Ramazan Etkinliği
Ramazan ayına dek aklıma takılma ihtimali olan tüm kitapları okuyup Ramazanda selef alimlerimizin de yaptığı üzere Kur'ân dışında tüm kitapları bir köşeye kaldırıp Kur'ân, meal ya da tefsir okumayı planlıyorum. Fikir olması açısından da şimdiden paylaşıyorum. İyi okumalar...


>Mushaf

>Tüm mealler

>Taberi Tefsiri
> İbn Kesir Tefsiri
>Beğavi Tefsiri
>Şevkani Tefsiri
>Celaleyn Tefsiri
>Kurtubi Tefsiri
>Sabuni Tefsiri
> Fi Zilalil Kuran(Seyyid Kutub)
>Mevdudi Tefsiri
>Ed Dürrul Mensur

Sahih Hadis.
Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür! Adem o günde yaratıldı, o günde cennete girdirildi, o günde oradan çıkartıldı ve o günde kıyamet kopacaktır! O günde öyle bir saat var ki, Müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah’tan hayırlı bir şey isterse, Allah onun isteğini verir’ buyurdu.”

İbnu’l-Munzir el-Evsad 1714, Müslim 854/1717, Ebu Davud 1046, Tirmizi 491, İbni Hibban 2772, Malik 1/108, 109, Begavi 1050, Abdurrezzak 5583, Ahmed 10307, Albânî İrva 3/227

Zafer, bir alıntı ekledi.
09 Şub 18:41

Begavî tefsirinde şöyle demektedir: Hz. Âdem’e (aleyhisselâm) ilk secde eden İsrâfil’dir (aleyhisselâm).

Envarül-Aşıkin, Ahmed Bican YazıcıoğluEnvarül-Aşıkin, Ahmed Bican Yazıcıoğlu