• 208 syf.
  ·2 günde
  Sevgili dost,

  Allah'ın ilk ayeti oku..
  okursan bilinçlen-irsin..
  Kuranda en çok geçen kelimelerden akıl etmez misiniz? Akıl etmek lazımdır..
  Bu tür kitapları okumak lazımdır..
  Günümüzde okumayan kesim çoğunlukta olunca birileri bu boşluktan istifade ederek din istismarcılığı yaparak dini sömürmektedir.
  İnsanların çoğu günümüzde yazarında kitapta dediği gibi "Hz. Ebubekir gibi konuşup Ebu Cehil gibi yaşamak isteyen" bir nesil bulunmaktadır.
  Bu neslin düzelmesi için okunması gereken bu kitap çok sade ve güzel bir anlatımla en önemli ibadet olan namazı bizlere anlatmaktadır.

  Namaz o kadar önemlidir ki.. Müslüman zihnen ve bedenen ve kalben hazırlandığı namaza Dünya ile irtibatını keserek dünyaya ait olan her şeyi ellerinin tersiyle arkaya iterek adeta Allah'a teslim olarak başlar.

  Seni senden daha iyi tanıyan Rabbin varken,
  Seni anlamayacak insanlara ne çok içini açmanın anlamı yok bu nedenle namazlarımızla mevlamız la buluşalım
  Namazlarını kılan bir nesil olmak dileğiyle,

  İyi okumalar
 • .. Allah ise, emrinde gālibdir (dilediği herşeyi yapar); fakat insanların çoğu bilmezler.

  💙Yûsuf Suresi-21💙
 • ALAK SURESİ

  اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذٖى خَلَقَ
  1-İkra' bismi rabbikellezi halak.
  İkra, Oku.
  Okumak, anlamadan Arapçasını tekrar etmek olmasa gerek.
  Kelimeleri yüzünden okumak, tekrar etmek bir anlamda telaffuz etmek, okumak olabilir mi?
  Anlamını dahi bilmeden seslerin tekrarı ancak telaffuz olabilir.
  Okumak, telaffuz edilen seslerin kelimelerin anlamını bilmeyi de gerektirir.
  Oysa, ikrada bu da yetmez. Telaffuz edilenlerin anlamının düşünülmesi, ders çıkarılması, ibret alınması, yaşanılması, anlatılması elzemdir.
  Zira, Kuran, akledenler, düşünenler için ibretler vardır; hala düşünmeyecek misiniz, böyle kolaylaştırdı ki düşünüp ibret alasınız; kafa patlatırcasına düşünmekten bahseder. Hatta tedebbür düşünmesine yer verir. Yani, temellerini, ilkelerini dikkate almayı, arka planını, satır aralarını düşünmeyi ister.
  Öyle ki, Kuran, tertil okumasını; azar azar, yavaş yavaş, tek tek, tane tane, düşüne düşüne, hazmederek, sindirerek, muhakeme ederek, adeta suyunu çıkarırcasına okumayı över.
  Aynı zamanda ikra okumasında; bu çıkarımların, elde edilen sonuçların, yaşanılması, hayata geçirilmesi, yaşama nakşedilmesi şarttır.
  Böylece, telaffuz edilenlerin anlamının öğrenilmesi, düşünülmesi, ders çıkarılıp ibret alınması, bunların yaşanılması ve insanlığa anlatılmasıdır, ikra.
  Takip etmek, ardından gitmek, aralarında hiç kimsenin bulunamayacağı kadar yakın bir şekilde izlemek, ona uymak, okumak ve manayı düşünmek, izlemek anlamına gelen tilavetten farkı da bu çıkarımları yaşamakla yetinmeyip insanlığa iletmektir, sunmaktır, tebliğ etmektir.
  Bu nedenle, Kuranı ikra yapmak, ayetleri telaffuz etmenin yanı sıra, mealini anlamını okumak, bunları düşünmek, gerektiğince fikirlerden yararlanarak ibretler çıkarmak, bunları yaşama geçirmek ve insanlığa sunmak, anlatmaktır. Arı misali çiçeklerin özünü alıp, düşünüp, yoğurup Kuran potasında bal yapıp, yemek ve yedirmektir.
  Bu amaçla Kurana yaklaşmaktır, yaşamaktır.
  Kuranın hakikatlerine ulaşmak, özümlemek, yaşamak ve anlatmaktır.
  Bu bağlamda kainat, kuran ve peygamber evrensel hakikatin, farklı tezahürleridir, ikra yapanlara.
  Bismi Rabbikellezi Halak.
  Rabbinin isimlerine yapışarak, tutunarak, teslim olarak, güvenerek ikra yapmaktır.
  İkrayı, Onun terbiyesine girmek için yapmaktır.
  Kuranın terbiyesinde yaşamak, hayat bulmak amacıyla gerçekleştirmektir.
  Yeni bir ahlaka, Kuran ahlakına ulaşmak için ikra yapmaktır.
  İkra yaptıkça eskiden ayrılmak yeni yepyeni bir ahlakla doğmaktır.
  Kuran ahlakıyla yaratılmaktır, yoğrulmaktır.
  Ayeti, baştan veya sondan okursak: Şayet, kuran ahlakıyla yaratılmak, yapılanmak istersen; Rabbin terbiyesine girmek, Ona yapışmak, aşkla bağlanmak, tutunmak gerektir. Bunun da tek yolu ikra yapmaktır.
  Bilesin ki, ikra yaparsan Rabbin seni terbiye eder ve yeni, yepyeni bir ahlakla, Kuran ahlakıyla yaratır, yapılandırır, cennete layık insan eder.

  خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
  2-Halekal insane min 'alak.
  İnsan alaktan Halak oldu.
  Halak olması, ahlakın, hal, hareket, tavır, yaşam biçimi, programı, felsefesinin alakla ilgili, bağlantısı anlatılır.
  Kim neye alaka duyarsa, alakasının derecesiyle paralel onun ahlakıyla Halaklanır.
  Kuran ahlakında yaratılmak, doğmak; insanın alakına bağlıdır.
  Alakası varsa, Kuran insanı terbiye eder ve yeni bir ahlaka ulaştırır.
  Alakası ne ölçüde ise halakı, ahlakı, Kuranı yaşamı da o ölçüde olmaktadır.
  Kurana sevgisi, ilgisi, alakası ahlakını belirlemektedir.
  Alak gibi, döllenmiş yumurtanın, emriyonun rahim duvarına tutunurken gerçekleştirdiği gibi taa atardamarlarına kadar uzanıp, anasının en güçlü damarlarından beslenmesi misali, insan da Kuranın taa temellerine, ilkelerine, evrensel değerlerine, özüne, esasına, manasına ulaşacak şekilde alaka kurarsa, o nispette Kuranla beslenip, ahlaklanır.
  Yoksa, ikrası, alakası sadece telaffuzda kalırsa, ahlakının da yüzeysel kalması kaçınılmazdır.
  Oysa, öyle bir alaka isterki, tilaveti, tertili, ikra okumasını; tezekkürü, tedebbürü, taakulü, tefekkürü vb düşünmeleri bekler.
  Bu alak, alaka, sevgi, istek ne ölçüde ise Kuranda o ölçüde ahlaklandırır.
  Peygamber ve arkadaşlarının alakasının büyüklüğü, ahlakının da Kuran olmasını sağladı.
  Şayet, Kuran ahlakı istiyorsak, önceliklerimizi ve önem verdiklerimizi sorgulayıp, Kurana alakamızı, ilgimizi, sevgimizi, gözden geçirmeliyiz.
  Ahlakımızı Kuranlaştırmak için alaka duyduklarımızı ve alakamızın derecesini yeniden yapılandırmalıyız.

  اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ
  3-İkra' ve rabbukel'ekram.
  İkra yapana Rabbi ikram eder.
  Kuran ahlakına kavuşturur.
  İkra ile ikramın paralelliği anlatılır.
  Herneye ihtiyaç duyarsa onu sunar, lutfeder.
  Gerekli bilgiye, hikmete, terbiyeye kavuşturur.
  İkra yaptıkça, alakası arttıkça bu ikramlar da çoğalır.
  Kuran ahlakına uygun yaşamayı ikram eder.

  اَلَّذٖى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
  4-Ellezî 'alleme bilkalem.
  Şöyle ki, Kalemle öğretendir.
  Kuranı, azar azar, kalem kalem, kısım kısım öğretendir.
  Lif lif, ayrıntılarına kadar anlatandır.
  Kalemle, yazarak, çizerek, not alarak, bağlantı kurarak, yaşama indirgeyerek, unutmamak için, Kuran ahlakından uzak düşmemek için çaba harcayanlara belletendir.
  Yaşama kaydedenlere, hayata geçirenlere, ömürlerine nakşetmek isteyenlere öğretendir.
  Hayatını, ahlakını Kuran yapandır.

  عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
  5-Allemel'insane ma lem ya'lem.
  SA-İnsana bilmediğini öğretendir.
  Bildiklerinden, önceki öğretilerden, atalar ahlakından vazgeçmeye niyetli olana öğretir.
  Ezberini bozmaya, kendini değiştirmek isteyene yol gösterir.
  Akledene, düşünene, ibret alıp ders çıkarana, yaşama kaydedene yardım eder.
  Kuranı ikra yapana, alakası olana, hayata geçirene, Kuran ahlakını ve bilmediklerini öğretir.
  Kuran ona rehber olur, yol gösterir, cennete layık insan yapar.
  Hayatını, ahlakını cennet eder.

  6-8
  كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى
  6-Kella innel'insane leyatğa.
  Hayır; gerçekten insan, azar.
  اَنْ رَاٰهُ اسْتَغْنٰى
  7-Er raehusnağna.
  A. Bulaç Kendini müstağni gördüğünden.
  اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى
  8-İnne ila rabbikerruca'.
  A. Bulaç Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir.
  Hayır, Kuranı ikra yapmayan, alakası olmayan, kendini yeterli gören muhakkak ki azmaktadır.
  İkraya, okumaya, anlamaya, düşünmeye, ders çıkarmaya, ibret almaya gerek görmeyenler, yaşamlarını Kuranın rehberliğinden kopuk sürdürenler, amaçları Kuranı bir hayat olmayanların azması, yoldan sapması, saptırılması kaçınılmazdır.
  İkrayla, alakayla Kuran terbiyesine ulaşır. Bu dünyaya gelişinin gidişinin nedenini, niçinini, hikmetini anlar, yaşam amacını kavrar, alakını, önem ve öncelik vermesi gerekenleri belirler.
  Kuranı rehber edinmeyen başkalarını rehber edinir.
  Kurandan mahrumlaştıkça, tagutlaşmayı sürdürür.
  Önem ve öncelik verdikleri, alaka gösterdikleri Kuranın yerini aldıkça, tabi olduğu tagutları olur. Kuran ahlakı yerini tagutların ahlakı hüküm sürmeye başlar. Önem ve öncelik verdiği Kuran dışındaki her şey yaşamını belirler. Zahiri farklı olsa da Ruhunu, özünü, amacını onlara teslim eder. Verilen her şey araç iken, amaçlaşınca, tagut olur, hükmeder. Azdırır.
  Sonunda dönüş Rabbinedir.
  Geç olmadan, ölüm çatmadan ikra yap, alakanı Kurana yönelt. Dünyadaki amacını hatırla önem ve öncelik verdiklerini gözden geçir, araçları amaç edinmekten vazgeçip kurtuluşa er.

  9-13
  اَرَاَيْتَ الَّذٖى يَنْهٰى
  9- Eraeytellezi yenha.
  A. Bulaç Engellemekte olanı gördün mü?
  عَبْدًا اِذَا صَلّٰى
  10- Abden iza salla.
  A. Bulaç Namaz kıldığı zaman bir kulu.
  اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى
  11- Eraeyte in kane 'alelhuda.
  A. Bulaç Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise,
  اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى
  12- Ev emara bittakva.
  A. Bulaç Ya da takvayı emrettiyse.
  اَرَاَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى
  13-Eraeyte in kezzebe ve tevella.
  A. Bulaç Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.
  Salla yapanı engelleyeni gördün mü, anladın mı?
  Kuranı ikra yapanı, okuyanı, anlayanı düşüneni, yaşayanı, anlatanı, toplumu bu ahlaka davet edeni bu uğurda salla yapanı, destek olanı; engelleyeni, bu yoldan alıkoyanı, mani olanı anladın mı?
  İnsanla Kuran arasına giren engeller, maniler neler. İçsel ve dışsal unsurları, bireysel ve toplumsal faktörleri, ulusal ve uluslar arası güçleri, bunların tağutlaşarak esir alışlarını düşünmek, tanımak, anlamak ve görmek ve kurtulmak gerekmektedir.
  Zira, ikra yapmak, gereğince alaka göstermek, Allah’a, Kurana önem ve öncelik vermek olan takva, Kuran terbiyesindeki bir yaşamı sağlar. Kuran ahlakıyla boyar. Kuranı yaşama taşır. Hayata nakşeder, dantel gibi işler.
  Bunun için, Kuranla bu denli alakamızı kesen, mani olan, Hakkı yalanlayan, yüz çeviren tüm söylemleri, öğretileri, kabullenim ve yargıları, gözden geçirmek, değiştirmek, terk etmek elzemdir.
  Dünyadaki amacımızı unutturan, peşinde kullaşıp köleleştiğimiz tüm tutkuların, hedeflerin, gayelerin farkına varıp, kurtulmalıyız.
  İlahlaştırdığımız; mal, mülk, makam, şöhret, para, pul, herneyse tüm araçları amaçlaştırarak girdiğimiz esaret girdabından ayrılmalıyız. Hele bir zengin olayım bak nasıl çalışacağım, destek olacağım diyerek araçları bilerek bilmeyerek amaç edinip de Kuran ahlakını öteleyenlerin kıssaları, farkına varmak için yetmez mi?
  Oysa bunların amaç değil birer araç olarak ihtiyacımız kadar yaşamımızdaki yerini alması doğaldır. Dünyadaki yaşamın sürdürülmesi için gereklidir.
  Öncelikle içimizdeki bu anlayış engellerini yok etmeliyiz. Atalar kültürünü bırakmalıyız. Kuranla aramıza giren tüm engelleri, perdeleri yırtıp atmalıyız.
  Sonra toplumda var olan; Kuranı, ikra yapmayı, alakayı zorlaştıran tüm şartları değiştirmeliyiz.

  14-16
  اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى
  14-Elem ya'lem biennallahe yera.
  A. Bulaç O, Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu?
  كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
  15-Kella leil lem yentehi lenesfe'am binnasiyeh.
  A. Bulaç Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;
  نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
  16-Nasiyetin kezibetin hatieh.
  A. Bulaç O yalancı, günahkar olan alnından.
  Önem ve öncelik verdiğimiz, her gün aynı perçem, kakül gibi bakıp, gözettiğimiz bu geciçi dünyada araç iken Kuranı amaçlarımızın yerine baş tacı yaptığımız, mal, makam, şöhret vb hedeflerimiz yok mu?
  Eğer farkına varıp vazgeçmezsek bu yalancı, aldatıcı, insanı yanlışa, günaha daldıran perçemlerimizden, amaç edindiğimiz, uğruna ne günahlara katlandığımız Kuran dışı gayelerimizden, ihtiraslarımızdan, yığma ve biriktirme hastalığından kurtulmazsak, bunların peşinde sürünmek mukadder olur.
  Hele bir zengin olayım, şu olayım, bu olayım da bir gör ve benzeri perçemlerimiz, bizi aldatmıyor mu, Kurandan, ikradan uzaklaştırmıyor mu?
  Araçken amaç edindiğimiz ve önümüze kızıl elma gibi koyduğumuz bitmez tükenmez, dipsiz, yalancı, günahkar perçemlerden vazgeçmezsek, o zaman da Sünnetullah gereği bu perçemlerin peşinde köleleşir, sürünür insan.
  Oysa tüm nimetler, araçlar hayatı kolaylaştırmak, insana hizmet etmek için yaratılmış, ikram edilmişken, bunları amaç edinen insan bunların kölesi olur. Bunlara binmek, kullanmak varken, onlar insana biner, insanı hamal eder.
  Atalar dininin efendileri olup toplumsal güçleri kullananlar, bu güçlerle tagutlaşanlar, zorbalık yapanlar, Hakka, Kurana ve Kurani ahlakın yayılmasına engel olmaya çalışanlar da, bu güçlerin, bu perçemlerin esiri olur, sürünür, süründürülür.
 • Kanserli Bir Nesil...
  Mısır yedirilen bir deney faresi..

  2 yıl sonunda geldiği hal:
  Tüm bedeni kanserli tümörler ile dolan fareye gdo’lu mısırlar verilmeye devam ettikçe tümörlerin daha hızlı yayıldığı saptanmış.
  Şimdi soruyorum sizlere:
  -Onu bu hale getiren GDO, sizi sağlıklı mı yaşatacak sanırsınız?

