İttihat ve Terakki'de birinci adam olan Parti'nin başkanı ve Dahiliye Nazırı Talat, Enver'in hudut bilmeyen hırsından ve hızlı yükselişinden kuşkulu idi. 1 Eylül 1913'te Ali Fethi'nin ordudan istifasının ve İttihat ve Terakki'nin Genel Sekreterliğine seçilişinin gerisinde muhtemelen, Talat'ın, Enver'i dengelemek istemesi yatıyordu. Başta, Genel Sekreterliği kabul etmekte tereddüt eden Fethi'yi, bir şeyler yapabilir ümidiyle teşvik edenin Mustafa Kemal olduğu anlaşılmaktadır.
Sayfa 13 - Türkiye İş Bankası Kültür YayınlarıKitabı okudu
1933'te Atatürk diyordu ki: "Katî olarak bilinmelidir ki Türk milletinin millî dili ve millî benliği bütün hayatında hâkim ve esas olacaktır."
Reklam
... Balkan Savaşı'ndan sonra imparatorluk toprakları elden çıkınca, buna ihtiyaç duyulacak ve Turancılık siyasi program haline getirilecektir.
... Mustafa Celaddin Paşa Türkçülüğü ırk meselsi olarak da ele almakta ve bir anlamda modern Türk milliyetçiliğinin babası sayılmaktadır.
Türkler anavatanları Anadolu'yu İslam adına değil, daha çok Kemal Atatürk olarak bilinen Mustafa Kemal adlı bir Osmanlı generali tarafından yönetilen laik bir milliyetçi hareket yoluyla kurtarmayı başardılar.
... Kolağası Mehmed Tevfik Bey, tarih sevgisi ve muasır milliyetçilik gibi fikirleri ile onu etkilemiştir. Namık Kemali Mehmed Emin Yurdakul gibi vatansefer ve milliyetçi şairlerin ve Fransız İhtilali'nin etkisiyle hürriyetçi fikirlerin de bu dönemde zihinlerde yer ettiği anlaşılmaktadır.
Reklam
Ancak Atatürk'ün hem baba hem de anne tarafından dedeleri birkaç kuşak öncesine kadar bellidir. Aslen bir Türk köyü olan bugünkü Makedonya'nın Kocacık köyündendir.
... Mustafa Kemal'in doğumdaki adı "Mustafa"dır. "Olgun" anlamına gelen "Kemal" adı ise rüşdiye yıllarında hocası tarafından verilmiştir.
Atatürk demek; dünyadaki bu önemli topluluğun 19. yüzyılını ve 20. yüzyılını takip edip sindirmek demektir.
Paşam bu ne? Sen bize vatanımızı, ırzımızı, namusumuzu, dinimizi, bütün varlığımızı hediye etmiş adamsın. Bir de üstüne para veriyorsun. Beni bu kadar küçük mü gördün ...
Reklam
Hasan, "lşte bir ülkede yaşayanlar," dedi sardığı sigarayı Alper'e ikram ederken. Alper başıyla tanımı da sigarayı da reddetti. "Vatandaş kim o zaman?" "Yurttaşlık resmî bir hal," dedi Hasan ve ekledi: "Abi mesela Arap halkı, Türk halkı, Kürt halkı... Böyle..." Alper derste hocanın da sorduğu soruyu
Sayfa 16 - Giriş, Hayalin turkuaz denizlerindeKitabı okudu
“Dünya tarihinin hemen hiçbir safhası, dünya coğrafyasının hemen hiçbir önemli parçası yoktur ki orada Türkler olmasın. Türkler olmadan hiçbir önemli Avrupa devletinin milli tarihi incelenemez.”Hiçbir Ortsa Doğu ülkesinin,hiçbir Rus-Slav ülkesinin milli tarihi ve kimliği Türkler hesaba katılmadan anlaşılamaz .
Güzeeeel:))
Akşam olunca Atatürk, Yugoslav Kralı Aleksandr ile misafir odalarına çıkarlarken, Kral Atatürk'e dönüp dedi ki: - Sonra size çok büyük bir sırrımı söyleyeceğim. Aradan geçen kısa bir süre sonra, Yugoslav Kralı Aleksandr koltuğuna kurulunca derhal söze girdi ve şöyle dedi: - Eğer bazı Avrupa Devletlerinin vaatlerine 'inanmış olsaydım, Yunanlılann yerine Anadoluya biz çıkacaktık. Atatürk gülerek Kralın elini tuttu ve şu cevabı hemen yapıştirdı: - O halde sizlere geçmiş olsun Kral Hazretleri. Verilmiş sadakanız varmış.
Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun istiklâlden yoksun millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.
İstanbul’la Anadolu’yu birbirinden ayıran farkların en önemlisi, İstanbul’un kararsızlığı, Anadolu’nun da kesinliği olmuştur. İstanbul hükümeti Türk milletinden ayrıydı. Ve hükümetin harp edememesine karşılık, millet savaşa hazırdı. Öyleyse, hükümet milleti temsil etmiyordu.
Sayfa 55
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.