Murat Söylev, bir alıntı ekledi.
2 saat önce

Şu devlet-i İslâmiye yirmi otuz milyon iken, bütün Avrupa'nın büyük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren, şu devletin ordusundaki nur-u Kur'an'dan gelen şu fikirdir: "Ben ölsem şehidim, öldürsem gaziyim." Kemal-i şevk ile ve aşk ile ölümün yüzüne gülerek istikbal etmiş. Daima Avrupa'yı titretmiş.

Mektubat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 367)Mektubat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 367)
Mihemedê NOJDAR, bir alıntı ekledi.
7 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Ma heqê te heye?
Ey nexweşê ku dev ji şukrê berdaye, ketiye nava gilî û gazinan! Gilî ji heqekî tê, heqê tê winda nebûye ku tu gilî dikî. Belkî gelek şukirên ku li ser te heq in hene, te nekir. Hêj ku tê heqê Xwedê Teala nedaye, bi awayekî neheqî, mîna ku heqê te hebe tu heq dixwazî û gîlî û gazinan dikî

Rîsaleya Nexweşan, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 24 - Zehra yayınları)Rîsaleya Nexweşan, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 24 - Zehra yayınları)
Murat Söylev, bir alıntı ekledi.
8 saat önce

Kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü bâtın-ı kalp, âyine-i Samed’dir.

Sözler, Bediüzzaman Said NursîSözler, Bediüzzaman Said Nursî
., bir alıntı ekledi.
8 saat önce

"Ölmek için tevellüd
edip dünyaya gelirsiniz, harab olmak için binalar yapıyorsunuz."

Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 248)Lem'alar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 248)
Resul, bir alıntı ekledi.
8 saat önce · Kitabı okuyor

İbadetin ruhu, ihlâsdır.
İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır.

Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet gösterilse, o ibadet bâtıldır.

Faideler, hikmetler yalnız müreccih olabilirler; illet olamazlar.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 76 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 76 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
8 saat önce · Kitabı okuyor

.. insanın o yüksek ruhunu inbisat ettiren, ibadettir. İstidadlarını inkişaf ettiren, ibadettir. Meyillerini temyiz ve tenzih ettiren, ibadettir. Emellerini tahakkuk ettiren, ibadettir. Fikirlerini tevsi' ve intizam altına alan, ibadettir. Şeheviye ve gadabiye kuvvelerini had altına alan, ibadettir. Zahirî ve bâtınî uzuvlarını ve duygularını kirleten tabiat paslarını izale eden, ibadettir. İnsanı mukadder olan kemalâtına yetiştiren, ibadettir. Abd ile Ma'bud arasında en yüksek ve en lâtif olan nisbet, ancak ibadettir.
Evet kemalât-ı beşeriyenin en yükseği, şu nisbet ve münasebettir.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 76 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 76 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
9 saat önce · Kitabı okuyor

  İnsan cismen küçük, zaif ve âciz olmakla beraber, hayvanattan addedildiği halde, pek yüksek bir ruhu taşıyor ve pek büyük bir istidada mâliktir ve hasredilmeyecek derecede meyilleri vardır ve gayr-ı mütenahi emeller sahibidir ve addedilemez fikirleri vardır ve gayr-i mahdud şeheviye ve gadabiye gibi kuvveleri vardır ve öyle acaib bir yaratılışı vardır ki, sanki bütün enva ve âlemlere fihriste olarak yaratılmıştır.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 76 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 76 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)