F.Bacon'un bu sözü aklıma gelmişken şurda dursun
Umut iyi bir kahvaltı, kötü bir akşam yemeğidir.

Reşit Berkay Kocaaslan, bir alıntı ekledi.
07 May 10:20 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Okumak insanı doldurur,
İnsanlarla konuşmak hazırlar,
Yazmak ise olgunlaştırır.
F.Bacon

Yazarlık Okulu, Necdet KarasevdaYazarlık Okulu, Necdet Karasevda
...N..., bir alıntı ekledi.
11 Nis 18:03 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hem aşık, hem akıllı olamazsın. (F. Bacon)
"Bir kadını gerçekten sevmişsen, kalbinden başka hiçbir şeyin kalmamıştır; aşk, evvela aklından başlayıp ne var ne yok her şeyini birer birer terk ettiğin uzunca bir yoldur."

Beni Onlara Verme, Tarık Tufan (Sayfa 20)Beni Onlara Verme, Tarık Tufan (Sayfa 20)

SOSYOLOJI OKUMALARI (200 kitap)
SOSYOLOJİ’YE GİRİŞ
Bu Ülke- Cemil Meriç
Devlet - Platon
Eric Voegelin İnsanlık draması - Bengül Güngörmez
Siyaset Bilimi- Atilla Yayla
Gorgias- Platon
Sosyoloji- Anthony Giddens
Öküzün A'sı-Barry Sanders
Sosyolojik Düşünmek-Zygmunt Baumann
Yasakoyucular ve Yorumcular-Zygmunt Baumann
Akışkan Aşk- Zygmunt Bauman
Minervanın Baykuşu-Jeffrey Abramson
Prof.Caritat ın Şaşırtıcı Aydınlanması-Steven Lukes
Ezeli Mağlup- Cioran
Aşk Üzerine-Alain De Botton
Ölümcül Kimlikler-Amin Maalouf
Sözün Düşüşü-Jacques Ellul
Sözlü ve Yazılı Kültür- Walter J. Ong
Karakter Aşınması - Richard Senett
Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Bes Şehir - Tanpınar
Rüzgarlı Pazar- Mustafa Kutlu

ANTROPOLOJİ
Almuric-Robert Howard
Göğü Delen Adam-Erich Scheurmann
Irk. Tarih, Kültür- Claude Levi-Strauss
Mit ve Anlam-Claude Levi-Strauss
Sosyal ve Kültürel Antropoloji-John Monaghan
Antropoloji Tarihi-Hylland Eriksen
Nilüfer-Ella Cara Deloria
Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji-Claude Levi-Strauss
Irk Kavramını Kim İcat Etti-Robert Bernasconi
Karanlığın Sol Eli- Ursula Le Guin
Dilin Aynasından- Guy Deutscher
Parçalanma- Chinua Achebe
Hepimiz Yamyamız- Claude Levi-Strauss

SOSYOLOJİ TARİHİ VE KLASİKLERİ
Sosyoloji Yazıları- Max Weber
Sosyoloji Dersleri- Emile Durkheim
Modernite ve Kıyamet - Bengül Güngörmez
Kaplan Sırtında Felsefe - Senail Özkan
Modern Kültürde Çatışma- Simmel
1844 Elyazmaları-Karl Marx
Kölelik Yolu - Hayek
Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi- R. Nisbet
Sosyolojik Düşünce Geleneği Nisbet
Soyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi- Alan Swingewood
Sosyolojik Yöntemin Kuralları-Emile Durkheim
Metot Üzerine Konuşma- Descartes
Hakikatin Araştırılması ve Dünya ya da Işık Üzerine Deneme- Descartes
Köylüler- Eric R. Wolf
Örgüt Sosyolojisi - Memet Zencikıran
Waldo Sen Neden Burada Değilsin?- İsmet Özel
Ailenin Serencami- Ahmet Murat Aytaç
Zanaatkar- Senett
Palto- Nikolay Gogol
Faust - Goethe
Yeraltından Notlar- Dostoyevski

EKOLOJİ SOSYOLOJİSİ
Nükleer Savaş ve Çevre Felaketi - Noam Chomsky
Ekotopya - Ernest Callenbach
Özgürlüğün Ekolojisi- Murray bookchin
Ekolojik Bir Topluma Doğru- Murray Bookchin
Ada- Aldous Huxley
Küçük Güzeldir - E. F. Schumacher
Sanayi Sonrası Ütopyalar - Boris Frankel

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ
Edebiyat Kuramı- Eagleton
Edebiyat Nasıl Okunur?- Terry Eagleton
Edebiyat ve Bilim - Aldous Huxley
Yorum ve Aşırı Yorum-Umberto Eco
Dilin Belirsizliği-Gökhan Y.Demir
Metaforlar-George Lakoff
Batı Kanonu-Harold Bloom
Modern Bireyciliğin Mitleri- Ian Watt
Edebiyat’a Dair- Umberto Eco
İkinci El Zaman- Svetlana Aleksiyevic
Borges’in Dediği Gibi- gökhan Yavuz Demir
Anlamak İçin Yaşamak- Gökhan Yavuz Demir

HUKUK SOSYOLOJİSİ
Savunma Saldırıyor-Jacques Verges
Ceza ve Adalet-Özkan Agtaş
Marxizm ve Hukuk
Hukuk, Özgürlük ve Ahlak - Hart
Hukuk ve Göstergebilim-Ertuğrul Uzun
Hukukun Büyübozumu-Kasım Akbaş
Şiddetin Eleştirisi Üzerine-Walter Benjamin
Okuyucu-Bernard Schilink
Propaganda ve Toplumsal Zihin-Naom Chomsky
Kırmızı Pazartesi- Gabriel Garcia Marquez
Suç ve Ceza- Dostoyevski
Dava-Franz Kafka
Hakkıyla - Lyotard, Thebaud

SANAT SOSYOLOJİSİ
Sanatın İcadı-Larry Shiner
Bir Sanat Sosyolojisi Oluşturmak-Vera Zolberg
Bilinmeyen Şahaser- Balzac
Frankfurt Okulunda Sanat ve Toplum- Besim Dellaloğlu
Görme Biçimleri - John Berger
Sanatçı İmgesinin Oluşumu-Ernst Kris ve Otto Kurz


İLERİ METİNLER
Masallar ve Toplumsal cinsiyet - Melek Özlem Sezer
Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma-Micheal E.Zimmerman
Romantik Muamma-Besim Dellaloğlu
Aşırlığın Peygamberleri-Allan Megill
İnsan Bilimlerine Prolegomona- Hüsamettin Arslan
Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü- Vilfredo Pareto
Gün Ortasında Karanlık- Arthur Koestler
Bir Tanpınar Fetişizmi- Besim Dellaloğlu
Kötülüğün Sıradanlığı- Hannah Arendt
Varolmak- Nurattin Topçu
Mağaradakiler- Cemil Meriç
Soyoloji Notları vve konferanslar- CEmil Meriç
Işık Doğudan Gelir- Cemil Meriç
Ben, Öteki ve Ötesi- İbrahim Kalın
Sosyolojik Paradigmalar- Rudolf Ritcher
Sivil Din- Kemal Ataman
Din Sosyolojisine Giriş- Inger Fursath
Elimizden Kaçıp Giden Dünya- Anthony Giddens
Dünyayı Yaratmak ya da Küreselleşmek- Jean-luc Nancy
Puslu Kıtalar Atlası- Ihsan Oktay Anar
Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın- Fatmagül Berktay
Queer Tahayyül- Sibel Yardımcı
Harem ve Kuzenler - Germaine Tillon
Cinselliğin Tarihi - Foucault
Su Diyarı- Graham Swift
İhtiyaçlar Mücadelesi - Nancy Fraser
Kamusallığın Yapısal Dönüşümü - J. Habermas
Ayrım - Pierre Bourdieu
Siyasetin Dönüşümu - Chantel Mouffe


TÜRKİYE TARİHİ
Modernleşen Türkiyenin Tarihi-Eric Zurcher
Türk Mektupları-Busbecq
Osmanlı ve Modern Türkiye-Halil İnalcık
Modern Türkiye’nin Doğuşu-Bernard Lewis
Jöntürkler,Jönkürtler ve Muhafazakarlar-Hüsamettin Arslan

BİLGİ VE BİLİM SOSYOLOJİSİ
Epistemik Cemaat-Hüsamettin Arslan
Bilimsel İhtilaflar-Mihriban Şenses
İdeoloji-Şerif Mardin
İdeoloji-Terry Eagleton
1984-George Orwell
Bilim Dedikleri-Alan Chalmers
Kozmopolis-Don Delilo
Teknopoli Neil Portman
Batı Düşüncesi’nde Dönüm Noktası- Fritjof Capra
Özgür Bir Toplumda Bilim- Paul Feyerabend
İdeoloji ve Ütopya- Karl Mannheim
Güneş Ülkesi- Bacon
Yeni Atlantis- Campanella
Ütopya- Thomas More
Cesur Yeni Dünya- Aldous Huxley
Dönüşüm- Franz Kafka

İKTİSAT VE ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ
Neoliberalizmin Kısa Tarihi-David Harvey
İktisat Sosyolojisine Karşılaştırmalı ve Tarihsel Yaklaşımlar-Frank Dobbin
Ekonomi ve Toplum- Max Weber
Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu- Max Weber
Dördüncü Sanayi Devrimi- Klaus Shwab
Toyota Kültürü
Kapital- Karl Marx
İşcinin Ölümü-Michael Glawogger
20. yy Avrupa İktisat Tarihi - Berend
Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon - Brenner
Adam Smith Pekin’de-Arrighi
Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü-Chang
Prekarya -Standing
Yeşil Paradoks - Hans Werner Sinn
Karbon Demokrasi - Mitchell
Türkiye’de Yeni Kapitalizm - Buğra ve Savaşkan
Dogu Asya’nın Politik Ekonomisi - Akkemik ve Ünay
fır Noktası’nda Devrim- Silvia Federici
Kadınların Sınıfı- Aksu Bora


DEVRİM SOSYOLOJİSİ
Eski rejim ve devrim - Tocqueville
Amerika'da Demokrasi - Tocqueville
Komünist Manifesto- Karl Marx
Modern Dünya Sistemi - Wallerstein
Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri- Barrington Moore
Devletler ve Toplumsal Devrimler- Theodo Skocpol
Devrimin Psikolojisi- Gustave Le Bon
Devrimin Üç Yorumu- François Furet
Yönetim Üzerine- John Locke
Parçalanan Devrim Düşleri - Bedross Der Matossian

FELSEFE VE PSİKOLOJİ ÜZERİNE
İnsanın Anlam Arayışı-Viktor Emil Frankl
Ben, Biz, Siz, Hepimiz - Nuran Hortaçsu
Günumüzde İnsan ve İnsanlar - Çiğdem Kağitcıbaşı
Büyük Kedi Katliamı - Robert Darnton
Savaş Sanatı- Sun Zİ
Avrupa Tarihinden Kesitler 1,2 - Stephen J. Lee
Felsefe’nin Çağrısı- Nermi Uygur
Mantık - Doğan Özlem
Yaşam Boyu Gelişim
Psikoloji’ye Giriş- Rod Plotnik
Modern Psikoloji Tarihi- Duane P. Shultz
Öğrenmenin Bilimsel Temelleri- Tevfik Alıcı
Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı - Bilge Karasu
Hakikatten Yoruma, İktidardan Diyaloga Felsefi Bir Serüven- Metin Becermen
Felsefe’nin Kısa Tarihi - Ahmet Cevizci
Bilgi Felsefesi- Ahmet Cevizci
Felsefe’ye Giriş - Ahmet Cevizci
Dostluk Üzerine - Fethi Gemuhluoğlu
Varlık VE Hiçlik- Sartre

Bay_X, bir alıntı ekledi.
 12 Şub 2017 · Kitabı okudu

Komünizm ve kapitalizmin her ikisi de şekil farklılıklarına rağmen
insana "ekonomik bir hayvan" olarak bakmaktadırlar. Aralarındaki bu şekil farkı bu hayvanın ihtiyaçlarını karşılamada
hangisinin daha başarılı olabileceği meselesi üzerindedir.
Ekonomizm; F. Bacon'ın deyişiyle "Bilimin, gerçeğin peşini bırakıp gücun peşine düştüğü sanayileşmiş kapitalist Batı toplumlarının temel hayat felsefesidir." Her gün artan ve gittikçe çoğalan maddî ihtiyaçlar, tüketim alanını nicelik, nitelik ve çeşit bakımından genişletiyor; böylece maddî çıkar sağlamak için baş döndürücü bir şekilde dönen dev üretim makinalarından ne kadar çok şey üretilirse insanlar o derece tüketime tapan yaratıklar haline getiriliyorlar. İnsanların sırtına her gün biraz daha fazla, onları birer sara hastasına çeviren ağır "çalışma" yükü vuruyorlar.

İnsan, Ali Şeriati (Sayfa 60 - Fecr)İnsan, Ali Şeriati (Sayfa 60 - Fecr)
Emre Şeyda, bir alıntı ekledi.
03 Oca 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kadın, kocasının gençliğinde sevgilisi, olgun çağında arkadaşı, yaşlılıkta ise hastabakıcısıdır.
F. Bacon

Başarının Şifreleri, Adem Özbay (Sayfa 71)Başarının Şifreleri, Adem Özbay (Sayfa 71)