  Ne kadar çok duyar olduk bu Mısır heryerde!
  Sinema ve televizyon ile hayatımıza giren boyumuzdan büyük paketler içerisinde sunulan “patlamış mısırlar..”

  -Yine aynı televizyonlar bu kez çocuklara kahvaltıda “Mısır gevreği” yemelerini emrediyordu! -Bir anda para kartlar, tasolar, hediyeler koyuldu paketlerin içine..

  Trans yağa bulanmış, çin tuzu ile insanı kendine bağımlı hale getiren “mısır cipsleri” hediyeler saçmaya başladı çocuklara.

  Ki bu öyle bir bağımlılık ki parmaklarını yiyor; yetmiyor paketi bile dilleri ile yalayacak hale geliyorlardı.

  -Aniden icat edilip karışık kuruyemişlerin vazgeçilmezi olan onlarca kimyasala bulanmış ne olduğu belirsiz “soslu mısırlar..”

  -Yetmedi her köşe başında plastiğe bulanmış “bardak mısırlar!”
  Sahi, nedir bu bizlere ısrarla ve farklı sunumlarla sürekli “Mısır” yedirme çabaları?

  Hemde öyle mısırlar ki muazzam lezzete ve görünüşe sahip(!)

  Sizler köy hayatı görmüş insanlarsınız hiç o kadar mısır aynı boyda, aynı ebatta, aynı renkte olur mu fabrikadan çıkmışcasına?

  Atalık tohumuyla ekilen mısırlar daha bozuk görünüşlü daha küçük ebatlarda olurken, israil başta olmak üzere sair ülkelerden ithal edilen gdolu kısır tohumlar daha düzgün, daha büyük, daha gösterişli ürünler verseler dahi bunun; altın tepside sunulan zehirden hiçbir farkı yoktur inanın bana.

  Her köşe başında bardak mısır alıp tüketen çocuklara öyle çok üzülüyorum ki..
  Hem zehir mısır, hem margarin, birde üzerine ne olduğu belirsiz ketçap..
  Yazık değil mi bu yavrulara?

  Dün bir arkadaşım tevafuk üzere anlattı. Halası tarlasının bir kısmına atalık, diğer kısmına bu malum tohumlardan ekmiş. Domuz sürüsü dadanmış ve gdolu mısırlara dokunmamışlar bile.. Afedersiniz lakin bugün domuzun yemediğini, evladına reva görmemeli kimse.!

  Çocuklar mutant oldu, organları ihtiyar oldu ama her yanlarını farklı paketlerde mısır furyası sardı.
  Bakın muayenelerde kadın gibi göğüsleri olan, üreme organı problemleri yaşayan erkek çocukları görüyoruz.

  8-9 yaşında ergenliğe giren, 15 yaşında rahim kisti yaşayan, erkeklik hormonu üreten kız çocukları görüyoruz.

  Bunlar normal haller değil. Bu yavrulara birşeyler oldu.

  Ve ne olduysa midelerine giren, kanlarına karışanlar ile oldu..

  Bugün hayvanların dahi yüz çevirip yemediğini, Eşrefi Mahlukat insan nasıl tüketebilir?
  Yukarıdaki fareden farksız değil bugün her birimizin hali.

  Herkes hasta, çok hasta..
  Ve hala dermanı bir poşet ilaçta arıyorda, dönüp yediklerine hiç bakmıyor..

  Her hastalığı iftira atarcasına Rabbinden biliyorda; Rabbinin ayeti celilesinde
  “Tohumu ve nesli ifsad etmek için didinirler” buyurduğunu bilmiyor!

  Ayette evvela tohumun ifsadı, sonra neslin ifsadı zikredilir..
  Yani yediklerimizin genetiği değişti, sonra neslimizin hali, zikri, yapısı değişti.

  Şunu unutmayın ki;
  Bedenin, organların, bağışıklık sisteminin çalışmasını en iyi bilen; Onu YARATANDIR!
  O’nun tavsiye ettiği şekilde, Rasulullah’ın yaşayarak bize örneklediği biçimde yaşamak, tüm problemlerin çözümüdür..
  Bizim için bundan başkası yoktur.

  YAĞMUR MİRZAYEVA
 • (4/NİSÂ-24: (Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah’ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlar ise, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz size helâl kılındı. Onlardan (nikâhlanıp) faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten sonra, onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.)
 • Onlara şöyle denir: Bu, sizin için bir mükâfattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur.
  El-Ebrar 22