Sahih Hadis.
Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür! Adem o günde yaratıldı, o günde cennete girdirildi, o günde oradan çıkartıldı ve o günde kıyamet kopacaktır! O günde öyle bir saat var ki, Müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah’tan hayırlı bir şey isterse, Allah onun isteğini verir’ buyurdu.”

İbnu’l-Munzir el-Evsad 1714, Müslim 854/1717, Ebu Davud 1046, Tirmizi 491, İbni Hibban 2772, Malik 1/108, 109, Begavi 1050, Abdurrezzak 5583, Ahmed 10307, Albânî İrva 3/227

Zafer, bir alıntı ekledi.
09 Şub 18:41

Begavî tefsirinde şöyle demektedir: Hz. Âdem’e (aleyhisselâm) ilk secde eden İsrâfil’dir (aleyhisselâm).

Envarül-Aşıkin, Yazıcıoğlu Ahmed BicanEnvarül-Aşıkin, Yazıcıoğlu Ahmed Bican