Giriş Yap
Efendiler, "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz!"
Sayfa 537 - İş Bankası Yayınları
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Devletin içine düştüğü yıkılış ve çöküş uçurumunun derinliğini ve dehşetini göremeyen zavallılar, doğal olarak ciddi ve gerçek çözüm yolunu da görmemek için gözlerini yumarlar.Çünkü o ciddi ve gerçek çare,kendilerini daha çok korkutur.Onlar, akıl ve anlayışlarındaki sınırlılık,karakter ve ahlaklarındaki zayıflık ve yozlaşma gereği böyledirler
Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet,uygar insanlık dünyası karşısında uşak olmaktan öteye gidemez.
Refet bey benden onu general yapmamı istiyordu ama benim buna yetkim yoktu ben çalışmalarımı heyeti temsiliyenin içinde yapıyordum
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Yakup Kadri Karaosmanoğlu anlatıyor:
Atatürk, mesut bir adam değildi. Beşeriyetinin makûs mukkadderatını değiştirmek, imkân dünyasının hudutlarını kendi hudutsuz hülyalarına göre genişletmek isteyen bütün ideal fedaileri, bütün gerçek kahramanlar ve gerçek evliyalar gibi bedbaht ve mustaripti. Zira "hakikat"le "hayal"in, "irade"yle "imkan"ın dinmek bilmeyen ezeli muharebesi bütün şiddetiyle onun ruhunda cereyan ediyor, onun ruhunu kasıp kavuruyordu.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
1000
10bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.14