa Öztürk'tür.

Geçen yıl bir konuşmasında Allah'a ve Peygambere açıktan hakaret etmiştir.
Aşağıdaki videoda açıkça bu hakaretleri kendisinden duymak için 27. dakikadan sonrasını dinlemek yeterli.

Aşağılık hakaretlerini anlamak için alim veya hoca olmaya gerek yok.
Azıcık Müslüman olmak yeterli:

https://youtu.be/qTZ7JzvH51U
860 syf.
·786 günde·Beğendi·Puan vermedi
Kitapla tanışmam üniversitede dersimize giren Doç. Dr. Namık Kemal Okumuş hocamız vesilesiyle oldu. Bizi meal okumamız konusunda yüreklendirmişti. Her zaman bize "Dininizi siz öğrenin, 3. kişilerden öğrenmeyin." derdi.

Bir müslüman olarak bize yol gösterici kitabımızı okumayı ihmal etmemiz gerçekten yürekler acısı. Herkesin ömründe bir kerede olsa Kur'an-ı Kerim Meali okumasının temennisiyle selam ve dua ile kalın...
416 syf.
·8 günde·9/10
Mustafa Hoca'nın kıssalara yönelik bakış açısı her ne kadar kamuoyunda, belli dini cemaat ve tarikatlarda infial yaratsa da kitabı okuduğunuzda hocanın bu düşüncelerinin müsteşriklerin kıssalar üzerine ileri sürdükleri savlara karşı korumacılık refleksinden kaynaklandığına ve bu uğurda da samimi şekilde çaba sarf ettiğine kani oluyorsunuz.

Kitap genel olarak Kur'an'ın neredeyse yarısını oluşturan kıssalarla epistemolojik değil ontolojik bir bağ kurulmasını telkin ederken aynı zamanda kıssaların nihai amaca hizmet eden bir araç olduğunu örnekler üzerinden tek tek ayetler ışığında açıklamakta. Mustafa Hoca kıssalara mit demiş, tü kaka şeklinde bi mantaliteye sahipseniz okumayın bu kitap sizi sıkar. Fakat mit, menkıbe, hikaye gibi birçok kelimenin de semantik açıdan irdelendiği hangi kıssaların mitik(uydurulmuş hurafe anlamında kullanmıyor)menkıbevi olabileceğini tek tek irdeleyen bir eser tanımak istiyorsanız mutlaka okuyun.
368 syf.
Kıssa-Mitoloji ilişkisi çerçevesinde yazılarak Kur’an kıssalarının akli bir şekilde değerlendiren kitaplardan biri. Hoca bu yüzden çok eleştirildi. Hocamızın üslubu güzel, yazı dili akıcı ve net. Okurken pek çok yeni kelime öğreniyorsunuz. Kitap büyük emek çerçevesinde yazılmış ve okunmaya değer.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mustafa Öztürk
Tam adı:
Prof. Dr. Mustafa Öztürk
Unvan:
Akademisyen, İlahiyatçı, Yazar, Araştırmacı, Çevirmen
Doğum:
Giresun, Türkiye, 1965
1965’te Giresun/Keşap/Kaşaltı Köyü’nde doğdu. 1983’te Giresun İmam-Hatip-Lisesi’nden, 1987’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1987-1999 yılları arasında İçel/Mersin ve Giresun’da öğretmen olarak görev yaptı. 1998’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam BilimleriTefsir Anabilim Dalı’nda “Muvaffakuddîn el-Kevâşî: Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1999’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2001’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2002’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda “Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği” isimli teziyle doktorasını tamamladı ve bu çalışması Kitâbiyât Yayınları tarafından “Kur’an ve Aşırı Yorum” adıyla yayımlandı. 2003 yılındaÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2005’te “Kur’an’ın Mu’tezilî Yorumu: Ebû Müslim el-İsfahânî Örneği” isimli çalışmasıyla doçent, 2011’de profesör oldu. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı ve Temel İslam Bilimleri bölüm başkanı olarak görev yaptı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Yazar istatistikleri

  • 124 okur beğendi.
  • 646 okur okudu.
  • 39 okur okuyor.
  • 484 okur okuyacak.
  • 8 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları